Rozhranie: K04 Ročný výkaz o činnosti rádiológie

Typ záznamu K04

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_K0411  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_K0421  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_K0431  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_K0441  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_K0451  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_K0471  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_K0481  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_K0491  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_K04101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_K04111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_K0461  
PRIS_RTG_DO_8R     integer10   PrístrojeRádiologickéDo8RokovVčítane210411  
PRIS_RTG_OD_9R     integer10   PrístrojeRádiologickéOd9Rokov210412  
PRIS_USG_DO_8R     integer10   PrístrojeUltrazvukovéDo8RokovVčítane210421  
PRIS_USG_OD_9R     integer10   PrístrojeUltrazvukovéOd9Rokov210422  
PRIS_TERMOGR_DO_8R     integer10   PrístrojeTermografickéDo8RokovVčítane210431  
PRIS_TERMOGR_OD_9R     integer10   PrístrojeTermografickéOd9Rokov210432  
PRIS_VYV_AUT_DO_8R     integer10   PrístrojeVyvolávacieAutomatyDo8RokovVčítane210441  
PRIS_VYV_AUT_OD_9R     integer10   PrístrojeVyvolávacieAutomatyOd9Rokov210442  
PRIS_MULTI_KAM_DO_8R     integer10   PrístrojeMultiformátovéKameryDo8RokovVčítane210451  
PRIS_MULTI_KAM_OD_9R     integer10   PrístrojeMultiformátovéKameryOd9Rokov210452  
PRIS_EX_LITOTR_DO_8R     integer10   PrístrojeExtrakorporálnaLitotripsiaDo8RokovVčítane210461  
PRIS_EX_LITOTR_OD_9R     integer10   PrístrojeExtrakorporálnaLitotripsiaOd9Rokov210462  
PRIS_CT_DO_8R     integer10   PrístrojeCTDo8RokovVčítane210471  
PRIS_CT_OD_9R     integer10   PrístrojeCTOd9Rokov210472  
PRIS_MR_DO_8R     integer10   PrístrojeMagnetickáRezonanciaDo8RokovVčítane210481  
PRIS_MR_OD_9R     integer10   PrístrojeMagnetickáRezonanciaOd9Rokov210482  
PRIS_LASER_DO_8R     integer10   PrístrojeLaserDo8RokovVčítane210491  
PRIS_LASER_OD_9R     integer10   PrístrojeLaserOd9Rokov210492  
PRIS_OSTEODEN_DO_8R     integer10   PrístrojeOsteodenzitometriaDo8RokovVčítane2104101  
PRIS_OSTEODEN_OD_9R     integer10   PrístrojeOsteodenzitometriaOd9Rokov2104102  
VYS_SSKOP_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiaskopieAmbPac-0-18311311  
VYS_SSKOP_A_19     integer10   VyšetreniaSkiaskopieAmbPac-19+311312  
VYS_SSKOP_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiaskopieHospPac-0-18311313  
VYS_SSKOP_H_19     integer10   VyšetreniaSkiaskopieHospPac-19+311314  
VYS_SSKOP_TR_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryAmbPac-0-18311321  
VYS_SSKOP_TR_A_19     integer10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryAmbPac-19+311322  
VYS_SSKOP_TR_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryHospPac-0-18311323  
VYS_SSKOP_TR_H_19     integer10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryHospPac-19+311324  
VYS_SGR_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAmbPac-0-18311331  
VYS_SGR_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAmbPac-19+311332  
VYS_SGR_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecHospPac-0-18311333  
VYS_SGR_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecHospPac-19+311334  
VYS_SGR_ANGIO_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieAmbPac-0-18311341  
VYS_SGR_ANGIO_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieAmbPac-19+311342  
VYS_SGR_ANGIO_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieHospPac-0-18311343  
VYS_SGR_ANGIO_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieHospPac-19+311344  
VYS_SGR_TOMO_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieAmbPac-0-18311351  
VYS_SGR_TOMO_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieAmbPac-19+311352  
VYS_SGR_TOMO_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieHospPac-0-18311353  
VYS_SGR_TOMO_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieHospPac-19+311354  
VYS_SGR_URO_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieAmbPac-0-18311361  
VYS_SGR_URO_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieAmbPac-19+311362  
VYS_SGR_URO_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieHospPac-0-18311363  
VYS_SGR_URO_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieHospPac-19+311364  
VYS_SGR_CHOL_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoAmbPac-0-18311371  
VYS_SGR_CHOL_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoAmbPac-19+311372  
VYS_SGR_CHOL_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoHospPac-0-18311373  
VYS_SGR_CHOL_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoHospPac-19+311374  
VYS_SGR_ION_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéAmbPac-0-18311381  
VYS_SGR_ION_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéAmbPac-19+311382  
VYS_SGR_ION_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéHospPac-0-18311383  
