Rozhranie: M02_04 Mzdové prostr. a zamestnanci vo vybraných organizách v zdravot.

Typ záznamu M02_04

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_M2_0411  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_M2_0421  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_M2_0431  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_M2_0441  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_M2_0451  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_M2_0461  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_M2_0471  
POZNAMKA16     varchar256   Poznámka NCZI0_M2_0491  
POZNAMKA17     varchar256   Komentár spravodajskej jednotky0_M2_0481  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_M2_04101  
POHLAVIE1     varchar1OM2_1Pohlavie42012    
MP_SK_VYP_MZDY     float2OM2_1SkutočneVyplatenéMzdyPlaty(VrátRefundácií)42013   ÁNO
MP_TARIF_PLAT     float2OM2_1TarifnýPlatDohodnutaMzda42014    
MP_OSOB_PLAT     float2OM2_1OsobnýPlat42015    
MP_PLAT_120_1993_ZZ     float2OM2_1PlatPodľaZákona120/1993ZZ42016    
MP_PAUS_NAHR     float2OM2_1PaušálneNáhradyPodľa120/1993ZZ42017    
MP_PRNADCAS_MZV     float2OM2_1Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasVrátaneMzdovéhoZvýšenia42018    
MP_PRNCAS_V_PP     float2OM2_1Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasZTohoZaVýkonPráceVPracovnejPohotovosti42019    
MP_NEAK_PP_PR     float2OM2_1Mzda(Plat)ZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiNaPracovisku420110    
MP_PRIPLATKY     float2OM2_1PríplatkySpolu420111    
MP_PRIP_RIAD_ZAST     float2OM2_1PríplatokZaRiadenieZastupovanie420112    
MP_PRIP_OS_PRIP     float2OM2_1OsobnýPríplatok420113    
MP_PRIP_VYKON     float2OM2_1Výkonostný príplatok420117    
MP_PRIP_STAZ_VYK     float2OM2_1PríplatokZaSťaženýVýkonPráce420118    
MP_PRIP_ZMENN     float2OM2_1PríplatokZaZmennosť420116    
MP_PRIP_PR_NOC     float2OM2_1PríplatokZaPrácuVNoci420119    
MP_PRIP_SO_NE     float2OM2_1PríplatokZaPrácuVSobotuAleboVNedeľu420120    
MP_PRIP_PR_SV     float2OM2_1PríplatokZaPrácuVoSviatok420121    
MP_DOPL_MZDY     float2OM2_1DoplatokMzdy(FunkčnéhoPlatu)420123    
MP_DAL_MZDA     float2OM2_1ĎalšiaMzda420124    
MP_ODMENY_SP     float2OM2_1OdmenySpolu420125    
MP_ODM_PRI50ROK     float2OM2_1OdmenyZaPracZásluhyPriDosiahnutí50RokovVeku420126    
MP_NA_NE_PP_MIMO     float2OM2_1NáhradaZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiMimoPracoviska420127    
MP_NA_BRAN_POHOT     float2OM2_1NáhradaZaBrannúPohotovosť420128    
MP_N_MZDY     float2OM2_1NáhradyMzdyAleboPlatu420129    
MP_ODSTUPNE     float2OM2_1Odstupné420130    
MP_ODCHODNE     float2OM2_1Odchodné420132    
OD_ZPP_HRAD_ZAM     float2OM2_1OdvodyZPovinnéhoPoisteniaHradenéZamestnávateľomSp420134    
OD_ZDRAV_POIST     float2OM2_1OdvodyZPovinnPoistHradZamestnávateľomZTohoOdvodyNaZdravPoist420135    
OD_Z_DDS_HRAD_Z     float2OM2_1OdvodyZDoplDôchodSporeniaHradenéZamestnávateľomSpolu420136    
OD_Z_POV_DDP     float2OM2_1OdvZDoplDôchodSporeniaHradenéZamestnávatZTohoOdvZPovinDopDôchSp420137    
HOD_ZAM_SP     float2OM2_1PočetOdpracHodínZamestnancamiSpolu420138    
HOD_ZAMVPRNCAS     float2OM2_1PočetOdpracHodínZamestnancamiVPráciNadčas420139    
HOD_VYK_P_A_VPP     float2OM2_1PočetOdpracHodínZamestnanVPráciNadčasZTohoVýkonPráceVPracPoh420140    
HOD_NPP_NPR     float2OM2_1PočetHodínVNeaktívnejČastiPracovnejPohotovostiNaPracovisku420141    
