Rozhranie: R03_01 Ročný výkaz o zdravotníckej technike

Typ záznamu R03_01

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_R03_0111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_R03_0121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_R03_0131  
IDENTIFZARÁNOÁNOvarchar8   Identifikátor zariadenia0_R03_0141  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_R03_0161  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_R03_0171  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_R03_0181  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_R03_0191  
SIDZAR_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec zariadenia 0_R03_0151  
PC   ÁNOinteger6OR3_01Poradové číslo prístroja, zariadenia (PAGINA)01   1  
PRISTR_TYP     varchar200OR3_01Typ Prístroja, Zariadenia01   5  
VYROBCA     varchar200OR3_01Výrobca01   6  
STAT   ÁNOvarchar3OR3_01Štát výrobcu01   7  
INV_CIS     varchar50OR3_01Inventárne číslo01   8  
ROK_VYR     varchar4OR3_01Rok výroby01   9  
ROK_OBSTAR     varchar4OR3_01Rok pôvodného obstarania01   10  
ROK_ZARAD   ÁNOvarchar4OR3_01Rok zaradenia do prevádzky01   11  
CENA_OBSTAR     float2OR3_01Obstarávacia cena (v €)01   12  
CENA_ZOSTAT   ÁNOfloat2OR3_01Zostatková cena (v €)01   13  
PRISTR_STAV_PREV   ÁNOvarchar1OR3_01Stav prístroja prevádzkyschopný01   14  
SP_OBSTAR     varchar1OR3_01Spôsob obstarania01   15  
VLAST   ÁNOvarchar1OR3_01Prístroj, zariadenie Vlastníctvo01   16  
KATEGORIE_ZT   ÁNOvarchar4OR3_01Kategórie zdravotníckej techniky01   2  
PRISTROJ_KOD   ÁNOvarchar4OR3_01Zdravotnícka technika01   3  
PRISTROJ_INY     varchar150OR3_01Prístroj iný01   4  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
100"Modul 01: Je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!"Check(ORMulti(i, TRUE))01i={1-PR}      
101"Modul 01: Údaj Prístroj iný v stĺpci S4 sa uvádza len, ak v stĺpci S3 je údaj '9999 - Neznáma hodnota'. Riadok R"+i+". /PRISTROJ_KOD, PRISTROJ_INY/."FORCHECK(i, IF(RiS3<>"9999", ISNULL(RiS4), TRUE))01i={1-PR}   RiS4  
102"Modul 01: Na riadku R"+i+", keďže je zadaná hodnota '9999 - Neznáma hodnota' v stĺpci S3, potom uveďte údaj aj v stĺpci S4. /PRISTROJ_KOD, PRISTROJ_INY/."FORCHECK(i, IF(RiS3=="9999",NOT ISNULL(RiS4), TRUE))01i={1-PR}   RiS4  
103"Modul 01: Údaj Poradové číslo prístroja, zariadenia v S1 musí byť väčší ako 0."Forcheck(i, RiS1>0)01i={1-PR}   RiS1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: KATEGORIE_ZT
Obmedzovaná položka: PRISTROJ_KOD
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
KATEGORIE_ZT0100PRISTROJ_KOD0101
KATEGORIE_ZT0200PRISTROJ_KOD0201
KATEGORIE_ZT0300PRISTROJ_KOD0301
KATEGORIE_ZT0400PRISTROJ_KOD0401
KATEGORIE_ZT0400PRISTROJ_KOD0402
KATEGORIE_ZT0400PRISTROJ_KOD0403
KATEGORIE_ZT0500PRISTROJ_KOD0501
KATEGORIE_ZT0600PRISTROJ_KOD0601
KATEGORIE_ZT0600PRISTROJ_KOD0602
KATEGORIE_ZT0700PRISTROJ_KOD0701
KATEGORIE_ZT0700PRISTROJ_KOD0702
KATEGORIE_ZT0800PRISTROJ_KOD0801
KATEGORIE_ZT0800PRISTROJ_KOD0802
KATEGORIE_ZT0900PRISTROJ_KOD0901
KATEGORIE_ZT0900PRISTROJ_KOD0902
KATEGORIE_ZT0900PRISTROJ_KOD0903
KATEGORIE_ZT0900PRISTROJ_KOD0904
KATEGORIE_ZT0900PRISTROJ_KOD0905
KATEGORIE_ZT1000PRISTROJ_KOD1001
KATEGORIE_ZT1100PRISTROJ_KOD1101
KATEGORIE_ZT1200PRISTROJ_KOD1201
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1301
