Rozhranie: T01 Ročný výkaz o činnosti stacionára

Typ záznamu T01

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_T0111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_T0121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_T0131  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_T0141  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_T0151  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_T0171  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_T0181  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_T0191  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_T01101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_T01111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_T0161  
MIES_P     integer10   DennéMiestaPacientovK31.12.230111  
MIES_P_0018     integer10   DennéMiestaPacientovK31.12.Deti-0-18230112  
OS_DNI     integer10   OšetrovacieDni230113  
CIS_POHL     varchar1OT1_3201PohlaviePacienta3201   1  
CIS_VS15     varchar5OT1_3201VekováSkupinaPacienta3201   2  
PAC_ODLIEC     integer10OT1_3201PočetOdliečenýchOsôb3201   3  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 2301: Musí byť vyplnený počet denných miest v R1S1 /MIES_P/."Check(NOT ISNULL(R1S1))2301        
2"Modul 2301: Počet denných miest k 31.12. v R1S1 /MIES_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu denných miest pre deti v R1S2 /MIES_P_0018/."Check(R1S1 >= R1S2)2301     R1S1  
3"Medzimodulová kontrola: Počet ošetrovacích dní v R1S3 modulu 2301 /OS_DNI/ musí byť väčší alebo rovný počtu všetkých odliečených osôb v S3 modulu 3201 /PAC_ODLIEC/."Check(M2301R1S3 >= Sum(i, RiS3))3201i={1-6}   M2301R1S3  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):