Rozhranie: T02 Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia

Typ záznamu T02

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_T0211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_T0221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_T0231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_T0241  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_T0251  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_T0271  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_T0281  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_T0291  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_T02101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_T02111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_T0261  
MIES_DIAL_STA_0018     integer10   MiestaPrePacientovDialyzačnéhoStacionára-0-18230111  
MIES_DIAL_STA_19     integer10   MiestaPrePacientovDialyzačnéhoStacionára-19+230112  
P_CAK_LISTINA     integer10   PacientiNaČakacejListinePreTransplantáciu322411  
P_TRANS     integer10   PacientiTransplantovaní322421  
P_PDL_ZSO_LIEC_HD_M     integer10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaHemodialýzouMuži340511  
P_PDL_KSO_LIEC_HD_M     integer10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaHemodialýzouMuži340512  
P_PDL_ZSO_LIEC_PD_M     integer10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaPeritoneálnouDialMuži340513  
P_PDL_KSO_LIEC_PD_M     integer10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaPeritoneálnouDialMuži340514  
P_PDL_ZSO_LIEC_HD_Z     integer10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaHemodialýzouŽeny340521  
P_PDL_KSO_LIEC_HD_Z     integer10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaHemodialýzouŽeny340522  
P_PDL_ZSO_LIEC_PD_Z     integer10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaPeritoneálnouDialŽeny340523  
P_PDL_KSO_LIEC_PD_Z     integer10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaPeritoneálnouDialŽeny340524  
PN_PDL_PRI_ULICA     integer10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZUlice324011  
PN_PDL_VL_NEFR_AMB     integer10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZVlastnejNefrolAmb324012  
PN_PDL_INA_NEFR_AMB     integer10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZInejNefrolAmb324013  
PN_PDL_INE_DOV     integer10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZInýchDôvodov324014  
UMR_P_PDL     integer10   ÚmrtiePacientaVPravidelnejDialLiečbe324015  
P_PDL_PRE_TRANS     integer10   PacientiPrepusteníZPravidelnejDialLiečbyPreTransplantáciu324016  
P_PDL_PRE_INE_DOV     integer10   PacientiPrepusteníZPravidelnejDialLiečbyZInýchDôvodov324017  
P_PDL_LIE_0_1R     integer10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-0-1Rok340611  
P_PDL_LIE_2_3R     integer10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-2-3Roky340612  
P_PDL_LIE_4_5R     integer10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-4-5Rokov340613  
P_PDL_LIE_6_10R     integer10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-6-10Rokov340614  
P_PDL_LIE_11_15R     integer10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-11-15Rokov340615  
P_PDL_LIE_NAD_15R     integer10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-15+ Rokov340616  
UMR_PDL_LIE_0_1R     integer10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-0-1Rok340621  
UMR_PDL_LIE_2_3R     integer10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-2-3Roky340622  
UMR_PDL_LIE_4_5R     integer10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-4-5Rokov340623  
UMR_PDL_LIE_6_10R     integer10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-6-10Rokov340624  
UMR_PDL_LIE_11_15R     integer10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-11-15Rokov340625  
UMR_PDL_LIE_NAD_15R     integer10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-15+ Rokov340626  
P_LIE_DIAL_0_90_DNI     integer10   PacientiLiečeníDialyzačnouLiečbouDo90Dní340711  
P_AKOTR_ETYLENGL     integer10   PacientiAkútneOtravyEtylénglykol323511  
UMR_AKOTR_ETYLENGL     integer10   ZomretíPacientiAkútneOtravyEtylénglykol323512  
P_AKOTR_MUCH_ZEL     integer10   PacientiAkútneOtravyMuchotrávkaZelená323521  
UMR_AKOTR_MUCH_ZEL     integer10   ZomretíPacientiAkútneOtravyMuchotrávkaZelená323522  
P_AKOTR_PSYCHOFARM     integer10   PacientiAkútneOtravyPsychofarmaká323531  
UMR_AKOTR_PSYCHOFARM     integer10   ZomretíPacientiAkútneOtravyPsychofarmaká323532  
P_AKOTR_ORGANOFOSF     integer10   PacientiAkútneOtravyOrganofosfáty323541  
UMR_AKOTR_ORGANOFOSF     integer10   ZomretíPacientiAkútneOtravyOrganofosfáty323542  
P_AKOTR_HERBICIDY     integer10   PacientiAkútneOtravyHerbicídy323551  
UMR_AKOTR_HERBICIDY     integer10   ZomretíPacientiAkútneOtravyHerbicídy323552  
