Rozhranie: M04 Ročný výkaz o počte a štruktúre štát. zamestnancov v zdravot.

Typ záznamu M04

Rozhranie platí od roku 2022

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_M0411  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_M0421  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_M0431  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_M0441  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_M0461  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_M0471  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_M0481  
POZNAMKA1     varchar256   Poznámka0_M0491  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_M04101  
SIDSJ_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla spravodajskej jednotky0_M0451  
ZAM_FUNKCIA1     varchar7OM1_1201ZamestnanecFunkcia1201   1  
ZAM_UV     float2OM1_1201ZamestnanecEvidenčnýPočetPrepočítaný1201   2  
POZNAMKA2     varchar256OM1_1201PoznámkaPreModuly1201   3  
PR_PC   ÁNOinteger15OM1_1101PoradovéČísloPracovníka1101   1  
ZAM_FUNKCIA2     varchar7OM1_1101ZamestnanecFunkcia1101   2  
ZAM_POHLAVIE     varchar1OM1_1101ZamestnanecPohlavie1101   3  
ZAM_EV_3112_PRED_ROK     bool   OM1_1101ZamestnanecEvidenciak31.12.PredchádzajúcehoRoka1101   4  
ZAM_EV_3112_SLED_ROK     bool   OM1_1101ZamestnanecEvidenciak31.12.SledovanéhoRoka1101   5  
ZAM_POHYB_PRIB     varchar2OM1_1101ZamestnanecPohybPribudolPočasSledRoka1101   6  
ZAM_POHYB_UBUD     varchar2OM1_1101ZamestnanecPohybUbudolPočasSledRoka1101   7  
ZAM_VEK_KAT     varchar5OM1_1101ZamestnanecVekováKategória1101   8  
ZAM_DOCH_NEPOBERA     bool   OM1_1101ZamestnanecDôchVekNepoberáStarDôchodok1101   9  
ZAM_DOCH_POBERA     bool   OM1_1101ZamestnanecPoberáDôchAleboStarobnýDôchodok1101   10  
ZAM_VZDELANIE     varchar2OM1_1101ZamestnanecVzdelanie1101   11  
ZAM_VZDEL_VYNIMKA     bool   OM1_1101ZamestnanecVzdelanieVýnimka1101   12  
ZAM_ZP1     bool   OM1_1101ZamestnanecZdravotnéPostihnutie11101   13  
ZAM_ZP2     bool   OM1_1101ZamestnanecZdravotnéPostihnutie21101   14  
ZAM_MIMO_SLUZ     bool   OM1_1101ZamestnanecZaradMimoČinnúŠtSlužbu§ 41-431101   15  
ZAM_VSU     bool   OM1_1101ZamestnanecVedúciSlužÚtvaru1101   16  
ZAM_PRI_POS_VSU     bool   OM1_1101ZamestnanecVPriamejPôsobnostiVedúcehoSÚ1101   17  
ZAM_OSTAT_PREDSTAV     bool   OM1_1101ZamestnanecOstatnýPredstavený1101   18  
ZAM_MIMOEVID_STAV     varchar2OM1_1101ZamestnanecMimoevidenčnýStav1101   19  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 1101: Ak zamestnanec nebol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, potom stĺpce 8 až 18 v riadku "+i+" ostávajú prázdne."Forcheck(i, IF(RiS5=='0', ISNULL(RiS8) AND RiS9=='0' AND RiS10=='0' AND ISNULL(RiS11) AND RiS12=='0' AND RiS13=='0' AND RiS14=='0' AND RiS15=='0' AND RiS16=='0' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0', TRUE))1101i={1-PR}   RiS5  
2"Modul 1101: Ak zamestnanec bol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, potom veková a vzdelanostná štruktúra v R"+i+"S8 a R"+i+"S11 musia byť vyplnené /ZAM_VEK_KAT, ZAM_VZDELANIE/."Forcheck(i, IF(RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS8) AND NOT ISNULL(RiS11), TRUE))1101i={1-PR}   RiS8; RiS11  
3"Modul 1101: Ak zamestnanec pribudol do SJ /ZAM_EV_3112_PRED_ROK, ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte spôsob [dôvod] príchodu [výber z číselníka - MP č.4] v R"+i+"S6 /ZAM_POHYB_PRIB/."Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS6), TRUE))1101i={1-PR}   RiS6  
4"Modul 1101: Ak zamestnanec ubudol zo SJ /ZAM_EV_3112_PRED_ROK, ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte dôvod odchodu [výber z číselníka - MP č.4] v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/."Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS7), TRUE))1101i={1-PR}   RiS7  
5"Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 9 alebo 10 v riadku "+i+" /ZAM_DOCH_NEPOBERA, ZAM_DOCH_POBERA/."Forcheck(i, IF((RiS9=='1' AND RiS10=='0') OR (RiS10=='1' AND RiS9=='0') OR (RiS9=='0' AND RiS10=='0'), TRUE, FALSE))1101i={1-PR}   RiS9; RiS10  
