Rozhranie: P03 Ročný výkaz o prír. liečebných kúpežoch a kúpežnej liečebni

Typ záznamu P03

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_P0311  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_P0321  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_P0331  
IDENTIFZARÁNOÁNOvarchar8   Identifikátor zariadenia0_P0341  
NAZZAR   ÁNOvarchar150   Názov zariadenia0_P0351  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateža výkazu0_P0371  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateža (vrátane klapky)0_P0381  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateža0_P0391  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_P03101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_P03111  
SIDZAR_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec zariadenia0_P0361  
POS_LIEC_SL_OB_SP     integer10   PosteleLiečebnéÚčelyVSledovanomObdobíSpolu220311  
OS_DNI_SP     integer10   PočetOšetrovacíchDní-LiečebnýchSpolu220312  
OS_DNI_POBYT_SP     integer10   PočetOšetrovacíchDní-PobytovýchSpolu220313  
OS_DNI_UBYT_SP     integer10   PočetOšetrovacíchDní-UbytovacíchSpolu220314  
OS_DNI_SKUT_KAP_SP     integer10   PočetOšetrovacíchDní-SkutočnáKapacitaSpolu220315  
APL_LIEC_AKS_MTK     integer10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-MinerálneTermálneKúpele340411  
APL_LIEC_UKS_MTK     integer10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-MinerálneTermálneKúpele340412  
APL_LIEC_AKS_PEL     integer10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-PeloidnéVýkony340421  
APL_LIEC_UKS_PEL     integer10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-PeloidnéVýkony340422  
APL_LIEC_AKS_OST_LPZ     integer10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-OstatnéLiečebnéPrírZdroje340431  
APL_LIEC_UKS_OST_LPZ     integer10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-OstatnéLiečebnéPrírZdroje340432  
APL_LIEC_AKS_VOD_MAS     integer10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-VodoliečbaMasáže340441  
APL_LIEC_UKS_VOD_MAS     integer10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-VodoliečbaMasáže340442  
APL_LIEC_AKS_REH     integer10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-Rehabilitácie340451  
APL_LIEC_UKS_REH     integer10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-Rehabilitácie340452  
APL_LIEC_AKS_ELKFV     integer10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-ElektrofyzikálneVýkony340461  
APL_LIEC_UKS_ELKFV     integer10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-ElektrofyzikálneVýkony340462  
APL_LIEC_AKS_INH     integer10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-Inhalácie340471  
APL_LIEC_UKS_INH     integer10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-Inhalácie340472  
APL_LIEC_AKS_UMK     integer10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-UmeléKúpele340481  
APL_LIEC_UKS_UMK     integer10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-UmeléKúpele340482  
APL_LIEC_AKS_OST     integer10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-OstatnéKúpežnéVýkony340491  
APL_LIEC_UKS_OST     integer10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-OstatnéKúpežnéVýkony340492  
APL_LIEC_AKS_INE     integer10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-InéVýkony3404101  
APL_LIEC_UKS_INE     integer10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-InéVýkony3404102  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabužke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 2203: Skutočná postežová kapacita v R1S5 /OS_DNI_SKUT_KAP_SP/ musí by väčšia alebo rovná súčtu ošetrovacích, pobytových a ubytovacích dní /OS_DNI_SP+OS_DNI_POBYT_SP+OS_DNI_UBYT_SP/."Check (R1S5 >= R1S2 + R1S3 + R1S4)2203     R1S5  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže by vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):