HOD_NPP_MPR     float2OM2_1PočetHodínVNeaktívnejPracovnejPohotovostiMimoPracoviska420142    
PR_FO     float2OM2_1PriemEvidPočetZamestnancovFyzickéOsoby420143    
PR_UV_PREP     float2OM2_1PriemEvidPočetZamestnancovPrepočítaný420144    
PR_UV_PRPDSLOB     float2OM2_1EvidenčnýPočetZamestnanPrepočítKPoslednémuDňuSledObdobia420146    
PR_UV_CUDZ_EHPSV     float2OM2_1EvidPočZamPrepočítKPoslDňuSledObdZTohoCudzíŠtPríslZKrajEHPAŠvajč420147    
PR_UV_CUDZ     float2OM2_1EvidPočZamPrepočítKPoslDňuSledObdZTohoCudzíŠtPríslOstatní420148    
MP_PRIEM_NADC     float2OM2_1PriemernýHodinPlatZaPrácuNadčas420156   ÁNO
MP_PRIEM_NADC_PP     float2OM2_1PriemernýHodinovýPlatZaPrácuNadčasZTohoZaVýkonPráceVPracPohot420157   ÁNO
MP_PRIEM_NPP_PRA     float2OM2_1PriemernýHodinPlatZaPrácuVNeaktívnejČastiPracovnPohotovNaPracov420158   ÁNO
MP_PRIEM_NPP_MIM     float2OM2_1PriemernáHodinováNáhrZaNeakČasťPracovPohotovMimoPracoviska420159   ÁNO
POZNAMKA1     varchar50OM2_1Poznámka k modulu 1 - mzdy a zamestnanci420163    
PR_FO_EPZ     integer7OM2_1EvidenPočetZamK31.12.PredchRoka420164    
PR_FO_PRIB     integer7OM2_1PribudloSpolu420165   ÁNO
PR_FO_PR_PRES_KP     integer7OM2_1PribudloVTomPresunomVKategóriáchPracovníkov420166    
PR_FO_PR_VF     integer7OM2_1PribudloVTomZVýkonuVerejnýchFunkcií420167    
PR_FO_PR_ABSOLV     integer7OM2_1PribudloVTomNástupomZoŠkôlAUčilíšť420168    
PR_FO_PR_NA_MD     integer7OM2_1PribudloVTomNávratomZMaterskejRodičovskejDovolenky420169    
PR_FO_PR_DELIM     integer7OM2_1PribudloVTomDelimitTansformPrivatizáciouZmenouZriadPoPrechKompet420170    
PR_FO_PR_STAT_SLUZ     integer7OM2_1PribudloZoŠtátnejSlužbyVDanejOrganizácii420171    
PR_FO_PR_OSTAT     integer7OM2_1PribudloVTomOstatné420172    
PR_FO_UBUD     integer7OM2_1UbudloSpolu420174   ÁNO
PR_FO_UB_PRES_KP     integer7OM2_1UbudloVTomPresunomVKategóriáchPracovníkov420175    
PR_FO_UB_VF     integer7OM2_1UbudloVTomDoVýkonuVerejnýchFunkcií420176    
PR_FO_UB_NA_MD     integer7OM2_1UbudloVTomNástupomNaMaterskúRodičovskúDovolenku420177    
PR_FO_UB_OD_DOCH     integer7OM2_1UbudloVTomOdchodom DoDôchodku420178    
PR_FO_UBUD_UMR     integer7OM2_1UbudloVTomÚmrtím420179    
PR_FO_UBUD_OZ     integer7OM2_1UbudloVTomUkončPracPomeruZDôvoduOrganizZmien420180    
PR_FO_UBUD_DELIM     integer7OM2_1UbudloVTomDelimTansfPrivatZmenouZriadPoPrechodeKompetencií420181    
PR_FO_UBUD_DO_S_SLUZ     integer7OM2_1UbudloVTomDoŠtátnejSlužbyVDanejOrganizácii420182    
PR_FO_UBUD_OSTAT     integer7OM2_1UbudloVTomOstatné420183    
PR_FO_EPZ_PDSO     integer7OM2_1EvidenčnýPočetZamestnancovKPosDňuSledovanObdobia420185   ÁNO
PR_FO_EPZ_EHPSV     integer7OM2_1EvidPočZamKPosDňuSledovObdobCudzíŠtátniPríslušníciKrajínEHPaŠvaj420186    
PR_FO_EPZ_CSP     integer7OM2_1EvidPočZamKPosDňuSledovObdobCudzíŠtátniPríslušníciOstatní420187    
PR_FO_EPZ_KPC     integer7OM2_1EvidPočZamKPosDňuSledovanObdobiaZamestnanciNaKratšíPracovnýČas420188    
POZNAMKA2     varchar50OM2_1Poznámka k modulu 2 - pohyb pracovníkov420189    
PR_FO_PRIB_OPR_CHYB     integer7OM2_1PribudloOpravaChybnehoVykazovania 420173    
PR_FO_UBUD_OPR_CHYB     integer7OM2_1UbudloOpravaChybnehoVykazovania420184    
PR_UV_KONTR_SKR_UV     float2OM2_1Kontrola na priemernú hodnotu skrátených úväzkov420190   ÁNO
PR_UV_KONTR_TARIF_PL     float2OM2_1Kontrola na priem.hod.tarifný plat,dohodnutú zákl.zložku mzdy 420155   ÁNO
PR_FO_POC_ZAM_ZP     integer7   EvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnVoFyzickýchOsobách420211  
