Rozhranie: M01 Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve

Typ záznamu M01

Rozhranie platí od roku 2022

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_M0111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_M0121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_M0131  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_M0141  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_M0161  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_M0171  
EMAIL     varchar128   e-mail zostavovateľa0_M0181  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_M0191  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_M01101  
SIDSJ_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla spravodajskej jednotky0_M0151  
CISR_ODB   ÁNOvarchar3OM1_1201OdbornáŠpecializáciaÚtvaru1201   1  
CISR_DUTV   ÁNOvarchar1OM1_1201DruhŠpecializovanéhoÚtvaru1201   2  
PC_OU   ÁNOvarchar2OM1_1201PoradovéČísloÚtvaru1201   3  
PPK   ÁNOvarchar1OM1_1201PlatnosťPridelenéhoKódu1201   4  
PR_POVOLANIE1     varchar7OM1_1201PracovníkPovolanie1201   5  
PR_PP_UV     float2OM1_1201PracovníkEvidenčnýPočetPracovnýPomerPrepočítaný1201   6  
PR_MPP_PZS_UV     float2OM1_1201PracovníkEvidenčnýPočetMimopracPomerPZSPrepočítaný1201   7  
POZNAMKA1     varchar256OM1_1201PoznámkaPreModuly1201   8  
PR_PC   ÁNOinteger15OM1_1101PoradovéČísloPracovníka1101   1  
PR_POVOLANIE   ÁNOvarchar7OM1_1101PracovníkPovolanie1101   2  
PR_POHLAVIE2     varchar1OM1_1101PracovníkPohlavie1101   3  
PR_EV_3112_PRED_ROK     bool   OM1_1101PracovníkEvidenciak31.12.PredchádzajúcehoRoka1101   4  
PR_EV_3112_SLED_ROK     bool   OM1_1101PracovníkEvidenciak31.12.SledovanéhoRoka1101   5  
PR_POHYB_PRIB     varchar2OM1_1101PracovníkPohybPribudolPočasSledRoka1101   6  
PR_POHYB_UBUD     varchar2OM1_1101PracovníkPohybUbudolPočasSledRoka1101   7  
PR_VEK_KAT     varchar5OM1_1101PracovníkVekováKategória1101   8  
PR_DOCH_NEPOBERA     bool   OM1_1101PracovníkDôchVekNepoberáStarDôchodok1101   9  
PR_DOCH_POBERA     bool   OM1_1101PracovníkPoberáDôchAleboStarobnýDôchodok1101   10  
PR_VZDELANIE     varchar2OM1_1101PracovníkVzdelanie1101   11  
PR_ABSOLVENT     bool   OM1_1101PracovníkAbsolventŠkoly1101   12  
PR_ABS_UK_ST_SLEDR     bool   OM1_1101PracovníkAbsolventŠkolyUkončenieŠtúdiaVSledRoku1101   13  
PR_ZP1     bool   OM1_1101PracovníkZdravotnéPostihnutie11101   14  
PR_ZP2     bool   OM1_1101PracovníkZdravotnéPostihnutie21101   15  
PR_CUDZI_EHPS     bool   OM1_1101PracovníkCudzíŠtátnyPríslušEHPŠvajčiarsko1101   16  
PR_CUDZI_MIMO_EHPS     bool   OM1_1101PracovníkCudzíŠtátnyPríslušMimoEHPŠvajčiarsko1101   17  
PR_RIADITEL     bool   OM1_1101PracovníkRiaditeľ1101   18  
PR_PRI_POS_RIAD     bool   OM1_1101PracovníkVPriamejPôsobnostiRiaditeľa1101   19  
PR_OSTAT_VED_PRAC     bool   OM1_1101PracovníkOstatnýVedúci1101   20  
PR_MIMOEVID_STAV     varchar2OM1_1101PracovníkMimoevidenčnýStav1101   21  
DOH_ZML_DRUH     varchar1OM1_4204Dohody a zmluvy uzatvorené mimo PP4204   1  
DOH_ZML_UCEL     varchar1OM1_4204Účel dohôd a zmlúv4204   2  
DZ_POC_UZAT_SPOLU     integer6OM1_4204Počet uzatvorených dohôd a zmlúv -spolu4204   3  
DZ_POC_UZAT_ZENY     integer6OM1_4204Počet uzatvorených dohôd a zmlúv so ženami4204   4  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
101"Modul 1101: Ak pracovník nebol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /PR_EV_3112_SLED_ROK/, potom stĺpce 8 až 20 v riadku "+i+" ostávajú prázdne."Forcheck(i, IF(RiS5=='0', ISNULL(RiS8) AND RiS9=='0' AND RiS10=='0' AND ISNULL(RiS11) AND RiS12=='0' AND RiS13=='0' AND RiS14=='0' AND RiS15=='0' AND RiS16=='0' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0' AND RiS19=='0' AND RiS20=='0', TRUE))1101i={1-PR}   RiS5  
102"Modul 1101: Ak pracovník bol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /PR_EV_3112_SLED_ROK/, potom vek a vzdelanie v R"+i+"S8 a R"+i+"S11 musia byť vyplnené /PR_VEK_KAT, PR_VZDELANIE/."Forcheck(i, IF(RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS8) AND NOT ISNULL(RiS11), TRUE))1101i={1-PR}   RiS8; RiS11  
103"Modul 1101: Ak pracovník pribudol do SJ /PR_EV_3112_PRED_ROK, PR_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte spôsob [dôvod] príchodu [výber z číselníka - MP č.8] v R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/."Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS6), TRUE))1101i={1-PR}   RiS6  
104"Modul 1101: Ak pracovník ubudol zo SJ /PR_EV_3112_PRED_ROK, PR_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte dôvod odchodu [výber z číselníka - MP č.8] v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/."Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS7), TRUE))1101i={1-PR}   RiS7  
105"Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 9 alebo 10 v riadku "+i+" /PR_DOCH_NEPOBERA, PR_DOCH_POBERA/."Forcheck(i, IF((RiS9=='1' AND RiS10=='0') OR (RiS10=='1' AND RiS9=='0') OR (RiS9=='0' AND RiS10=='0'), TRUE, FALSE))1101i={1-PR}   RiS9; RiS10  
106"Modul 1101: Ak absolvent školy ukončil štúdium v sledovanom roku /PR_ABS_UK_ST_SLEDR/, vyplní kladne aj R"+i+"S12 /PR_ABSOLVENT/."Forcheck(i, IF(RiS13=='1', RiS12=='1', TRUE))1101i={1-PR}   RiS12  
107"Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 14 alebo 15 v riadku "+i+" /PR_ZP1, PR_ZP2/."Forcheck(i, IF((RiS14=='1' AND RiS15=='0') OR (RiS15=='1' AND RiS14=='0') OR (RiS14=='0' AND RiS15=='0'), TRUE, FALSE))1101i={1-PR}   RiS14; RiS15  
