Rozhranie: M02_04 Mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve.

Typ záznamu M02_04

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_M2_04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_M2_04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_M2_04 3 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_M2_04 4 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_M2_04 5 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_M2_04 6 1  
EMAIL   ÁNO varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_M2_04 7 1  
POZNAMKA16     varchar 256   Poznámka NCZI 0_M2_04 9 1  
POZNAMKA17     varchar 256   Komentár spravodajskej jednotky 0_M2_04 8 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_M2_04 10 1  
POHLAVIE1     varchar 1 OM2_1 Pohlavie 4201 2    
MP_SK_VYP_MZDY     float 2 OM2_1 SkutočneVyplatenéMzdyPlaty(VrátRefundácií) 4201 3   ÁNO
MP_TARIF_PLAT     float 2 OM2_1 TarifnýPlatDohodnutaMzda 4201 4    
MP_OSOB_PLAT     float 2 OM2_1 OsobnýPlat 4201 5    
MP_PLAT_120_1993_ZZ     float 2 OM2_1 PlatPodľaZákona120/1993ZZ 4201 6    
MP_PAUS_NAHR     float 2 OM2_1 PaušálneNáhradyPodľa120/1993ZZ 4201 7    
MP_PRNADCAS_MZV     float 2 OM2_1 Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasVrátaneMzdovéhoZvýšenia 4201 8    
MP_PRNCAS_V_PP     float 2 OM2_1 Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasZTohoZaVýkonPráceVPracovnejPohotovosti 4201 9    
MP_NEAK_PP_PR     float 2 OM2_1 Mzda(Plat)ZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiNaPracovisku 4201 10    
MP_PRIPLATKY     float 2 OM2_1 PríplatkySpolu 4201 11    
MP_PRIP_RIAD_ZAST     float 2 OM2_1 PríplatokZaRiadenieZastupovanie 4201 12    
MP_PRIP_OS_PRIP     float 2 OM2_1 OsobnýPríplatok 4201 13    
MP_PRIP_VYKON     float 2 OM2_1 Výkonostný príplatok 4201 17    
MP_PRIP_STAZ_VYK     float 2 OM2_1 PríplatokZaSťaženýVýkonPráce 4201 18    
MP_PRIP_ZMENN     float 2 OM2_1 PríplatokZaZmennosť 4201 16    
MP_PRIP_PR_NOC     float 2 OM2_1 PríplatokZaPrácuVNoci 4201 19    
MP_PRIP_SO_NE     float 2 OM2_1 PríplatokZaPrácuVSobotuAleboVNedeľu 4201 20    
MP_PRIP_PR_SV     float 2 OM2_1 PríplatokZaPrácuVoSviatok 4201 21    
MP_DOPL_MZDY     float 2 OM2_1 DoplatokMzdy(FunkčnéhoPlatu) 4201 23    
MP_DAL_MZDA     float 2 OM2_1 ĎalšiaMzda 4201 24    
MP_ODMENY_SP     float 2 OM2_1 OdmenySpolu 4201 25    
MP_ODM_PRI50ROK     float 2 OM2_1 OdmenyZaPracZásluhyPriDosiahnutí50RokovVeku 4201 26    
MP_NA_NE_PP_MIMO     float 2 OM2_1 NáhradaZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiMimoPracoviska 4201 27    
MP_NA_BRAN_POHOT     float 2 OM2_1 NáhradaZaBrannúPohotovosť 4201 28    
MP_N_MZDY     float 2 OM2_1 NáhradyMzdyAleboPlatu 4201 29    
MP_ODSTUPNE     float 2 OM2_1 Odstupné 4201 30    
MP_ODCHODNE     float 2 OM2_1 Odchodné 4201 32    
OD_ZPP_HRAD_ZAM     float 2 OM2_1 OdvodyZPovinnéhoPoisteniaHradenéZamestnávateľomSp 4201 34    
OD_ZDRAV_POIST     float 2 OM2_1 OdvodyZPovinnPoistHradZamestnávateľomZTohoOdvodyNaZdravPoist 4201 35    
OD_Z_DDS_HRAD_Z     float 2 OM2_1 OdvodyZDoplDôchodSporeniaHradenéZamestnávateľomSpolu 4201 36    
OD_Z_POV_DDP     float 2 OM2_1 OdvZDoplDôchodSporeniaHradenéZamestnávatZTohoOdvZPovinDopDôchSp 4201 37    
HOD_ZAM_SP     float 2 OM2_1 PočetOdpracHodínZamestnancamiSpolu 4201 38    
HOD_ZAMVPRNCAS     float 2 OM2_1 PočetOdpracHodínZamestnancamiVPráciNadčas 4201 39    
HOD_VYK_P_A_VPP     float 2 OM2_1 PočetOdpracHodínZamestnanVPráciNadčasZTohoVýkonPráceVPracPoh 4201 40    
HOD_NPP_NPR     float 2 OM2_1 PočetHodínVNeaktívnejČastiPracovnejPohotovostiNaPracovisku 4201 41    
