Rozhranie: J01 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti

Typ záznamu J01

Rozhranie platí od roku 2023

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_J0111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_J0121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_J0131  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_J0141  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_J0151  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_J0171  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_J0181  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_J0191  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_J01101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_J01111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_J0161  
MIES_P     integer10   PočetDennýchMiestK31.12.230111  
MIES_P_0018     integer10   PočetDennýchMiestK31.12.Deti-0-18230112  
P_OPE_0018     integer10OJ1_3602PočetPacientovOperovaných-0-183602   2  
P_OPE_19     integer10OJ1_3602PočetPacientovOperovaných-193602   3  
HOSP_OPE_0018     integer10OJ1_3602PočetHospitalizovanýchPoOperácii-0-183602   4  
HOSP_OPE_19     integer10OJ1_3602PočetHospitalizovanýchPoOperácii-193602   5  
CIS_VYK_J1_DRG   ÁNOvarchar8OJ1_3602Výkony v jednodňovej zdravotnej starostlivosti - DRG3602   1  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 2301: Musí byť vyplnený počet denných miest v R1S1 /MIES_P/."Check(NOT ISNULL(R1S1))2301        
2"Modul 2301: Počet denných miest k 31.12. v R1S1 /MIES_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu denných miest pre deti v R1S2 /MIES_P_0018/."Check(R1S1 >= R1S2)2301     R1S1  
3"Modul 3602: Počet operovaných pacientov vo veku 0-18 rokov v R"+i+"S2 /P_OPE_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu hospitalizovaných pacientov vo veku 0-18 rokov v R"+i+"S4 /HOSP_OPE_0018/."Forcheck(i, RiS2 >= RiS4)3602i={1-PR}   RiS2  
4"Modul 3602: Počet operovaných pacientov vo veku nad 19 rokov v R"+i+"S3 /P_OPE_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu hospitalizovaných pacientov vo veku nad 19 rokov v R"+i+"S5 /HOSP_OPE_19/."Forcheck(i, RiS3>= RiS5)3602i={1-PR}   RiS3  
10"Modul 3602: V riadku R"+i+" uvádzate nulové hodnoty v stĺpcoch 2-5. Ak ste daný výkon v sledovanom roku nerobili, neuvádzajte ho!"FORCHECK(i, IF((NOT ISNULL(RiS2) AND RiS2==0) AND (NOT ISNULL(RiS3) AND RiS3==0) AND (NOT ISNULL(RiS4) AND RiS4==0) AND (NOT ISNULL(RiS5) AND RiS5==0), IF(RiS2+RiS3+RiS4+RiS5==0, FALSE, TRUE), TRUE))3602i={1-PR}   RiS1  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):