Rozhranie: P04 Polročný výkaz o obmedzovacích prostriedkoch

Typ záznamu P04

Rozhranie platí od roku 2023

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0131  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0141  
NAZZAR   ÁNOvarchar150   Názov zariadenia0151  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Kód obce ssidla odborného útvaru0161  
KONTAKT_OSOBA   ÁNOvarchar100   Kontaktná osoba - Meno a priezvisko0171  
TEL   ÁNOvarchar35   Kontaktná osoba - Telefón0181  
EMAIL   ÁNOvarchar128   Kontaktná osoba - Email0191  
DATUM_VYPL   ÁNOdate     Dátum vyplnenia01101  
POZNAMKA     varchar1000   Poznámka01111  
DRUH_OP   ÁNOvarchar3OM1_P04Druh obmedzovacieho prostriedku3801   1  
TYP_OP   ÁNOvarchar2OM1_P04Typ obmedzovacieho prostriedku3801   2  
POHLAVIE   ÁNOvarchar1OM1_P04Pohlavie pacienta3801   3  
VEK   ÁNOvarchar5OM1_P04Vek pacienta3801   4  
NARIADENIE_OP   ÁNOvarchar3OM1_P04Povolanie zdravotníckeho pracovníka nariaďujúceho OP3801   5  
VYKONANIE_OP   ÁNOvarchar3OM1_P04Povolanie pracovníka vykonávajúceho OP3801   6  
TRVANIE_OP   ÁNOvarchar1OM1_P04Doba použitia obmedzovacieho prostriedku3801   7  
DOVOD_OP   ÁNOvarchar1OM1_P04Dôvod použitia obmedzovacieho prostriedku3801   8  
POCET_OP     integer7OM1_P04Počet úkonov OP3801   9  
TYP_OP_2   ÁNOvarchar2OM2_P04Typ obmedzovacieho prostriedku99   1  
POCET_OP_SUM     integer9OM2_P04Celkový počet úkonov OP99   2ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3801: V stĺpci S9 na riadku R"+i+" uvádzate záporné číslo. Pre Počet obmedzujúcich prostriedkov sa očakáva, že uvediete kladné nenulové číslo. /POCET_OP/."FORCHECK(i, RiS9>=0)3801i={1-PR}   RiS9  
2"Modul 3801: Pre Počet obmedzujúcich prostriedkov, stĺpec S9, sa očakáva, že uvediete kladné nenulové číslo. Riadok so stavom 0 alebo s prázdnou bunkou nevykazujte, v tom prípade riadok vyzmažte. /POCET_OP/."FORCHECK(i, IF( ISNULL(RiS9) OR RiS9==0, FALSE, TRUE))3801i={1-PR}   RiS9  
3"Modul 3801: Musia byť vyplnené hodnoty aspoň v jednom riadku!"Check(ORMulti(i, TRUE))3801i={1-PR}   M01R3S1  
22Modul 01: Overte dátum. Uvedený dátum ešte nenastal. /DATUM_VYPL/.check(getFunction("validations/P04/IsDATUM_VYPLCorrect_2.js")(1), msgText(), [{moduleItem: "DATUM_VYPL"}])01     R10S1ÁNO
23Modul 01: Uviedli ste dátum pred začiatkom polroka, za ktorý sa dáta zbierajú, dátum opravte. /DATUM_VYPL/.check(getFunction("validations/P04/IsDATUM_VYPLCorrect_2.js")(2), msgText(), [{moduleItem: "DATUM_VYPL"}])01     R10S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: DRUH_OP
Obmedzovaná položka: TYP_OP
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
DRUH_OPAK1TYP_OPA1
DRUH_OPAK2TYP_OPA1
DRUH_OPAK3TYP_OPA1
DRUH_OPA0TYP_OPA1
DRUH_OPAK1TYP_OPA2
DRUH_OPAK2TYP_OPA2
DRUH_OPAK3TYP_OPA2
DRUH_OPA0TYP_OPA2
DRUH_OPAK1TYP_OPA3
DRUH_OPAK2TYP_OPA3
DRUH_OPAK3TYP_OPA3
DRUH_OPA0TYP_OPA3
DRUH_OPBK1TYP_OPB1
DRUH_OPBK2TYP_OPB1
DRUH_OPBK3TYP_OPB1
DRUH_OPB0TYP_OPB1
DRUH_OPBK1TYP_OPB2
DRUH_OPBK2TYP_OPB2
DRUH_OPBK3TYP_OPB2
DRUH_OPB0TYP_OPB2
DRUH_OPBK1TYP_OPB3
DRUH_OPBK2TYP_OPB3
DRUH_OPBK3TYP_OPB3
DRUH_OPB0TYP_OPB3
DRUH_OPBK1TYP_OPB4
DRUH_OPBK2TYP_OPB4
DRUH_OPBK3TYP_OPB4
DRUH_OPB0TYP_OPB4
DRUH_OPBK1TYP_OPB5
DRUH_OPBK2TYP_OPB5
DRUH_OPBK3TYP_OPB5
DRUH_OPB0TYP_OPB5
DRUH_OPCK1TYP_OPC1
DRUH_OPCK2TYP_OPC1
DRUH_OPCK3TYP_OPC1
DRUH_OPC0TYP_OPC1
DRUH_OPCK1TYP_OPC2
DRUH_OPCK2TYP_OPC2
DRUH_OPCK3TYP_OPC2
DRUH_OPC0TYP_OPC2
DRUH_OPCK1TYP_OPC3
DRUH_OPCK2TYP_OPC3
DRUH_OPCK3TYP_OPC3
DRUH_OPC0TYP_OPC3
DRUH_OPDK1TYP_OPD1
DRUH_OPDK2TYP_OPD1
DRUH_OPDK3TYP_OPD1
DRUH_OPD0TYP_OPD1
DRUH_OPDK1TYP_OPD2
DRUH_OPDK2TYP_OPD2
DRUH_OPDK3TYP_OPD2
DRUH_OPD0TYP_OPD2
DRUH_OPE0TYP_OPE1
DRUH_OPE0TYP_OPE2
DRUH_OPE0TYP_OPE3
DRUH_OPE0TYP_OPE4
DRUH_OPE0TYP_OPE5