HOD_NPP_MPR     float 2 OM2_1 PočetHodínVNeaktívnejPracovnejPohotovostiMimoPracoviska 4201 42    
PR_FO     float 2 OM2_1 PriemEvidPočetZamestnancovFyzickéOsoby 4201 43    
PR_UV_PREP     float 2 OM2_1 PriemEvidPočetZamestnancovPrepočítaný 4201 44    
PR_UV_PRPDSLOB     float 2 OM2_1 EvidenčnýPočetZamestnanPrepočítKPoslednémuDňuSledObdobia 4201 46    
PR_UV_CUDZ_EHPSV     float 2 OM2_1 EvidPočZamPrepočítKPoslDňuSledObdZTohoCudzíŠtPríslZKrajEHPAŠvajč 4201 47    
PR_UV_CUDZ     float 2 OM2_1 EvidPočZamPrepočítKPoslDňuSledObdZTohoCudzíŠtPríslOstatní 4201 48    
MP_PRIEM_NADC     float 2 OM2_1 PriemernýHodinPlatZaPrácuNadčas 4201 56   ÁNO
MP_PRIEM_NADC_PP     float 2 OM2_1 PriemernýHodinovýPlatZaPrácuNadčasZTohoZaVýkonPráceVPracPohot 4201 57   ÁNO
MP_PRIEM_NPP_PRA     float 2 OM2_1 PriemernýHodinPlatZaPrácuVNeaktívnejČastiPracovnPohotovNaPracov 4201 58   ÁNO
MP_PRIEM_NPP_MIM     float 2 OM2_1 PriemernáHodinováNáhrZaNeakČasťPracovPohotovMimoPracoviska 4201 59   ÁNO
POZNAMKA1     varchar 50 OM2_1 Poznámka k modulu 1 - mzdy a zamestnanci 4201 63    
PR_FO_EPZ     integer 7 OM2_1 EvidenPočetZamK31.12.PredchRoka 4201 64    
PR_FO_PRIB     integer 7 OM2_1 PribudloSpolu 4201 65   ÁNO
PR_FO_PR_PRES_KP     integer 7 OM2_1 PribudloVTomPresunomVKategóriáchPracovníkov 4201 66    
PR_FO_PR_VF     integer 7 OM2_1 PribudloVTomZVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 67    
PR_FO_PR_ABSOLV     integer 7 OM2_1 PribudloVTomNástupomZoŠkôlAUčilíšť 4201 68    
PR_FO_PR_NA_MD     integer 7 OM2_1 PribudloVTomNávratomZMaterskejRodičovskejDovolenky 4201 69    
PR_FO_PR_DELIM     integer 7 OM2_1 PribudloVTomDelimitTansformPrivatizáciouZmenouZriadPoPrechKompet 4201 70    
PR_FO_PR_STAT_SLUZ     integer 7 OM2_1 PribudloZoŠtátnejSlužbyVDanejOrganizácii 4201 71    
PR_FO_PR_OSTAT     integer 7 OM2_1 PribudloVTomOstatné 4201 72    
PR_FO_UBUD     integer 7 OM2_1 UbudloSpolu 4201 74   ÁNO
PR_FO_UB_PRES_KP     integer 7 OM2_1 UbudloVTomPresunomVKategóriáchPracovníkov 4201 75    
PR_FO_UB_VF     integer 7 OM2_1 UbudloVTomDoVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 76    
PR_FO_UB_NA_MD     integer 7 OM2_1 UbudloVTomNástupomNaMaterskúRodičovskúDovolenku 4201 77    
PR_FO_UB_OD_DOCH     integer 7 OM2_1 UbudloVTomOdchodom DoDôchodku 4201 78    
PR_FO_UBUD_UMR     integer 7 OM2_1 UbudloVTomÚmrtím 4201 79    
PR_FO_UBUD_OZ     integer 7 OM2_1 UbudloVTomUkončPracPomeruZDôvoduOrganizZmien 4201 80    
PR_FO_UBUD_DELIM     integer 7 OM2_1 UbudloVTomDelimTansfPrivatZmenouZriadPoPrechodeKompetencií 4201 81    
PR_FO_UBUD_DO_S_SLUZ     integer 7 OM2_1 UbudloVTomDoŠtátnejSlužbyVDanejOrganizácii 4201 82    
PR_FO_UBUD_OSTAT     integer 7 OM2_1 UbudloVTomOstatné 4201 83    
PR_FO_EPZ_PDSO     integer 7 OM2_1 EvidenčnýPočetZamestnancovKPosDňuSledovanObdobia 4201 85   ÁNO
PR_FO_EPZ_EHPSV     integer 7 OM2_1 EvidPočZamKPosDňuSledovObdobCudzíŠtátniPríslušníciKrajínEHPaŠvaj 4201 86    
PR_FO_EPZ_CSP     integer 7 OM2_1 EvidPočZamKPosDňuSledovObdobCudzíŠtátniPríslušníciOstatní 4201 87    
PR_FO_EPZ_KPC     integer 7 OM2_1 EvidPočZamKPosDňuSledovanObdobiaZamestnanciNaKratšíPracovnýČas 4201 88    
POZNAMKA2     varchar 50 OM2_1 Poznámka k modulu 2 - pohyb pracovníkov 4201 89    
PR_FO_PRIB_OPR_CHYB     integer 7 OM2_1 PribudloOpravaChybnehoVykazovania 4201 73    
PR_FO_UBUD_OPR_CHYB     integer 7 OM2_1 UbudloOpravaChybnehoVykazovania 4201 84    
PR_UV_KONTR_SKR_UV     float 2 OM2_1 Kontrola na priemernú hodnotu skrátených úväzkov 4201 90   ÁNO
