Rozhranie: K07 Ročný výkaz o činnosti laborat. klin. imunológie a alergiológie

Typ záznamu K07

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_K0711  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_K0721  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_K0731  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_K0741  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_K0751  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_K0771  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_K0781  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_K0791  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_K07101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_K07111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_K0761  
VYS_HLA_TYP_ITR     integer10   VyšetreniaTypHLA-1trieda311111  
VYS_HLA_TYP_B27     integer10   VyšetreniaTypHLA-B27311121  
VYS_HLA_TYP_IITR_SER     integer10   VyšetreniaTypHLA-2triedaSérologicky311131  
VYS_HLA_TYP_IITR_DNA     integer10   VyšetreniaTypHLA-2triedaDNA311141  
VYS_AUTOIM_REUF     integer10   VyšetreniaAutoimunitaReumatoidnýFaktor311151  
VYS_AUTOIM_PRO_JA     integer10   VyšetreniaAutoimunitaProtilátkyJadrovýAntigén311161  
VYS_AUTOIM_PRO_ORG     integer10   VyšetreniaAutoimunitaProtilátkyOrgánovošpecifické311171  
VYSL_HUM_KV_IG     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínov312111  
VYSL_HUM_KV_IG_GAM     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínGAM312121  
VYSL_HUM_KV_IG_D     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínD312131  
VYSL_HUM_KV_IG_E_CEL     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínEcelkový312141  
VYSL_HUM_KV_IGG     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínPodtriedaIgG312151  
VYSL_HUM_KV_SP_IGE     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínŠpecifIgE312161  
VYSL_HUM_KV_SP_IGE_P     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínPotravIgE312171  
VYSL_HUM_KV_SP_IGE_I     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínInhalačIgE312181  
VYSL_HUM_KS     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystém312191  
VYSL_HUM_KS_C3     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémZložkaC33121101  
VYSL_HUM_KS_C4     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémZložkaC43121111  
VYSL_HUM_KS_AKT_KC     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémAktiváciaKlasicky3121121  
VYSL_HUM_KS_AKT_AC     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémAktiváciaAlternatívne3121131  
VYSL_HUM_KS_C1_INH     integer10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémInhibítorC13121141  
VYSL_HUM_FUN_C1_INH     integer10   VyšetreniaHumorImunitaFunkciaInhibítorC13121151  
VYSL_HUM_PRO_AFZ     integer10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápalu3121161  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_CRP     integer10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluCRP3121171  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_ORO     integer10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluOrosomukoid3121181  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_A1     integer10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluA1AT3121191  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_A2     integer10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluA2M3121201  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_TRA     integer10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluTransferín3121211  
VYSL_HUM_CIRK_IMKOMP     integer10   VyšetreniaHumorImunitaCirkulujúceImunokomplexy3121221  
VYSL_HUM_KRYOGLOB     integer10   VyšetreniaHumorImunitaCirkulujúceKryoglobulíny3121231  
VYSL_CEL_KRVOBR     integer10   VyšetreniaCelularImunitaBielyKrvnýObraz3121241  
VYSL_CEL_T_LYMF_EROZ     integer10   VyšetreniaCelularImunitaT-lymfocytovE-rozetami3121251  
VYSL_CEL_SUB_T_LYMF     integer10   VyšetreniaCelularImunitaSubpopuláciíT-lymfocytov3121261  
VYSL_CEL_SUB_B_LYMF     integer10   VyšetreniaCelularImunitaSubpopuláciíB-lymfocytov3121271  
VYSL_CEL_LTT     integer10   VyšetreniaCelularImunitaLTT3121281  
VYSL_CEL_FUNTESTFAG     integer10   VyšetreniaCelularImunitaFunkčnéTestyFagocytov3121291  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3121: Počet kvantitatívnych vyšetrení imunoglobulínov v R1 /VYSL_HUM_KV_IG/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení v R2-R6."Check(R1S1 >= R2S1+ R3S1+ R4S1+ R5S1+ R6S1)3121     R1S1  
2"Modul 3121: Počet kvantitatívnych vyšetrení na špecifický IgE v R6 /VYSL_HUM_KV_SP_IGE/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení na potravinový IgE v R7 /VYSL_HUM_KV_SP_IGE_P/ a na inhalačný IgE v R8 /VYSL_HUM_KV_SP_IGE_I/."Check(R6S1 >= R7S1+ R8S1)3121     R6S1  
3"Modul 3121: Počet vyšetrení komplementového systému v R9 /VYSL_HUM_KS/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení v R10-R14."Check(R9S1 >= R10S1+ R11S1+ R12S1+ R13S1+ R14S1)3121     R9S1  
4"Modul 3121: Počet vyšetrení proteínov akútnej fázy zápalu v R16 /VYSL_HUM_PRO_AFZ/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení v R17-R21."Check(R16S1 >= R17S1+ R18S1+ R19S1+ R20S1+ R21S1)3121     R16S1  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):