Rozhranie: P01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

Typ záznamu P01

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_P0111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_P0121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_P0131  
NAZZAR   ÁNOvarchar150   Názov zariadenia0_P0151  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_P0171  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_P0181  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_P0191  
IDENTIFZARÁNOÁNOvarchar8   Identifikátor zariadenia0_P0141  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_P01101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_P01111  
SIDZAR_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec zariadenia0_P0161  
CISR_ODB   ÁNOvarchar3OP1_2201Odborné zameranie v zdravotníckej štatistike2201   1  
UTV_POC     integer10OP1_2201Útvary-počet2201   2  
POS_PRED     integer10OP1_2201PostelePredošléObdobie2201   3  
POS_ZMENA_1     integer10OP1_2201Postele1zmenaPrirastokÚbytok 2201   4  
DATUM_ZMENA_1     date   OP1_2201Dátum1zmena2201   5  
POS_ZMENA_2     integer10OP1_2201Postele2zmenaPrirastokÚbytok2201   6  
DATUM_ZMENA_2     date   OP1_2201Dátum2zmena2201   7  
POS_ZMENA_3     integer10OP1_2201Postele3zmenaPrirastokÚbytok2201   8  
DATUM_ZMENA_3     date   OP1_2201Dátum3zmena2201   9  
POS_ZMENA_4     integer10OP1_2201Postele4zmenaPrirastokÚbytok2201   10  
DATUM_ZMENA_4     date   OP1_2201Dátum4zmena2201   11  
POS_SLED     integer10OP1_2201PosteleSledovanéObdobie2201   13  
POS_SLED_DETI     integer10OP1_2201PosteleSledovanéObdobiePreDeti2201   14  
PAC_PRIB_PRIJ     integer10OP1_2201PacientiPribudliPrijatím2201   15  
PAC_PRIB_PREVZ     integer10OP1_2201PacientiPribudliPrevzatím2201   16  
PAC_UBUD_PREPUS     integer10OP1_2201PacientiUbudliPrepustením2201   17  
PAC_UBUD_UMRTIM     integer10OP1_2201PacientiUbudliÚmrtím2201   18  
PAC_UBUD_ODOVZD     integer10OP1_2201PacientiUbudliOdovzdaním2201   19  
OS_DNI_POC     integer10OP1_2201OšetrovacieDniPočet2201   20  
OS_DNI_NEVYUZ     integer10OP1_2201OšetrovacieDniNevyužitáKapacita2201   21  
PRAC_MIES_LEK     float2OP1_2201PracovnéMiestaLekári2201   23  
PRAC_MIES_SES_SP     float2OP1_2201PracovnéMiestaSestrySpolu2201   24  
PRAC_MIES_SES_PP     float2OP1_2201PracovnéMiestaSestryPriPosteli2201   25  
PRAC_MIES_SAN_PP     float2OP1_2201PracovnéMiestaSanitáriPriPosteli2201   26  
POS_AVG     float2OP1_2201PostelePriemerné2201   12ÁNO
OS_DNI_SKUT     integer10OP1_2201OšetrovacieDniSkutočnáKapacita2201   22ÁNO
pos_sled_spolu     integer10   PosteleSledovanéObdobie-ZZspolu220313ÁNO
pos_pred_spolu     integer10   PostelePredošléObdobie-ZZspolu220311ÁNO
pos_zmena_spolu     integer10   PosteleZmenaPrírastokÚbytok-ZZspolu220312ÁNO
pac_prib_prevz_spolu     integer10   PacientiPribudliPrevzatím-ZZspolu220314ÁNO
pac_ubud_odovzd_sp     integer10   PacientiUbudliOdovzdaním-ZZspolu220315ÁNO