PR_UV_KONTR_TARIF_PL     float 2 OM2_1 Kontrola na priem.hod.tarifný plat,dohodnutú zákl.zložku mzdy 4201 55   ÁNO
PR_FO_POC_ZAM_ZP     integer 7   EvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnVoFyzickýchOsobách 4202 1 1  
PR_UV_POC_ZAM_ZP     float 2   PriemEvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnPrepočítaný 4202 2 1  
HOD_PO_OD_H     float 2   PočetOdpracHodínSoZdravotPostihn 4202 3 1  
MP_VYP_MZDY     float 2   VyplatenéMzdovéProstriedkySoZdravPostih 4202 4 1  
PR_FO_PZ_EXT_PED     integer 7   EvidečnýPočetZamestSPracPomeromPodľa§49ExterPedagVoFO 4202 1 2  
PR_UV_PZ_EXT_PED     float 2   PriemEvidečnýPočetZamestSPracPomeromPodľa§49ExterPedagPrep 4202 2 2  
HOD_PO_ODH_EX_PED     float 2   PočetOdpracHodínZamestSPracPomeromPodľa§49ExterniPedagog 4202 3 2  
MP_VYP_MZ_EX_PED     float 2   VyplatenéMzdovéProstriedkySPracPomPodľa§49ExterPedag 4202 4 2  
KON_PRHODMZDY_PED     float 2   Kontrola na priemernú hodinovú mzdu pedag 4202 7 2 ÁNO
PR_FO_PZ_EXT_PP     integer 7   EvidPočetZamestSPracPomerPodľa§49ExterZamVykonPracPohVoFO 4202 1 3  
PR_UV_PZ_EXT_PP     float 2   PriemEvidPočetZamestSPracPomerPodľa§49ExterZamVykonPracPohPriem 4202 2 3  
HOD_PO_ODH_EX_PPD     float 2   PočetOdprHodSPracPomerPodľa§49ExterniZamestnVykonávajúciPP 4202 3 3  
MP_VYP_MZ_EX_PP     float 2   VyplatMzdovéProstriedkySPracPomPodľa§49ExterZamVykonavPP 4202 4 3  
KON_PRHODMZDY_PP     float 2   Kontrola na priemernú hodinovú mzdu PP 4202 7 3 ÁNO
POZNAMKA3     varchar 50   Poznámka - So zdravotným postihnutím 4202 8 1  
POZNAMKA4     varchar 50   Poznámka - UzatvorPracPomer§49ZP - ExterníPedagPrac 4202 8 2  
POZNAMKA5     varchar 50   Poznámka - UzatvorPracPomer§49ZP - ExterníZamVykonavaPracPohot 4202 8 3  
CISR_DOHOD_ZMLUVY     varchar 1 OM2_3 Dohody a zmluvy uzatvorené mimo PP 4204   1  
CISR_DOH_ZML_UCEL     varchar 1 OM2_3 Účel dohôd a zmlúv 4204   2  
DZ_POC_UZAT_ZM_DOH     integer 6 OM2_3 Počet uzatvorených dohôd, zmlúv 4204   3  
HOD_POC_ODP_HOD     float 2 OM2_3 Počet odpracovaných hodín 4204   5  
DZ_VYPL_ODM     float 2 OM2_3 Vyplatené odmeny 4204   6  
ODVOD_HRAD_ZAM     float 2 OM2_3 Odvody povinného poistenia hradené zamestnávateľom spolu 4204   7  
MP_KONTR_DOH_MZDU     float 2 OM2_3 Kontrola na priemernú hodinovú mzdu 4204   8 ÁNO
POZNAMKA15     varchar 50 OM2_3 Poznámka k modulu 3 4204   9  
MP_NAK_ODST     float 2   OstatnéNáklady-Odstupné 4203 1 1  
MP_NAK_ODCHOD     float 2   OstatnéNáklady-Odchodné 4203 1 2  
MP_NAH_PRIJ_PN     float 2   NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnosti 4203 1 3  
SOC_FOND_TVOR     float 2   SociálnyFondTvorba 4203 1 4  
SOC_FOND_CERP     float 2   SociálnyFondČerpanie 4203 1 5  
MP_CL_PREDST     float 2   OdmenyČlenomPredstavenstievADozornýchRád 4203 1 6  
OD_ZPP_HRAD_ZAM_SP     float 2   ZoStl6OdvodyZPovinéhoPoistHradenéZamestnávateľomSpolu 4203 1 7  
MP_MZDY_ODM_VPP     float 2   VyplMzdyAOdmenyZMimorozpočtZdrojovZamestnancomVPracovnomPomere 4203 1 8  
MP_MZ_ODM_MI_PP     float 2   VyplatMzdyAOdmenyZMimorozpočZdrojovZamestnancomMimoPracPomeru 4203 1 9  
POZNAMKA6     varchar 50   Poznámka - odstupné 4203 2 1  
POZNAMKA7     varchar 50   Poznámka - odchodné 4203 2 2  
POZNAMKA8     varchar 50   Poznámka - Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 4203 2 3  
POZNAMKA9     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - tvorba 4203 2 4  
POZNAMKA10     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - čerpanie 4203 2 5  
POZNAMKA11     varchar 50   Poznámka - Odmeny členom predstavenstiev a dozorných rád 4203 2 6  
