Rozhranie: P02 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach

Typ záznamu P02

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_P0211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_P0221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_P0231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_P0241  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_P0251  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_P0271  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_P0281  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_P0291  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_P02101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_P02111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_P0261  
CISV_CHIR_NEODKL_2     varchar4OP2_3234Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách3234   1  
CIS_VS11     varchar5OP2_3234Veková skupina pacienta3234   2  
P_OPER_0_5H     integer10OP2_3234PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn3234   3  
P_OPER_0_5H_UMR     integer10OP2_3234PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn-Úmrtia3234   4  
P_OPER_0_5H_UMR_0_7D     integer10OP2_3234PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn-Úmrtia0-7DníPoOperácii3234   5  
P_OPER_6H     integer10OP2_3234PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn3234   6  
P_OPER_6H_UMR     integer10OP2_3234PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn-Úmrtia3234   7  
P_OPER_6H_UMR_0_7D     integer10OP2_3234PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn-Úmrtia0-7DníPoOperácii3234   8  
P_PREP_PREL_UMR     integer10OP2_3234PacientiPrepusteníPreloženíZomretí3234   9  
P_UMR_PRED_OPER     integer10OP2_3234PaciantiZomretíPredOperáciou3234   10  
CISV_OPERACIE_1   ÁNOvarchar2OP2_3602Operácie - 1. úroveň3602   1  
CISV_OPERACIE_DU   ÁNOvarchar4OP2_3602Operácie - doplňujúca úroveň3602   2  
CISV_OPERACIE_2   ÁNOvarchar6OP2_3602Operácie - 2. úroveň3602   3  
P_OPER_0018     integer10OP2_3602PacientiOperovaní-0-183602   4  
P_OPER_19     integer10OP2_3602PacientiOperovaní-19+3602   5  
P_OPER_UMR_0018     integer10OP2_3602PacientiOperovaní-Úmrtia-0-183602   6  
P_OPER_UMR_19     integer10OP2_3602PacientiOperovaní-Úmrtia-19+3602   7  
OPER_0018     integer10OP2_3602OperácieSpolu-0-183602   8  
OPER_19     integer10OP2_3602OperácieSpolu-19+3602   9  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3234: Počet pacientov operovaných do 6 hodín od diagnostikovania stavu v R"+i+"S3 /P_OPER_0_5H/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných v R"+i+"S4 /P_OPER_0_5H_UMR/."Forcheck(i, RiS3 >= RiS4)3234i={1-PR}   RiS3  
2"Modul 3234: Počet exitovaných pacientov v R"+i+"S4 /P_OPER_0_5H_UMR/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov exitovaných 0-7 dní po operácii v R"+i+"S5 /P_OPER_0_5H_UMR_0_7D/."Forcheck(i, RiS4 >= RiS5)3234i={1-PR}   RiS4  
3"Modul 3234: Počet pacientov operovaných po 6 hodinách od diagnostikovania stavu v R"+i+"S6 /P_OPER_6H/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných v R"+i+"S7 /P_OPER_6H_UMR/."Forcheck(i, RiS6 >= RiS7)3234i={1-PR}   RiS6  
4"Modul 3234: Počet exitovaných pacientov v R"+i+"S7 /P_OPER_6H_UMR/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov exitovaných 0-7 dní po operácii v R"+i+"S8 /P_OPER_6H_UMR_0_7D/."Forcheck(i, RiS7 >= RiS8)3234i={1-PR}   RiS7  
5"Modul 3234: Počet prepustených, preložených na iné oddelenie a zomretých v R"+i+"S9 /P_PREP_PREL_UMR/ je väčší alebo rovný súčtu operovaných pacientov [S3+S6] /P_OPER_0_5H+ P_OPER_6H/ a počtu zomretých pred operáciou v R"+i+"S10 /P_UMR_PRED_OPER/."Forcheck(i, RiS9 >= RiS3 + RiS6 + RiS10)3234i={1-PR}   RiS9  
6"Modul 3602: Počet operovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S4 /P_OPER_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S6 /P_OPER_UMR_0018/."Forcheck(i, RiS4 >= RiS6)3602i={1-PR}   RiS4  
7"Modul 3602: Počet operovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S5 /P_OPER_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S7 /P_OPER_UMR_19/."Forcheck(i, RiS5 >= RiS7)3602i={1-PR}   RiS5  
8"Modul 3602: Celkový počet operácií pacientov do 18 rokov v R"+i+"S8 /OPER_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu operovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S4 /P_OPER_0018/."Forcheck(i, RiS8 >= RiS4)3602i={1-PR}   RiS8  
9"Modul 3602: Celkový počet operácií pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S9 /OPER_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu operovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S5 /P_OPER_19/."Forcheck(i, RiS9 >= RiS5)3602i={1-PR}   RiS9  
10"Modul 3602: Nesprávne vybrané zameranie v R"+i+"S1!"Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS1) AND NOT ISNULL(RiS2), SUBSTR(RiS2,1,2)==RiS1, TRUE))3602i={1-PR}   RiS1  
11"Modul 3206: Ak je vyplnený celkový počet operácií v R"+i+"S8 /OPER_0018/, musí byť vyplnený aj počet operovaných pacientov v R"+i+"S4 /P_OPER_0018/."Forcheck(i, IF(RiS8>0, RiS4>0, TRUE))3602i={1-PR}   RiS4  
12"Modul 3206: Ak je vyplnený celkový počet operácií v R"+i+"S9 /OPER_19/, musí byť vyplnený aj počet operovaných pacientov v R"+i+"S5 /P_OPER_19/."Forcheck(i, IF(RiS9>0, RiS5>0, TRUE))3602i={1-PR}   RiS5  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISV_OPERACIE_1
Obmedzovaná položka: CISV_OPERACIE_DU
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CISV_OPERACIE_101CISV_OPERACIE_DU010A
CISV_OPERACIE_101CISV_OPERACIE_DU010B
CISV_OPERACIE_101CISV_OPERACIE_DU010C
CISV_OPERACIE_101CISV_OPERACIE_DU010D
CISV_OPERACIE_101CISV_OPERACIE_DU010E
CISV_OPERACIE_101CISV_OPERACIE_DU010F
CISV_OPERACIE_101CISV_OPERACIE_DU015A
CISV_OPERACIE_101CISV_OPERACIE_DU019A
CISV_OPERACIE_102CISV_OPERACIE_DU020A
CISV_OPERACIE_102CISV_OPERACIE_DU029A
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030A
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030B
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030C
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030D
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030E