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Počet postelí vyhradených starostlivosti o deti v R"+i+"S14 /POS_SLED_DETI/ musí byť menší alebo rovný počtu postelí na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S13 /POS_SLED/."Forcheck(i, RiS13>=RiS14)2201i={1-PR}   RiS14  
2"Počet postelí na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S13 /POS_SLED/ musí byť rovný súčtu postelí z predošlého obdobia + zmeny postelí v R"+i+"S3 + R"+i+"S4 + R"+i+"S6 + R"+i+"S8 + R"+i+"S10 /POS_PRED+POS_ZMENA_*/."Forcheck(i, RiS13==(RiS3 + RiS4 + RiS6 + RiS8 + RiS10))2201i={1-PR}   RiS13  
3"Počet pracovných miest sestier v R"+i+"S24 /PRAC_MIES_SES_SP/ musí byť väčší alebo rovný počtu pracovných miest sestier pri posteli chorého v R"+i+"S25 /PRAC_MIES_SES_PP/."Forcheck(i, RiS24>=RiS25)2201i={1-PR}   RiS25  
4"Ak je v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ pridelený Kód odborného zamerania útvaru 007, 051, 104, 105, 107, 108, 109, 114, 116, 140, 145, 153, 154, 155, hodnota v R"+i+"S13 /POS_SLED/ musí byť rovná hodnote v R"+i+"S14 /POS_SLED_DETI/."FORCHECK(i, IF ((RiS1=='007' OR RiS1=='051' OR RiS1=='104' OR RiS1=='105' OR RiS1=='107' OR RiS1=='108' OR RiS1=='109' OR RiS1=='114' OR RiS1=='116' OR RiS1=='140' OR RiS1=='145' OR RiS1=='153' OR RiS1=='154' OR RiS1=='155') , (RiS14==RiS13) , TRUE))2201i={1-PR}   RiS13  
5"Ak je v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ pridelený Kód odborného zamerania útvaru 060, 074 alebo 098, postele vyhradené starostlivosti o deti v R"+i+"S14 /POS_SLED_DETI/ sa nevypĺňajú."FORCHECK(i, IF ((RiS1=='060' OR RiS1=='074' OR RiS1=='098') , ISNULL(RiS14) OR RiS14 ==0, TRUE))2201i={1-PR}   RiS14  
6"Orientačná kontrola modulu 2201: Súčet pacientov, ktorí pribudli prevzatím z iných útvarov v stĺpci 16 /PAC_PRIB_PREVZ/ by mal byť rovný súčtu pacientov, ktorí ubudli odovzdaním na iné útvary v stĺpci 19 /PAC_UBUD_ODOVZD/."Check(Sum(i, RiSx)==Sum(i, RiSy))2201i={1-PR};x={16};y={19}   RiSyÁNO
7"Orientačná kontrola modulu 2201: Počet ošetrovacích dní v R"+i+"S20 /OS_DNI_POC/ by mal byť menší alebo rovný skutočnej posteľovej kapacite v počte ošetrovacích dní v R"+i+"S22."Forcheck(i, RiS20<=RiS22)2201i={1-PR}   RiS22ÁNO
8"Ak je v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ pridelený kód detskej a pediatrickej odbornosti, počet postelí pre deti v R"+i+"S14 /POS_SLED_DETI/ musí byť rovný počtu postelí na konci obdobia v R"+i+"S13 /POS_SLED/."FORCHECK(i, IF ((RiS1=='017' OR RiS1=='156' OR RiS1=='163' OR RiS1=='199' OR RiS1=='203' OR RiS1=='323' OR RiS1=='329' OR RiS1=='331' OR RiS1=='332' OR RiS1=='336' OR RiS1=='393' OR RiS1=='707' OR RiS1=='708') , (RiS14==RiS13) , TRUE))2201i={1-PR}   RiS14  
10"Ak je vyplnený iba jeden riadok, tak musí byť prázdny S16 /PAC_PRIB_PREVZ/ a S19 /PAC_UBUD_ODOVZD/."Check(IF ((SUM(i, 1) == 1), (ISNULL (RiS16) OR RiS16 ==0) AND (ISNULL(RiS19) OR RiS19 ==0) , TRUE))2201i={1-PR}   RiS16  
