Rozhranie: K02 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie - prac.SVLZ

Typ záznamu K02

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_K0211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_K0221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_K0231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_K0241  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_K0251  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_K0271  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_K0281  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_K0291  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_K02101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_K02111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_K0261  
DAR_EVI_M     integer10   DarcoviaEvidovaníK-31-12322911  
DAR_EVI_Z     integer10   DarcoviaEvidovaníK-31-12322912  
DAR_AKT_PRAV_M     integer10   DarcoviaAktívniPravidelní322921  
DAR_AKT_PRAV_Z     integer10   DarcoviaAktívniPravidelní322922  
DAR_AKT_PRVO_M     integer10   DarcoviaAktívniPrvodarcovia322931  
DAR_AKT_PRVO_Z     integer10   DarcoviaAktívniPrvodarcovia322932  
VYS_DAR_PRAV     integer10   VyšetreniaPravidelníDarcovia311211  
VYS_DAR_PRVO     integer10   VyšetreniaPrvodarcovia311212  
VYS_DAR_AUTOL     integer10   VyšetreniaAutológniDarcovia311213  
VYS_VYRAD_DAR_PRAV     integer10   VyšetreniaVyradeníPravidelníDarcovia311221  
VYS_VYRAD_DAR_PRVO     integer10   VyšetreniaVyradeníPrvodarcovia311222  
VYS_VYRAD_DAR_AUTOL     integer10   VyšetreniaVyradeníAutológniDarcovia311223  
VYS_KRV_DAR_PRAV     integer10   VyšetreniaKrvnáVzorkaPravidelníDarcovia311231  
VYS_KRV_DAR_PRVO     integer10   VyšetreniaKrvnáVzorkaPrvodarcovia311232  
VYS_KRV_DAR_AUTOL     integer10   VyšetreniaKrvnáVzorkaAutológniDarcovia311233  
ODB_CE_KRV_DAR_DOB     integer10   OdberyCeláKrvDobrovoľníDarcovia314211  
ODB_CE_KRV_DAR_PLA     integer10   OdberyCeláKrvPlateníDarcovia314212  
ODB_CE_KRV_DAR_AUTOL     integer10   OdberyCeláKrvAutológniDarcovia314213  
ODB_PLAZ_DAR_DOB     integer10   OdberyKrviniekPlazmaDobrovoľníDarcovia314221  
ODB_PLAZ_DAR_PLA     integer10   OdberyKrviniekPlazmaPlateníDarcovia314222  
ODB_PLAZ_DAR_AUTOL     integer10   OdberyKrviniekPlazmaAutológniDarcovia314223  
ODB_ERYT_DAR_DOB     integer10   OdberyKrviniekErytrocytyDobrovoľníDarcovia314231  
ODB_ERYT_DAR_PLA     integer10   OdberyKrviniekErytrocytyPlateníDarcovia314232  
ODB_ERYT_DAR_AUTOL     integer10   OdberyKrviniekErytrocytyAutológniDarcovia314233  
ODB_TROM_DAR_DOB     integer10   OdberyKrviniekTrombocytyDobrovoľníDarcovia314241  
ODB_TROM_DAR_PLA     integer10   OdberyKrviniekTrombocytyPlateníDarcovia314242  
ODB_TROM_DAR_AUTOL     integer10   OdberyKrviniekTrombocytyAutológniDarcovia314243  
ODB_LEUK_DAR_DOB     integer10   OdberyKrviniekLeukocytyDobrovoľníDarcovia314251  
ODB_LEUK_DAR_PLA     integer10   OdberyKrviniekLeukocytyPlateníDarcovia314252  
