Rozhranie: K06 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok

Typ záznamu K06

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_K0611  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_K0621  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_K0631  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_K0641  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_K0651  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_K0671  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_K0681  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_K0691  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_K06101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_K06111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_K0661  
ZDRP_PRO_HK_PRIV     integer10   ZdravPomôckyProtézyHK-PrivykacieHK430411  
ZDRP_PRO_DK_PRIV     integer10   ZdravPomôckyProtézyDK-PrivykacieDK430471  
POM_PT_HK_1DEF     integer10   ZdrPomôckyProtézyHK1definitívneVyhotovenie430421  
POM_PT_HK_OP_END     integer10   ZdrPomôckyProtézyHKOpakovanéEndoskelet430431  
POM_PT_HK_OP_EXO     integer10   ZdrPomôckyProtézyHKOpakovanéExoskelet430441  
POM_PT_HK_SPEC     integer10   ZdrPomôckyProtézyHKŠpeciálne430451  
POM_PT_HK_VZEN     integer10   ZdrPomôckyProtézyHKVonkajšíZdrojEnergie430461  
POM_PT_DK_1DEF     integer10   ZdrPomôckyProtézyDK1definitívneVyhotovenie430481  
POM_PT_DK_OP_END     integer10   ZdrPomôckyProtézyDKOpakovanéEndoskelet430491  
POM_PT_DK_OP_EXO     integer10   ZdrPomôckyProtézyDKOpakovanéExoskelet4304101  
POM_PT_HK_SPEC_MP     integer10   ZdrPomôckyProtézyHKŠpeciálneMP4304111  
POM_PT_HK_SPEC_INE     integer10   ZdrPomôckyProtézyHKŠpeciálneIné4304121  
POM_ORT_IND_BD_HLA     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéBandážneHlavyAKrčChrbtice4304131  
POM_ORT_IND_BD_TRUP     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéBandážneTrupu4304141  
POM_ORT_IND_BD_HK     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéBandážneHK4304151  
POM_ORT_IND_BD_DK     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéBandážneDK4304161  
ORT_IND_NBD_HLA     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneHlavyAKrčChrbtice4304171  
ORT_IND_NBD_TRUP_MOD     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneTrupuModulárne4304181  
ORT_IND_NBD_TRUP_SED     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneTrupuSedacie4304191  
ORT_IND_NBD_TRUP_INE     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneTrupuIné4304201  
ORT_IND_NBD_HK_MOD     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneHKModulárne4304211  
ORT_IND_NBD_HK_INE     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneHKIné4304221  
ORT_IND_NBD_DK_MOD     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneDKModulárne4304231  
ORT_IND_NBD_DK_INE     integer10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneDKIné4304241  
ORT_SERIA_HLA_TRUP     integer10   ZdrPomôckyOrtézySériovoVyrobenéHlavyKrčChrbticeTrupu4304251  
ORT_SERIA_HK     integer10   ZdrPomôckyOrtézySériovoVyrobenéHK4304261  
ORT_SERIA_DK     integer10   ZdrPomôckyOrtézySériovoVyrobenéDK4304271  
POM_EPIT_INDIV     integer10   ZdrPomôckyEpitézyIndivVyrobené4304281  
POM_EPIT_SERIA     integer10   ZdrPomôckyEpitézySériovoVyrobené4304291  
ORTOP_OBUV_IND_POLT     integer10   ZdrPomôckyOrtopObuvIndivVyrobenáPolotovarová4304301  
ORTOP_OBUV_IND_JED     integer10   ZdrPomôckyOrtopObuvIndivVyrobenáJednoduchá4304311  
ORTOP_OBUV_IND_ZLOZ     integer10   ZdrPomôckyOrtopObuvIndivVyrobenáZložitá4304321  
ORTOP_OBUV_IND_VZL     integer10   ZdrPomôckyOrtopObuvIndivVyrobenáVeľmizložitá4304331  
ORTOP_OBUV_SERIA     integer10   ZdrPomôckyOrtopObuvSériovoVyrobená4304341  
ORTOP_VLOZ_IND_JED     integer10   ZdrPomôckyOrtopVložkyIndivVyrobenéJednoduché4304351  
ORTOP_VLOZ_IND_SPEC     integer10   ZdrPomôckyOrtopVložkyIndivVyrobenéŠpeciálne4304361  
ORTOP_VLOZ_SERIA     integer10   ZdrPomôckyOrtopVložkySériovoVyrobené4304371  
POM_OPRUPR_IND     integer10   ZdrPomôckyOrtopOpravyÚpravyIndivPomôcok4304381  
ZAR_VYD_OPPOM     integer10   ZariadenieVýdajňaOrtopedProtetickýchPomôcok430511  
ZAR_VYD_OPPOM_TMM     integer10   ZariadenieVýdajňaOrtopProtetPomôcokTrvaléMernéMiesto430521  
ZAR_VYD_OPPOM_VMM     integer10   ZariadenieVýdajňaOrtopProtetPomôcokVýjazdovéMernéMiesto430531  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):