PR_UV_POC_ZAM_ZP     float2   PriemEvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnPrepočítaný420221  
HOD_PO_OD_H     float2   PočetOdpracHodínSoZdravotPostihn420231  
MP_VYP_MZDY     float2   VyplatenéMzdovéProstriedkySoZdravPostih420241  
PR_FO_PZ_EXT_PED     integer7   EvidečnýPočetZamestSPracPomeromPodľa§49ExterPedagVoFO420212  
PR_UV_PZ_EXT_PED     float2   PriemEvidečnýPočetZamestSPracPomeromPodľa§49ExterPedagPrep420222  
HOD_PO_ODH_EX_PED     float2   PočetOdpracHodínZamestSPracPomeromPodľa§49ExterniPedagog420232  
MP_VYP_MZ_EX_PED     float2   VyplatenéMzdovéProstriedkySPracPomPodľa§49ExterPedag420242  
KON_PRHODMZDY_PED     float2   Kontrola na priemernú hodinovú mzdu pedag420272ÁNO
PR_FO_PZ_EXT_PP     integer7   EvidPočetZamestSPracPomerPodľa§49ExterZamVykonPracPohVoFO420213  
PR_UV_PZ_EXT_PP     float2   PriemEvidPočetZamestSPracPomerPodľa§49ExterZamVykonPracPohPriem420223  
HOD_PO_ODH_EX_PPD     float2   PočetOdprHodSPracPomerPodľa§49ExterniZamestnVykonávajúciPP420233  
MP_VYP_MZ_EX_PP     float2   VyplatMzdovéProstriedkySPracPomPodľa§49ExterZamVykonavPP420243  
KON_PRHODMZDY_PP     float2   Kontrola na priemernú hodinovú mzdu PP420273ÁNO
POZNAMKA3     varchar50   Poznámka - So zdravotným postihnutím420281  
POZNAMKA4     varchar50   Poznámka - UzatvorPracPomer§49ZP - ExterníPedagPrac420282  
POZNAMKA5     varchar50   Poznámka - UzatvorPracPomer§49ZP - ExterníZamVykonavaPracPohot420283  
CISR_DOHOD_ZMLUVY     varchar1OM2_3Dohody a zmluvy uzatvorené mimo PP4204   1  
CISR_DOH_ZML_UCEL     varchar1OM2_3Účel dohôd a zmlúv4204   2  
DZ_POC_UZAT_ZM_DOH     integer6OM2_3Počet uzatvorených dohôd, zmlúv4204   3  
HOD_POC_ODP_HOD     float2OM2_3Počet odpracovaných hodín4204   5  
DZ_VYPL_ODM     float2OM2_3Vyplatené odmeny4204   6  
ODVOD_HRAD_ZAM     float2OM2_3Odvody povinného poistenia hradené zamestnávateľom spolu4204   7  
MP_KONTR_DOH_MZDU     float2OM2_3Kontrola na priemernú hodinovú mzdu4204   8ÁNO
POZNAMKA15     varchar50OM2_3Poznámka k modulu 34204   9  
MP_NAK_ODST     float2   OstatnéNáklady-Odstupné420311  
MP_NAK_ODCHOD     float2   OstatnéNáklady-Odchodné420312  
MP_NAH_PRIJ_PN     float2   NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnosti420313  
SOC_FOND_TVOR     float2   SociálnyFondTvorba420314  
SOC_FOND_CERP     float2   SociálnyFondČerpanie420315  
MP_CL_PREDST     float2   OdmenyČlenomPredstavenstievADozornýchRád420316  
OD_ZPP_HRAD_ZAM_SP     float2   ZoStl6OdvodyZPovinéhoPoistHradenéZamestnávateľomSpolu420317  
MP_MZDY_ODM_VPP     float2   VyplMzdyAOdmenyZMimorozpočtZdrojovZamestnancomVPracovnomPomere420318  
MP_MZ_ODM_MI_PP     float2   VyplatMzdyAOdmenyZMimorozpočZdrojovZamestnancomMimoPracPomeru420319  
POZNAMKA6     varchar50   Poznámka - odstupné420321  
POZNAMKA7     varchar50   Poznámka - odchodné420322  
POZNAMKA8     varchar50   Poznámka - Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti420323  
POZNAMKA9     varchar50   Poznámka - Sociálny fond - tvorba420324  
POZNAMKA10     varchar50   Poznámka - Sociálny fond - čerpanie420325  
POZNAMKA11     varchar50   Poznámka - Odmeny členom predstavenstiev a dozorných rád420326  
POZNAMKA12     varchar50   Poznámka - odvody povinného poistenia hradené zamestnávateľom sp420327  
POZNAMKA13     varchar50   Poznámka - MzdyOdmenyZMimorozpočZdrojovVyplatenéZamVPracPomere420328  
