Rozhranie: E03_12A Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve

Typ záznamu E03_12A

Rozhranie platí od roku 2019

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_E03_12A 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_E03_12A 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO (8 znakov) 0_E03_12A 3 1  
NAZOV     varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_E03_12A 4 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Výkaz zostavil (meno a priezvisko) 0_E03_12A 5 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefón 0_E03_12A 6 1  
EMAIL     varchar 128   E-mail 0_E03_12A 7 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_E03_12A 8 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_E03_12A 9 1  
POR_CIS1   ÁNO varchar 2 OM_01_01 Poradové číslo nákladových stredísk 1 4101   3  
CISR_DUTV1   ÁNO varchar 1 OM_01_01 Druh útvaru 4101   1  
CISR_NAKL_STREDISKA1     varchar 4 OM_01_01 NákladovéStrediská 4101   2  
NAKLADY_MZDY     float 2 OM_01_01 NákladyNaMzdy 4101   4  
NAKLADY_ODVODY_FOND     float 2 OM_01_01 NákladyNaOdvodyDoFondov 4101   5  
NAKLADY_LIEKY     float 2 OM_01_01 NákladyNaLieky 4101   6  
NAKLADY_ZDRAV_POM     float 2 OM_01_01 NákladyNaZdravotníckePomôcky 4101   7  
NAKLADY_DOPL_SOR     float 2 OM_01_01 NákladyNaDoplnkovýSortimentLekární 4101   8  
NAKLADY_KRV     float 2 OM_01_01 NákladyNaKrvAKrvnéVýrobky 4101   9  
NAKLADY_ODPISY_ZDRT     float 2 OM_01_01 NákladyNaOdpisyZdravotníckejTechniky 4101   10  
NAKLADY_ODPISY_OST     float 2 OM_01_01 NákladyNaOdpisyOstatné 4101   11  
NAKLADY_STRAV_PAC     float 2 OM_01_01 NákladyNaStravovaniePacientov 4101   12  
NAKLADY_ENERGIA     float 2 OM_01_01 NákladyNaSpotrebuEnergie 4101   13  
NAKLADY_UDRZB__ZDRT     float 2 OM_01_01 NákladyNaOpravyAÚdržbuZdravotníckejTechniky 4101   14  
NAKLADY_UDRZB__OST     float 2 OM_01_01 NákladyNaOstatnéOpravyAÚdržbu 4101   15  
NAKLADY_HTS_OST     float 2 OM_01_01 NákladyNaOstatnúHospodárskoTechnickúSprávu 4101   16  
NAKLADY_DOPR_ZDRAV     float 2 OM_01_01 NákladyNaDopravuZdravotnícku 4101   17  
NAKLADY_DOPR_HOSP     float 2 OM_01_01 NákladyNaDopravuHospodársku 4101   18  
NAKLADY_OST     float 2 OM_01_01 NákladyOstatné 4101   19  
NAKLADY_SPOLU     float 2 OM_01_01 NákladySpolu-neprepočítané 4101   20 ÁNO
NAKLADY_SPRAVA     float 2 OM_01_01 NákladyNaSprávu 4101   21 ÁNO
NAKLADY_SPOLU_PREP     float 2 OM_01_01 NákladyPoPrepočítaní 4101   22 ÁNO
CISR_DUTV2   ÁNO varchar 1 OM_02_01 Druh útvaru 4102   1  
CISR_NAKL_STREDISKA2     varchar 4 OM_02_01 NákladovéStrediská 4102   2  
POR_CIS2   ÁNO varchar 2 OM_02_01 Poradové číslo nákladových stredísk 2 4102   3  
TRZBY_ZP_HOSPITAL     float 2 OM_02_01 TržbyOdZPZaVýkonyZaUkončenéHospitalizácie 4102   4  
TRZBY_ZP_OSET_DNI     float 2 OM_02_01 TržbyOdZPZaOšetrovacieDni 4102   5  
TRZBY_ZP_PRIP_POL     float 2 OM_02_01 TržbyOdZPZaPripočítateľnéPoložky 4102   6  
TRZBY_ZP_STAC_DEN     float 2 OM_02_01 TržbyOdZPZaDenPobytuVStacionári 4102   7  
TRZBY_ZP_VYKON     float 2 OM_02_01 TržbyOdZPZaVýkonyVrataneJednodňovejStarostlivosti 4102   8  
TRZBY_ZP_BODY     float 2 OM_02_01 TržbyOdZPZaBody 4102   9  
TRZBY_ZP_KAP_PAUS     float 2 OM_02_01 TržbyOdZPZaVýkonyZaKapitáciu/Paušál 4102   10  
TRZBY_ZP_INE     float 2 OM_02_01 TržbyOdZPIné 4102   12  
TRZBY_OB_LIEKY     float 2 OM_02_01 TržbyOdObyvateľstvaZaLieky 4102   13  
TRZBY_OB_ZDR_POM     float 2 OM_02_01 TržbyOdObyvateľstvaZaZdravotníckePomôcky 4102   14  
TRZBY_OB_DOP_SORT     float 2 OM_02_01 TržbyOdObyvateľstvaZaDoplnkovýSortimentLekární 4102   15  
TRZBY_OB_INE     float 2 OM_02_01 TržbyOdObyvateľstvaIné 4102   16  
PREVADZ_DOTACIE_ZR     float 2 OM_02_01 PrevádzkovéDotácieOdZriaďovateľa 4102   17  
VYNOSY_OST     float 2 OM_02_01 Výnosy ostatné 4102   18  
VYNOSY_SPOLU     float 2 OM_02_01 Výnosy spolu neprepočítané 4102   19 ÁNO
VYNOSY_SPRAVA     float 2 OM_02_01 Výnosy na správu 4102   20 ÁNO
VYNOSY_SPOLU_PREP     float 2 OM_02_01 Výnosy po prepočítaní 4102   21 ÁNO
TRZBY_ZP_KM_MIN     float 2 OM_02_01 TržbyOdZPZaKmLetMin 4102   11  
POR_CIS3   ÁNO varchar 2 OM_03_01 Poradové číslo nákladových stredísk 3 4103   3  
CISR_DUTV3   ÁNO varchar 1 OM_03_01 Druh útvaru 4103   1  
CISR_NAKL_STREDISKA3     varchar 4 OM_03_01 NákladovéStrediská 4103   2  
BODY     integer 15 OM_03_01 BodyPočet 4103   4  
VYKONY     integer 10 OM_03_01 VýkonyPočet 4103   5  
OS_DNI     integer 10 OM_03_01 OšetrovacieDniPočet 4103   6  
PAC_NA_DOHODU     integer 10 OM_03_01 PacientiPočetNaDohodu 4103   7  
OS_DNI_KAP_POSTEL     integer 10 OM_03_01 OšetrovacieDniKapacitaPosteľovaSkutočná 4103   8  
HOSP_UKONCENE     integer 10 OM_03_01 HospitalizáciePočetUkončené 4103   9  
DOPR_ZDRAV_KM     integer 10 OM_03_01 Počet najazdených km / letových minút 4103   10  
HOSP_POCET_PAC     integer 10 OM_03_01 Počet hospitalizovaných pacientov 4103   11  
VYKONY_JZS     integer 10 OM_03_01 Počet výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti 4103   12  
PRIEM_ZAMESTNANOSTI     float 2 OM_03_01 Priem.Evid.PočetZamestn.ZaSledov.MesiacPrep.NaPlneZamestnaných 4103   13  
PC     integer 4 OM_04_01 Poradové číslo záväzky/pohľadávky/iné 4104   1  
PLNENIE_TYP     varchar 1 OM_04_01 Typ plnenia 4104   2  
PLNENIE     varchar 2 OM_04_01 Záväzok, pohľadávka a iné voči/za/zo 4104   3  
PLNENIE_ROK     varchar 4 OM_04_01 Rok plnenia 4104   4  
PLNENIE_DRUH     varchar 1 OM_04_01 Druh plnenia 4104   5  
PLNENIE_SPLATNOST     varchar 1 OM_04_01 Plnenie splatnosti 4104   6  
PLNENIE_VYSKA     float 2 OM_04_01 Výška záväzku v EUR 4104   7  
DRG_VYNOSY_ZP_VSZP     float 2   Výnosy za ukonč. hospitalizačné prípady v zmysle DRG od ZP VšZP 4105 1 1  
DRG_VYNOSY_ZP_DOVERA     float 2   Výnosy za ukonč. hospitalizač. prípady v zmysle DRG od ZP Dôvera 4105 1 2  
DRG_VYNOSY_ZP_UNION     float 2   Výnosy za ukonč. hospitalizačné prípady v zmysle DRG od ZP Union 4105 1 3  
DRG_UH_ZP_VSZP     integer 10   Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od VšZP 4105 2 1  
DRG_UH_ZP_DOVERA     integer 10   Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od Dôvera 4105 2 2  
DRG_UH_ZP_UNION     integer 10   Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od Union 4105 2 3  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
100 "V module 4101 je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!" Check(ORMulti(i, TRUE)) 4101 i={1-PR}      
103 "Modul 4101: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV1/ je S, P, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, náklady na stravovanie pacientov v R"+i+"S12 /NAKLADY_STRAV_PAC/ musia byť prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS1=='S' OR RiS1=='P' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS12) OR RiS12==0, TRUE)) 4101 i={1-PR}   RiS12  
105 "Modul 4101: Náklady na doplnkový sortiment lekární v R"+i+"S8 /NAKLADY_DOPL_SOR/ vypĺňajú iba lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok. Pre ostatné kódy nákladových stredísk stĺpec S8 neuvádzajte." Forcheck(i, IF (RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', RiS8>=0 OR ISNULL(RiS8), ISNULL(RiS8) OR RiS8==0)) 4101 i={1-PR}   RiS8  
106 "Modul 4101: Musia byť vyplnené náklady aspoň v jednom riadku! NS s nulovými hodnotami nevyplňovať!" Forcheck (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , RiS20 <>0 , TRUE)) 4101 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS20  
107 Modul 4101: Ku Kódu nákladového strediska %s z riadku R%d, nevykazujete v module 4101 na žiadnom riadku údaje za adekvátne nákladové stredisko 1%s, /CISR_NAKL_STREDISKA1/. forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/NS_SaP_4101_2018.js")(riadok.getValue("CISR_DUTV1", null), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", null), riadok.getValue("POR_CIS1", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????"), riadok.getIndex(), (riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "0???")).substr(1,3) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA1"}] }) 4101 i={1-PR}      
108 Modul 4101: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA1, ICO/ alebo mu už skončila platnosť. forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/KonZhodaNS_ICO_2018.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????"), getValueCM("0_E03_12A","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA1"}] }) 4101 i={1-PR}   RiS2 ÁNO
110 "Modul 4101: Nie sú uvedené Náklady na odvody v S5. V prípade, že ich neuvádzate, nahraďte prázdnu bunku číselnou hodnotou 0. A v prípade, že v stĺpci S4 uvádzate v danom riadku zároveň Náklady na mzdy kladne, musia byť Náklady na odvody v S5 nezáporné." Forcheck (i, IF(NOT ISNULL(RiS4) AND RiS4>0, NOT ISNULL(RiS5) AND RiS5>=0, NOT ISNULL(RiS5))) 4101 i={1-PR}   RiS5 ÁNO
112 "Modul 4101: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV1/ je 0, potom Náklady na krv a krvné výrobky v stĺpci S9 by nemali byť uvedené /NAKLADY_KRV/." FORCHECK(i, IF(RiS1=='0', ISNULL(RiS9) OR RiS9==0 , TRUE)) 4101 i={1-PR}   RiS9 ÁNO
113 "Modul 4101: Na riadku R"+i+" neuvádzate v stĺpci S19 údaj za Ostatné náklady /NAKLADY_OST/. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0." FORCHECK(i, IF(RiS1=='0', TRUE, NOT ISNULL(RiS19))) 4101 i={1-PR}   RiS19 ÁNO
200 "V module 4102 je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!" Check(ORMulti(i, TRUE)) 4102 i={1-PR}      
202 "Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je P, S, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, tržby od ZP za ukončené hospitalizácie v R"+i+"S4 /TRZBY_ZP_HOSPITAL/ musia byť prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS4 ÁNO
203 "Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, tržby od ZP za ošetrovacie dni v R"+i+"S5 /TRZBY_ZP_OSET_DNI/ musia byť prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS5 ÁNO
204 "Modul 4102: Tržby od ZP za pobyt v stacionári v R"+i+"S7 /TRZBY_ZP_STAC_DEN/ môžu byť vyplnené, len ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je 6-stacionár. Pre iné útvary sa tržby neuvádzajú." FORCHECK(i, IF (RiS1=='6', RiS7>=0 OR ISNULL(RiS7), IF(RiS1=='0',TRUE, RiS7==0 OR ISNULL(RiS7)))) 4102 i={1-PR}   RiS7  
205 "Modul 4102: Ak je Kód útvaru rovný 4 v R"+i+"S1, tak Tržby od ZP za výkony vrátane jednodňovej starostlivosti v R"+i+"S8 musia byť väčšie alebo rovné 0. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnota 0. /CISR_DUTV2, TRZBY_ZP_JEDEN_ST/." Forcheck(i, IF (RiS1=='4', IF(ISNULL(RiS8), FALSE, IF(RiS8>=0, TRUE, FALSE)),TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS8  
206 "Modul 4102: Tržby za doplnkový sortiment lekární v R"+i+"S15 /TRZBY_OB_DOP_SORT/ vypĺňajú iba lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok." Forcheck(i, IF(RiS15>0, RiS2=='3160' OR RiS2=='3134' ,TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS15  
207 "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/, tržby za ukončené hospitalizácie v R"+i+"S4 /TRZBY_ZP_HOSPITAL/ musia byť prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS4  
208 "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/, tržby za ošetrovacie dni v R"+i+"S5 /TRZBY_ZP_OSET_DNI/ musia byť prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS5  
209 "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/, tržby za kapitáciu/ paušál v R"+i+"S10 /TRZBY_ZP_KAP_PAUS/ musia byť prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS10  
210 "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 musia byť vyplnené tržby za najazdené km/letové minúty v R"+i+"S11. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KM_MIN/." Forcheck(i, IF (RiS2=='2238' OR RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='3183', RiS11>= 0, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
211 "Modul 4102: Musia byť vyplnené výnosy aspoň v jednom riadku! NS s nulovými hodnotami nevyplňovať!" Forcheck (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , RiS19 <>0 , TRUE)) 4102 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS19  
212 "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ musia byť vyplnené iné tržby od ZP v R"+i+"S12 /TRZBY_ZP_INE/." Forcheck(i, IF(RiS2=='3160' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', RiS12>0 , TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS12 ÁNO
213 "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 musia byť vyplnené Tržby od obyvateľstva iné v S16. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnota 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_OB_INE/." Forcheck(i, IF(RiS2=='2016', IF(ISNULL(RiS16), FALSE, IF(RiS16>=0, TRUE, FALSE)), TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS16 ÁNO
214 Modul 4102: Ku Kódu nákladového strediska %s z riadku R%d, nevykazujete v module 4102 na žiadnom riadku údaje za adekvátne nákladové stredisko 1%s, /CISR_NAKL_STREDISKA2/. forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/NS_SaP_4102_2018.js")(riadok.getValue("CISR_DUTV2", null), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", null), riadok.getValue("POR_CIS2", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????"), riadok.getIndex(), (riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "0???")).substr(1,3) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA2"}] }) 4102 i={1-PR}      
215 Modul 4102: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA2, ICO/ alebo mu už skončila platnosť. forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/KonZhodaNS_ICO_2018.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????"), getValueCM("0_E03_12A","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA2"}] }) 4102 i={1-PR}   RiS2 ÁNO
216 "Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je 0, potom tržby od ZP, všetky stĺpce, t.j. stĺpce S4 až S12 by nemali byť uvedené /TRZBY_ZP_*/." FORCHECK(i,j, IF(RiS1=='0', ISNULL(RiSj) OR RiSj==0 , TRUE)) 4102 i={1-PR};j={4-12}   RiSj ÁNO
220 "Modul 4102: Ak Kód nákl. strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181 alebo 2217 a 2238, potom Tržby od ZP za pripočítateľné položky v S6 /TRZBY_ZP_PRIP_POL/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238', NOT ISNULL(RiS6), TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS6 ÁNO
221 "Modul 4102: Ak Kód náklad. strediska v R"+i+"S2 je 2174, 2176, 2178 - 2181, 2217, 2238, 8975 - 8977, potom Tržby od ZP za kapitáciu/paušál v S10 musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnota 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KAP_PAUS/." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='8975' OR RiS2=='8976' OR RiS2=='8977', NOT ISNULL(RiS10), TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS10 ÁNO
222 "Modul 4102: Ak Kód náklad. strediska v R"+i+"S2 je 2174, 2176, 2179 - 2181 alebo 2238, potom Tržby od ZP za najazdené km/letové minúty v S11 musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnota 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KM_MIN/." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238', NOT ISNULL(RiS11), TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
223 "Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181 alebo 2238, potom Tržby od ZP iné/a pre lekárne v S12 /TRZBY_ZP_INE/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238', NOT ISNULL(RiS12), TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS12 ÁNO
224 "Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181 alebo 2217 a 2238, potom Tržby od obyvateľstva iné v S16 /TRZBY_OB_INE/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238', NOT ISNULL(RiS16), TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS16 ÁNO
225 "Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181 alebo 2217 a 2238, potom Ostatné výnosy v S18 /VYNOSY_OST/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238', NOT ISNULL(RiS18), TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS18 ÁNO
226 "Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2178 alebo 2217 potom Tržby od ZP za body v S9 /TRZBY_ZP_BODY/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2217', NOT ISNULL(RiS9), TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS9 ÁNO
302 "Modul 4103: Kód druhu špecializovaného útvaru 0 v R"+i+"S1 /CISR_DUTV3/ je neprípustný!" Forcheck (i, RiS1<> '0') 4103 i={1-PR}   RiS1  
303 "Modul 4103: Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je neprípustný! /CISR_NAKL_STREDISKA3/." Forcheck (i, RiS2 <> '3134' AND RiS2 <> '3824' AND RiS2 <> '3995' AND RiS2 <> '3996') 4103 i={1-PR}   RiS2  
304 "Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, počet ošetrovacích dní v riadku R"+i+"S6 /OS_DNI/ musí byť prázdny." FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS6) OR RiS6==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS6  
305 "Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, skutočná posteľová kapacita v R"+i+"S8 /OS_DNI_KAP_POSTEL/ musí byť prázdna." FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS8) OR RiS8==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS8  
306 "Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, počet ukončených hospitalizácií v R"+i+"S9 /HOSP_UKONCENE/ musí byť prázdny." FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS9) OR RiS9==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS9  
307 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet ošetrovacích dní v R"+i+"S6 /OS_DNI/ sa neuvádza." Forcheck(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS6) OR RiS6==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS6  