ODB_LEUK_DAR_AUTOL     integer10   OdberyKrviniekLeukocytyAutológniDarcovia314253  
ODB_PKB_DAR_DOB     integer10   OdberyKrviniekPerifKrvotvornéBunkyDobrovoľníDarcovia314271  
ODB_PKB_DAR_PLA     integer10   OdberyKrviniekPerifKrvotvornéBunkyPlateníDarcovia314272  
ODB_PKB_DAR_AUTOL     integer10   OdberyKrviniekPerifKrvotvornéBunkyAutológniDarcovia314273  
ODB_KOMBI_DAR_DOB     integer10   OdberyKrviniekKombináciaPlazmaTrombocytyDobrovoľníDarcovia314261  
ODB_KOMBI_DAR_PLA     integer10   OdberyKrviniekKombináciaPlazmaTrombocytyPlateníDarcovia314262  
ODB_KOMBI_DAR_AUTOL     integer10   OdberyKrviniekKombináciaPlazmaTrombocytyAutológniDarcovia314263  
CISV_HEM_VYSET_2     varchar4OK2_3121LaboratórneVyšetreniaHaT3121   1  
VYSL_PH     integer10OK2_3121VyšetLaboratórnePacientHospitalizovaný3121   2  
VYSL_PA     integer10OK2_3121VyšetLaboratórnePacientAmbulantný3121   3  
VYSL_DAR     integer10OK2_3121VyšetLaboratórneDarca3121   4  
VYSL_ERYT_LE     integer10   VyšetLaboratórneErytrocytyLe312211  
VYSL_ERYT_LE_NK     integer10   VyšetLaboratórneErytrocytyLeNagoetteKomôrka312212  
VYSL_ERYT_TR     integer10   VyšetLaboratórneErytrocytyTr312213  
VYSL_ERYT_HTK     integer10   VyšetLaboratórneErytrocytyHtk312214  
VYSL_ERYT_HB     integer10   VyšetLaboratórneErytrocytyHb312215  
VYSL_ERYT_FVIII     integer10   VyšetLaboratórneErytrocyty-fVIII312216  
VYSL_ERYT_CB     integer10   VyšetLaboratórneErytrocytyC.B.312217  
VYSL_ERYT_VOL_HB     integer10   VyšetLaboratórneErytrocytyVoľnýHb312218  
VYSL_ERYT_STER     integer10   VyšetLaboratórneErytrocytySterilita312219  
VYSL_TROM_LE     integer10   VyšetLaboratórneTrombocytyLe312221  
VYSL_TROM_LE_NK     integer10   VyšetLaboratórneTrombocytyLeNagoetteKomôrka312222  
VYSL_TROM_TR     integer10   VyšetLaboratórneTrombocytyTr312223  
VYSL_TROM_HTK     integer10   VyšetLaboratórneTrombocytyHtk312224  
VYSL_TROM_HB     integer10   VyšetLaboratórneTrombocytyHb312225  
VYSL_TROM_FVIII     integer10   VyšetLaboratórneTrombocyty-fVIII312226  
VYSL_TROM_CB     integer10   VyšetLaboratórneTrombocytyC.B.312227  
VYSL_TROM_VOL_HB     integer10   VyšetLaboratórneTrombocytyVoľnýHb312228  
VYSL_TROM_STER     integer10   VyšetLaboratórneTrombocytySterilita312229  
VYSL_PLAZ_LE     integer10   VyšetLaboratórnePlazmaLe312231  
VYSL_PLAZ_LE_NK     integer10   VyšetLaboratórnePlazmaLeNagoetteKomôrka312232  
VYSL_PLAZ_TR     integer10   VyšetLaboratórnePlazmaTr312233  
VYSL_PLAZ_HTK     integer10   VyšetLaboratórnePlazmaHtk312234  
VYSL_PLAZ_HB     integer10   VyšetLaboratórnePlazmaHb312235  
VYSL_PLAZ_FVIII     integer10   VyšetLaboratórnePlazma-fVIII312236  
VYSL_PLAZ_CB     integer10   VyšetLaboratórnePlazmaC.B.312237  
VYSL_PLAZ_VOL_HB     integer10   VyšetLaboratórnePlazmaVoľnýHb312238  
VYSL_PLAZ_STER     integer10   VyšetLaboratórnePlazmaSterilita312239  
CISV_TRANS_LIEKY_1     varchar2OK2_3233TransfúzneLieky132331    
REAK_HEMO_ABO     integer10OK2_3233ReakcieTransfúzneHemolytickéABO32332    