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1302
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1303
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1304
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1305
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1306
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1307
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1308
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1309
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1310
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1311
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1312
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1313
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1314
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1315
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1316
KATEGORIE_ZT1300PRISTROJ_KOD1317
KATEGORIE_ZT1400PRISTROJ_KOD1401
KATEGORIE_ZT1400PRISTROJ_KOD1402
KATEGORIE_ZT1500PRISTROJ_KOD1501
KATEGORIE_ZT1500PRISTROJ_KOD1502
KATEGORIE_ZT1600PRISTROJ_KOD1601
KATEGORIE_ZT1700PRISTROJ_KOD1701
KATEGORIE_ZT1700PRISTROJ_KOD1702
KATEGORIE_ZT1700PRISTROJ_KOD1703
KATEGORIE_ZT1800PRISTROJ_KOD1801
KATEGORIE_ZT1800PRISTROJ_KOD1802
KATEGORIE_ZT1800PRISTROJ_KOD1803
KATEGORIE_ZT1800PRISTROJ_KOD1804
KATEGORIE_ZT1800PRISTROJ_KOD1805
KATEGORIE_ZT1800PRISTROJ_KOD1806
KATEGORIE_ZT1900PRISTROJ_KOD1901
KATEGORIE_ZT2000PRISTROJ_KOD2001
KATEGORIE_ZT2000PRISTROJ_KOD2002
KATEGORIE_ZT2100PRISTROJ_KOD2101
KATEGORIE_ZT2200PRISTROJ_KOD2201
KATEGORIE_ZT2200PRISTROJ_KOD2202
KATEGORIE_ZT2300PRISTROJ_KOD2301
KATEGORIE_ZT2400PRISTROJ_KOD2401
KATEGORIE_ZT2400PRISTROJ_KOD2402
KATEGORIE_ZT2500PRISTROJ_KOD2501
KATEGORIE_ZT2500PRISTROJ_KOD2502
KATEGORIE_ZT2500PRISTROJ_KOD2503
KATEGORIE_ZT2500PRISTROJ_KOD2504
KATEGORIE_ZT2500PRISTROJ_KOD2505
KATEGORIE_ZT2500PRISTROJ_KOD2506
KATEGORIE_ZT2600PRISTROJ_KOD2601
KATEGORIE_ZT2600PRISTROJ_KOD2602
KATEGORIE_ZT2700PRISTROJ_KOD2701
KATEGORIE_ZT2800PRISTROJ_KOD2801
KATEGORIE_ZT2800PRISTROJ_KOD2802
KATEGORIE_ZT2800PRISTROJ_KOD2803
KATEGORIE_ZT2800PRISTROJ_KOD2804
KATEGORIE_ZT2800PRISTROJ_KOD2805
KATEGORIE_ZT2800PRISTROJ_KOD2806
KATEGORIE_ZT2800PRISTROJ_KOD2807
KATEGORIE_ZT2800PRISTROJ_KOD2808
KATEGORIE_ZT2800PRISTROJ_KOD2809
KATEGORIE_ZT2800PRISTROJ_KOD2810
KATEGORIE_ZT2900PRISTROJ_KOD2901
KATEGORIE_ZT2900PRISTROJ_KOD2902
KATEGORIE_ZT3000PRISTROJ_KOD3001
KATEGORIE_ZT3000PRISTROJ_KOD3002
KATEGORIE_ZT3000PRISTROJ_KOD3003
KATEGORIE_ZT3100PRISTROJ_KOD3101
KATEGORIE_ZT3100PRISTROJ_KOD3102
KATEGORIE_ZT3100PRISTROJ_KOD3103
KATEGORIE_ZT3100PRISTROJ_KOD3104
KATEGORIE_ZT3100PRISTROJ_KOD3105
KATEGORIE_ZT3100PRISTROJ_KOD3106
KATEGORIE_ZT3100PRISTROJ_KOD3107
KATEGORIE_ZT3100PRISTROJ_KOD3108
KATEGORIE_ZT3100PRISTROJ_KOD3109
KATEGORIE_ZT3100PRISTROJ_KOD3110
KATEGORIE_ZT3200PRISTROJ_KOD3201
KATEGORIE_ZT3300PRISTROJ_KOD3301
KATEGORIE_ZT3300PRISTROJ_KOD3302
KATEGORIE_ZT3300PRISTROJ_KOD3303
KATEGORIE_ZT3300PRISTROJ_KOD3304
KATEGORIE_ZT3300PRISTROJ_KOD3305
KATEGORIE_ZT3300PRISTROJ_KOD3306
KATEGORIE_ZT3300PRISTROJ_KOD3307
KATEGORIE_ZT3300PRISTROJ_KOD3308
KATEGORIE_ZT3300PRISTROJ_KOD3309
KATEGORIE_ZT3300PRISTROJ_KOD3310
KATEGORIE_ZT3300PRISTROJ_KOD3311
KATEGORIE_ZT3400PRISTROJ_KOD3401
KATEGORIE_ZT3400PRISTROJ_KOD3402
KATEGORIE_ZT3400PRISTROJ_KOD3403
KATEGORIE_ZT3400PRISTROJ_KOD3404