308 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet pacientov na dohodu/ poistencov v spád. území v R"+i+"S7 /PAC_NA_DOHODU/ sa neuvádza." Forcheck(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS7  
309 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], skutočná posteľová kapacita v R"+i+"S8 /OS_DNI_KAP_POSTEL/ sa neuvádza." Forcheck(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS8) OR RiS8==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS8  
310 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet ukončených hospitalizácií v R"+i+"S9 /HOSP_UKONCENE/ sa neuvádza." Forcheck(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS9) OR RiS9==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS9  
311 "Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CISR_DUTV3/ je uvedené 4 - jednodňová starostlivosť, neuvádza sa počet bodov v S4 /BODY/." Forcheck(i, IF (RiS1=='4', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS4  
312 "Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CISR_DUTV3/ je uvedené 4 - jednodňová starostlivosť, neuvádza sa počet pacientov na dohodu/ poistencov v S7 /PAC_NA_DOHODU/." Forcheck(i, IF (RiS1=='4', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS7  
313 "Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CISR_DUTV3/ je uvedené 4 - jednodňová starostlivosť, neuvádza sa počet najazdených km/ letových minút v S10 /DOPR_ZDRAV_KM/." Forcheck(i, IF (RiS1=='4', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS10  
315 "Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet bodov v S4 /BODY/." FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS4 ÁNO
316 "Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet výkonov v S5 /VYKONY/." FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS5 ÁNO
317 "Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet pacientov na dohodu v S7 /PAC_NA_DOHODU/." FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
318 "Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet najazdených km v S10 /DOPR_ZDRAV_KM/." FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS10 ÁNO
319 "Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, vyplní sa iba posteľová kapacita v S8 /OS_DNI_KAP_POSTEL/ a počet ošetrovacích dní v S6 /OS_DNI/ alebo počet ukončených hospitalizácií v S9 /HOSP_UKONCENE/." FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', RiS8 >0 AND (RiS6 >0 OR RiS9 >0), TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS6; RiS8; RiS9 ÁNO
320 "Modul 4103: Pre Kód nákladového strediska 2179, 2180, 2181 alebo 2238 v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ sa hodnota Počet pacientov na dohodu /PAC_NA_DOHODU/ v stĺpci S7 neuvádza." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS7  
321 Modul 4103: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA3, ICO/ alebo mu už skončila platnosť. forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/KonZhodaNS_ICO_2018.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", "????"), getValueCM("0_E03_12A","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA3"}] }) 4103 i={1-PR}   RiS2 ÁNO
322 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je 3610 /ADOS/, potom musí byť uvedený nenulový počet výkonov v S5. /CIS_NAKL_STREDISKA3, VYKONY/." Forcheck(i, IF(RiS2=='3610', NOT ISNULL(RiS5) AND RiS5>0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS5  
323 "Modul 4103: V R"+i+"S5 musí byť uvedený počet výkonov, lebo uvádzate počet bodov v S4 /VYKONY, BODY/." Forcheck(i,IF(RiS4>0, NOT ISNULL(RiS5) AND RiS5>0,TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS5  
324 "Modul 4103: Pre nákladové strediská 2174, 2176, 2179, 2180, 2181, 2238 a 3183 v R"+i+"S2 musia byť uvedený Počet najazdených km / nalietaných minút v S10. Pre ostatné nákladové strediská sa stĺpec S10 nevypĺňa. /CISR_NAKL_STREDISKA3, DOPR_ZDRAV_KM/." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='3183', NOT ISNULL(RiS10) AND RiS10>=0, ISNULL(RiS10) OR RiS10==0)) 4103 i={1-PR}   RiS10  
330 "Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 je 2 alebo 5, potom musí byť uvedený počet výkonov v S5. V prípade, že ich nevykazujete, nahraďte prázdnu bunku číselnou hodnotou nula. /CIS_DUTV3, VYKONY/." Forcheck(i, IF(RiS1=='2' OR RiS1=='5', (NOT ISNULL(RiS5)) AND (RiS5>=0), TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS5  
331 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ je 2174 - 2178, potom údaj o Počte bodov v S4 /BODY/ musí byť uvedený. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnotu 0." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178', NOT ISNULL(RiS4), TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS4 ÁNO
332 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ je 2174 - 2178, potom údaj o Počte výkonov v S5 /VYKONY/ musí byť uvedený. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnotu 0." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178', NOT ISNULL(RiS5), TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS5 ÁNO
333 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je 2178 alebo 2217, potom údaj o Počte pacientov na dohodu v S7 musí byť uvedený. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA3, PAC_NA_DOHODU/." FORCHECK(i, IF (RiS2=='2178' OR RiS2=='2217', NOT ISNULL(RiS7), TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
334 "Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, potom musíte uviesť Počet hospitalizovaných pacientov v S11 /HOSP_POCET_PAC/." FORCHECK(i, IF(RiS1==1, NOT ISNULL(RiS11) AND RiS11>=0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
335 "Modul 4103: Stĺpec S13, Priemerný evidenčný počet zamestnancov za sledovaný mesiac prepočítaný na plne zamestnaných, má byť uvedený, pretože je vyplnený stĺpec S2, nákladové stredisko, /PRIEM_ZAMESTNANOSTI, CISR_NAKL_STREDISKA3/." FORCHECK(i, IF(NOT ISNULL(RiS2), NOT ISNULL(RiS13) AND RiS13>=0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS13 ÁNO
401 Medzimodulová kontrola: Nákladové stredisko z R%d modulu 4102 nie je vykázané v module 4103! forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/exprKonNS_4102_4103.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", null), riadok.getValue("POR_CIS2", null), riadok.getValue("TRZBY_ZP_BODY", ZERO), riadok.getValue("TRZBY_ZP_OSET_DNI", ZERO), riadok.getValue("TRZBY_ZP_HOSPITAL", ZERO), riadok.getValue("TRZBY_ZP_KAP_PAUS", ZERO), riadok.getValue("TRZBY_ZP_KM_MIN", ZERO), getValueCM("0_E03_12A", "ICO", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA2"}] }) 4102 i={1-PR}   RiS2  
402 Medzimodulová kontrola: V module 4103 musí byť uvedený počet bodov v R%dS4 /BODY/, lebo ste v module 4102 vykázali tržby za body! forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E02/exprKonNS_4103_4102_body.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", null), riadok.getValue("POR_CIS3", null), riadok.getValue("BODY", null), getValueCM("0_E03_12A", "ICO", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "BODY"}] }) 4103 i={1-PR}   RiS4  
403 Medzimodulová kontrola: V module 4103 musí byť uvedený počet ošetrovacích dní v R%dS6 /OS_DNI/, lebo ste v module 4102 vykázali tržby za ošetrovacie dni! forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E02/exprKonNS_4103_4102_os_dni.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", null), riadok.getValue("POR_CIS3", null), riadok.getValue("OS_DNI", null), getValueCM("0_E03_12A", "ICO", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "OS_DNI"}] }) 4103 i={1-PR}   RiS6  
404 Medzimodulová kontrola: V module 4103 musí byť uvedený počet ukončených hospitalizácií v R%dS9 /HOSP_UKONCENE/, lebo ste v module 4102 vykázali tržby za ukončené hospitalizácie! forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E02/exprKonNS_4103_4102_hosp_ukoncene.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", null), riadok.getValue("POR_CIS3", null), riadok.getValue("HOSP_UKONCENE", null), getValueCM("0_E03_12A", "ICO", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "HOSP_UKONCENE"}] }) 4103 i={1-PR}   RiS9 ÁNO
500 "Medzimodulová kontrola: Pre NS z R"+i+"S2 modulu 4102 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ nie je v module 4103 uvedený nenulový Počet pacientov na dohodu v stĺpci S7 /PAC_NA_DOHODU/." FORCHECK(i,j, IF(M4102RiS2="2008" OR M4102RiS2="2009" OR M4102RiS2="2020", IF(ISNULL(M4102RiS10) OR M4102RiS10==0, TRUE, IF(M4103RjS2==M4102RiS2 AND M4103RjS3==M4102RiS3, M4103RjS7>0, TRUE)), TRUE)) 4102 i={1-M4102PR}; j={1-M4103PR}   M4103RjS7  
501 "Medzimodulová kontrola: V module 4103 na riadku R"+j+" v stĺpci S12 neuvádzate údaj pre Počet výkonov JZS, hoc ste v module 4102 na riadku R"+i+" v stĺpci S8 uviedli Tržby od zdravotných poisťovní za výkony vrátane JZS /VYKONY_JZS, TRZBY_ZP_VYKON/." FORCHECK(i,j, IF(M4102RiS1<> "4", TRUE, IF(M4102RiS8>0, IF(M4102RiS2==M4103RjS2 AND M4102RiS3==M4103RjS3, NOT ISNULL(M4103RjS12) AND M4103RjS12>0, TRUE),TRUE))) 4103 i={1-M4102PR};j={1-M4103PR}   M4103RjS12  
600 "V module 4104 je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!" Check(ORMulti(i, TRUE)) 4104 i={1-PR}      
601 "Modul 4104: Na riadku R"+i+" je Rok plnenia uvedený s neplatnou hodnotou "+RiS4+". Pre typy '2-Pohľadávka' alebo '0-Iné' sa ako Rok plnenia predpokladá len aktuálny rok. /PLNENIE_TYP, PLNENIE_ROK/." FORCHECK(i, IF(ISNULL(RiS2),TRUE, IF(RiS2 == 2 OR RiS2 == 0, RiS4 == M0_E03_12AR1S1, TRUE)) ) 4104 i={1-PR}   RiS4 ÁNO
602 "Modul 4104: Hodnota v stĺpci S7 Výška záväzku/pohľadávky/iné v EUR by mala byť pre '1-záväzok' záporná. /PLNENIE_VYSKA, PLNENNIE_TYP/." FORCHECK(i, IF((RiS2==1) AND (NOT ISNULL(RiS7)), RiS7<=0, TRUE)) 4104 i={1-PR}   RiS7  
603 "Modul 4104: Hodnota v stĺpci S7 Výška záväzku/pohľadávky/iné v EUR by mala byť pre '2-pohľadávka' kladná. /PLNENIE_VYSKA, PLNENNIE_TYP/." FORCHECK(i, IF((RiS2==2) AND (NOT ISNULL(RiS7)), RiS7>=0, TRUE)) 4104 i={1-PR}   RiS7  
604 Modul 4104: Alebo Rok plnenia, uvedený na riadku R%d ešte nenastal. Alebo pre typ '1-Záväzok' sa má Rok plnenia pre roky nižšie ako 2015 uvádzať ako rok 2016. /PLNENIE_TYP, PLNENIE_ROK/. forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRokZavPohlAIneOK.js")( riadok.getValue("PLNENIE_TYP", null), riadok.getValue("PLNENIE_ROK", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_ROK"}] }) 4104 i={1-PR}   RiS4 ÁNO
605 Modul 4104: Plnenie splatnosti, stĺpec S6, pri Type plnenia s hodnotou '1-záväzok', na riadku R%d, by malo byť uvedené ako údaj'1-po lehote'. /PLNENIE_SPLATNOST, PLNENIE_TYP/. forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsPlnenieSsplatnostiOK.js")(riadok.getValue("PLNENIE_TYP", null), riadok.getValue("PLNENIE_ROK", null), riadok.getValue("PLNENIE_SPLATNOST", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_SPLATNOST"}] }) 4104 i={1-PR}   RiS6 ÁNO
606 Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Typ plnenia. /PLNENIE_TYP/. forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S2.js")( riadok.getValue("PLNENIE_TYP", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_TYP"}] }) 4104 i={1-PR}, j={2-7}   RiS2 ÁNO
607 Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Záväzok, pohľadávka a iné voči/za/zo. /PLNENIE/. forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S3.js")( riadok.getValue("PLNENIE", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE"}] }) 4104 i={1-PR}, j={2-7}   RiS3 ÁNO
608 Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Rok plnenia. /PLNENIE_ROK/. forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S4.js")( riadok.getValue("PLNENIE_ROK", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_ROK"}] }) 4104 i={1-PR}, j={2-7} RiS4   ÁNO
609 Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Druh plnenia. /PLNENIE_DRUH/. forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S5.js")(riadok.getValue("PLNENIE_TYP", null), riadok.getValue("PLNENIE", null), riadok.getValue("PLNENIE_DRUH", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_DRUH"}] }) 4104 i={1-PR}, j={2-7}   RiS5 ÁNO
610 "Modul 4104: Bunka Druh plnenia sa pre údaj '51 – Finančné vyjadrenie prijatých darov' nemá uvádzať. /PLNENIE, PLNENIE_DRUH/." FORCHECK(i, IF(RiS3==51, IF(ISNULL(RiS5), TRUE, FALSE), TRUE)) 4104 i={1-PR}   RiS5 ÁNO
611 Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Plnenie splatnosti. /PLNENIE_SPLATNOST/. forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S6.js")(riadok.getValue("PLNENIE_TYP", null), riadok.getValue("PLNENIE", null), riadok.getValue("PLNENIE_SPLATNOST", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_SPLATNOST"}] }) 4104 i={1-PR}, j={2-7}   RiS6 ÁNO
612 "Modul 4104: Bunka Plnenie splatnosti sa pre údaj '51 – Finančné vyjadrenie prijatých darov' nemá uvádzať. /PLNENIE, PLNENIE_SPLATNOST/." FORCHECK(i, IF(RiS3==51, IF(ISNULL(RiS6), TRUE, FALSE), TRUE)) 4104 i={1-PR}   RiS6 ÁNO
613 Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Výška záväzku. /PLNENIE_VYSKA/. forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S7.js")( riadok.getValue("PLNENIE_VYSKA", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_VYSKA"}] }) 4104 i={1-PR}, j={2-7}   RiS7 ÁNO
700 "Modul 4105: Na R2 Počet uhradených hospit. prípadov nie je uvedený, hoc na R1 sú uvedené Tržby od ZP za ukončené hospit. prípady podľa DRG. /DRG_VYNOSY_ZP_*, DRG_UH_ZP_*/." FORCHECK(j, IF(NOT ISNULL(R1Sj),NOT ISNULL(R2Sj),TRUE)) 4105 j={1-3}   R2Sj ÁNO
701 "Modul 4105: Na R1 Tržby od ZP za ukončené hospit. prípady podľa DRG nie sú uvedené, hoc na R2 je uvedený Počet uhradených hospit. prípadov. /DRG_VYNOSY_ZP_*, DRG_UH_ZP_*/." FORCHECK(j, IF(NOT ISNULL(R2Sj),NOT ISNULL(R1Sj),TRUE)) 4105 j={1-3}   R1Sj ÁNO
801 "Medzimodulová kontrola: Modul 4103 na riadku R"+j+" v stĺpci S5 neuvádzate údaj Počet výkonov, hoc ste v 4102 na riadku R"+i+" v S8 uviedli Tržby od ZP za výkony vrátane JZS. Platí, ak Druh útvaru = je 2-3, 5-8. /CISR_DUTV2, VYKONY, TRZBY_ZP_VYKON/." FORCHECK(i,j, IF(M4102RiS1== "2" OR M4102RiS1== "3" OR M4102RiS1== "5" OR M4102RiS1== "6" OR M4102RiS1== "7" OR M4102RiS1== "8", IF(M4102RiS8>0, IF(M4102RiS2==M4103RjS2 AND M4102RiS3==M4103RjS3, NOT ISNULL(M4103RjS5) AND M4103RjS5>0, TRUE), TRUE) , TRUE)) i={1-M4102PR};j={1-M4103PR}   M4103RjS5  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISR_DUTV1
Obmedzovaná položka: CISR_NAKL_STREDISKA1
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
CISR_DUTV1 P CISR_NAKL_STREDISKA1 P009
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S009
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S010
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S011
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S012
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S013
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S014
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S015
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S037
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S038
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S068
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S069
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S070
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S079
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S106
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S107
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S108
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S109
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S114
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S191
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S206
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S207
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S229
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S319
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S322
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S336
CISR_DUTV1 S CISR_NAKL_STREDISKA1 S599
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0901
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0902
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0903
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0904
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0905
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0906
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0907
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0908
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0909
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0910
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0911
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0912
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0913
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0914
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0915
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0916
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0917
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0918
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0919
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0920
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0921
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0922
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0923