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030F
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030G
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030H
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030I
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030J
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030K
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030L
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU030M
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU035A
CISV_OPERACIE_103CISV_OPERACIE_DU039A
CISV_OPERACIE_104CISV_OPERACIE_DU045A
CISV_OPERACIE_104CISV_OPERACIE_DU049A
CISV_OPERACIE_105CISV_OPERACIE_DU055A
CISV_OPERACIE_105CISV_OPERACIE_DU055B
CISV_OPERACIE_105CISV_OPERACIE_DU059A
CISV_OPERACIE_106CISV_OPERACIE_DU060A
CISV_OPERACIE_106CISV_OPERACIE_DU060B
CISV_OPERACIE_106CISV_OPERACIE_DU060C
CISV_OPERACIE_106CISV_OPERACIE_DU069A
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070A
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070B
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070C
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070D
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070E
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070F
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070G
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070H
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070I
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070J
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070K
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070L
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU070M
CISV_OPERACIE_107CISV_OPERACIE_DU079A
CISV_OPERACIE_108CISV_OPERACIE_DU080A
CISV_OPERACIE_108CISV_OPERACIE_DU089A
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU090A
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU090B
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU090C
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU090D
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU090E
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU090F
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU090G
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU090H
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU090I
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU090J
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU090K
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU095A
CISV_OPERACIE_109CISV_OPERACIE_DU099A
CISV_OPERACIE_110CISV_OPERACIE_DU100A
CISV_OPERACIE_110CISV_OPERACIE_DU100B
CISV_OPERACIE_110CISV_OPERACIE_DU100C
CISV_OPERACIE_110CISV_OPERACIE_DU100D
CISV_OPERACIE_110CISV_OPERACIE_DU100E
CISV_OPERACIE_110CISV_OPERACIE_DU100F
CISV_OPERACIE_110CISV_OPERACIE_DU109A
CISV_OPERACIE_111CISV_OPERACIE_DU110A
CISV_OPERACIE_111CISV_OPERACIE_DU119A
CISV_OPERACIE_112CISV_OPERACIE_DU120A
CISV_OPERACIE_112CISV_OPERACIE_DU120B
CISV_OPERACIE_112CISV_OPERACIE_DU120C
CISV_OPERACIE_112CISV_OPERACIE_DU120D
CISV_OPERACIE_112CISV_OPERACIE_DU120E
CISV_OPERACIE_112CISV_OPERACIE_DU125A
CISV_OPERACIE_112CISV_OPERACIE_DU129A
CISV_OPERACIE_113CISV_OPERACIE_DU130A
CISV_OPERACIE_113CISV_OPERACIE_DU135A
CISV_OPERACIE_113CISV_OPERACIE_DU135B
CISV_OPERACIE_113CISV_OPERACIE_DU135C
CISV_OPERACIE_113CISV_OPERACIE_DU139A
CISV_OPERACIE_114CISV_OPERACIE_DU140A
CISV_OPERACIE_114CISV_OPERACIE_DU145A
CISV_OPERACIE_114CISV_OPERACIE_DU145B

Obmedzujúca položka: CISV_OPERACIE_DU
Obmedzovaná položka: CISV_OPERACIE_2
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CISV_OPERACIE_DU010ACISV_OPERACIE_2010101
CISV_OPERACIE_DU010ACISV_OPERACIE_2010102
CISV_OPERACIE_DU010ACISV_OPERACIE_2010103
CISV_OPERACIE_DU010ACISV_OPERACIE_2010199
CISV_OPERACIE_DU010BCISV_OPERACIE_2010201
CISV_OPERACIE_DU010BCISV_OPERACIE_2010202
CISV_OPERACIE_DU010BCISV_OPERACIE_2010203
CISV_OPERACIE_DU010BCISV_OPERACIE_2010204
CISV_OPERACIE_DU010BCISV_OPERACIE_2010205
CISV_OPERACIE_DU010BCISV_OPERACIE_2010206
CISV_OPERACIE_DU010BCISV_OPERACIE_2010207
CISV_OPERACIE_DU010BCISV_OPERACIE_2010299
CISV_OPERACIE_DU010CCISV_OPERACIE_2010301
CISV_OPERACIE_DU010CCISV_OPERACIE_2010302
CISV_OPERACIE_DU010CCISV_OPERACIE_2010303
CISV_OPERACIE_DU010CCISV_OPERACIE_2010304
CISV_OPERACIE_DU010CCISV_OPERACIE_2010305
CISV_OPERACIE_DU010CCISV_OPERACIE_2010306
CISV_OPERACIE_DU010CCISV_OPERACIE_2010307
CISV_OPERACIE_DU010CCISV_OPERACIE_2010308
CISV_OPERACIE_DU010CCISV_OPERACIE_2010309
CISV_OPERACIE_DU010CCISV_OPERACIE_2010310
CISV_OPERACIE_DU010CCISV_OPERACIE_2010399
CISV_OPERACIE_DU010DCISV_OPERACIE_2010401
CISV_OPERACIE_DU010DCISV_OPERACIE_2010499
CISV_OPERACIE_DU010ECISV_OPERACIE_2010501
CISV_OPERACIE_DU010ECISV_OPERACIE_2010502
CISV_OPERACIE_DU010ECISV_OPERACIE_2010503
CISV_OPERACIE_DU010ECISV_OPERACIE_2010504
CISV_OPERACIE_DU010ECISV_OPERACIE_2010505
CISV_OPERACIE_DU010ECISV_OPERACIE_2010506
CISV_OPERACIE_DU010ECISV_OPERACIE_2010507
CISV_OPERACIE_DU010ECISV_OPERACIE_2010599
CISV_OPERACIE_DU010FCISV_OPERACIE_2010601
CISV_OPERACIE_DU010FCISV_OPERACIE_2010602
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015000
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015001
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015002
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015003
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015004
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015005
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015006
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015007
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015008
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015009
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015010
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015011
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015012
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015013
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015014
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015015