108"Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 16 alebo 17 v riadku "+i+" /PR_CUDZI_EHPS, PR_CUDZI_MIMO_EHPS/."Forcheck(i, IF((RiS16=='1' AND RiS17=='0') OR (RiS17=='1' AND RiS16=='0') OR (RiS16=='0' AND RiS17=='0'), TRUE, FALSE))1101i={1-PR}   RiS16; RiS17  
109"Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 18,19 alebo 20 v riadku "+i+" /PR_RIADITEL, PR_PRI_POS_RIAD, PR_OSTAT_VED_PRAC/."Forcheck(i, IF((RiS18=='1' AND RiS19=='0' AND RiS20=='0') OR (RiS19=='1' AND RiS18=='0' AND RiS20=='0') OR (RiS20=='1' AND RiS18=='0' AND RiS19=='0') OR (RiS18=='0' AND RiS19=='0' AND RiS20=='0'), TRUE, FALSE))1101i={1-PR}   RiS18; RiS19; RiS20  
110"Modul 1101: Ak pracovník prišiel do SJ počas sledovaného roka nástupom zo školy /PR_EV_3112_PRED_ROK,PR_EV_3112_SLED_ROK,PR_POHYB_PRIB/, potom vyplňte kladne aj R"+i+"S12 /PR_ABSOLVENT/."Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1' AND RiS6=='03', RiS12=='1', TRUE))1101i={1-PR}   RiS12ÁNO
111"Modul 1101: Ak je vyplnený aspoň jeden zo stĺpcov S4-S21 v riadku R"+i+", potom musia byť vyplnené R"+i+"S2 a zároveň R"+i+"S3 /PR_POVOLANIE, PR_POHLAVIE2/."Forcheck(i, IF(RiS4=='1' OR RiS5=='1' OR NOT ISNULL(RiS6) OR NOT ISNULL(RiS7) OR NOT ISNULL(RiS8) OR RiS9=='1' OR RiS10=='1' OR NOT ISNULL(RiS11) OR RiS12=='1' OR RiS13=='1' OR RiS14=='1' OR RiS15=='1' OR RiS16=='1' OR RiS17=='1' OR RiS18=='1' OR RiS19=='1' OR RiS20=='1' OR NOT ISNULL(RiS21), NOT ISNULL(RiS2) AND NOT ISNULL(RiS3), TRUE))1101i={1-PR}   RiS2; RiS3  
112"Modul 1101: Ak je pracovník v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka, potom zrušte evidenciu v mimoevidenčnom stave v R"+i+"S21."Forcheck(i, IF(RiS5=='1', ISNULL(RiS21), TRUE))1101i={1-PR}   RiS21  
113"Modul 1101: Ak je pracovník k 31.12.2022 v mimoevidenčnom stave v R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, potom zrušte evidenciu v R"+i+"S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/."Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS21), RiS5 =='0', TRUE))1101i={1-PR}   RiS5  
114"Modul 1101: Ak je pracovník k 31.12.2022 v mimoevidenčnom stave {MD,OD,RD} v R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, do ktorého prešiel počas sled. roka, potom vyberte kód 13 v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/"Forcheck(i, IF(RiS21 =='01' OR RiS21 =='02' AND (RiS4 =='1' AND RiS5 =='0'), RiS7 =='13', TRUE))1101i={1-PR}   RiS7  
115"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'lekár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='A01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
116"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zubný lekár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='B01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
117"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'farmaceut' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='C01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
118"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'sestra' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='D01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
119"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'pôrodná asistentka' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='E01' AND NOT ISNULL(RiS11),RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
120"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zdravotnícky laborant' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='F03' AND NOT ISNULL(RiS11),RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
121"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'farmaceutický laborant' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='F04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
122"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'technik pre zdrav. pomôcky' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='F05' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
123"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'fyzioterapeut' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='G01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
124"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zdravotnícky záchranár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='G02' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='03' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
125"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'verejný zdravotník' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='G03' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
126"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zdravotnícky asistent' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='G04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
127"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'rádiologický technik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='G05' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
128"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'dentálna hygienička' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='G07' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
129"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'asistent výživy' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='G08' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
130"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'masér' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='G09' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='25' OR RiS11=='27' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