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0924
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0925
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0978
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0979
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0981
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0982
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0983
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0984
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0985
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0986
CISR_DUTV1 0 CISR_NAKL_STREDISKA1 0999
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1001
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1002
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1003
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1004
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1005
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1006
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1007
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1009
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1010
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1011
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1012
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1013
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1014
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1015
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1018
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1019
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1025
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1027
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1031
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1037
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1038
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1039
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1040
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1043
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1044
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1045
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1046
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1047
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1048
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1049
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1050
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1051
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1056
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1060
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1063
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1064
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1068
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1069
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1070
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1073
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1074
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1079
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1095
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1098
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1104
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1105
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1106
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1107
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1108
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1109
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1114
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1116
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1140
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1144
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1153
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1155
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1156
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1184
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1185
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1191
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1192
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1193
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1196
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1197
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1198
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1199
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1200
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1201
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1202
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1203
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1205
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1206
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1207
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1209
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1216
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1223
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1229
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1241
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1278
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1306
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1319
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1322
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1323
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1329
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1331
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1332
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1334
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1336
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1351
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1599
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1601
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1602
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1604
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1609
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1611
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1612
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1613
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1620
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1625
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1626
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1631
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1637
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1668
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1670
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1691
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1700
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1706
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1707
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1708
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1709
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1723
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1805
CISR_DUTV1 1 CISR_NAKL_STREDISKA1 1978
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2001
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2002
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2003
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2004
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2005
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2006
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2007
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2008
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2009
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2010
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2011
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2012
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2013
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2014
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2015
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2016
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2017
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2018
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2019
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2020
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2022
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2023
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2024
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2025
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2026
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2027
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2031
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2032
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2037
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2038
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2039
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2040
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2043
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2044
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2045
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2046
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2047
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2048
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2049
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2050
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2051
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2053
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2054
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2055
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2056
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2059
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2060
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2062
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2063
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2064
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2065
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2067
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2068
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2069
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2070
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2072
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2073
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2074
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2075
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2076
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2091
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2104
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2105
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2106
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2107
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2108
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2109
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2114
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2115
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2116
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2130
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2134
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2140
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2141
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2143
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2144
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2145
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2153
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2154
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2155
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2156
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2163
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2174
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2175
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2176
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2177
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2178
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2179
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2180
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2181
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2184
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2187
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2191
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2205
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2206
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2207
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2215
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2216
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2217
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2222
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2223
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2226
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2229
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2231
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2238
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2241
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2247
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2271
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2278
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2289
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2295
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2296
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2299
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2302
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2306
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2312
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2319
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2322
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2323
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2329
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2331
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2332
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2334
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2335
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2336
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2340
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2341
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2345
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2347
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2348
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2350
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2358
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2367
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2377
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2520
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2558
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2570
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2578
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2580
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2584
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2585
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2586
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2591
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2597
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2599
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2610
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2630
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2721
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2722
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2723
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2724
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2725
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2726
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2728
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2729
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2730
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2802
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2931
CISR_DUTV1 2 CISR_NAKL_STREDISKA1 2978
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3023
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3025
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3028
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3031
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3050
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3061
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3065
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3073
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3080
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3091
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3098
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3134
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3135
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3144
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3160
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3161
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3170