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015016
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015017
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015018
CISV_OPERACIE_DU015ACISV_OPERACIE_2015019
CISV_OPERACIE_DU019ACISV_OPERACIE_2019900
CISV_OPERACIE_DU020ACISV_OPERACIE_2020101
CISV_OPERACIE_DU020ACISV_OPERACIE_2020102
CISV_OPERACIE_DU029ACISV_OPERACIE_2029900
CISV_OPERACIE_DU030ACISV_OPERACIE_2030101
CISV_OPERACIE_DU030ACISV_OPERACIE_2030102
CISV_OPERACIE_DU030ACISV_OPERACIE_2030103
CISV_OPERACIE_DU030ACISV_OPERACIE_2030104
CISV_OPERACIE_DU030ACISV_OPERACIE_2030105
CISV_OPERACIE_DU030ACISV_OPERACIE_2030106
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030107
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030108
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030109
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030110
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030111
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030112
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030113
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030114
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030115
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030116
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030117
CISV_OPERACIE_DU030BCISV_OPERACIE_2030118
CISV_OPERACIE_DU030CCISV_OPERACIE_2030119
CISV_OPERACIE_DU030CCISV_OPERACIE_2030120
CISV_OPERACIE_DU030CCISV_OPERACIE_2030121
CISV_OPERACIE_DU030CCISV_OPERACIE_2030122
CISV_OPERACIE_DU030CCISV_OPERACIE_2030123
CISV_OPERACIE_DU030CCISV_OPERACIE_2030124
CISV_OPERACIE_DU030CCISV_OPERACIE_2030125
CISV_OPERACIE_DU030CCISV_OPERACIE_2030126
CISV_OPERACIE_DU030CCISV_OPERACIE_2030127
CISV_OPERACIE_DU030CCISV_OPERACIE_2030128
CISV_OPERACIE_DU030CCISV_OPERACIE_2030129
CISV_OPERACIE_DU030DCISV_OPERACIE_2030130
CISV_OPERACIE_DU030DCISV_OPERACIE_2030131
CISV_OPERACIE_DU030DCISV_OPERACIE_2030132
CISV_OPERACIE_DU030DCISV_OPERACIE_2030133
CISV_OPERACIE_DU030DCISV_OPERACIE_2030134
CISV_OPERACIE_DU030DCISV_OPERACIE_2030135
CISV_OPERACIE_DU030DCISV_OPERACIE_2030136
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030137
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030138
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030139
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030140
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030141
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030142
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030143
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030144
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030145
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030146
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030147
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030148
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030149
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030150
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030151
CISV_OPERACIE_DU030ECISV_OPERACIE_2030152
CISV_OPERACIE_DU030FCISV_OPERACIE_2030153
CISV_OPERACIE_DU030FCISV_OPERACIE_2030154
CISV_OPERACIE_DU030GCISV_OPERACIE_2030155
CISV_OPERACIE_DU030GCISV_OPERACIE_2030156
CISV_OPERACIE_DU030GCISV_OPERACIE_2030157
CISV_OPERACIE_DU030GCISV_OPERACIE_2030158
CISV_OPERACIE_DU030GCISV_OPERACIE_2030159
CISV_OPERACIE_DU030GCISV_OPERACIE_2030160
CISV_OPERACIE_DU030GCISV_OPERACIE_2030161
CISV_OPERACIE_DU030GCISV_OPERACIE_2030162
CISV_OPERACIE_DU030HCISV_OPERACIE_2030163
CISV_OPERACIE_DU030HCISV_OPERACIE_2030164
CISV_OPERACIE_DU030HCISV_OPERACIE_2030165
CISV_OPERACIE_DU030HCISV_OPERACIE_2030166
CISV_OPERACIE_DU030ICISV_OPERACIE_2030167
CISV_OPERACIE_DU030ICISV_OPERACIE_2030168
CISV_OPERACIE_DU030ICISV_OPERACIE_2030169
CISV_OPERACIE_DU030ICISV_OPERACIE_2030170
CISV_OPERACIE_DU030ICISV_OPERACIE_2030171
CISV_OPERACIE_DU030ICISV_OPERACIE_2030172
CISV_OPERACIE_DU030ICISV_OPERACIE_2030173
CISV_OPERACIE_DU030ICISV_OPERACIE_2030174
CISV_OPERACIE_DU030ICISV_OPERACIE_2030175
CISV_OPERACIE_DU030ICISV_OPERACIE_2030176
CISV_OPERACIE_DU030ICISV_OPERACIE_2030177
CISV_OPERACIE_DU030JCISV_OPERACIE_2030201
CISV_OPERACIE_DU030KCISV_OPERACIE_2030301
CISV_OPERACIE_DU030KCISV_OPERACIE_2030302
CISV_OPERACIE_DU030LCISV_OPERACIE_2030401
CISV_OPERACIE_DU030MCISV_OPERACIE_2030501
CISV_OPERACIE_DU030MCISV_OPERACIE_2030502
CISV_OPERACIE_DU030MCISV_OPERACIE_2030503
CISV_OPERACIE_DU030MCISV_OPERACIE_2030504
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035000
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035001
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035002
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035003
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035004
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035005
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035006
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035007
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035008
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035009
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035010
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035011
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035012
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035013
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035014
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035015
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035016
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035017
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035018
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035019
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035020
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035021
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035022
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035023
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035024
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035025
CISV_OPERACIE_DU035ACISV_OPERACIE_2035026