POZNAMKA12     varchar 50   Poznámka - odvody povinného poistenia hradené zamestnávateľom sp 4203 2 7  
POZNAMKA13     varchar 50   Poznámka - MzdyOdmenyZMimorozpočZdrojovVyplatenéZamVPracPomere 4203 2 8  
POZNAMKA14     varchar 50   Poznámka - MzdyOdmenyZMimorozpočZdrojovVyplatenéZamMimPracPomeru 4203 2 9  
MP_PRIP_KREDIT     float 2 OM2_1 Kreditový príplatok 4201 14    
MP_PRIP_SV_MOTVOZ     float 2 OM2_1 PripZaStarostlivostVedenieSluzobneho.MotorovehoVozidla 4201 15    
PR_FO_PZ_ODSTUP     integer 7 OM2_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdstupne 4201 31    
PR_FO_PZ_ODCHOD     integer 7 OM2_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdchodne 4201 33    
PR_FO_PREP_OSOB_PL     float 2 OM2_1 PriemEvidencnyPocetZamestnancovPrepocZtoho-OsobnymPlatom 4201 45    
PR_UV_OSOB_PLAT     float 2 OM2_1 EvidPočZamKPosledDňuSledovStvrtrokaSOsobPlatom 4201 49    
MP_PR_OSOB_PL     float 2 OM2_1 Priemerny osobny plat 4201 51   ÁNO
DZ_POC_NOV_ZML_DOH     integer 6 OM2_3 Počet nových uzatvorených dohôd, zmlúv 4204   4  
MP_PRIEM2     float 2 OM2_1 PriemernýTarPlat/PriemDohodMzda2 4201 50   ÁNO
MP_ODS_ZAM2     float 2 OM2_1 PriemernáVýškaOdstupnéhoNaJednéhoZamestnanca 4201 60   ÁNO
MP_ODCHOD_ZAM2     float 2 OM2_1 PriemernáVýškaOdchodnéhoNaJednéhoZamestnanca2 4201 61   ÁNO
MP_PR_BEZ_PP2     float 2 OM2_1 PriemernýPlatBezNáhradZaPracPohotovosť 4201 52   ÁNO
MP_PRIEM_VR_POH2     float 2 OM2_1 PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracPohotovosť 4201 53   ÁNO
HOD_PR_ODPR_HOD2     integer 12 OM2_1 PriemPočetOdprHodín(BezHodínNadčasANeaktívPracPohotovNaPracov) 4201 54   ÁNO
MP_PRIEM_MZDA_ZP2     float 2   Priemerná mzdaSoZdrav.Postihnutím 4202 5 1 ÁNO
MP_TARIF_PLAT_SUM     float 2   TarifnýPlatDohodnutaMzda-Suma 4205 2 1 ÁNO
MP_OSOB_PLAT_SUM     float 2   OsobnýPlat-Sum 4205 3 1 ÁNO
MP_PLAT_120_1993_SUM     float 2   PlatPodľaZákona120/1993ZZ-Sum 4205 4 1 ÁNO
MP_PAUS_NAHR_SUM     float 2   PaušálneNáhradyPodľa120/1993ZZ-Sum 4205 5 1 ÁNO
MP_PRNADCAS_MZV_SUM     float 2   Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasVrátaneMzdovéhoZvýšenia-Sum 4205 6 1 ÁNO
MP_NEAK_PP_PR_SUM     float 2   Mzda(Plat)ZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiNaPracovisku-Sum 4205 7 1 ÁNO
MP_PRIPLATKY_SUM     float 2   PríplatkySpolu-Sum 4205 8 1 ÁNO
MP_DOPL_MZDY_SUM     float 2   DoplatokMzdy(FunkčnéhoPlatu)-Sum 4205 9 1 ÁNO
MP_DAL_MZDA_SUM     float 2   ĎalšiaMzda-Sum 4205 10 1 ÁNO
MP_ODMENY_SP_SUM     float 2   OdmenySpolu-Sum 4205 11 1 ÁNO
MP_NA_NE_PP_MIMO_SUM     float 2   NáhradaZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiMimoPracoviska-Sum 4205 12 1 ÁNO
MP_NA_BRAN_POHOT_SUM     float 2   NáhradaZaBrannúPohotovosť-Sum 4205 13 1 ÁNO
MP_N_MZDY_SUM     float 2   NáhradyMzdyAleboPlatu-Sum 4205 14 1 ÁNO
HOD_ZAM_SP_SUM     float 2   PočetOdpracHodínZamestnancamiSpolu-Sum 4205 15 1 ÁNO
HOD_ZAMVPRNCAS_SUM     float 2   PočetOdpracHodínZamestnancamiVPráciNadčas-Sum 4205 16 1 ÁNO
HOD_NPP_NPR_SUM     float 2   PočetHodínVNeaktívnejČastiPracovnejPohotovostiNaPracovisku-Sum 4205 17 1 ÁNO
HOD_NPP_MPR_SUM     float 2   PočetHodínVNeaktívnejPracovnejPohotovostiMimoPracoviska-Sum 4205 18 1 ÁNO
PR_FO_SUM     float 2   PriemEvidPočetZamestnancovFyzickéOsoby-Sum 4205 19 1 ÁNO
PR_UV_PREP_SUM     float 2   PriemEvidPočetZamestnancovPrepočítaný-Sum 4205 20 1 ÁNO
PR_UV_PRPDSLOB_SUM     float 2   EvidenčnýPočetZamestnanPrepočítKPoslednémuDňuSledObdobia-Sum 4205 21 1 ÁNO
PR_FO_EPZ_SUM     integer 7   EvidenPočetZamK31.12.PredchRoka-Sum 4205 22 1 ÁNO
PR_FO_PRIB_SUM     integer 7   PribudloSpolu-Sum 4205 23 1 ÁNO