131"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'sanitár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='G10' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='26' OR RiS11=='27' OR RiS11=='29' OR RiS11=='30' OR RiS11=='35' OR RiS11=='36' OR RiS11=='37', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
132"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zubný technik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='H01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
133"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'optometrista' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='H02' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
134"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'očný optik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='H03' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
135"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'ortopedický technik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='H04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
136"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'logopéd' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='I01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
137"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'psychológ' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='I02' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
138"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'laboratórny diagnostik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='I03' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
139"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'liečebný pedagóg' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='I04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
140"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'fyzik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='I05' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
141"Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'THP' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}."Forcheck(i, IF(RiS2=='J00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='10' OR RiS11=='15' OR RiS11=='20' OR RiS11=='26' OR RiS11=='28', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
142"Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'robotnícky a prevádzkový pracovník' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}."Forcheck(i, IF(RiS2=='K00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='10' OR RiS11=='15' OR RiS11=='20' OR RiS11=='26' OR RiS11=='28', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
143"Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'pedagogický pracovník' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}."Forcheck(i, IF(RiS2=='L00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='08' OR RiS11=='09' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='16' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
144"Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'pracovník vedy, výskumu a vývoja' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}."Forcheck(i, IF(RiS2=='M00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='08' OR RiS11=='09' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='16' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
145"Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'elektrotechnik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}."Forcheck(i, IF(RiS2=='N01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='20' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
146"Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'politická funkcia' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}."Forcheck(i, IF(RiS2=='Z00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='08' OR RiS11=='09' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='16' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
147"Modul 1101: Ak pracovník odišiel počas sledovaného roka do mimoevidenčného stavu z dôvodu odchodu na MD,OD,RD - R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/, musí byť vyplnený aj R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/ kódom 01 resp. 02"Forcheck(i, IF(RiS7 =='13' AND RiS5 =='0', RiS21 =='01' OR RiS21 =='02', TRUE))1101i={1-PR}   RiS21ÁNO
148"Modul 1101: Ak je pracovník evidov. k 31.12.2021 aj k 31.12.2022 /PR_EV_3112_PRED_ROK,PR_EV_3112_SLED_ROK/, nevypĺňa pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /PR_POHYB_PRIB,PR_POHYB_UBUD/. To neplatí, ak v sledov. roku došlo u zamestnanca k pohybu [odchod aj príchod]"Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='1', ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), TRUE))1101i={1-PR}   RiS6; RiS7ÁNO
149"Modul 1101: Ak pracovník nie je evidovaný k 31.12.2021 ani k 31.12.2022 /PR_EV_3112_PRED_ROK,PR_EV_3112_SLED_ROK/, vyplní pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /PR_POHYB_PRIB,PR_POHYB_UBUD/, alebo v R"+i+"S21 mimoevidenčný stav /PR_MIMOEVID_STAV/."Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR (ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7) AND NOT ISNULL(RiS21)), TRUE))1101i={1-PR}   RiS6; RiS7ÁNO
