Rozhranie: E03_12B Mesačný výkaz o ekonom. vybraných org. v zdrav. - účtovný denník

Typ záznamu E03_12B

Rozhranie platí od roku 2019

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_E03_12B11  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_E03_12B21  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO (8 znakov)0_E03_12B31  
NAZOV     varchar150   Názov spravodajskej jednotky0_E03_12B41  
KOD_NAKL_STRED     varchar20   Kód nákladového strediska podľa účtovníctva SJ0_E03_12B51  
NAKL_STRED_NAZOV     varchar150   Názov nákladového strediska podľa účtovníctva SJ0_E03_12B61  
CIS_NAKL_STREDISKA   ÁNOvarchar4   Kód a názov nákladového strediska podľa číselníka NCZI0_E03_12B71  
POR_CIS1   ÁNOvarchar2   Poradové číslo nákladového strediska podľa číselníka NCZI0_E03_12B81  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Výkaz zostavil (meno a priezvisko)0_E03_12B91  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefón0_E03_12B101  
EMAIL     varchar128   E-mail0_E03_12B111  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_E03_12B121  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_E03_12B131  
PC   ÁNOinteger4OM_01_01Poradové číslo4106   1  
DOKLAD_ID   ÁNOvarchar20OM_01_01Číslo účtovného dokladu4106   2  
DOKLAD_DRUH   ÁNOvarchar2OM_01_01Druh dokladu4106   3  
DOKLAD_VS     varchar10OM_01_01Variabilný symbol4106   4  
PARTNER_NAZOV     varchar150OM_01_01Názov účtovného partnera4106   5  
PARTNER_ICO   ÁNOvarchar8OM_01_01IČO účtovného partnera4106   6  
MDD   ÁNOvarchar1OM_01_01MÁ DAŤ / DAL4106   7  
MDD_UCET_CISLO   ÁNOvarchar13OM_01_01Číslo účtu MÁ DAŤ / DAL4106   8  
MDD_UCET_NAZOV     varchar150OM_01_01Názov účtu MÁ DAŤ / DAL4106   9  
MDD_SUMA   ÁNOfloat2OM_01_01Suma MÁ DAŤ / DAL4106   10  
MENA   ÁNOvarchar3OM_01_01Mena4106   11  
DATUM_OBDOBIA   ÁNOdate   OM_01_01Dátum obdobia, do ktorého doklad skutočne patrí4106   12  
DATUM_ZAUCTOVANIA   ÁNOdate   OM_01_01Dátum kedy bol doklad skutočne zaúčtovaný4106   13  
DATUM_VYSTAVENIA   ÁNOdate   OM_01_01Dátum vystavenia dokladu alebo faktúry4106   14  
DATUM_SPLATNOSTI     date   OM_01_01Dátum splatnosti faktúry4106   15  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1Modul 4106: IČO účtovného partnera na riadku R%d je pravdepodobne neuvedené správne. /PARTNER_ICO/.forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12B/IsPARTNER_ICOJustNumber.js")(riadok.getValue("PARTNER_ICO", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PARTNER_ICO"}] })4106i={1-PR}   RiS6  
2"Modul 4106: Dátum splatnosti faktúry, stĺpec S15, na riadku R"+i+" by mal byť v prípade druhov dokladu '01-faktúra' alebo '02-dobropis' uvedený. /DOKLAD_DRUH, DATUM_SPLATNOSTI/."FORCHECK(i, IF(RiS3 == '01' OR RiS3 == '02', NOT ISNULL(RiS15), TRUE))4106i={1-PR}   RiS15ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):