PR_FO_UBUD_SUM     integer 7   UbudloSpolu-Sum 4205 24 1 ÁNO
PR_FO_EPZ_PDSO_SUM     integer 7   EvidenčnýPočetZamestnancovKPosDňuSledovanObdobia-Sum 4205 25 1 ÁNO
MP_SK_VYP_MZDY_SUM     float 2   SkutočneVyplatenéMzdyPlaty(VrátRefundácií)-Sum 4205 1 1 ÁNO
HOD_PP_VR_PP2     integer 12   PriemernýPočetOdracovanýchHodínVrátaneNadcasSoZdrav.Postihnutím2 4202 6 1 ÁNO
PR_POVOLANIE     varchar 3 OM2_1 PracovníkPovolanie 4201 1    
MP_PRIP_OSTATNE     float 2 OM2_1 Ostatné príplatky 4201 22    
PR_UV_KONTR_POVIN_PR     float 2 OM2_1 Kontrola na povinné príspevky na zákonné poistenie platené zames 4201 62   ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
101 "Modul 4201: Je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden stĺpec! Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Check(ORMulti(j, TRUE)) 4201 j={1-PS}   M4201  
102 "Modul 4201: Hodnota v riadku R9S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R8S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Forcheck(j, (R9Sj<=R8Sj)) 4201 j={1-PS}   R9Sj  
103 "Modul 4201: Hodnota v riadku R11S"+j+" sa musí rovnať súčtu riadkov R12S"+j+" až R22S"+j+"." Forcheck(j, (R11Sj=(R12Sj+R13Sj+R14Sj+R15Sj+R16Sj+R17Sj+R18Sj+R19Sj+R20Sj+R21Sj+R22Sj))) 4201 j={1-PS}   R11Sj  
104 "Modul 4201: Hodnota v riadku R26S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R25S"+j+"." Forcheck(j, (R26Sj<=R25Sj)) 4201 j={1-PS}   R26Sj  
105 "Modul 4201: Hodnota v riadku R35S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R34S"+j+"." Forcheck(j, (R35Sj<=R34Sj)) 4201 j={1-PS}   R35Sj  
106 "Modul 4201: Hodnota v riadku R37S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R36S"+j+"." Forcheck(j, (R37Sj<=R36Sj)) 4201 j={1-PS}   R37Sj  
107 "Modul 4201: Hodnota v riadku R40S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R39S"+j+"." Forcheck(j, (R40Sj<=R39Sj)) 4201 j={1-PS}   R40Sj  
108 "Modul 4201: Hodnota v riadku R45S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R44S"+j+"." Forcheck(j, (R45Sj<=R44Sj)) 4201 j={1-PS}   R45Sj  
109 "Modul 4201: Súčet hodnôt v riadkoch R47S"+j+"+ R48S"+j+"musí byť menší, nanajvýš rovný hodnote v riadku R46S"+j+"." Forcheck(j, (R47Sj+R48Sj<=R46Sj)) 4201 j={1-PS}   R47Sj;R48Sj  
110 "Modul 4201: Hodnota v riadku R49S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v R46S"+j+"." Forcheck(j, (R49Sj<=R46Sj)) 4201 j={1-PS}   R49Sj  
111 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R8S"+j+", musí byť vyplnený riadok R39S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia"." Forcheck(j, (IF(R8Sj>0, R39Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R39Sj;R8Sj  
112 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R39S"+j+", musí byť vyplnený riadok R8S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia"." Forcheck(j, (IF(R39Sj>0, R8Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R8Sj;R39Sj  
113 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R9S"+j+", musí byť vyplnený riadok R40S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia"." Forcheck(j, (IF(R9Sj>0, R40Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R40Sj;R9Sj  
114 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R40S"+j+", musí byť vyplnený riadok R9S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Forcheck(j, (IF(R40Sj>0, R9Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R9Sj;R40Sj  
115 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R10S"+j+", musí byť vyplnený riadok R41S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R10Sj>0, R41Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R41Sj;R10Sj;  
