Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2012

Web aplikácia ISZI


Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie


Informácie o zbere dát pre spravodajské jednotky (PDF, 492 kB)

Informácie pre všeobecných lekárov ohľadom Hlásenia vrodenej chyby (PDF, 215 kB)
Názov formulára
(označenie)
Kontakt
Pokyny
Informácie
XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Stav oproti
roku 2011
Národný onkologický
register:Hlásenie zhubného
nádoru
ZR (MZ SR) 2 - 12
MUDr. Ch. Safaei Diba
02/57 269 206
B. Hlavatá
02/57 269 207
metodické
pokyny

Bez zmeny
Národný onkologický register:
Kontrolné hlásenie zhubného
nádoru
ZR (MZ SR) 2 - 12
MUDr. Ch. Safaei Diba
02/57 269 206
B. Hlavatá
02/57 269 207
metodické
pokyny

Bez zmeny
Hlásenie o pacientovi s
DIABETES MELLITUS TYP 1
ZR (MZ SR) 3 - 12
MUDr. P. Hlava
D. Spáčová
02/57 269 101

Bez zmeny
Hlásenie o pacientovi s
vrodenou chybou srdca
Z (MZ SR) 4 -12
MUDr. P. Hlava
D. Spáčová
02/57 269 101

Bez zmeny
Hlásenie o pacientovi s
akútnym koronárnym
syndrómom
ZR (MZ SR) 5-12
MUDr. A. Baráková
02/57 269 106
Z. Kuchtová
02/57 269 117
E. Pederová
02/57 269 127
pokyny iszi_ZR5_12.xsd
doc_ZR5_12.html
zmena_ZR5_12.xls
13.01.12
13.01.12
13.01.12
Skrátená verzia formulára
Hlásenie
hypertenzie u detí
ZR 14 (MZ SR)
MUDr. A. Baráková
02/57 269 106
Z. Kuchtová
02/57 269 117
usmernenie
Hlásenie o pacientovi s
cievnou mozgovou
príhodou
ZR (MZ SR) 6-12
MUDr. A. Baráková
02/57 269 106
Z. Kuchtová
02/57 269 117
pokyny iszi_ZR6_12.xsd
doc_ZR6_12.html
zmena_ZR6_12.xls
04.05.11
29.03.11
29.03.11

Bez zmeny
Hlásenie vrodenej chyby
ZR (MZ SR) 12-12
MUDr. A. Baráková
02/57 269 106
E. Bodická
02/57 269 321

usmernenie
zoznam VCH
iszi_ZR12_12.xsd
doc_ZR12_12.html
zmena_ZR12_12.xls
24.10.12
24.10.12
24.10.12
Nový formulár