11"Na konci predchádzajúceho alebo sledovaného obdobia by mali byť vyplnené postele - S3 a S13 /POS_PRED, POS_SLED/! Platí pre všetky kódy číselníka v S1 /CISR_ODB/ s výnimkou kódu 185."Forcheck(i, IF((RiS1 <> '185'), (RiS3 + RiS13 >0), TRUE))2201i={1-PR}   RiS13ÁNO
12"Ak sú uvedené sestry spolu v R"+i+"S24 /PRAC_MIES_SES_SP/, musí byť aj údaj sestry pri posteli v R"+i+"S25 /PRAC_MIES_SES_PP/! Platí pre všetky kódy číselníka v S1 /CISR_ODB/ s výnimkou kódu 185."Forcheck(i, IF (NOT ISNULL(RiS24) AND (RiS1 <> '185'), NOT ISNULL(RiS25), TRUE))2201i={1-PR}   RiS25ÁNO
14"Operačné sály /kód 185 číselníka CISR_ODB/ nemajú posteľový fond - S3 a S13 /POS_PRED, POS_SLED/ ostanú prázdne!"Forcheck(i, IF(RiS1=='185', (RiS3+RiS13==0) OR ISNULL(RiS3+RiS13), TRUE))2201i={1-PR}   RiS3; RiS13  
16"Operačné sály /kód 185 číselníka CISR_ODB/ nemajú posteľový fond - uvádza sa len personál /vyplnia sa iba položky UTV_POC, PRAC_MIES_LEK, PRAC_MIES_SES_SP, PRAC_MIES_SES_PP, PRAC_MIES_SAN_PP/."Forcheck(i, IF(RiS1=='185', (ISNULL(RiS4) OR RiS4==0) AND (ISNULL(RiS6) OR RiS6==0) AND (ISNULL(RiS8) OR RiS8==0) AND (ISNULL(RiS10) OR RiS10==0) AND (ISNULL(RiS14) OR RiS14==0) AND (ISNULL(RiS15) OR RiS15==0) AND (ISNULL(RiS16) OR RiS16==0) AND (ISNULL(RiS17) OR RiS17==0) AND (ISNULL(RiS18) OR RiS18==0) AND (ISNULL(RiS19) OR RiS19==0) AND (ISNULL(RiS20) OR RiS20==0) AND (ISNULL(RiS21) OR RiS21==0), TRUE))2201i={1-PR}   RiS1  
17"Zrušený posteľový útvar nemôže mať počet v R"+i+"S2 /ak POS_PRED+POS_ZMENA_* je prázdne, tak UTV_POC je prázdne/!"Forcheck(i, IF(RiS3+RiS4+RiS6+RiS8+RiS10==0 AND (RiS1 <> '185'), ISNULL(RiS2) OR RiS2==0, TRUE))2201i={1-PR}   RiS2ÁNO
18"Existujúci posteľový útvar /POS_SLED/ musí mať počet v R"+i+"S2 /UTV_POC/! Platí pre všetky kódy číselníka v S1 /CISR_ODB/ s výnimkou kódu 185."Forcheck(i, IF(RiS13>0 AND (RiS1 <> '185'), NOT ISNULL(RiS2), TRUE))2201i={1-PR}   RiS2ÁNO
19"Ak je zmena v R"+i+"S4 /POS_ZMENA_1/, musí byť uvedený dátum v S5 /DATUM_ZMENA_1/!"Forcheck(i, IF(RiS4 <> 0, NOT ISNULL(RiS5), TRUE))2201i={1-PR}   RiS5  
20"Ak je zmena v R"+i+"S6 /POS_ZMENA_2/, musí byť uvedený dátum v S7 /DATUM_ZMENA_2/!"Forcheck(i, IF(RiS6 <> 0, NOT ISNULL(RiS7), TRUE))2201i={1-PR}   RiS7  
21"Údaj v R"+i+"S21 /OS_DNI_NEVYUZ/ nesmie byť záporné číslo."Forcheck(i, RiS21>= 0)2201i={1-PR}   RiS21  
22Dátumová hodnota môže byť vyplnená len v rozsahu 01.01.%s až 31.12.%s, teda s dátumom roku, za ktorý sa údaje zbierajú. /DATUM_ZMENA_1, ROK_SPRAC/.forCheck( function(riadok) {return getFunction("common/IsDateInROK_SPRAC.js")(riadok.getValue("DATUM_ZMENA_1", null), getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null) )}, function(riadok) { return msgText( getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null), getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null) )}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "DATUM_ZMENA_1"}] })2201i={1-PR}   RiS5  