116 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R41S"+j+", musí byť vyplnený riadok R10S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R41Sj>0, R10Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R10Sj;R41Sj  
117 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R27S"+j+", musí byť vyplnený riadok R42S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R27Sj>0, R42Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R42Sj;R27Sj  
118 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R42S"+j+", musí byť vyplnený riadok R27S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R42Sj>0, R27Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R27Sj;R42Sj  
121 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R30S"+j+", musí byť vyplnený riadokR31S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R30Sj>0, R31Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R31Sj;R30Sj  
122 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R31S"+j+", musí byť vyplnený riadok R30S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R31Sj>0, R30Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R30Sj;R31Sj  
123 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R32S"+j+", musí byť vyplnený riadok R33S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R32Sj>0, R33Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R33Sj;R32Sj  
124 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R33S"+j+", musí byť vyplnený riadok R32S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R33Sj>0, R32Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R32Sj;R33Sj  
125 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R43S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R43Sj>0, R44Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R44Sj  
126 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R46S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R46Sj>0, R44Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R44Sj  
127 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R49S"+j+", musí byť vyplnený riadok R45S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R45Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R45Sj  
128 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+" alebo riadok R5S"+j+" alebo riadok R6S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+"." Forcheck(j, If ((R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), (R44Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R44Sj  
129 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R5S"+j+", musí byť vyplnený riadok R45S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R5Sj>0, R45Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R45Sj  
130 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R47S"+j+", musí byť vyplnený riadok R86S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R47Sj>0, R86Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R86Sj  
131 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R86S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R86Sj>0, R47Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R47Sj  
132 "Modul 4201: Ak je vyplnený R48S"+j+", musí byť vyplnený R87S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R48Sj>0, R87Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R87Sj  
133 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R87S"+j+", musí byť vyplnený riadok R48S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R87Sj>0, R48Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R48Sj  