150"Modul 1101: Ak pracovník nie je evidovaný k 31.12.2022 v R"+i+"S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/ a v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/ má kód '13', zvážte výber položky v R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, ak pracovník prešiel do mimoevidenčného stavu."Forcheck(i, IF(RiS5=='0' AND RiS7=='13', RiS21=='01' OR RiS21=='02', TRUE))1101i={1-PR}   RiS21ÁNO
151"Modul 1101: Ak uvediete len spôsob [dôvod] príchodu v R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/, potom vyplňte kladne S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/, a S4 /PR_EV_3112_PRED_ROK/ ostáva prázdny!"Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), RiS4=='0' AND RiS5=='1', TRUE))1101i={1-PR}   RiS6ÁNO
152"Modul 1101: Ak uvediete len dôvod odchodu v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/, potom vyplňte kladne S4 /PR_EV_3112_PRED_ROK/, a S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/ ostáva prázdny!"Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS7) AND ISNULL(RiS6), RiS4=='1' AND RiS5=='0', TRUE))1101i={1-PR}   RiS7ÁNO
153"Modul 1101: Uvádza sa len prvý nástup do zamestnania v R"+i+"S12!"Forcheck(i, IF(RiS12=='1', RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='15' OR RiS11=='20' OR RiS11=='26' OR (RiS11=='27' OR RiS11=='29' AND RiS2=='G10') OR (RiS11=='30' AND RiS2=='G07'), TRUE))1101i={1-PR}   RiS12ÁNO
155"Modul 1101: Za absolventa školy v R"+i+"S12 /PR_ABSOLVENT/ sa považuje pracovník vo veku do 26 rokov /PR_VEK_KAT/."Forcheck(i, IF(RiS12=='1' , RiS8=='00-19' OR RiS8=='20-24' OR RiS8=='25-29', TRUE))1101i={1-PR}   RiS8ÁNO
156"Modul 1101: Ak pracovník odišiel počas sledovaného roka do mimoevidenčného stavu {iný dôvod} - R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, potom v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/ ako dôvod odchodu uveďte kód 07- ostatné {resp. 12}."Forcheck(i, IF(RiS7 =='01' OR RiS7 =='05' OR RiS7 =='13' OR RiS7 =='14' OR RiS7 =='15' OR RiS7 =='16' OR RiS7 =='17' OR RiS7 =='18' OR RiS7 =='22', RiS21<>'04', TRUE))1101i={1-PR}   RiS21ÁNO
157"Modul 1101: Ak pracovník ukončil štúdium v sledovanom roku - R"+i+"S13 /PR_ABS_UK_ST_SLEDR/, potom ako dôvod príchodu uvádza kód 03 {nástup zo škôl a učilíšť} v R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/."Forcheck(i, IF(RiS13=='1', RiS6=='03', TRUE))1101i={1-PR}   RiS6ÁNO
158"Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch."Forcheck(i, IF(RiS2=='G02' AND (RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24') , FALSE, TRUE))1101i={1-PR}   RiS11ÁNO
160"Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch."Forcheck(i, IF(RiS2=='G07' AND (RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14') , FALSE, TRUE))1101i={1-PR}   RiS11ÁNO
161"Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch."Forcheck(i, IF(RiS2=='G09' AND (RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24') , FALSE, TRUE))1101i={1-PR}   RiS11ÁNO
162"Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch."Forcheck(i, IF(RiS2=='H02' AND (RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19') , FALSE, TRUE))1101i={1-PR}   RiS11ÁNO
163"Modul 1101: Ak je pracovník evidovaný k 31.12.2021 /PR_EV_3112_PRED_ROK/ a nie je evidovaný k 31.12.2022 /PR_EV_3112_SLED_ROK/, potom udáva len dôvod odchodu v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/, a R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/ ostáva prázdny."Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0', ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7), TRUE))1101i={1-PR}   RiS6ÁNO
164"Modul 1101: Ak je pracovník evidovaný k 31.12.2022 /PR_EV_3112_SLED_ROK/ a nie je evidovaný k 31.12.2021 /PR_EV_3112_PRED_ROK/, potom udáva len dôvod príchodu v R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/, a R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/ ostáva prázdny."Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1', ISNULL(RiS7) AND NOT ISNULL(RiS6), TRUE))1101i={1-PR}   RiS7ÁNO
165Modul 1101: Počet pracovníkov, ktorí ubudli /PR_POHYB_UBUD/ a pribudli /PR_POHYB_PRIB/ preradením zmenou povolania sa nezhoduje.check(getFunction("validations/M01/exprKonKod01.js")(), msgText(), [])1101i={1-PR}      
167"Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zubný asistent' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}."Forcheck(i, IF(RiS2=='G11' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE))1101i={1-PR}   RiS11  
168"Modul 1101: Ak pracovník v riadku R"+i+" dosiahol vek 65 a viac rokov /PR_VEK_KAT/ v sledovanom roku, potom jeden zo stĺpcov S9 alebo S10 musia byť vyplnené kladne /PR_DOCH_NEPOBERA, PR_DOCH_POBERA/."Forcheck(i,IF(SUBSTR(RiS8,1,2)=="65",RiS9<>0 OR RiS10<>0,TRUE))1101i={1-PR}   RiS9; RiS10ÁNO
169"Modul 1101: Ak má sestra,pôrodná asistentka,fyzioterapeut a rádiologický technik v riadku R"+i+" /PR_POVOLANIE/ najvyššie dosiahnuté vzdelanie /PR_VZDELANIE/ úplné stredné, potom nemôže byť absolventom školy a absolventom v sledovanom roku/PR_ABSOLVENT/."Forcheck(i, IF((SUBSTR(RiS2,1,3)=="D01" OR SUBSTR(RiS2,1,3)=="E01" OR SUBSTR(RiS2,1,3)=="G01" OR SUBSTR(RiS2,1,3)=="G05") AND RiS11='20',RiS12<>1,TRUE))1101i={1-PR}   RiS12  
171"Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch."Forcheck(i, IF(RiS2=='F04' AND (RiS11=='23' OR RiS11=='24') , FALSE, TRUE))1101i={1-PR}   RiS11ÁNO
172"Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch."Forcheck(i, IF(RiS2=='F05' AND (RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14') , FALSE, TRUE))1101i={1-PR}   RiS11ÁNO