23Dátumová hodnota môže byť vyplnená len v rozsahu 01.01.%s až 31.12.%s, teda s dátumom roku, za ktorý sa údaje zbierajú. /DATUM_ZMENA_2, ROK_SPRAC/.forCheck( function(riadok) {return getFunction("common/IsDateInROK_SPRAC.js")(riadok.getValue("DATUM_ZMENA_2", null), getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null) )}, function(riadok) { return msgText( getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null), getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null) )}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "DATUM_ZMENA_2"}] })2201i={1-PR}   RiS7  
24"Rozdiel pacientov (pribudli - ubudli) v R"+i+" nemôže byť väčší ako počet postelí!"Forcheck(i, IF ((RiS15+RiS16)>(RiS17+RiS18+RiS19) AND RiS13>0, ((RiS15+RiS16)-(RiS17+RiS18+RiS19))<=RiS13, TRUE))2201i={1-PR}   RiS15; RiS16ÁNO
25"Rozdiel pacientov (ubudli - pribudli) v R"+i+" nemôže byť väčší ako počet postelí!"Forcheck(i, IF ((RiS17+RiS18+RiS19)>(RiS15+RiS16) AND RiS13>0, ((RiS17+RiS18+RiS19)-(RiS15+RiS16))<=RiS13, TRUE))2201i={1-PR}   RiS17; RiS18; RiS19ÁNO
26"Ak oddelenie neexistuje/bolo zrušené {počet postelí=0}, nemôžu byť vykázané úväzky /stĺpce 23-26 by mali ostať prázdne/!"Forcheck(i, IF (RiS13==0 OR ISNULL(RiS13), (RiS23==0 OR ISNULL(RiS23)) AND (RiS24==0 OR ISNULL(RiS24)) AND (RiS25==0 OR ISNULL(RiS25)) AND (RiS26==0 OR ISNULL(RiS26)), TRUE))2201i={1-PR}   RiS23; RiS24; RiS25; RiS26ÁNO
27"Ak je zmena v R"+i+"S8 /POS_ZMENA_3/, musí byť uvedený dátum v S9 /DATUM_ZMENA_3/!"Forcheck(i, IF(RiS8 <> 0, NOT ISNULL(RiS9), TRUE))2201i={1-PR}   RiS9  
28"Ak je zmena v R"+i+"S10 /POS_ZMENA_4/, musí byť uvedený dátum v S11 /DATUM_ZMENA_4/!"Forcheck(i, IF(RiS10 <> 0, NOT ISNULL(RiS11), TRUE))2201i={1-PR}   RiS11  
29Dátumová hodnota môže byť vyplnená len v rozsahu 01.01.%s až 31.12.%s, teda s dátumom roku, za ktorý sa údaje zbierajú. /DATUM_ZMENA_3, ROK_SPRAC/.forCheck( function(riadok) {return getFunction("common/IsDateInROK_SPRAC.js")(riadok.getValue("DATUM_ZMENA_3", null), getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null) )}, function(riadok) { return msgText( getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null), getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null) )}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "DATUM_ZMENA_3"}] })2201i={1-PR}   RiS9  
30Dátumová hodnota môže byť vyplnená len v rozsahu 01.01.%s až 31.12.%s, teda s dátumom roku, za ktorý sa údaje zbierajú. /DATUM_ZMENA_4, ROK_SPRAC/.forCheck( function(riadok) {return getFunction("common/IsDateInROK_SPRAC.js")(riadok.getValue("DATUM_ZMENA_4", null), getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null) )}, function(riadok) { return msgText( getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null), getValueCM("0_P01", "ROK_SPRAC", null) )}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "DATUM_ZMENA_4"}] })2201i={1-PR}   RiS11  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):