6"Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 13 alebo 14 v riadku "+i+" /ZAM_ZP1, ZAM_ZP2/."Forcheck(i, IF((RiS13=='1' AND RiS14=='0') OR (RiS14=='1' AND RiS13=='0') OR (RiS13=='0' AND RiS14=='0'), TRUE, FALSE))1101i={1-PR}   RiS13; RiS14  
7"Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 16,17 alebo 18 v riadku "+i+" /ZAM_VSU, ZAM_PRI_POS_VSU, ZAM_OSTAT_PREDSTAV/."Forcheck(i, IF((RiS16=='1' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0') OR (RiS17=='1' AND RiS16=='0' AND RiS18=='0') OR (RiS18=='1' AND RiS16=='0' AND RiS17=='0') OR (RiS16=='0' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0'), TRUE, FALSE))1101i={1-PR}   RiS16; RiS17; RiS18  
8"Modul 1101: Ak je vyplnený aspoň jeden zo stĺpcov S4-S19 v riadku R"+i+", potom musia byť vyplnené R"+i+"S2 a zároveň R"+i+"S3 /ZAM_FUNKCIA2, ZAM_POHLAVIE/."Forcheck(i, IF(RiS4=='1' OR RiS5=='1' OR NOT ISNULL(RiS6) OR NOT ISNULL(RiS7) OR NOT ISNULL(RiS8) OR RiS9=='1' OR RiS10=='1' OR NOT ISNULL(RiS11) OR RiS12=='1' OR RiS13=='1' OR RiS14=='1' OR RiS15=='1' OR RiS16=='1' OR RiS17=='1' OR RiS18=='1' OR RiS19=='1', NOT ISNULL(RiS2) AND NOT ISNULL(RiS3), TRUE))1101i={1-PR}   RiS2; RiS3  
9"Modul 1101: Ak je zamestnanec k 31.12.2022 v mimoevidenčnom stave {MD,OD,RD} v R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/, do ktorého prešiel počas sled. roka, potom vyberte kód 13 v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/"Forcheck(i, IF(RiS19 =='01' OR RiS19 =='02' AND (RiS4 =='1' AND RiS5 =='0'), RiS7 =='13', TRUE))1101i={1-PR}   RiS7  
10"Modul 1101: Ak uvediete len spôsob [dôvod] príchodu v R"+i+"S6 /ZAM_POHYB_PRIB/, potom vyplňte kladne S5 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, a S4 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK/ ostáva prázdny!"Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), RiS4=='0' AND RiS5=='1', TRUE))1101i={1-PR}   RiS6  
11"Modul 1101: Ak uvediete len dôvod odchodu v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/, potom vyplňte kladne S4 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK/, a S5 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/ ostáva prázdny!"Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS7) AND ISNULL(RiS6), RiS4=='1' AND RiS5=='0', TRUE))1101i={1-PR}   RiS7ÁNO
12"Modul 1101: Ak je zamestnanec evidov. k 31.12.2021 aj k 31.12.2022 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK,ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, nevypĺňa pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_PRIB,PR_POHYB_UBUD/. Neplatí, ak v sled. roku došlo u zamestnanca k pohybu [odchod aj príchod]"Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='1', ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), TRUE))1101i={1-PR}   RiS6; RiS7ÁNO
13"Modul 1101: Ak zamestnanec nie je evidovaný k 31.12.2021 ani k 31.12.2022 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK, ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, vyplní pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_PRIB, ZAM_POHYB_UBUD/, alebo v R"+i+"S19 mimoevidenčný stav /ZAM_MIMOEVID_STAV/."Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR (ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7) AND NOT ISNULL(RiS19)), TRUE))1101i={1-PR}   RiS6; RiS7ÁNO
14"Modul 1101: Ak zamestnanec nie je evidovaný k 31.12.2022 v R"+i+"S5 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/ a v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/ má kód '13', zvážte výber položky v S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/, ak zamestnanec prešiel do mimoevidenčného stavu."Forcheck(i, IF(RiS5=='0' AND RiS7=='13', RiS19=='01' OR RiS19=='02', TRUE))1101i={1-PR}   RiS19ÁNO
15"Modul 1101: Ak je zamestnanec v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka, potom zrušte evidenciu v mimoevidenčnom stave v R"+i+"S19."Forcheck(i, IF(RiS5=='1', ISNULL(RiS19), TRUE))1101i={1-PR}   RiS19ÁNO