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3183
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3184
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3185
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3186
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3187
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3193
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3196
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3197
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3198
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3199
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3200
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3201
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3202
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3203
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3208
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3241
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3253
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3255
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3256
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3257
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3278
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3291
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3557
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3558
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3559
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3561
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3562
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3563
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3570
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3571
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3602
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3603
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3604
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3609
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3610
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3611
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3612
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3613
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3626
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3631
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3637
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3650
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3668
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3691
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3714
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3723
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3724
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3725
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3728
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3729
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3730
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3804
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3806
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3824
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3827
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3931
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3978
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3995
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3996
CISR_DUTV1 3 CISR_NAKL_STREDISKA1 3997
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4009
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4010
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4011
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4012
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4013
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4014
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4015
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4016
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4025
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4037
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4038
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4048
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4068
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4070
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4107
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4108
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4109
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4114
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4222
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4336
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4723
CISR_DUTV1 4 CISR_NAKL_STREDISKA1 4978
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5009
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5012
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5023
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5024
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5027
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5028
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5029
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5031
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5034
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5040
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5043
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5047
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5049
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5062
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5063
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5065
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5104
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5140
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5154
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5156
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5170
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5184
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5185
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5186
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5187
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5188
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5210
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5212
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5213
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5214
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5218
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5221
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5225
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5228
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5232
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5247
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5259
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5274
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5275
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5279
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5291
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5303
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5306
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5335
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5349
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5351
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5364
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5378
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5393
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5525
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5532
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5533
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5558
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5574
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5575
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5576
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5581
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5582
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5585
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5586
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5588
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5593
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5594
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5595
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5597
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5598
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5705
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5711
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5712
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5721
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5722
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5723
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5724
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5725
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5818
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5844
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5846
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5867
CISR_DUTV1 5 CISR_NAKL_STREDISKA1 5978
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6001
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6003
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6004
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6005
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6007
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6008
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6010
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6011
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6014
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6015
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6018
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6019
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6020
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6025
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6027
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6031
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6040
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6044
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6046
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6048
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6049
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6050
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6056
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6060
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6063
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6064
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6073
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6104
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6105
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6141
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6143
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6144
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6205
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6208
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6216
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6241
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6334
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6728
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6729
CISR_DUTV1 6 CISR_NAKL_STREDISKA1 6978
CISR_DUTV1 7 CISR_NAKL_STREDISKA1 7009
CISR_DUTV1 7 CISR_NAKL_STREDISKA1 7010
CISR_DUTV1 7 CISR_NAKL_STREDISKA1 7015
CISR_DUTV1 7 CISR_NAKL_STREDISKA1 7029
CISR_DUTV1 7 CISR_NAKL_STREDISKA1 7031
CISR_DUTV1 7 CISR_NAKL_STREDISKA1 7038
CISR_DUTV1 7 CISR_NAKL_STREDISKA1 7062
CISR_DUTV1 7 CISR_NAKL_STREDISKA1 7068
CISR_DUTV1 7 CISR_NAKL_STREDISKA1 7289
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8001
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8002
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8003
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8004
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8005
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8007
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8009
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8010
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8011
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8012
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8013
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8014
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8015
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8018
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8019
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8025
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8027
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8031
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8037
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8038
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8043
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8049
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8051
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8060
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8068
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8069
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8070
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8073
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8107
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8108
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8114
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8184
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8191
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8192
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8205
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8207
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8331
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8334
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8599
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8975
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8976
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8977
CISR_DUTV1 8 CISR_NAKL_STREDISKA1 8978

Obmedzujúca položka: CISR_DUTV2
Obmedzovaná položka: CISR_NAKL_STREDISKA2
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
CISR_DUTV2 P CISR_NAKL_STREDISKA2 P009
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S009
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S010
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S011
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S012
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S013
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S014
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S015
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S037
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S038
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S068
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S069
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S070
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S079
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S106
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S107
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S108
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S109
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S114
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S191
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S206
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S207
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S229
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S319
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S322
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S336
CISR_DUTV2 S CISR_NAKL_STREDISKA2 S599
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0901
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0902
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0903
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0904
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0905
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0906
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0907
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0908
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0909
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0910
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0911
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0912
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0913
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0914
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0915
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0916
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0917
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0918
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0919
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0920
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0921