CISV_OPERACIE_DU039ACISV_OPERACIE_2039900
CISV_OPERACIE_DU049ACISV_OPERACIE_2040100
CISV_OPERACIE_DU045ACISV_OPERACIE_2045000
CISV_OPERACIE_DU045ACISV_OPERACIE_2045001
CISV_OPERACIE_DU045ACISV_OPERACIE_2045002
CISV_OPERACIE_DU045ACISV_OPERACIE_2045003
CISV_OPERACIE_DU045ACISV_OPERACIE_2045004
CISV_OPERACIE_DU045ACISV_OPERACIE_2045005
CISV_OPERACIE_DU045ACISV_OPERACIE_2045006
CISV_OPERACIE_DU045ACISV_OPERACIE_2045007
CISV_OPERACIE_DU045ACISV_OPERACIE_2045008
CISV_OPERACIE_DU045ACISV_OPERACIE_2045009
CISV_OPERACIE_DU045ACISV_OPERACIE_2045010
CISV_OPERACIE_DU059ACISV_OPERACIE_2050100
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055500
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055501
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055502
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055503
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055504
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055505
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055506
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055507
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055508
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055509
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055510
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055511
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055512
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055513
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055514
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055515
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055516
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055517
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055518
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055519
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055520
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055521
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055522
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055523
CISV_OPERACIE_DU055ACISV_OPERACIE_2055524
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055555
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055556
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055557
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055558
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055559
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055560
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055561
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055562
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055563
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055564
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055565
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055566
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055567
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055568
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055569
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055570
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055571
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055572
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055573
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055574
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055575
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055576
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055577
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055578
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055579
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055580
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055581
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055582
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055583
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055584
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055585
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055586
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055587
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055588
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055589
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055590
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055591
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055592
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055593
CISV_OPERACIE_DU055BCISV_OPERACIE_2055594
CISV_OPERACIE_DU060ACISV_OPERACIE_2060101
CISV_OPERACIE_DU060ACISV_OPERACIE_2060102
CISV_OPERACIE_DU060ACISV_OPERACIE_2060103
CISV_OPERACIE_DU060ACISV_OPERACIE_2060104
CISV_OPERACIE_DU060ACISV_OPERACIE_2060105
CISV_OPERACIE_DU060BCISV_OPERACIE_2060200
CISV_OPERACIE_DU060CCISV_OPERACIE_2060300
CISV_OPERACIE_DU069ACISV_OPERACIE_2069900
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070001
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070002
CISV_OPERACIE_DU070ACISV_OPERACIE_2070101
CISV_OPERACIE_DU070ACISV_OPERACIE_2070102
CISV_OPERACIE_DU070ACISV_OPERACIE_2070103
CISV_OPERACIE_DU070ACISV_OPERACIE_2070104
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070105
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070106
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070107
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070108
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070109
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070110
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070111
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070112
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070113
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070114
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070115
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070116
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070117
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070118
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070119
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070120