P_AKOTR_INE_LIEKY     integer10   PacientiAkútneOtravyInéLieky323561  
UMR_AKOTR_INE_LIEKY     integer10   ZomretíPacientiAkútneOtravyInéLieky323562  
P_AKOTR_INE_JEDY     integer10   PacientiAkútneOtravyInéJedy323571  
UMR_AKOTR_INE_JEDY     integer10   ZomretíPacientiAkútneOtravyInéJedy323572  
CIS_VS18     varchar5OT2_3202VekováSkupinaPacienta3202   1  
P_PDL_VEK     integer10OT2_3202PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe3202   2  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar5OT2_3204VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň3204   1  
P_PDL_DIAG     integer10OT2_3204PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe3204   2  
P_NZO     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiek323611  
UMR_NZO     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiek323612  
P_NZO_AK_GLOMNEFR     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekAkútnaGlomerulonefritída323621  
UMR_NZO_AK_GLOMNEFR     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekAkútnaGlomerulonefritída323622  
P_NZO_ANTIBIOTIKA     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoAntibiotikách323631  
UMR_NZO_ANTIBIOTIKA     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoAntibiotikách323632  
P_NZO_CHVYK_BR_OPE     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneBrušnéOperácie323641  
UMR_NZO_CHVYK_BR_OPE     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneBrušnéOperácie323642  
P_NZO_CHVYK_PORGZL     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkonePolyorgánovéZlyhanie323651  
UMR_NZO_CHVYK_PORGZL     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkonePolyorgánovéZlyhanie323652  
P_NZO_CHVYK_KCHOPE     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneKardiochirOperácie323661  
UMR_NZO_CHVYK_KCHOPE     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneKardiochirOperácie323662  
P_NZO_CHVYK_INE_OPE     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneInéOperácie323671  
UMR_P_NZO_CHVYK_IOPE     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneInéOperácie323672  
P_NZO_PROTRA_HYPOT     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoProtrahovanejHypotenzii323681  
UMR_NZO_PROTRA_HYPOT     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoProtrahovanelHypotenzii323682  
P_NZO_DEHYDRATACIA     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoDehydratácii323691  
UMR_NZO_DEHYDRATACIA     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoDehydratácii323692  
P_NZO_SEPSA     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriSepse3236101  
UMR_NZO_SEPSA     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriSepse3236102  
P_NZO_CKD_ND_ZHORS     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriCKDNáhleDočasnéZhoršenie3236111  
UMR_NZO_CKD_ND_ZHORS     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriCKDNáhleDočasnéZhoršenie3236112  
P_NZO_SUBREN_BLOK     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriSubrenálnejBlokáde3236121  
UMR_NZO_SUBREN_BLOK     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriSubrenálnejBlokáde3236122  
P_NZO_KOM_OBL_OCH     integer10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriKombináciiViacObličOchorení3236131  
UMR_NZO_KOM_OBL_OCH     integer10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriKombináciiViacObličOchorení3236132  
UMR_PDL     integer10   ÚmrtiaPacientovVPDL323711  
UMR_PDL_KARDVAS_CHOR     integer10   ÚmrtiaPacientovVPDLKardiovaskulárneChoroby323721  
UMR_PDL_PERIKARD     integer10   ÚmrtiaPacientovVPDLPerikarditída323731  
UMR_PDL_INFEKCIA     integer10   ÚmrtiaPacientovVPDLInfekcia323741  
UMR_PDL_DIAL_KACHEX     integer10   ÚmrtiaPacientovVPDLDialyzačnáKachexia323751  
UMR_PDL_MALIGNITA     integer10   ÚmrtiaPacientovVPDLMalignita323761  
UMR_PDL_MIMO_ZDR_ZAR     integer10   ÚmrtiaPacientovVPDLMimoZdravotníckehoZariadenia323771  
UMR_PDL_PITVANI     integer10   ÚmrtiaPacientovVPDLPočetPitvaných323781  
APL_LIEC_HD     integer10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemodialýza340811  
APL_LIEC_HP     integer10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemoperfúzia340821  
APL_LIEC_PF     integer10   MimotelováEliminačnáLiečba_Plazmaferéza340831  
APL_LIEC_CAVH_CVVH     integer10   MimotelováEliminačnáLiečba_KontinArtérioAleboVenovHemofiltrácia340841  
APL_LIEC_HF     integer10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemofiltrácia340851  
APL_LIEC_HDF     integer10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemodiafiltrácia340861  
P_PDL_PD_AUTO     integer10   PacientivPDLLiečeníPeritoneálnouDialýzouAutomatizovanou340911  
P_PDL_PD_CAPD     integer10   PacientivPDLLiečeníPeritoneálnouDialýzouKontinuálnouAmbulantnou340921  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 2301: Musí byť vyplnený počet denných miest v R1 /MIES_DIAL_STA_*/."Check(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R1S2))2301     R1S1; R1S2  