16"Modul 1101: Ak zamestnanec počas sled. roka prešiel do mimoevidenčného stavu z dôvodu odchodu na MD {resp. OD,RD}, a ktorý trval aj k 31.12. sled. roka, potom v R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/ uvedie kód 01 {resp. 02}"Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0' AND RiS7=='13', RiS19=='01' OR RiS19=='02', TRUE))1101i={1-PR}   RiS19ÁNO
17"Modul 1101: Spôsob {dôvod} odchodu /ZAM_POHYB_UBUD/ vylučuje použitie kódu 04 v R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/."Forcheck(i, IF(RiS7=='05' OR RiS7=='08' OR RiS7=='10' OR RiS7=='13' OR RiS7=='14' OR RiS7=='15' OR RiS7=='16' OR RiS7=='19' OR RiS7=='20' OR RiS7=='21' OR RiS7=='22', RiS19<>'04', TRUE))1101i={1-PR}   RiS19ÁNO
18"Modul 1101: Ak zamestnanec odišiel počas sledovaného roka do mimoevidenčného stavu z dôvodu odchodu na MD,OD,RD - R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/, musí byť vyplnený aj R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/ kódom 01 resp. 02"Forcheck(i, IF(RiS7 =='13' AND RiS5 =='0', RiS19 =='01' OR RiS19 =='02', TRUE))1101i={1-PR}   RiS19ÁNO
19"Modul 1101: Ak bolo zamestnancovi poskytnuté služobné voľno - R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/ a prešiel do mimoevid. stavu v sled. roku, potom ako dôvod odchodu zvoľte kód 12 alebo 20 v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/"Forcheck(i, IF(RiS19=='05' AND RiS4=='1' AND RiS5=='0', RiS7=='12' OR RiS7=='20', TRUE))1101i={1-PR}   RiS7ÁNO
20"Modul 1101: Ak dôvodom odchodu zamestnanca do mimoevid. stavu je poskytnuté služobné voľno v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/, za ktoré mu nepatrí plat, potom zvoľte kód 05 v R"+i+"S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/"Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0' AND RiS7=='20', RiS19=='05' , TRUE))1101i={1-PR}   RiS19ÁNO
21"Modul 1201: Pri vyplnení funkcie zamestnancov v S1 /ZAM_FUNKCIA1/ musí byť vyplnený aj "úväzok" v S2 /ZAM_UV/."Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS1), NOT ISNULL(RiS2), TRUE))1201i={1-PR}   RiS2  
22"Modul 1101: Ak je zamestnanec evidovaný k 31.12.2021 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK/ a nie je evidovaný k 31.12.2022 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, potom udáva len dôvod odchodu v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/, a R"+i+"S6 /ZAM_POHYB_PRIB/ ostáva prázdny."Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0', ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7), TRUE))1101i={1-PR}   RiS6ÁNO
23"Modul 1101: Ak je zamestnanec evidovaný k 31.12.2022 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/ a nie je evidovaný k 31.12.2021 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK/, potom udáva len dôvod príchodu v R"+i+"S6 /ZAM_POHYB_PRIB/, a R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/ ostáva prázdny."Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1', ISNULL(RiS7) AND NOT ISNULL(RiS6), TRUE))1101i={1-PR}   RiS7ÁNO
24"Modul 1101: Ak zamestnanec v riadku R"+i+" dosiahol vek 65 a viac rokov /ZAM_VEK_KAT/ v sledovanom roku, potom jeden zo stĺpcov S9 alebo S10 modulu 1101. musia byť vyplnené kladne /ZAM_DOCH_NEPOBERA, ZAM_DOCH_POBERA/. "Forcheck(i,IF(SUBSTR(RiS8,1,2)=="65",RiS9<>0 OR RiS10<>0,TRUE))1101i={1-PR}   RiS9; RiS10ÁNO
25Modul 1101: Počet zamestnancov, ktorých ubudlo /ZAM_POHYB_UBUD/ a pribudlo /ZAM_POHYB_PRIB/ presunom medzi funkciami sa nezhoduje.check(getFunction("validations/M04/exprKonKod01.js")(), msgText(), [])1101i={1-PR}      
27"Modul 1101: Je naozaj zamestnanec v R"+i+"S8 /ZAM_VEK_KAT/poberateľom starobného,predčasného alebo výsluhového dôchodku /ZAM_DOCH_POBERA/?"Forcheck(i, IF(RiS10=='1' , RiS8=='45-49' OR RiS8=='50-54' OR RiS8=='55-59' OR RiS8=='60-64' OR RiS8=='65_v', TRUE))1101i={1-PR}   RiS10ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):