KATEGORIE_ZT3500PRISTROJ_KOD3501
KATEGORIE_ZT3500PRISTROJ_KOD3502
KATEGORIE_ZT3500PRISTROJ_KOD3503
KATEGORIE_ZT3500PRISTROJ_KOD3504
KATEGORIE_ZT3600PRISTROJ_KOD3601
KATEGORIE_ZT3600PRISTROJ_KOD3602
KATEGORIE_ZT3600PRISTROJ_KOD3603
KATEGORIE_ZT3600PRISTROJ_KOD3604
KATEGORIE_ZT3600PRISTROJ_KOD3605
KATEGORIE_ZT3600PRISTROJ_KOD3606
KATEGORIE_ZT3700PRISTROJ_KOD3701
KATEGORIE_ZT3800PRISTROJ_KOD3801
KATEGORIE_ZT3900PRISTROJ_KOD3901
KATEGORIE_ZT3900PRISTROJ_KOD3902
KATEGORIE_ZT3900PRISTROJ_KOD3903
KATEGORIE_ZT3900PRISTROJ_KOD3904
KATEGORIE_ZT4000PRISTROJ_KOD4001
KATEGORIE_ZT4100PRISTROJ_KOD4101
KATEGORIE_ZT4100PRISTROJ_KOD4102
KATEGORIE_ZT4100PRISTROJ_KOD4103
KATEGORIE_ZT4100PRISTROJ_KOD4104
KATEGORIE_ZT4200PRISTROJ_KOD4201
KATEGORIE_ZT4200PRISTROJ_KOD4202
KATEGORIE_ZT4300PRISTROJ_KOD4301
KATEGORIE_ZT4300PRISTROJ_KOD4302
KATEGORIE_ZT4300PRISTROJ_KOD4303
KATEGORIE_ZT4300PRISTROJ_KOD4304
KATEGORIE_ZT4300PRISTROJ_KOD4305
KATEGORIE_ZT4300PRISTROJ_KOD4306
KATEGORIE_ZT4300PRISTROJ_KOD4307
KATEGORIE_ZT4300PRISTROJ_KOD4308
KATEGORIE_ZT4300PRISTROJ_KOD4309
KATEGORIE_ZT4300PRISTROJ_KOD4310
KATEGORIE_ZT4300PRISTROJ_KOD4311
KATEGORIE_ZT4400PRISTROJ_KOD4401
KATEGORIE_ZT4500PRISTROJ_KOD4501
KATEGORIE_ZT4500PRISTROJ_KOD4502
KATEGORIE_ZT4500PRISTROJ_KOD4503
KATEGORIE_ZT4500PRISTROJ_KOD4504
KATEGORIE_ZT4500PRISTROJ_KOD4505
KATEGORIE_ZT4500PRISTROJ_KOD4506
KATEGORIE_ZT4600PRISTROJ_KOD4601
KATEGORIE_ZT4700PRISTROJ_KOD4701
KATEGORIE_ZT4700PRISTROJ_KOD4702
KATEGORIE_ZT4700PRISTROJ_KOD4703
KATEGORIE_ZT4800PRISTROJ_KOD4801
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4901
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4902
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4903
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4904
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4905
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4906
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4907
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4908
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4909
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4910
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4911
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4912
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4913
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4914
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4915
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4916
KATEGORIE_ZT4900PRISTROJ_KOD4917
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5001
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5002
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5003
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5004
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5005
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5006
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5007
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5008
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5009
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5010
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5011
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5012
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5013
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5014