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070121
CISV_OPERACIE_DU070BCISV_OPERACIE_2070122
CISV_OPERACIE_DU070CCISV_OPERACIE_2070123
CISV_OPERACIE_DU070CCISV_OPERACIE_2070124
CISV_OPERACIE_DU070CCISV_OPERACIE_2070125
CISV_OPERACIE_DU070CCISV_OPERACIE_2070126
CISV_OPERACIE_DU070DCISV_OPERACIE_2070127
CISV_OPERACIE_DU070ECISV_OPERACIE_2070128
CISV_OPERACIE_DU070ECISV_OPERACIE_2070129
CISV_OPERACIE_DU070FCISV_OPERACIE_2070130
CISV_OPERACIE_DU070FCISV_OPERACIE_2070131
CISV_OPERACIE_DU070FCISV_OPERACIE_2070132
CISV_OPERACIE_DU070GCISV_OPERACIE_2070133
CISV_OPERACIE_DU070GCISV_OPERACIE_2070134
CISV_OPERACIE_DU070HCISV_OPERACIE_2070135
CISV_OPERACIE_DU070HCISV_OPERACIE_2070136
CISV_OPERACIE_DU070ICISV_OPERACIE_2070137
CISV_OPERACIE_DU070JCISV_OPERACIE_2070138
CISV_OPERACIE_DU070KCISV_OPERACIE_2070139
CISV_OPERACIE_DU070LCISV_OPERACIE_2070140
CISV_OPERACIE_DU070MCISV_OPERACIE_2070200
CISV_OPERACIE_DU070MCISV_OPERACIE_2070300
CISV_OPERACIE_DU070MCISV_OPERACIE_2070400
CISV_OPERACIE_DU079ACISV_OPERACIE_2079900
CISV_OPERACIE_DU080ACISV_OPERACIE_2080101
CISV_OPERACIE_DU080ACISV_OPERACIE_2080102
CISV_OPERACIE_DU089ACISV_OPERACIE_2080199
CISV_OPERACIE_DU090ACISV_OPERACIE_2090101
CISV_OPERACIE_DU090ACISV_OPERACIE_2090102
CISV_OPERACIE_DU090ACISV_OPERACIE_2090103
CISV_OPERACIE_DU090ACISV_OPERACIE_2090104
CISV_OPERACIE_DU090ACISV_OPERACIE_2090105
CISV_OPERACIE_DU090BCISV_OPERACIE_2090201
CISV_OPERACIE_DU090BCISV_OPERACIE_2090202
CISV_OPERACIE_DU090CCISV_OPERACIE_2090301
CISV_OPERACIE_DU090CCISV_OPERACIE_2090302
CISV_OPERACIE_DU090CCISV_OPERACIE_2090303
CISV_OPERACIE_DU090CCISV_OPERACIE_2090304
CISV_OPERACIE_DU090CCISV_OPERACIE_2090305
CISV_OPERACIE_DU090CCISV_OPERACIE_2090306
CISV_OPERACIE_DU090CCISV_OPERACIE_2090307
CISV_OPERACIE_DU090CCISV_OPERACIE_2090308
CISV_OPERACIE_DU090CCISV_OPERACIE_2090309
CISV_OPERACIE_DU090DCISV_OPERACIE_2090401
CISV_OPERACIE_DU090DCISV_OPERACIE_2090402
CISV_OPERACIE_DU090DCISV_OPERACIE_2090403
CISV_OPERACIE_DU090DCISV_OPERACIE_2090404
CISV_OPERACIE_DU090DCISV_OPERACIE_2090405
CISV_OPERACIE_DU090DCISV_OPERACIE_2090406
CISV_OPERACIE_DU090DCISV_OPERACIE_2090407
CISV_OPERACIE_DU090DCISV_OPERACIE_2090408
CISV_OPERACIE_DU090DCISV_OPERACIE_2090409
CISV_OPERACIE_DU090ECISV_OPERACIE_2090501
CISV_OPERACIE_DU090ECISV_OPERACIE_2090502
CISV_OPERACIE_DU090ECISV_OPERACIE_2090503
CISV_OPERACIE_DU090ECISV_OPERACIE_2090504
CISV_OPERACIE_DU090ECISV_OPERACIE_2090505
CISV_OPERACIE_DU090FCISV_OPERACIE_2090601
CISV_OPERACIE_DU090FCISV_OPERACIE_2090602
CISV_OPERACIE_DU090FCISV_OPERACIE_2090603
CISV_OPERACIE_DU090FCISV_OPERACIE_2090605
CISV_OPERACIE_DU090FCISV_OPERACIE_2090606
CISV_OPERACIE_DU090GCISV_OPERACIE_2090701
CISV_OPERACIE_DU090GCISV_OPERACIE_2090702
CISV_OPERACIE_DU090GCISV_OPERACIE_2090703
CISV_OPERACIE_DU090GCISV_OPERACIE_2090704
CISV_OPERACIE_DU090HCISV_OPERACIE_2090801
CISV_OPERACIE_DU090HCISV_OPERACIE_2090802
CISV_OPERACIE_DU090HCISV_OPERACIE_2090803
CISV_OPERACIE_DU090HCISV_OPERACIE_2090804
CISV_OPERACIE_DU090HCISV_OPERACIE_2090805
CISV_OPERACIE_DU090ICISV_OPERACIE_2090901
CISV_OPERACIE_DU090ICISV_OPERACIE_2090902
CISV_OPERACIE_DU090ICISV_OPERACIE_2090903
CISV_OPERACIE_DU090ICISV_OPERACIE_2090904
CISV_OPERACIE_DU090ICISV_OPERACIE_2090905
CISV_OPERACIE_DU090JCISV_OPERACIE_2091001
CISV_OPERACIE_DU090JCISV_OPERACIE_2091002
CISV_OPERACIE_DU090JCISV_OPERACIE_2091003
CISV_OPERACIE_DU090JCISV_OPERACIE_2091004
CISV_OPERACIE_DU090JCISV_OPERACIE_2091005
CISV_OPERACIE_DU090KCISV_OPERACIE_2091101
CISV_OPERACIE_DU090KCISV_OPERACIE_2091102
CISV_OPERACIE_DU090KCISV_OPERACIE_2091103
CISV_OPERACIE_DU090KCISV_OPERACIE_2091104
CISV_OPERACIE_DU090KCISV_OPERACIE_2091105
CISV_OPERACIE_DU095ACISV_OPERACIE_2095900
CISV_OPERACIE_DU095ACISV_OPERACIE_2095901
CISV_OPERACIE_DU095ACISV_OPERACIE_2095902
CISV_OPERACIE_DU095ACISV_OPERACIE_2095903
CISV_OPERACIE_DU095ACISV_OPERACIE_2095904
CISV_OPERACIE_DU099ACISV_OPERACIE_2099900
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a01
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a02
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a03
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a04
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a05
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a06
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a07
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a08
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a09
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a10
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a11
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a12
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a13
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a14
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a15
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a16
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a21
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100a22
CISV_OPERACIE_DU100BCISV_OPERACIE_2100b01
CISV_OPERACIE_DU100BCISV_OPERACIE_2100b02
CISV_OPERACIE_DU100BCISV_OPERACIE_2100b03
CISV_OPERACIE_DU100BCISV_OPERACIE_2100b04
CISV_OPERACIE_DU100BCISV_OPERACIE_2100b05
CISV_OPERACIE_DU100BCISV_OPERACIE_2100b06
CISV_OPERACIE_DU100BCISV_OPERACIE_2100b07
CISV_OPERACIE_DU100CCISV_OPERACIE_2100c01
CISV_OPERACIE_DU100CCISV_OPERACIE_2100c02
CISV_OPERACIE_DU100DCISV_OPERACIE_2100d01
CISV_OPERACIE_DU100DCISV_OPERACIE_2100d02
CISV_OPERACIE_DU100DCISV_OPERACIE_2100d03
CISV_OPERACIE_DU100FCISV_OPERACIE_2100f01
CISV_OPERACIE_DU100FCISV_OPERACIE_2100f02
CISV_OPERACIE_DU100FCISV_OPERACIE_2100f03
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100201
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100203
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100205
CISV_OPERACIE_DU100ACISV_OPERACIE_2100207
CISV_OPERACIE_DU100BCISV_OPERACIE_2100302
CISV_OPERACIE_DU100CCISV_OPERACIE_2100401
CISV_OPERACIE_DU100CCISV_OPERACIE_2100404
CISV_OPERACIE_DU100DCISV_OPERACIE_2100501
CISV_OPERACIE_DU100DCISV_OPERACIE_2100503
CISV_OPERACIE_DU100DCISV_OPERACIE_2100504
CISV_OPERACIE_DU100DCISV_OPERACIE_2100505