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0922
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0923
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0924
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0925
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0978
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0979
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0981
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0982
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0983
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0984
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0985
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0986
CISR_DUTV2 0 CISR_NAKL_STREDISKA2 0999
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1001
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1002
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1003
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1004
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1005
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1006
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1007
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1009
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1010
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1011
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1012
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1013
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1014
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1015
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1018
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1019
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1025
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1027
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1031
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1037
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1038
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1039
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1040
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1043
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1044
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1045
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1046
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1047
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1048
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1049
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1050
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1051
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1056
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1060
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1063
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1064
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1068
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1069
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1070
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1073
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1074
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1079
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1095
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1098
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1104
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1105
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1106
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1107
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1108
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1109
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1114
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1116
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1140
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1144
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1153
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1155
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1156
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1184
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1185
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1191
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1192
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1193
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1196
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1197
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1198
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1199
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1200
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1201
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1202
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1203
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1205
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1206
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1207
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1209
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1216
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1223
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1229
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1241
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1278
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1306
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1319
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1322
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1323
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1329
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1331
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1332
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1334
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1336
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1351
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1599
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1601
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1602
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1604
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1609
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1611
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1612
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1613
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1620
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1625
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1626
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1631
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1637
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1668
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1670
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1691
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1700
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1706
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1707
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1708
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1709
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1723
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1805
CISR_DUTV2 1 CISR_NAKL_STREDISKA2 1978
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2001
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2002
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2003
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2004
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2005
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2006
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2007
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2008
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2009
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2010
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2011
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2012
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2013
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2014
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2015
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2016
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2017
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2018
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2019
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2020
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2022
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2023
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2024
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2025
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2026
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2027
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2031
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2032
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2037
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2038
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2039
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2040
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2043
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2044
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2045
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2046
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2047
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2048
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2049
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2050
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2051
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2053
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2054
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2055
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2056
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2059
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2060
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2062
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2063
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2064
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2065
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2067
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2068
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2069
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2070
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2072
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2073
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2074
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2075
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2076
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2091
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2104
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2105
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2106
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2107
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2108
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2109
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2114
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2115
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2116
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2130
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2134
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2140
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2141
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2143
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2144
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2145
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2153
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2154
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2155
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2156
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2163
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2174
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2175
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2176
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2177
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2178
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2179
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2180
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2181
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2184
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2187
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2191
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2205
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2206
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2207
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2215
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2216
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2217
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2222
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2223
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2226
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2229
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2231
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2238
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2241
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2247
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2271
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2278
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2289
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2295
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2296
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2299
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2302
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2306
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2312
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2319
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2322
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2323
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2329
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2331
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2332
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2334
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2335
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2336
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2340
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2341
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2345
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2347
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2348
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2350
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2358
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2367
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2377
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2520
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2558
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2570
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2578
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2580
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2584
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2585
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2586
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2591
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2597
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2599
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2610
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2630
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2721
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2722
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2723
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2724
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2725
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2726
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2728
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2729
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2730
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2802
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2931
CISR_DUTV2 2 CISR_NAKL_STREDISKA2 2978
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3023
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3025
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3028
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3031
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3050
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3061
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3065
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3073
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3080
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3091
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3098
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3134
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3135
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3144
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3160