POZNAMKA14     varchar50   Poznámka - MzdyOdmenyZMimorozpočZdrojovVyplatenéZamMimPracPomeru420329  
MP_PRIP_KREDIT     float2OM2_1Kreditový príplatok420114    
MP_PRIP_SV_MOTVOZ     float2OM2_1PripZaStarostlivostVedenieSluzobneho.MotorovehoVozidla420115    
PR_FO_PZ_ODSTUP     integer7OM2_1PocetZamestnancovVyplatenymOdstupne420131    
PR_FO_PZ_ODCHOD     integer7OM2_1PocetZamestnancovVyplatenymOdchodne420133    
PR_FO_PREP_OSOB_PL     float2OM2_1PriemEvidencnyPocetZamestnancovPrepocZtoho-OsobnymPlatom420145    
PR_UV_OSOB_PLAT     float2OM2_1EvidPočZamKPosledDňuSledovStvrtrokaSOsobPlatom420149    
MP_PR_OSOB_PL     float2OM2_1Priemerny osobny plat420151   ÁNO
DZ_POC_NOV_ZML_DOH     integer6OM2_3Počet nových uzatvorených dohôd, zmlúv4204   4  
MP_PRIEM2     float2OM2_1PriemernýTarPlat/PriemDohodMzda2420150   ÁNO
MP_ODS_ZAM2     float2OM2_1PriemernáVýškaOdstupnéhoNaJednéhoZamestnanca420160   ÁNO
MP_ODCHOD_ZAM2     float2OM2_1PriemernáVýškaOdchodnéhoNaJednéhoZamestnanca2420161   ÁNO
MP_PR_BEZ_PP2     float2OM2_1PriemernýPlatBezNáhradZaPracPohotovosť420152   ÁNO
MP_PRIEM_VR_POH2     float2OM2_1PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracPohotovosť420153   ÁNO
HOD_PR_ODPR_HOD2     integer12OM2_1PriemPočetOdprHodín(BezHodínNadčasANeaktívPracPohotovNaPracov)420154   ÁNO
MP_PRIEM_MZDA_ZP2     float2   Priemerná mzdaSoZdrav.Postihnutím420251ÁNO
MP_TARIF_PLAT_SUM     float2   TarifnýPlatDohodnutaMzda-Suma420521ÁNO
MP_OSOB_PLAT_SUM     float2   OsobnýPlat-Sum420531ÁNO
MP_PLAT_120_1993_SUM     float2   PlatPodľaZákona120/1993ZZ-Sum420541ÁNO
MP_PAUS_NAHR_SUM     float2   PaušálneNáhradyPodľa120/1993ZZ-Sum420551ÁNO
MP_PRNADCAS_MZV_SUM     float2   Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasVrátaneMzdovéhoZvýšenia-Sum420561ÁNO
MP_NEAK_PP_PR_SUM     float2   Mzda(Plat)ZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiNaPracovisku-Sum420571ÁNO
MP_PRIPLATKY_SUM     float2   PríplatkySpolu-Sum420581ÁNO
MP_DOPL_MZDY_SUM     float2   DoplatokMzdy(FunkčnéhoPlatu)-Sum420591ÁNO
MP_DAL_MZDA_SUM     float2   ĎalšiaMzda-Sum4205101ÁNO
MP_ODMENY_SP_SUM     float2   OdmenySpolu-Sum4205111ÁNO
MP_NA_NE_PP_MIMO_SUM     float2   NáhradaZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiMimoPracoviska-Sum4205121ÁNO
MP_NA_BRAN_POHOT_SUM     float2   NáhradaZaBrannúPohotovosť-Sum4205131ÁNO
MP_N_MZDY_SUM     float2   NáhradyMzdyAleboPlatu-Sum4205141ÁNO
HOD_ZAM_SP_SUM     float2   PočetOdpracHodínZamestnancamiSpolu-Sum4205151ÁNO
HOD_ZAMVPRNCAS_SUM     float2   PočetOdpracHodínZamestnancamiVPráciNadčas-Sum4205161ÁNO
HOD_NPP_NPR_SUM     float2   PočetHodínVNeaktívnejČastiPracovnejPohotovostiNaPracovisku-Sum4205171ÁNO
HOD_NPP_MPR_SUM     float2   PočetHodínVNeaktívnejPracovnejPohotovostiMimoPracoviska-Sum4205181ÁNO
PR_FO_SUM     float2   PriemEvidPočetZamestnancovFyzickéOsoby-Sum4205191ÁNO
PR_UV_PREP_SUM     float2   PriemEvidPočetZamestnancovPrepočítaný-Sum4205201ÁNO
PR_UV_PRPDSLOB_SUM     float2   EvidenčnýPočetZamestnanPrepočítKPoslednémuDňuSledObdobia-Sum4205211ÁNO
PR_FO_EPZ_SUM     integer7   EvidenPočetZamK31.12.PredchRoka-Sum4205221ÁNO
PR_FO_PRIB_SUM     integer7   PribudloSpolu-Sum4205231ÁNO
PR_FO_UBUD_SUM     integer7   UbudloSpolu-Sum4205241ÁNO
PR_FO_EPZ_PDSO_SUM     integer7   EvidenčnýPočetZamestnancovKPosDňuSledovanObdobia-Sum4205251ÁNO
MP_SK_VYP_MZDY_SUM     float2   SkutočneVyplatenéMzdyPlaty(VrátRefundácií)-Sum420511ÁNO
HOD_PP_VR_PP2     integer12   PriemernýPočetOdracovanýchHodínVrátaneNadcasSoZdrav.Postihnutím2420261ÁNO