173"Modul 1101: Je naozaj pracovník v R"+i+"S8 /PR_VEK_KAT/poberateľom starobného,predčasného alebo výsluhového dôchodku /PR_DOCH_POBERA/?"Forcheck(i, IF(RiS10=='1' , RiS8=='45-49' OR RiS8=='50-54' OR RiS8=='55-59' OR RiS8=='60-64' OR RiS8=='65_v', TRUE))1101i={1-PR}   RiS10ÁNO
174"Modul 1101: Pracovník zaradený v danom povolaní nemôže mať vykázaný vek 00-19."Forcheck(i, IF(RiS2=='A01' OR RiS2=='B01' OR RiS2=='C01' OR RiS2=='D01' OR RiS2=='E01' OR RiS2=='I01' OR RiS2=='I02' OR RiS2=='I03' OR RiS2=='I04' OR RiS2=='I05', RiS8<>'00-19', TRUE))1101i={1-PR}   RiS8  
175"Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh ukončeného vzdelania."Forcheck(i, IF(RiS2=='I05' AND (RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14') , FALSE, TRUE))1101i={1-PR}   RiS11ÁNO
176"Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ špecifikujte v poznámke o aký druh vzdelania ide."Forcheck(i, IF(RiS2=='I01' OR RiS2=='I02' OR RiS2=='I03' OR RiS2=='I04' OR RiS2=='I05' AND ( RiS11=='30') , FALSE, TRUE))1101i={1-PR}   RiS11ÁNO
201"Modul 1201: Povolanie lekára sa nevykonáva pri odb. zameraní útvaru stomatológia, čeľust.ortopédia, LSPP stom.,dentoalveol.chirurgia,zubné lekárstvo v R"+i+"S1 /CISR_ODB/. Zvoľte povolanie zubný lekár v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/"Forcheck(i, IF(RiS1=='016' OR RiS1=='053' OR RiS1=='802' OR RiS1=='178' OR RiS1=='217' OR RiS1=='345', RiS5 <>'A01', TRUE))1201i={1-PR}   RiS5  
202"Modul 1201: Povolanie lekára a zubného lekára v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/ sa nevykonáva pri odbornom zameraní útvaru výdajňa zdravotníckych pomôcok, zubná technika, dentálna hygiena v R"+i+"S1 /CISR_ODB/."Forcheck(i, IF(RiS1=='134' OR RiS1=='170' OR RiS1=='931', RiS5 <>'A01' AND RiS5 <>'B01', TRUE))1201i={1-PR}   RiS5  
203"Modul 1201: V ambulanciách /CISR_DUTV/ útvaru gynekológia a pôrodníctvo, pediatrická gynekológia /CISR_ODB/ odbornú prácu vykonáva pôrodná asistentka v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/."Forcheck(i, IF(RiS1=='009' OR RiS1=='017' AND RiS2=='2', RiS5 <>'D01', TRUE))1201i={1-PR}   RiS5  
204"Modul 1201: Ak kód odborného útvaru v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ je väčší ako 900 [Číselník: Nemedicínske zameranie útvaru - príloha č.1B], potom kód druhu odb. útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ bude nula [okrem kódov 931,975,976,977,993,995,996,997]."Forcheck(i, IF(RiS1> '900' AND RiS1<> '931' AND RiS1<> '995' AND RiS1<> '996' AND RiS1<> '997' AND RiS1<> '975' AND RiS1<> '993' AND RiS1<> '976' AND RiS1<> '977', RiS2=='0', TRUE))1201i={1-PR}   RiS2  
205"Modul 1201: Ak kód druhu odb. útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ je nula, potom kód odborného útvaru v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ bude väčší ako 900 [Číselník: Nemedicínske zameranie útvaru - príloha č.1B] - okrem kódov 931,975,976,977,995,996,997."Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS2) AND RiS2=='0', RiS1> '900' AND RiS1<> '931' AND RiS1<> '995' AND RiS1<> '996' AND RiS1<> '997' AND RiS1<> '975' AND RiS1<> '976' AND RiS1<> '977', TRUE))1201i={1-PR}   RiS1  
206"Modul 1201: Ak druhom odb.útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ je nemedicínske pracovisko, potom evidenčný počet pracovníkov poskytujúcich zdrav.starostlivosť na základe zmlúv a dohôd v R"+i+"S7 /PR_MPP_PZS_UV/ ostáva prázdne."Forcheck(i, IF(RiS2=='0' AND (RiS5 =='J00' OR RiS5 =='K00' OR RiS5 =='M00') , ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE))1201i={1-PR}   RiS7  
207"Modul 1201: Ak kód odborného útvaru v R"+i+"S4 /PPK/ je neprevádzkovaný, potom evidenčný počet pracovníkov v pracovnom aj v mimopracovnom pomere v R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /PR_PP_UV, PR_MPP_PZS_UV/ ostáva prázdny."Forcheck(i, IF(RiS4=='9', ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), TRUE))1201i={1-PR}   RiS6; RiS7  
208"Modul 1201: Ak kód odborného útvaru v R"+i+"S4 /PPK/ je neprevádzkovaný, potom v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/ vyberte kód 'Y - bez povolania'."Forcheck(i, IF(RiS4=='9', RiS5=='Y', TRUE))1201i={1-PR}   RiS5  
209"Modul 1201:Chýbajúci úväzok v R"+i+"S6 a R"+i+"S7/PR_PP_UV, PR_MPP_PZS_UV/ pre vybrané povolanie /PR_POVOLANIE/ a prevádzkovaný kód odb. zamerania útvaru v R"+i+"S4 /PPK/."Forcheck(i, IF(RiS4=='1',ISNULL(RiS5) AND NOT ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR (NOT ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7)), TRUE))1201i={1-PR}   RiS6; RiS7ÁNO
210"Modul 1201: Pre odborný útvar - verejná lekáreň v R"+i+"S1 /CISR_DUTV/ vyberte prípustné povolanie: farmaceut,farmaceut.laborant,technikpre zdravot. pomôcky,THP,robotnícke povolanie,prevádzk.povolanie v S5 /PR_POVOLANIE/"Forcheck(i, IF(RiS1=='160' AND RiS4=='1', RiS5=='C01' OR RiS5=='F04' OR RiS5=='F05' OR RiS5 =='J00' OR RiS5 =='K00', TRUE))1201i={1-PR}   RiS5ÁNO
211"Modul 1201: Pre odb. útvar - výdajňa zdravot. pomôcok v R"+i+"S1 /CISR_DUTV/ vyberte prípustné povolanie: farmaceut,farmaceut.laborant,technik pre zdravot. pomôcky,elektrotechnik,ortopedický technik,THP,robotn. a prevádz. povolanie v S5 /PR_POVOLANIE/"Forcheck(i, IF(RiS1=='134' AND RiS4=='1', RiS5=='C01' OR RiS5=='F04' OR RiS5=='F05' OR RiS5 =='J00' OR RiS5 =='K00' OR RiS5 =='N01' OR RiS5 =='I05' OR RiS5 =='H04', TRUE))1201i={1-PR}   RiS5ÁNO