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5015
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5016
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5017
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5018
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5019
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5020
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5021
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5022
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5023
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5024
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5025
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5026
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5027
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5028
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5029
KATEGORIE_ZT5000PRISTROJ_KOD5030
KATEGORIE_ZT5100PRISTROJ_KOD5101
KATEGORIE_ZT5100PRISTROJ_KOD5102
KATEGORIE_ZT5200PRISTROJ_KOD5201
KATEGORIE_ZT5200PRISTROJ_KOD5202
KATEGORIE_ZT5200PRISTROJ_KOD5203
KATEGORIE_ZT5200PRISTROJ_KOD5204
KATEGORIE_ZT5200PRISTROJ_KOD5205
KATEGORIE_ZT5200PRISTROJ_KOD5206
KATEGORIE_ZT5200PRISTROJ_KOD5207
KATEGORIE_ZT5200PRISTROJ_KOD5208
KATEGORIE_ZT5200PRISTROJ_KOD5209
KATEGORIE_ZT5200PRISTROJ_KOD5210
KATEGORIE_ZT5300PRISTROJ_KOD5301
KATEGORIE_ZT5400PRISTROJ_KOD5401
KATEGORIE_ZT5500PRISTROJ_KOD5501
KATEGORIE_ZT5500PRISTROJ_KOD5502
KATEGORIE_ZT5500PRISTROJ_KOD5503
KATEGORIE_ZT5500PRISTROJ_KOD5504
KATEGORIE_ZT5500PRISTROJ_KOD5505
KATEGORIE_ZT5600PRISTROJ_KOD5601
KATEGORIE_ZT5700PRISTROJ_KOD5701
KATEGORIE_ZT5800PRISTROJ_KOD5801
KATEGORIE_ZT5800PRISTROJ_KOD5802
KATEGORIE_ZT5900PRISTROJ_KOD5901
KATEGORIE_ZT5900PRISTROJ_KOD5902
KATEGORIE_ZT5900PRISTROJ_KOD5903
KATEGORIE_ZT5900PRISTROJ_KOD5904
KATEGORIE_ZT5900PRISTROJ_KOD5905
KATEGORIE_ZT5900PRISTROJ_KOD5906
KATEGORIE_ZT5900PRISTROJ_KOD5907
KATEGORIE_ZT6000PRISTROJ_KOD6001
KATEGORIE_ZT6000PRISTROJ_KOD6002
KATEGORIE_ZT6000PRISTROJ_KOD6003
KATEGORIE_ZT6100PRISTROJ_KOD6101
KATEGORIE_ZT6100PRISTROJ_KOD6102
KATEGORIE_ZT6200PRISTROJ_KOD6201
KATEGORIE_ZT6300PRISTROJ_KOD6301
KATEGORIE_ZT6300PRISTROJ_KOD6302
KATEGORIE_ZT6400PRISTROJ_KOD6401
KATEGORIE_ZT6500PRISTROJ_KOD6501
KATEGORIE_ZT6600PRISTROJ_KOD6601
KATEGORIE_ZT6600PRISTROJ_KOD6602
KATEGORIE_ZT6600PRISTROJ_KOD6603
KATEGORIE_ZT6600PRISTROJ_KOD6604
KATEGORIE_ZT6600PRISTROJ_KOD6605
KATEGORIE_ZT6600PRISTROJ_KOD6606
KATEGORIE_ZT6600PRISTROJ_KOD6607
KATEGORIE_ZT6700PRISTROJ_KOD6701
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6801
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6802
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6803
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6804
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6805
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6806
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6807
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6808
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6809
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6810
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6811
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6812
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6813
KATEGORIE_ZT6800PRISTROJ_KOD6814
KATEGORIE_ZT9900PRISTROJ_KOD9999