PR_POVOLANIE     varchar3OM2_1PracovníkPovolanie42011    
MP_PRIP_OSTATNE     float2OM2_1Ostatné príplatky420122    
PR_UV_KONTR_POVIN_PR     float2OM2_1Kontrola na povinné príspevky na zákonné poistenie platené zames420162   ÁNO
MP_REKREAC_POUKAZY     float2   PríspevkyNaRekreáciuVyplatenéZamestnancom4203110  
POZNAMKA20     varchar50   Poznámka - PríspevkyNaRrekreáciuVyplatenéZam4203210  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
101"Modul 4201: Je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden stĺpec! Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia."Check(ORMulti(j, TRUE))4201j={1-PS}   M4201  
102"Modul 4201: Hodnota v riadku R9S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R8S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia."Forcheck(j, (R9Sj<=R8Sj))4201j={1-PS}   R9Sj  
103"Modul 4201: Hodnota v riadku R11S"+j+" sa musí rovnať súčtu riadkov R12S"+j+" až R22S"+j+"."Forcheck(j, (R11Sj=(R12Sj+R13Sj+R14Sj+R15Sj+R16Sj+R17Sj+R18Sj+R19Sj+R20Sj+R21Sj+R22Sj)))4201j={1-PS}   R11Sj  
104"Modul 4201: Hodnota v riadku R26S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R25S"+j+"."Forcheck(j, (R26Sj<=R25Sj))4201j={1-PS}   R26Sj  
105"Modul 4201: Hodnota v riadku R35S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R34S"+j+"."Forcheck(j, (R35Sj<=R34Sj))4201j={1-PS}   R35Sj  
106"Modul 4201: Hodnota v riadku R37S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R36S"+j+"."Forcheck(j, (R37Sj<=R36Sj))4201j={1-PS}   R37Sj  
107"Modul 4201: Hodnota v riadku R40S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R39S"+j+"."Forcheck(j, (R40Sj<=R39Sj))4201j={1-PS}   R40Sj  
108"Modul 4201: Hodnota v riadku R45S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R44S"+j+"."Forcheck(j, (R45Sj<=R44Sj))4201j={1-PS}   R45Sj  
109"Modul 4201: Súčet hodnôt v riadkoch R47S"+j+"+ R48S"+j+"musí byť menší, nanajvýš rovný hodnote v riadku R46S"+j+"."Forcheck(j, (R47Sj+R48Sj<=R46Sj))4201j={1-PS}   R47Sj;R48Sj  
110"Modul 4201: Hodnota v riadku R49S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v R46S"+j+"."Forcheck(j, (R49Sj<=R46Sj))4201j={1-PS}   R49Sj  
111"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R8S"+j+", musí byť vyplnený riadok R39S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia"."Forcheck(j, (IF(R8Sj>0, R39Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R39Sj;R8Sj  
112"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R39S"+j+", musí byť vyplnený riadok R8S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia"."Forcheck(j, (IF(R39Sj>0, R8Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R8Sj;R39Sj  
113"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R9S"+j+", musí byť vyplnený riadok R40S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia"."Forcheck(j, (IF(R9Sj>0, R40Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R40Sj;R9Sj  
114"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R40S"+j+", musí byť vyplnený riadok R9S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia."Forcheck(j, (IF(R40Sj>0, R9Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R9Sj;R40Sj  
115"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R10S"+j+", musí byť vyplnený riadok R41S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R10Sj>0, R41Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R41Sj;R10Sj;  