134 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R85S"+j+", musí byť vyplnený riadok R46S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R85Sj>0, R46Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R46Sj  
135 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+" alebo riadok R5S"+j+" alebo riadok R6S"+j+", musí byť vyplnený riadok R38S"+j+"." Forcheck(j, If ((R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), (R38Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R38Sj  
136 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R38S"+j+", musí byť vyplnený R4S"+j+" alebo R5S"+j+" alebo R6S"+j+" ." Forcheck(j, If ((R38Sj >0), (R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R4Sj;R5Sj;R6Sj  
139 "Modul 4201: Počet pracovníkov - mužov, ktorí pribudli preradením z iného povolania - riadok R66 - sa musí rovnať počtu pracovníkov - mužov, ktorí ubudli preradením do iného povolania - riadok R75." Check(Sum (j, If (R2Sj='1', R66Sj, 0)) = Sum (j, If (R2Sj='1', R75Sj, 0))) 4201 j={1-PS}      
140 "Modul 4201: Počet pracovníkov - žien, ktoré pribudli preradením z iného povolania - riadok R66 - sa musi rovnať počtu pracovníkov - žien, ktoré ubudli preradením do iného povolania - riadok R75 ." Check(Sum (j, If (R2Sj='2', R66Sj, TRUE)) = Sum (j, If (R2Sj='2', R75Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}      
141 "Modul 4201: Súčet hodnôt v riadku R86S"+j+" + R87S"+j+" musí byť menší, nanajvýš rovný hodnote v riadku R85S"+j+" ." Forcheck(j, (R86Sj+R87Sj<=R85Sj)) 4201 j={1-PS}   R86Sj;R87Sj  
142 "Modul 4201: Počet zamestnancov so skráteným úväzkom v riadku R88S"+j+" musí byť menší nanajvýš rovný celkovému počtu zamestnancov v riadku R85S"+j+"." Forcheck(j, (R88Sj<=R85Sj)) 4201 j={1-PS}   R88Sj  
144 "Varovanie - Modul 4201: Ak sa hodnota v riadoku R66S"+j+" rovná hodnote v riadku R75S"+j+" - v poznámke uviesť z ktorého povolania, resp. do ktorého povolania boli zamestnanci preradení. {Preradenie v rámci toho istého povolania nie je prípustné}." Forcheck(j, (IF( R66Sj==R75Sj AND R66Sj>0 AND R75Sj>0 , R66Sj<>R75Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R66Sj;R75Sj ÁNO
145 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R45S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R5S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R5Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R5Sj ÁNO
146 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R45S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R49S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R49Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R49Sj ÁNO
148 "Varovanie - Modul 4201: Hodnota v riadku R86S"+j+" by mala byť väčšia alebo rovná hodnote v riadku R47S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, R86Sj >= R47Sj) 4201 j={1-PS}   R86Sj; R47Sj ÁNO
149 "Varovanie - Modul 4201: Hodnota v riadku R87S"+j+" by mala byť väčšia alebo rovná hodnote v riadku R48S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, R87Sj >= R48Sj) 4201 j={1-PS}   R87Sj ÁNO
150 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený počet úväzkov v riadku R46S"+j+" mal by byť počet fyzických osôb v riadku R85S"+j+" väčší ako nula. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke {nad úväzok a pod.}!" Forcheck(j, (IF(R46Sj>0, R85Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R85Sj ÁNO
201 "Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R1S"+j+", musí byť vyplnený riadok R2S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R1Sj>0, R2Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R2Sj  