Obmedzujúca položka: DRUH_OP
Obmedzovaná položka: TRVANIE_OP
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
DRUH_OPAK1TRVANIE_OP1
DRUH_OPAK2TRVANIE_OP1
DRUH_OPAK3TRVANIE_OP1
DRUH_OPA0TRVANIE_OP1
DRUH_OPBK1TRVANIE_OP1
DRUH_OPBK2TRVANIE_OP1
DRUH_OPBK3TRVANIE_OP1
DRUH_OPB0TRVANIE_OP1
DRUH_OPCK1TRVANIE_OP1
DRUH_OPCK2TRVANIE_OP1
DRUH_OPCK3TRVANIE_OP1
DRUH_OPC0TRVANIE_OP1
DRUH_OPDK1TRVANIE_OP1
DRUH_OPDK2TRVANIE_OP1
DRUH_OPDK3TRVANIE_OP1
DRUH_OPD0TRVANIE_OP1
DRUH_OPAK1TRVANIE_OP2
DRUH_OPAK2TRVANIE_OP2
DRUH_OPAK3TRVANIE_OP2
DRUH_OPA0TRVANIE_OP2
DRUH_OPBK1TRVANIE_OP2
DRUH_OPBK2TRVANIE_OP2
DRUH_OPBK3TRVANIE_OP2
DRUH_OPB0TRVANIE_OP2
DRUH_OPCK1TRVANIE_OP2
DRUH_OPCK2TRVANIE_OP2
DRUH_OPCK3TRVANIE_OP2
DRUH_OPC0TRVANIE_OP2
DRUH_OPDK1TRVANIE_OP2
DRUH_OPDK2TRVANIE_OP2
DRUH_OPDK3TRVANIE_OP2
DRUH_OPD0TRVANIE_OP2
DRUH_OPAK1TRVANIE_OP3
DRUH_OPAK2TRVANIE_OP3
DRUH_OPAK3TRVANIE_OP3
DRUH_OPA0TRVANIE_OP3
DRUH_OPBK1TRVANIE_OP3
DRUH_OPBK2TRVANIE_OP3
DRUH_OPBK3TRVANIE_OP3
DRUH_OPB0TRVANIE_OP3
DRUH_OPCK1TRVANIE_OP3
DRUH_OPCK2TRVANIE_OP3
DRUH_OPCK3TRVANIE_OP3
DRUH_OPC0TRVANIE_OP3
DRUH_OPDK1TRVANIE_OP3
DRUH_OPDK2TRVANIE_OP3
DRUH_OPDK3TRVANIE_OP3
DRUH_OPD0TRVANIE_OP3
DRUH_OPE0TRVANIE_OP4