Rozhranie: K08 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie

Typ záznamu K08

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_K0811  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_K0821  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_K0831  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_K0841  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_K0851  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_K0871  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_K0881  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_K0891  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_K08101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_K08111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_K0861  
VYSL_BIOP_ORG     integer10   VyšetreniaLaboratórneBioptickéOrgány312121  
VYSL_BIOP_BLO     integer10   VyšetreniaLaboratórneBioptickéBločky312131  
VYSL_BIOP_PREP     integer10   VyšetreniaLaboratórneBioptickéPreparáty312141  
VYSL_CYTO_ODB     integer10   VyšetreniaLaboratórneCytologickéOdbery312161  
VYSL_CYTO_PREP     integer10   VyšetreniaLaboratórneCytologickéPreparáty312171  
VYSL_ELEK_BLO     integer10   VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéBločky3121121  
VYSL_INE_PREP     integer10   VyšetreniaLaboratórneInéPreparáty3121101  
PAC_BIOP     integer10   PacientiSmateriálomBiopsia312111  
PAC_CYTO     integer10   PacientiSmateriálomCytológia312151  
VYSL_HIST_CHF_PREP     integer10   VyšetreniaLaboratórneHistologickéHistochemickéPreparáty312181  
VYSL_IMUHISTCH__PREP     integer10   VyšetreniaLaboratórneImunoHistochemickéPreparáty312191  
PAC_ELEK     integer10   PacientiElektrónMikroskopickáAnalýza3121111  
VYSL_ELEK_REZ_FOTO     integer10   VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéRezyFoto3121131  
PAC_HYBR_MET     integer10   PacientiInSituHybridizačnéMetódy3121141  
VYSL_HYBR_MET     integer10   VyšetreniaLaboratórneInSituHybridizačnéMetódy3121151  
PAC_DNA_ANALYZA     integer10   PacientiInDNAanalýza3121161  
VYSL_DNA_ANALYZA     integer10   VyšetreniaLaboratórneDNAanalýza3121171  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):