116"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R41S"+j+", musí byť vyplnený riadok R10S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R41Sj>0, R10Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R10Sj;R41Sj  
117"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R27S"+j+", musí byť vyplnený riadok R42S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R27Sj>0, R42Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R42Sj;R27Sj  
118"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R42S"+j+", musí byť vyplnený riadok R27S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R42Sj>0, R27Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R27Sj;R42Sj  
121"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R30S"+j+", musí byť vyplnený riadokR31S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R30Sj>0, R31Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R31Sj;R30Sj  
122"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R31S"+j+", musí byť vyplnený riadok R30S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R31Sj>0, R30Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R30Sj;R31Sj  
123"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R32S"+j+", musí byť vyplnený riadok R33S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R32Sj>0, R33Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R33Sj;R32Sj  
124"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R33S"+j+", musí byť vyplnený riadok R32S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R33Sj>0, R32Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R32Sj;R33Sj  
125"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R43S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R43Sj>0, R44Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R44Sj  
126"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R46S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R46Sj>0, R44Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R44Sj  
127"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R49S"+j+", musí byť vyplnený riadok R45S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R45Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R45Sj  
128"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+" alebo riadok R5S"+j+" alebo riadok R6S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+"."Forcheck(j, If ((R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), (R44Sj >0), TRUE))4201j={1-PS}   R44Sj  
129"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R5S"+j+", musí byť vyplnený riadok R45S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R5Sj>0, R45Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R45Sj  
130"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R47S"+j+", musí byť vyplnený riadok R86S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R47Sj>0, R86Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R86Sj  
131"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R86S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R86Sj>0, R47Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R47Sj  
132"Modul 4201: Ak je vyplnený R48S"+j+", musí byť vyplnený R87S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R48Sj>0, R87Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R87Sj  
133"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R87S"+j+", musí byť vyplnený riadok R48S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R87Sj>0, R48Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R48Sj  