212"Modul 1201: Ak druhom odb.útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ je medicínske pracovisko, potom evidenčný počet pracovníkov poskytujúcich zdrav.starostlivosť na základe zmlúv a dohôd v R"+i+"S7 /PR_MPP_PZS_UV/ ostáva prázdne pre nezdravotnícke povolania."Forcheck(i, IF(RiS2 <>'0' AND (RiS5 =='J00' OR RiS5 =='K00' OR RiS5 =='L00' OR RiS5 =='M00' OR RiS5 =='N01'), ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE))1201i={1-PR}   RiS7ÁNO
213"Modul 1201: Vo vybranom odbornom útvare v R"+i+"S1 /CISR_DUTV/ prácu nevykonáva zubný lekár v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/."Forcheck(i, IF(RiS1=='001' OR RiS1=='008' OR RiS1=='009' OR RiS1=='010' OR RiS1=='011' OR RiS1=='012' OR RiS1=='015' OR RiS1=='022' OR RiS1=='020', RiS5 <> 'B01', TRUE))1201i={1-PR}   RiS5ÁNO
215"Modul 1201: Ak druhom odb.útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ je nemedicínske pracovisko, potom evidenčný počet pracovníkov poskytujúcich zdrav.starostlivosť na základe zmlúv a dohôd v R"+i+"S7 /PR_MPP_PZS_UV/ ostáva prázdne."Forcheck(i, IF(RiS2=='0' AND (RiS5 <>'J00' AND RiS5 <>'K00' AND RiS5 <>'M00') , ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE))1201i={1-PR}   RiS7ÁNO
216Modul 1201: Odborný útvar %s na R%d sa nenachádza v registri PZS. Skontrolujte stĺpce S1 až S3 modulu 1201. Odborný útvar je posledné 6-číslie z kódu PZS (p99999sppyzz) rozpísané do S1-spp, S2-y a S3-zz.forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/M01/exprKonKodPzs_Exist_2018.js")( riadok.getValue("CISR_ODB", null), riadok.getValue("CISR_DUTV", null), riadok.getValue("PC_OU", null))}, function(riadok) { return msgText( new String(riadok.getValue("CISR_ODB", null)) + new String(riadok.getValue("CISR_DUTV", null)) + new String(riadok.getValue("PC_OU", null)), riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_ODB"}, {rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_DUTV"}, {rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PC_OU"}] })1201i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1; RiS2; RiS3ÁNO
217Modul 1201: Odborný útvar %s na R%d má v registri PZS ukončenú platnosť.forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/M01/exprKonKodPzs_PlatnostDo_2021.js")( riadok.getValue("CISR_ODB", null), riadok.getValue("CISR_DUTV", null), riadok.getValue("PC_OU", null) )}, function(riadok) { return msgText( new String(riadok.getValue("CISR_ODB", null)) + new String(riadok.getValue("CISR_DUTV", null)) + new String(riadok.getValue("PC_OU", null)), riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_ODB"}, {rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_DUTV"}, {rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PC_OU"}] })1201i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1; RiS2; RiS3ÁNO
218Modul 1201: Podľa registra PZS sa platnosť kódu poskytovateľa %s na R%d začala až po dátume 31.12. sledovaného roka.forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/M01/exprKonKodPzs_PlatnostOd_2021.js")( riadok.getValue("CISR_ODB", null), riadok.getValue("CISR_DUTV", null), riadok.getValue("PC_OU", null) )}, function(riadok) { return msgText( new String(riadok.getValue("CISR_ODB", null)) + new String(riadok.getValue("CISR_DUTV", null)) + new String(riadok.getValue("PC_OU", null)), riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_ODB"}, {rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_DUTV"}, {rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PC_OU"}] })1201i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1; RiS2; RiS3ÁNO
301"Modul 4204: Počet uzatvorených dohôd a zmlúv v R"+i+"S3 /DZ_POC_UZAT_SPOLU/ musí byť väčší alebo rovný počtu dohôd a zmlúv uzatvorených ženami v R"+i+"S4 /DZ_POC_UZAT_ZENY/."Forcheck(i, RiS3 >= RiS4)4204i={1-PR}   RiS3  
302"Modul 4204: Ak v R"+i+"S1 je kód C {brig. práca študentov}, potom pre R"+i+"S2 vyberte kód 5."Forcheck(i, IF(RiS1=='C', RiS2=='5', TRUE))4204i={1-PR}   RiS2  
401Ak je pracovník evidovaný k 31.12.2022 v R%dS5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/ v danom povolaní v R%dS2 /PR_POVOLANIE/ m.1101, potom vyplňte jeho úväzok v S6 /PR_PP_UV/ m.1201 v danom povolaní.forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/M01/exprKonPovolanie1101.js")( riadok.getValue("PR_POVOLANIE", null), riadok.getValue("PR_EV_3112_SLED_ROK", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PR_POVOLANIE"}, {rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PR_EV_3112_SLED_ROK"}] })1101i={1-PR}; j={1-PR}   RiS2; RiS5ÁNO
402Ak je vykázaný úväzok v R%dS6 /PR_PP_UV/ m.1201 v danom povolaní, potom sa vykáže pracovník v S2 m. 1101 aj s evidovaním ku koncu sledovaného roka v S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/.forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/M01/exprKonPovolanie1201.js")( riadok.getValue("PR_POVOLANIE1", null), riadok.getValue("PR_PP_UV", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PR_POVOLANIE1"}, {rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PR_PP_UV"}] })1201i={1-PR}; j={1-PR}   RiS5; RiS6ÁNO
500"Výkaz je vyplnený nedostatočne, vyplnili ste len identifikačný modul!"Check(ORMulti(i, TRUE) OR (ORMulti(j, TRUE)) OR (SSum(m,n,M4204RmSn)>0))1101i={1-M1101PR}; j={1-M1201PR}; m={1-M4204PR}; n={3-4}      
501"Vo výkaze ste vyplnili len mimopracovné pomery v module 4204. Moduly 1101 a1201 nie sú vykázané!"Check(IF((SSum(m,n,M4204RmSn)>0), ORMulti(i, TRUE) OR (ORMulti(j, TRUE)), TRUE))1101i={1-M1101PR}; j={1-M1201PR}; m={1-M4204PR}; n={3-4}     ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: PPK