CISV_OPERACIE_DU100ECISV_OPERACIE_2100601
CISV_OPERACIE_DU100ECISV_OPERACIE_2100602
CISV_OPERACIE_DU100ECISV_OPERACIE_2100603
CISV_OPERACIE_DU100ECISV_OPERACIE_2100604
CISV_OPERACIE_DU109ACISV_OPERACIE_2100605
CISV_OPERACIE_DU110ACISV_OPERACIE_2110101
CISV_OPERACIE_DU110ACISV_OPERACIE_2110102
CISV_OPERACIE_DU110ACISV_OPERACIE_2110103
CISV_OPERACIE_DU110ACISV_OPERACIE_2110104
CISV_OPERACIE_DU110ACISV_OPERACIE_2110105
CISV_OPERACIE_DU110ACISV_OPERACIE_2110106
CISV_OPERACIE_DU110ACISV_OPERACIE_2110107
CISV_OPERACIE_DU110ACISV_OPERACIE_2110108
CISV_OPERACIE_DU110ACISV_OPERACIE_2110109
CISV_OPERACIE_DU110ACISV_OPERACIE_2110110
CISV_OPERACIE_DU119ACISV_OPERACIE_2119900
CISV_OPERACIE_DU120BCISV_OPERACIE_2120a01
CISV_OPERACIE_DU120BCISV_OPERACIE_2120a02
CISV_OPERACIE_DU120BCISV_OPERACIE_2120a03
CISV_OPERACIE_DU120BCISV_OPERACIE_2120a04
CISV_OPERACIE_DU120CCISV_OPERACIE_2120b01
CISV_OPERACIE_DU120CCISV_OPERACIE_2120b02
CISV_OPERACIE_DU120ECISV_OPERACIE_2120d01
CISV_OPERACIE_DU120ECISV_OPERACIE_2120d02
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120101
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120102
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120103
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120104
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120105
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120106
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120107
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120108
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120109
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120110
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120111
CISV_OPERACIE_DU120ACISV_OPERACIE_2120112
CISV_OPERACIE_DU120BCISV_OPERACIE_2120201
CISV_OPERACIE_DU120BCISV_OPERACIE_2120202
CISV_OPERACIE_DU120BCISV_OPERACIE_2120204
CISV_OPERACIE_DU120BCISV_OPERACIE_2120205
CISV_OPERACIE_DU120CCISV_OPERACIE_2120302
CISV_OPERACIE_DU120DCISV_OPERACIE_2120401
CISV_OPERACIE_DU120DCISV_OPERACIE_2120402
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125000
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125001
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125002
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125003
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125004
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125005
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125006
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125007
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125008
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125009
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125010
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125011
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125012
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125013
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125014
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125015
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125016
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125017
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125018
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125019
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125020
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125021
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125022
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125023
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125024
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125025
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125026
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125027
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125028
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125029
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125030
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125031
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125032
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125033
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125034
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125035
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125036
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125037
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125038
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125039
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125040
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125041
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125042
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125043
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125044
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125045
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125046
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125047
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125048
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125049
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125050
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125051
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125052
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125053
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125054
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125055
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125056
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125057
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125058
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125059
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125060
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125061
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125062
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125063
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125064
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125065
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125066