134"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R85S"+j+", musí byť vyplnený riadok R46S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R85Sj>0, R46Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R46Sj  
135"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+" alebo riadok R5S"+j+" alebo riadok R6S"+j+", musí byť vyplnený riadok R38S"+j+"."Forcheck(j, If ((R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), (R38Sj >0), TRUE))4201j={1-PS}   R38Sj  
136"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R38S"+j+", musí byť vyplnený R4S"+j+" alebo R5S"+j+" alebo R6S"+j+" ."Forcheck(j, If ((R38Sj >0), (R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), TRUE))4201j={1-PS}   R4Sj;R5Sj;R6Sj  
139"Modul 4201: Počet pracovníkov - mužov, ktorí pribudli preradením z iného povolania - riadok R66 - sa musí rovnať počtu pracovníkov - mužov, ktorí ubudli preradením do iného povolania - riadok R75."Check(Sum (j, If (R2Sj='1', R66Sj, 0)) = Sum (j, If (R2Sj='1', R75Sj, 0)))4201j={1-PS}      
140"Modul 4201: Počet pracovníkov - žien, ktoré pribudli preradením z iného povolania - riadok R66 - sa musi rovnať počtu pracovníkov - žien, ktoré ubudli preradením do iného povolania - riadok R75 ."Check(Sum (j, If (R2Sj='2', R66Sj, TRUE)) = Sum (j, If (R2Sj='2', R75Sj, TRUE)))4201j={1-PS}      
141"Modul 4201: Súčet hodnôt v riadku R86S"+j+" + R87S"+j+" musí byť menší, nanajvýš rovný hodnote v riadku R85S"+j+" ."Forcheck(j, (R86Sj+R87Sj<=R85Sj))4201j={1-PS}   R86Sj;R87Sj  
142"Modul 4201: Počet zamestnancov so skráteným úväzkom v riadku R88S"+j+" musí byť menší nanajvýš rovný celkovému počtu zamestnancov v riadku R85S"+j+"."Forcheck(j, (R88Sj<=R85Sj))4201j={1-PS}   R88Sj  
144"Varovanie - Modul 4201: Ak sa hodnota v riadoku R66S"+j+" rovná hodnote v riadku R75S"+j+" - v poznámke uviesť z ktorého povolania, resp. do ktorého povolania boli zamestnanci preradení. {Preradenie v rámci toho istého povolania nie je prípustné}."Forcheck(j, (IF( R66Sj==R75Sj AND R66Sj>0 AND R75Sj>0 , R66Sj<>R75Sj, TRUE)))4201j={1-PS}   R66Sj;R75SjÁNO
145"Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R45S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R5S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!"Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R5Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R5SjÁNO
146"Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R45S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R49S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!"Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R49Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R49SjÁNO
148"Varovanie - Modul 4201: Hodnota v riadku R86S"+j+" by mala byť väčšia alebo rovná hodnote v riadku R47S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!"Forcheck(j, R86Sj >= R47Sj)4201j={1-PS}   R86Sj; R47SjÁNO
149"Varovanie - Modul 4201: Hodnota v riadku R87S"+j+" by mala byť väčšia alebo rovná hodnote v riadku R48S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!"Forcheck(j, R87Sj >= R48Sj)4201j={1-PS}   R87SjÁNO
150"Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený počet úväzkov v riadku R46S"+j+" mal by byť počet fyzických osôb v riadku R85S"+j+" väčší ako nula. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke {nad úväzok a pod.}!"Forcheck(j, (IF(R46Sj>0, R85Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R85SjÁNO