2"Modul 3235: Počet pacientov s akútnymi otravami R"+i+"S1 /P_AKOTR_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov s akútnymi otravami R"+i+"S2 /UMR_AKOTR_*/."Forcheck(i, RiS1 >= RiS2)3235i={1-7}   RiS1  
3"Modul 3236: Počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek R"+i+"S1 /P_NZO_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov s náhlym zlyhaním obličiek R"+i+"S2 /UMR_NZO_*/."Forcheck(i, RiS1 >= RiS2)3236i={1-13}   RiS1  
4"Modul 3236: Počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek v R1S1 /P_NZO/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov s náhlym zlyhaním obličiek podľa okolností zlyhania v R2S1 až R13S1 /všetky P_NZO_*/."Check(R1S1 >= Sum(i, RiS1))3236i={2-13}   R1S1  
5"Modul 3236: Počet zomretých pacientov s náhlym zlyhaním obličiek v R1S2 /UMR_NZO/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov s náhlym zlyhaním obličiek podľa okolností zlyhania v R2S2 až R13S2 /všetky UMR_NZO_*/."Check(R1S2 >= Sum(i, RiS2))3236i={2-13}   R1S2  
6"Modul 3237: Počet zomretých pacientov v PDL v R1S1 /UMR_PDL/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov v PDL podľa vybraných chorôb v R2S1 až R6S1 /UMR_PDL_*/."Check(R1S1 >= R2S1 + R3S1 + R4S1 + R5S1 + R6S1)3237     R1S1  
7"Modul 3237: Počet zomretých pacientov v PDL v R1S1 /UMR_PDL/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov mimo zdravotníckeho zariadenia v R7S1 /UMR_PDL_MIMO_ZDR_ZAR/ ."Check(R1S1 >= R7S1)3237     R7S1  
8"Modul 3237: Počet zomretých pacientov v PDL v R1S1 /UMR_PDL/ musí byť väčší alebo rovný počtu pitvaných pacientov v R8S1 /UMR_PDL_PITVANI/ ."Check(R1S1 >= R8S1)3237     R8S1  
9"Modul 3406: Počet pacientov podľa dĺžky PDL v R1S"+j+" /P_PDL_LIE_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov podľa dĺžky PDL v R2S"+j+" /UMR_PDL_LIE_*/."Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj)3406j={1-6}   R1Sj  
10"Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL na začiatku sledov. obdobia m. 3405 [R1S1+R1S3+R2S1+R2S3]+ pohyb pacientov v PDL m. 3240 [R1S1 až R1S4-R1S5 až R1S7] musí byť rovný počtu pacientov v PDL na konci sledov. obdobia m. 3405 [R1S2+R1S4+R2S2+R2S4]"Check(M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(j, M3240R1Sj) - Sum(k, M3240R1Sk) == M3405R1S2 + M3405R1S4 + M3405R2S2 + M3405R2S4)3240j={1-4}; k={5-7}   M3405R1S1  
11"Počet pacientov podľa dĺžky dial. liečby v m.3406 [R1S1 až R1S6] musí byť rovný počtu pacientov v PDL na začiatku sled. obd. v m.3405 [R1S1+R1S3+R2S1+R2S3]+ prijatých pacientov do PDL v m.3240 [R1S1+R1S2+R1S3+R1S4]+ pacientov liečených do 90 dní v m.3407"Check(Sum(i, M3406R1Si) - M3407R1S1 == M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(j, M3240R1Sj))3406i={1-6}; j={1-4}   M3406R1S1  
12"Medzimodulová kontrola: Počet zomretých pacientov podľa dĺžky PDL v m. 3406 [R2S1 až R2S6] /všetky UMR_PDL_LIE/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov v PDL m. 3240 v R1S5 /UMR_P_PDL/."Check(Sum(j, M3406R2Sj) >= M3240R1S5)3406j={1-6}   M3240R1S5  
13"Medzimodulová kontrola: Počet pacientov s dĺžkou liečby do 1 roka v m. 3406 v R1S1 /P_PDL_LIE_0_1R/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov s dĺžkou liečby do 90 dní v m. 3407 v R1S1 /P_LIE_DIAL_0_90_DNI/."Check (M3406R1S1 >= M3407R1S1)3406     M3406R1S1  
14"Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL podľa vekových skupín v m. 3202 [R1S2 až R9S2] musí byť rovný počtu pacientov v PDL na začiatku sledovaného obdobia v m. 3405 [R1S1+R1S3+R2S1+R2S3] + prijatých pacientov do PDL v m. 3240 [R1S1 až R1S4]."Check(Sum(i, M3202RiS2) == M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(k, M3240R1Sk))3202i={1-PR}; k={1-4}   M3202R1S2  
15"Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL podľa základnej diagnózy m. 3204 [R1S2 až R8S2] musí byť rovný počtu sledovaných pacientov v PDL na začiatku sledov. obdobia m. 3405 [R1S1+R1S3+R2S1+R2S3] + prijatých pacientov do PDL m. 3240 [R1S1 až R1S4]."Check(Sum(i, M3204RiS2) == M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(k, M3240R1Sk))3204i={1-PR}; k={1-4}   M3204R1S2  
16"Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL podľa základnej diagnózy m. 3204 [R1S2 až R8S2] /P_PDL_DIAG/ musí byť rovný počtu sledovaných pacientov v PDL podľa vekových skupín m. 3202 [R1S2 až R9S2] /P_PDL_VEK/."Check(Sum(i, M3204RiS2) == Sum(k, M3202RkS2))3204i={1-PR}; k={1-9}   M3204R1S2  
17"Medzimodulová kontrola: Počet zomretých pacientov v PDL podľa chorôb v m. 3237 v R1S1 /UMR_PDL/ musí byť rovný počtu zomretých pacientov v PDL v m. 3240 v R1S5 /UMR_P_PDL/."Check(M3237R1S1 == M3240R1S5)3237     M3237R1S1  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):