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125067
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125068
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125069
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125070
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125071
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125072
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125073
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125074
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125075
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125076
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125077
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125078
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125079
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125080
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125081
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125082
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125083
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125084
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125085
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125086
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125087
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125088
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125089
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125090
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125091
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125092
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125093
CISV_OPERACIE_DU125ACISV_OPERACIE_2125094
CISV_OPERACIE_DU129ACISV_OPERACIE_2129900
CISV_OPERACIE_DU130ACISV_OPERACIE_2130201
CISV_OPERACIE_DU130ACISV_OPERACIE_2130202
CISV_OPERACIE_DU130ACISV_OPERACIE_2130203
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135100
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135101
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135102
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135103
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135104
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135105
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135106
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135107
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135108
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135109
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135110
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135111
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135112
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135113
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135114
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135115
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135116
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135117
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135118
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135119
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135120
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135121
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135122
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135123
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135124
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135125
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135126
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135127
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135128
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135129
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135130
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135131
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135132
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135133
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135134
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135135
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135136
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135137
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135138
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135139
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135140
CISV_OPERACIE_DU135ACISV_OPERACIE_2135141
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135200
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135201
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135202
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135203
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135204
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135205
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135206
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135207
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135208
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135209
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135210
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135211
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135212
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135213
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135214
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135215
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135216
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135217
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135218
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135219
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135220
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135221
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135222
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135223
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135224
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135225
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135226
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135227