201"Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R1S"+j+", musí byť vyplnený riadok R2S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R1Sj>0, R2Sj>0, TRUE)))4202j={1-3}   R2Sj  
202"Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R3S"+j+", musí byť vyplnený riadok R4S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R3Sj>0, R4Sj>0, TRUE)))4202j={1-3}   R4Sj  
203"Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+", musí byť vyplnený riadok R3S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R4Sj>0, R3Sj>0, TRUE)))4202j={1-3}   R3Sj  
204"Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R3S"+j+" alebo riadok R4S"+j+", musí byť vyplnený riadok R2S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R3Sj>0 OR R4Sj>0, R2Sj>0, TRUE)))4202j={1-3}   R2Sj  
301"Modul 4203: Odstupné - stĺpec S1 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odstupného - riadok R30 v Module 4201 - v jednotlivých povolaniach zamestnancov."Check(M4203R1S1==Sum(j,M4201R30Sj))4203j={1-M4201PS}   R1S1  
302"Modul 4203: Odchodné - stĺpec S2 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odchodného - riadok R32 v Module 4201 - v jednotlivých povolaniach zamestnancov."Check(M4203R1S2==Sum(j,M4201R32Sj))4203j={1-M4201PS}   R1S2  
303"Modul 4203: Hodnota v stĺpci S6 musí byť väčšia ako hodnota v stĺpci S7."Check(IF(NOT ISNULL(R1S6) OR NOT ISNULL(R1S7), R1S6>R1S7, TRUE))4203     R1S6;R1S7  
401"Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S3R"+i+" , musí byť vyplnený aj stĺpec S5R"+i+"."Forcheck(i, If ((RiS1== 'A' OR RiS1== 'B' OR RiS1== 'C') AND RiS3 >0, RiS5 >0, TRUE))4204i={1-PR}   RiS5  
402"Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S5R"+i+" , musí byť vyplnený aj stĺpec S3R"+i+"."Forcheck(i, If (RiS5 >0, RiS3 >0, TRUE))4204i={1-PR}   RiS3  
403"Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S3R"+i+", musí byť vyplnený aj stĺpec S6R"+i+"."Forcheck(i, If (RiS3 >0, RiS6 >0, TRUE))4204i={1-PR}   RiS6  
404"Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S6R"+i+", musí byť vyplnený aj stĺpec S3R"+i+"."Forcheck(i, If (RiS6 >0, RiS3 >0, TRUE))4204i={1-PR}   RiS3  
405"Modul 4204: Hodnota v stĺpci S4R"+i+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v stĺpci S3R"+i+"."Forcheck(i, RiS4<=RiS3)4204i={1-PR}   RiS4;RiS3  
406"Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S7R"+i+", musí byť vyplnený aj stĺpec S6R"+i+"."Forcheck(i, If (RiS7 >0, RiS6 >0, TRUE))4204i={1-PR}   RiS6  
407"Modul 4204: Hodnota v stĺpci S6R"+i+" musí byť väčšia ako hodnota v stĺpci S7R"+i+"."forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS6) OR NOT ISNULL(RiS7), RiS6>RiS7, TRUE))4204i={1-PR}   RiS6;RiS7  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISR_DOHOD_ZMLUVY
Obmedzovaná položka: CISR_DOH_ZML_UCEL
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CISR_DOHOD_ZMLUVYACISR_DOH_ZML_UCEL1
CISR_DOHOD_ZMLUVYBCISR_DOH_ZML_UCEL1
CISR_DOHOD_ZMLUVYDCISR_DOH_ZML_UCEL1
CISR_DOHOD_ZMLUVYACISR_DOH_ZML_UCEL2
CISR_DOHOD_ZMLUVYBCISR_DOH_ZML_UCEL2
CISR_DOHOD_ZMLUVYDCISR_DOH_ZML_UCEL2
CISR_DOHOD_ZMLUVYACISR_DOH_ZML_UCEL3
CISR_DOHOD_ZMLUVYBCISR_DOH_ZML_UCEL3
CISR_DOHOD_ZMLUVYDCISR_DOH_ZML_UCEL3
CISR_DOHOD_ZMLUVYACISR_DOH_ZML_UCEL4
CISR_DOHOD_ZMLUVYBCISR_DOH_ZML_UCEL4
CISR_DOHOD_ZMLUVYDCISR_DOH_ZML_UCEL4
CISR_DOHOD_ZMLUVYCCISR_DOH_ZML_UCEL5