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3161
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3170
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3183
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3184
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3185
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3186
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3187
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3193
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3196
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3197
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3198
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3199
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3200
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3201
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3202
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3203
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3208
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3241
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3253
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3255
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3256
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3257
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3278
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3291
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3557
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3558
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3559
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3561
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3562
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3563
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3570
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3571
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3602
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3603
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3604
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3609
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3610
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3611
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3612
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3613
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3626
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3631
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3637
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3650
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3668
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3691
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3714
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3723
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3724
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3725
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3728
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3729
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3730
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3804
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3806
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3824
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3827
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3931
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3978
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3995
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3996
CISR_DUTV2 3 CISR_NAKL_STREDISKA2 3997
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4009
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4010
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4011
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4012
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4013
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4014
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4015
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4016
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4025
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4037
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4038
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4048
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4068
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4070
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4107
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4108
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4109
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4114
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4222
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4336
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4723
CISR_DUTV2 4 CISR_NAKL_STREDISKA2 4978
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5009
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5012
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5023
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5024
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5027
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5028
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5029
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5031
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5034
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5040
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5043
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5047
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5049
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5062
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5063
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5065
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5104
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5140
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5154
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5156
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5170
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5184
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5185
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5186
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5187
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5188
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5210
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5212
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5213
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5214
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5218
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5221
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5225
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5228
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5232
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5247
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5259
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5274
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5275
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5279
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5291
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5303
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5306
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5335
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5349
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5351
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5364
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5378
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5393
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5525
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5532
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5533
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5558
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5574
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5575
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5576
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5581
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5582
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5585
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5586
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5588
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5593
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5594
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5595
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5597
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5598
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5705
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5711
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5712
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5721
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5722
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5723
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5724
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5725
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5818
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5844
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5846
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5867
CISR_DUTV2 5 CISR_NAKL_STREDISKA2 5978
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6001
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6003
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6004
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6005
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6007
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6008
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6010
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6011
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6014
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6015
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6018
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6019
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6020
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6025
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6027
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6031
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6040
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6044
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6046
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6048
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6049
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6050
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6056
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6060
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6063
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6064
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6073
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6104
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6105
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6141
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6143
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6144
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6205
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6208
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6216
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6241
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6334
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6728
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6729
CISR_DUTV2 6 CISR_NAKL_STREDISKA2 6978
CISR_DUTV2 7 CISR_NAKL_STREDISKA2 7009
CISR_DUTV2 7 CISR_NAKL_STREDISKA2 7010
CISR_DUTV2 7 CISR_NAKL_STREDISKA2 7015
CISR_DUTV2 7 CISR_NAKL_STREDISKA2 7029
CISR_DUTV2 7 CISR_NAKL_STREDISKA2 7031
CISR_DUTV2 7 CISR_NAKL_STREDISKA2 7038
CISR_DUTV2 7 CISR_NAKL_STREDISKA2 7062
CISR_DUTV2 7 CISR_NAKL_STREDISKA2 7068
CISR_DUTV2 7 CISR_NAKL_STREDISKA2 7289
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8001
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8002
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8003
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8004
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8005
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8007
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8009
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8010
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8011
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8012
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8013
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8014
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8015
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8018
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8019
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8025
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8027
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8031
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8037
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8038
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8043
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8049
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8051
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8060
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8068
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8069
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8070
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8073
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8107
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8108
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8114
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8184
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8191
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8192
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8205
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8207
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8331
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8334
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8599
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8975
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8976
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8977
CISR_DUTV2 8 CISR_NAKL_STREDISKA2 8978

Obmedzujúca položka: CISR_DUTV3
Obmedzovaná položka: CISR_NAKL_STREDISKA3
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
CISR_DUTV3 P CISR_NAKL_STREDISKA3 P009
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S009
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S010
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S011
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S012
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S013
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S014
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S015
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S037
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S038
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S068
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S069
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S070
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S079
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S106
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S107
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S108
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S109
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S114
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S191
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S206
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S207
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S229
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S319
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S322
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S336
CISR_DUTV3 S CISR_NAKL_STREDISKA3 S599
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0901
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0902
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0903
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0904
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0905
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0906
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0907
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0908
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0909
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0910
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0911
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0912
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0913
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0914
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0915
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0916
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0917
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0918
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0919
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0920