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135228
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135229
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135230
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135231
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135232
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135233
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135234
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135235
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135236
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135237
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135238
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135239
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135240
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135241
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135242
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135243
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135244
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135245
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135246
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135247
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135248
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135249
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135250
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135251
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135252
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135253
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135254
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135255
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135256
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135257
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135258
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135259
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135260
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135261
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135262
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135263
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135264
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135265
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135266
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135267
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135268
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135269
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135270
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135271
CISV_OPERACIE_DU135BCISV_OPERACIE_2135272
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135300
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135301
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135302
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135303
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135304
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135305
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135306
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135307
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135308
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135309
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135310
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135311
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135312
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135313
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135314
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135315
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135316
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135317
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135318
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135319
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135320
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135321
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135322
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135323
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135324
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135325
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135326
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135327
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135328
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135329
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135330
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135331
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135332
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135333
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135334
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135335
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135336
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135337
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135338
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135339
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135340
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135341
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135342
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135343
CISV_OPERACIE_DU135CCISV_OPERACIE_2135344
CISV_OPERACIE_DU139ACISV_OPERACIE_2139900
CISV_OPERACIE_DU140ACISV_OPERACIE_2140101
CISV_OPERACIE_DU140ACISV_OPERACIE_2140102
CISV_OPERACIE_DU145ACISV_OPERACIE_2145a01
CISV_OPERACIE_DU145ACISV_OPERACIE_2145a02
CISV_OPERACIE_DU145ACISV_OPERACIE_2145a03
CISV_OPERACIE_DU145ACISV_OPERACIE_2145a04
CISV_OPERACIE_DU145ACISV_OPERACIE_2145a05
CISV_OPERACIE_DU145ACISV_OPERACIE_2145a09
CISV_OPERACIE_DU145BCISV_OPERACIE_2145b01
CISV_OPERACIE_DU145BCISV_OPERACIE_2145b02
CISV_OPERACIE_DU145BCISV_OPERACIE_2145b03
CISV_OPERACIE_DU145BCISV_OPERACIE_2145b04
CISV_OPERACIE_DU145BCISV_OPERACIE_2145b09
CISV_OPERACIE_DU145BCISV_OPERACIE_2145001
CISV_OPERACIE_DU145BCISV_OPERACIE_2145002