Obmedzovaná položka: PR_POVOLANIE1
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
PPK1PR_POVOLANIE1A01
PPK1PR_POVOLANIE1B01
PPK1PR_POVOLANIE1C01
PPK1PR_POVOLANIE1D01
PPK1PR_POVOLANIE1E01
PPK1PR_POVOLANIE1F03
PPK1PR_POVOLANIE1F04
PPK1PR_POVOLANIE1F05
PPK1PR_POVOLANIE1G01
PPK1PR_POVOLANIE1G02
PPK1PR_POVOLANIE1G03
PPK1PR_POVOLANIE1G04
PPK1PR_POVOLANIE1G05
PPK1PR_POVOLANIE1G07
PPK1PR_POVOLANIE1G08
PPK1PR_POVOLANIE1G09
PPK1PR_POVOLANIE1G10
PPK1PR_POVOLANIE1G11
PPK1PR_POVOLANIE1H01
PPK1PR_POVOLANIE1H02
PPK1PR_POVOLANIE1H03
PPK1PR_POVOLANIE1H04
PPK1PR_POVOLANIE1I01
PPK1PR_POVOLANIE1I02
PPK1PR_POVOLANIE1I03
PPK1PR_POVOLANIE1I04
PPK1PR_POVOLANIE1I05
PPK1PR_POVOLANIE1J00
PPK1PR_POVOLANIE1K00
PPK1PR_POVOLANIE1L00
PPK1PR_POVOLANIE1M00
PPK1PR_POVOLANIE1N01
PPK1PR_POVOLANIE1O00
PPK9PR_POVOLANIE1Y
PPK1PR_POVOLANIE1Z00

Obmedzujúca položka: PR_POVOLANIE
Obmedzovaná položka: PR_VZDELANIE
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
PR_POVOLANIEA01PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEB01PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEC01PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEI01PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEI02PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEI03PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEI04PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEI05PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEJ00PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEK00PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEN01PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEO00PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE01
PR_POVOLANIEA01PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEB01PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEC01PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEI01PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEI02PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEI03PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEI04PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEI05PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE03
PR_POVOLANIEA01PR_VZDELANIE04
PR_POVOLANIEB01PR_VZDELANIE04
PR_POVOLANIEC01PR_VZDELANIE04
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE04
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE04
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE04
PR_POVOLANIEA01PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEB01PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEC01PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEI01PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEI02PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEI03PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEI04PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEI05PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE05
PR_POVOLANIEA01PR_VZDELANIE06
PR_POVOLANIEB01PR_VZDELANIE06
PR_POVOLANIEC01PR_VZDELANIE06
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE06
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE06
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE06
PR_POVOLANIEA01PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEB01PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEC01PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEI01PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEI02PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEI03PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEI04PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEI05PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE07
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE08
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE08
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE08
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE09
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE09
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE09
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEF05PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEG07PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEG08PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEH02PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEI05PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEJ00PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEK00PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEO00PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE10
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEF05PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEG07PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEG08PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEH02PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEI05PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE12
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEF05PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEG07PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEH02PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEI05PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE13
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEF05PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEG07PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEH02PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEI05PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE14