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0921
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0922
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0923
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0924
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0925
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0978
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0979
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0981
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0982
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0983
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0984
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0985
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0986
CISR_DUTV3 0 CISR_NAKL_STREDISKA3 0999
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1001
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1002
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1003
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1004
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1005
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1006
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1007
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1009
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1010
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1011
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1012
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1013
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1014
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1015
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1018
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1019
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1025
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1027
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1031
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1037
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1038
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1039
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1040
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1043
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1044
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1045
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1046
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1047
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1048
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1049
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1050
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1051
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1056
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1060
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1063
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1064
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1068
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1069
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1070
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1073
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1074
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1079
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1095
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1098
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1104
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1105
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1106
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1107
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1108
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1109
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1114
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1116
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1140
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1144
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1153
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1155
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1156
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1184
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1185
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1191
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1192
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1193
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1196
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1197
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1198
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1199
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1200
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1201
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1202
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1203
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1205
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1206
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1207
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1209
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1216
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1223
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1229
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1241
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1278
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1306
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1319
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1322
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1323
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1329
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1331
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1332
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1334
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1336
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1351
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1599
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1601
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1602
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1604
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1609
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1611
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1612
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1613
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1620
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1625
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1626
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1631
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1637
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1668
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1670
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1691
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1700
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1706
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1707
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1708
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1709
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1723
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1805
CISR_DUTV3 1 CISR_NAKL_STREDISKA3 1978
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2001
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2002
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2003
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2004
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2005
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2006
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2007
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2008
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2009
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2010
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2011
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2012
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2013
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2014
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2015
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2016
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2017
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2018
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2019
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2020
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2022
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2023
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2024
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2025
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2026
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2027
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2031
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2032
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2037
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2038
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2039
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2040
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2043
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2044
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2045
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2046
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2047
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2048
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2049
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2050
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2051
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2053
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2054
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2055
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2056
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2059
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2060
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2062
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2063
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2064
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2065
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2067
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2068
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2069
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2070
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2072
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2073
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2074
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2075
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2076
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2091
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2104
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2105
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2106
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2107
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2108
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2109
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2114
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2115
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2116
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2130
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2134
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2140
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2141
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2143
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2144
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2145
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2153
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2154
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2155
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2156
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2163
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2174
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2175
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2176
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2177
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2178
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2179
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2180
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2181
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2184
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2187
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2191
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2205
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2206
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2207
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2215
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2216
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2217
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2222
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2223
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2226
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2229
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2231
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2238
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2241
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2247
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2271
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2278
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2289
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2295
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2296
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2299
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2302
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2306
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2312
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2319
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2322
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2323
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2329
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2331
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2332
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2334
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2335
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2336
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2340
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2341
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2345
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2347
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2348
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2350
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2358
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2367
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2377
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2520
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2558
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2570
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2578
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2580
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2584
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2585
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2586
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2591
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2597
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2599
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2610
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2630
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2721
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2722
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2723
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2724
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2725
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2726
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2728
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2729
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2730
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2802
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2931
CISR_DUTV3 2 CISR_NAKL_STREDISKA3 2978
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3023
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3025
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3028
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3031
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3050
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3061
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3065
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3073
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3080
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3091
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3098
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3134
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3135