202 "Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R3S"+j+", musí byť vyplnený riadok R4S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R3Sj>0, R4Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R4Sj  
203 "Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+", musí byť vyplnený riadok R3S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R4Sj>0, R3Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R3Sj  
204 "Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R3S"+j+" alebo riadok R4S"+j+", musí byť vyplnený riadok R2S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R3Sj>0 OR R4Sj>0, R2Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R2Sj  
301 "Modul 4203: Odstupné - stĺpec S1 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odstupného - riadok R30 v Module 4201 - v jednotlivých povolaniach zamestnancov." Check(M4203R1S1==Sum(j,M4201R30Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S1  
302 "Modul 4203: Odchodné - stĺpec S2 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odchodného - riadok R32 v Module 4201 - v jednotlivých povolaniach zamestnancov." Check(M4203R1S2==Sum(j,M4201R32Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S2  
303 "Modul 4203: Hodnota v stĺpci S6 musí byť väčšia ako hodnota v stĺpci S7." Check(IF(NOT ISNULL(R1S6) OR NOT ISNULL(R1S7), R1S6>R1S7, TRUE)) 4203     R1S6;R1S7  
401 "Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S3R"+i+" , musí byť vyplnený aj stĺpec S5R"+i+"." Forcheck(i, If ((RiS1== 'A' OR RiS1== 'B' OR RiS1== 'C') AND RiS3 >0, RiS5 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS5  
402 "Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S5R"+i+" , musí byť vyplnený aj stĺpec S3R"+i+"." Forcheck(i, If (RiS5 >0, RiS3 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS3  
403 "Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S3R"+i+", musí byť vyplnený aj stĺpec S6R"+i+"." Forcheck(i, If (RiS3 >0, RiS6 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS6  
404 "Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S6R"+i+", musí byť vyplnený aj stĺpec S3R"+i+"." Forcheck(i, If (RiS6 >0, RiS3 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS3  
405 "Modul 4204: Hodnota v stĺpci S4R"+i+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v stĺpci S3R"+i+"." Forcheck(i, RiS4<=RiS3) 4204 i={1-PR}   RiS4;RiS3  
406 "Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S7R"+i+", musí byť vyplnený aj stĺpec S6R"+i+"." Forcheck(i, If (RiS7 >0, RiS6 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS6  
407 "Modul 4204: Hodnota v stĺpci S6R"+i+" musí byť väčšia ako hodnota v stĺpci S7R"+i+"." forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS6) OR NOT ISNULL(RiS7), RiS6>RiS7, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS6;RiS7  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISR_DOHOD_ZMLUVY
Obmedzovaná položka: CISR_DOH_ZML_UCEL
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
CISR_DOHOD_ZMLUVY A CISR_DOH_ZML_UCEL 1
CISR_DOHOD_ZMLUVY B CISR_DOH_ZML_UCEL 1
CISR_DOHOD_ZMLUVY D CISR_DOH_ZML_UCEL 1
CISR_DOHOD_ZMLUVY A CISR_DOH_ZML_UCEL 2
CISR_DOHOD_ZMLUVY B CISR_DOH_ZML_UCEL 2
CISR_DOHOD_ZMLUVY D CISR_DOH_ZML_UCEL 2
CISR_DOHOD_ZMLUVY A CISR_DOH_ZML_UCEL 3
CISR_DOHOD_ZMLUVY B CISR_DOH_ZML_UCEL 3
CISR_DOHOD_ZMLUVY D CISR_DOH_ZML_UCEL 3
CISR_DOHOD_ZMLUVY A CISR_DOH_ZML_UCEL 4
CISR_DOHOD_ZMLUVY B CISR_DOH_ZML_UCEL 4
CISR_DOHOD_ZMLUVY D CISR_DOH_ZML_UCEL 4
CISR_DOHOD_ZMLUVY C CISR_DOH_ZML_UCEL 5