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEG07PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEH02PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEJ00PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEK00PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEO00PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE15
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEG07PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEH02PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE17
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEG07PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEH02PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE18
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEG07PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEH02PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE19
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEF04PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEG04PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEG08PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEG09PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEG11PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEH03PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEH04PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEJ00PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEK00PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEN01PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEO00PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE20
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEF04PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEG04PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEG08PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEG09PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEG11PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEH03PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEH04PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE22
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEF04PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEG04PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEG07PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEG09PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEG11PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEH03PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEH04PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE23
PR_POVOLANIED01PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEE01PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEF04PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEG04PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEG07PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEG09PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEG11PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEH03PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEH04PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE24
PR_POVOLANIEG09PR_VZDELANIE25
PR_POVOLANIEG10PR_VZDELANIE26
PR_POVOLANIEJ00PR_VZDELANIE26
PR_POVOLANIEK00PR_VZDELANIE26
PR_POVOLANIEO00PR_VZDELANIE26
PR_POVOLANIEG09PR_VZDELANIE27
PR_POVOLANIEG10PR_VZDELANIE27
PR_POVOLANIEJ00PR_VZDELANIE28
PR_POVOLANIEK00PR_VZDELANIE28
PR_POVOLANIEG10PR_VZDELANIE29
PR_POVOLANIEF03PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEF04PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEF05PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEG01PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEG02PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEG03PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEG04PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEG05PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEG07PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEG08PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEG09PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEG10PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEG11PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEH01PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEH02PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEH03PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEH04PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEI01PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEI02PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEI03PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEI04PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEI05PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEL00PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEM00PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEN01PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEZ00PR_VZDELANIE30
PR_POVOLANIEG10PR_VZDELANIE35
PR_POVOLANIEG10PR_VZDELANIE36
PR_POVOLANIEG10PR_VZDELANIE37

Obmedzujúca položka: DOH_ZML_DRUH
Obmedzovaná položka: DOH_ZML_UCEL
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
DOH_ZML_DRUHADOH_ZML_UCEL1
DOH_ZML_DRUHBDOH_ZML_UCEL1
DOH_ZML_DRUHDDOH_ZML_UCEL1
DOH_ZML_DRUHADOH_ZML_UCEL2
DOH_ZML_DRUHBDOH_ZML_UCEL2
DOH_ZML_DRUHDDOH_ZML_UCEL2
DOH_ZML_DRUHADOH_ZML_UCEL4
DOH_ZML_DRUHBDOH_ZML_UCEL4
DOH_ZML_DRUHDDOH_ZML_UCEL4
DOH_ZML_DRUHCDOH_ZML_UCEL5
DOH_ZML_DRUHADOH_ZML_UCEL6
DOH_ZML_DRUHBDOH_ZML_UCEL6
DOH_ZML_DRUHDDOH_ZML_UCEL6