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3144
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3160
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3161
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3170
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3183
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3184
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3185
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3186
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3187
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3193
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3196
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3197
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3198
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3199
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3200
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3201
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3202
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3203
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3208
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3241
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3253
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3255
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3256
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3257
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3278
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3291
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3557
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3558
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3559
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3561
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3562
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3563
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3570
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3571
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3602
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3603
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3604
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3609
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3610
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3611
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3612
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3613
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3626
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3631
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3637
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3650
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3668
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3691
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3714
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3723
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3724
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3725
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3728
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3729
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3730
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3804
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3806
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3824
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3827
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3931
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3978
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3995
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3996
CISR_DUTV3 3 CISR_NAKL_STREDISKA3 3997
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4009
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4010
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4011
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4012
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4013
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4014
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4015
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4016
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4025
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4037
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4038
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4048
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4068
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4070
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4107
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4108
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4109
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4114
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4222
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4336
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4723
CISR_DUTV3 4 CISR_NAKL_STREDISKA3 4978
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5009
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5012
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5023
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5024
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5027
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5028
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5029
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5031
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5034
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5040
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5043
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5047
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5049
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5062
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5063
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5065
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5104
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5140
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5154
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5156
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5170
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5184
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5185
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5186
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5187
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5188
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5210
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5212
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5213
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5214
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5218
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5221
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5225
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5228
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5232
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5247
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5259
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5274
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5275
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5279
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5291
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5303
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5306
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5335
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5349
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5351
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5364
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5378
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5393
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5525
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5532
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5533
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5558
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5574
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5575
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5576
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5581
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5582
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5585
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5586
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5588
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5593
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5594
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5595
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5597
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5598
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5705
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5711
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5712
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5721
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5722
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5723
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5724
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5725
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5818
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5844
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5846
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5867
CISR_DUTV3 5 CISR_NAKL_STREDISKA3 5978
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6001
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6003
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6004
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6005
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6007
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6008
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6010
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6011
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6014
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6015
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6018
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6019
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6020
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6025
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6027
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6031
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6040
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6044
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6046
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6048
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6049
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6050
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6056
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6060
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6063
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6064
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6073
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6104
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6105
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6141
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6143
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6144
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6205
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6208
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6216
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6241
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6334
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6728
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6729
CISR_DUTV3 6 CISR_NAKL_STREDISKA3 6978
CISR_DUTV3 7 CISR_NAKL_STREDISKA3 7009
CISR_DUTV3 7 CISR_NAKL_STREDISKA3 7010
CISR_DUTV3 7 CISR_NAKL_STREDISKA3 7015
CISR_DUTV3 7 CISR_NAKL_STREDISKA3 7029
CISR_DUTV3 7 CISR_NAKL_STREDISKA3 7031
CISR_DUTV3 7 CISR_NAKL_STREDISKA3 7038
CISR_DUTV3 7 CISR_NAKL_STREDISKA3 7062
CISR_DUTV3 7 CISR_NAKL_STREDISKA3 7068
CISR_DUTV3 7 CISR_NAKL_STREDISKA3 7289
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8001
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8002
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8003
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8004
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8005
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8007
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8009
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8010
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8011
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8012
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8013
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8014
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8015
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8018
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8019
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8025
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8027
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8031
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8037
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8038
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8043
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8049
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8051
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8060
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8068
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8069
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8070
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8073
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8107
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8108
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8114
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8184
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8191
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8192
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8205
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8207
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8331
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8334
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8599
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8975
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8976
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8977
CISR_DUTV3 8 CISR_NAKL_STREDISKA3 8978

Obmedzujúca položka: PLNENIE_TYP
Obmedzovaná položka: PLNENIE
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 01
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 02
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 03
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 04
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 05
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 06
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 07
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 08
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 09
PLNENIE_TYP 0 PLNENIE 10
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 11
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 12
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 13
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 14
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 15
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 16
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 17
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 18
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 19
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 20
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 21
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 22
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 23
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 24
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 25
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 26
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 27
PLNENIE_TYP 0 PLNENIE 28
PLNENIE_TYP 0 PLNENIE 29
PLNENIE_TYP 0 PLNENIE 30
PLNENIE_TYP 0 PLNENIE 31
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 32
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 33
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 34
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 35
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 36
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 37
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 38
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 39
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 40
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 41
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 42
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 43
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 44
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 45
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 46
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 47
PLNENIE_TYP 1 PLNENIE 48
PLNENIE_TYP 2 PLNENIE 49
PLNENIE_TYP 2 PLNENIE 50
PLNENIE_TYP 0 PLNENIE 51