VYS_SGR_ION_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéHospPac-19+311384  
VYS_SGR_MA_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieAmbPac-0-18311391  
VYS_SGR_MA_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieAmbPac-19+311392  
VYS_SGR_MA_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieHospPac-0-18311393  
VYS_SGR_MA_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieHospPac-19+311394  
VYS_SGR_MA_PR_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneAmbPac-0-183113101  
VYS_SGR_MA_PR_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneAmbPac-19+3113102  
VYS_SGR_MA_PR_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneHospPac-0-183113103  
VYS_SGR_MA_PR_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneHospPac-19+3113104  
VYS_SGR_BRON_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieAmbPac-0-183113111  
VYS_SGR_BRON_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieAmbPac-19+3113112  
VYS_SGR_BRON_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieHospPac-0-183113113  
VYS_SGR_BRON_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieHospPac-19+3113114  
VYS_SGR_USG_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukAmbPac-0-183113121  
VYS_SGR_USG_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukAmbPac-19+3113122  
VYS_SGR_USG_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukHospPac-0-183113123  
VYS_SGR_USG_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukHospPac-19+3113124  
VYS_SGR_CT_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaAmbPac-0-183113131  
VYS_SGR_CT_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaAmbPac-19+3113132  
VYS_SGR_CT_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaHospPac-0-183113133  
VYS_SGR_CT_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaHospPac-19+3113134  
VYS_SGR_MR_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaAmbPac-0-183113141  
VYS_SGR_MR_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaAmbPac-19+3113142  
VYS_SGR_MR_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaHospPac-0-183113143  
VYS_SGR_MR_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaHospPac-19+3113144  
VYS_SGR_DIAP_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyAmbPac-0-183113151  
VYS_SGR_DIAP_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyAmbPac-19+3113152  
VYS_SGR_DIAP_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyHospPac-0-183113153  
VYS_SGR_DIAP_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyHospPac-19+3113154  
VYS_SGR_OSTEO_A_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaAmbPac-0-183113161  
VYS_SGR_OSTEO_A_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaAmbPac-19+3113162  
VYS_SGR_OSTEO_H_0018     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaHospPac-0-183113163  
VYS_SGR_OSTEO_H_19     integer10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaHospPac-19+3113164  
MAT_RTG     integer10   MateriálRTG430311  
MAT_CHEM_VYV     integer10   MateriálChemikálieVývojka430321  
MAT_CHEM_UST     integer10   MateriálChemikálieUstaľovač430331  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3113: Počet skiaskopických vyšetrení v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení tráviacej rúry v R2S"+j+"."Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj)3113j={1-4}   R1Sj  
2"Modul 3113: Počet skiagrafických a špeciálnych vyšetrení v R3S"+j+" musí byť väčší alebo rovný súčtu vybraných vyšetrení v [R4 až R9 + R11 až R16]S"+j+"."Forcheck(j, R3Sj >= R4Sj + R5Sj + R6Sj + R7Sj + R8Sj + R9Sj + R11Sj + R12Sj + R13Sj + R14Sj + R15Sj + R16Sj)3113j={1-4}   R3Sj  
3"Modul 3113: Počet mamografií v R9S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych mamografií u žien v R10S"+j+"."Forcheck(j, R9Sj >= R10Sj)3113j={1-4}   R9Sj  
4"Medzimodulové varovanie: Ak uvádzate ultrazvukové vyšetrenia v R12 modulu 3113 /VYS_SGR_USG_*/ , musíte mať uvedený ultrazvukový prístroj v R2 modulu 2104 /PRIS_USG_*/."Check (IF (Sum(j,R12Sj)>0, M2104R2S1 + M2104R2S2 >0, TRUE))3113j={1-4}   M2104R2S1; M2104R2S2  
5"Medzimodulové varovanie: Ak uvádzate vyšetrenia počítačovou tomografiou v R13 modulu 3113 /VYS_SGR_CT_*/ , musíte mať uvedený CT prístroj v R7 modulu 2104 /PRIS_CT_*/."Check (IF (Sum(j,R13Sj)>0, M2104R7S1 + M2104R7S2 >0, TRUE))3113j={1-4}   M2104R7S1; M2104R7S2  
6"Medzimodulové varovanie: Ak uvádzate vyšetrenia magnetickou rezonanciou v R14 modulu 3113 /VYS_SGR_MR_*/ , musíte mať uvedený MR prístroj v R8 modulu 2104 /PRIS_MR_*/."Check (IF (Sum(j,R14Sj)>0, M2104R8S1 + M2104R8S2 >0, TRUE))3113j={1-4}   M2104R8S1; M2104R8S2  
7"Medzimodulové varovanie: Ak uvádzate osteodenzitometrické vyšetrenia v R16 modulu 3113 /VYS_SGR_OSTEO_*/ , musíte mať uvedený príslušný prístroj v R10 modulu 2104 /PRIS_OSTEODEN_*/."Check (IF (Sum(j,R16Sj)>0, M2104R10S1 + M2104R10S2 >0, TRUE))3113j={1-4}   M2104R10S1; M2104R10S2  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):