REAK_HEMO_INA_INKOM     integer10OK2_3233ReakcieTransfúzneHemolytickéInáInkompatibilita32333    
REAK_HEMO_NEIMU     integer10OK2_3233ReakcieTransfúzneHemolytickéNeimúnne32334    
REAK_HORUC     integer10OK2_3233ReakcieTransfúzneHorúčaté32335    
REAK_ALERG     integer10OK2_3233ReakcieTransfúzneAlergické32336    
REAK_TRALI     integer10OK2_3233ReakcieTransfúzneTRALI32337    
REAK_PTP     integer10OK2_3233ReakcieTransfúznePTP32338    
REAK_GVHD     integer10OK2_3233ReakcieTransfúzneGVHD32339    
REAK_BAKTER     integer10OK2_3233ReakcieTransfúzneBakteriálne323310    
REAK_VIRUS     integer10OK2_3233ReakcieTransfúzneVírusové323311    
REAK_PARAZ     integer10OK2_3233ReakcieTransfúzneParazitárne323312    
REAK_INE     integer10OK2_3233ReakcieTransfúzneIné323313    
CISV_TRANS_LIEKY_2_3     varchar3OK2_4303TransfúzneLieky243031    
LIEK_TU_INTER     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaInternáMedicína43032    
LIEK_TU_HEMAT     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaHematológia43033    
LIEK_TU_JIS_ARO_DOS     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaJIS-ARO-Dospelí43034    
LIEK_TU_PED     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaPediatria43035    
LIEK_TU_JIS_ARO_PED     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaJIS-ARO-Pediatria43036    
LIEK_TU_URAZ     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaÚrazováChirurgia43037    
LIEK_TU_ORTOP     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaOrtopédia43038    
LIEK_TU_KARDIO     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaKardiochirurgia43039    
LIEK_TU_TRANS     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaTransplantačnáChirurgia430310    
LIEK_TU_GYN_POR     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaGynekológiaPôrodníctvo430311    
LIEK_TU_INE_CHIR     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaInéChirurgickéOdbory430312    
LIEK_TU_ONKO_DOS     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaOnkológiaDospelí430313    
LIEK_TU_ONKO_DE     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaOnkológiaDeti430314    
LIEK_TU_DIAL     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaDialýza430315    
LIEK_TU_OST     float1OK2_4303LiekT.U.SpotrebaOstatné430316    
CISV_TRANS_LIEKY_2_1     varchar3OK2_4301TransfúzneLieky243011    
LIEK_TU_ZVYSOK     float1OK2_4301LiekT.U.ZvyšokZPredchádzajúcehoRoka43012    
LIEK_TU_VYR_VO     float1OK2_4301LiekT.U.VýrobaVlastnéOdbery43013    
LIEK_TU_VYR_NAK_NCK     float1OK2_4301LiekT.U.VýrobaNakúpenáNevyšetrenáCeláKrv43014    
LIEK_TU_NAK_PRES     float1OK2_4301LiekT.U.NákupPresun43015    
LIEK_TU_PRED_PRES     float1OK2_4301LiekT.U.PredajPresun43016    
LIEK_TU_EXPE_VLZ     float1OK2_4301LiekT.U.ExpedíciaVoVlastnomZariadení43017    
LIEK_TU_ZNEH_EXP     float1OK2_4301LiekT.U.ZnehodnotenéExpirované43018    
LIEK_TU_ZNEH_INE     float1OK2_4301LiekT.U.ZnehodnotenéIné43019    
LIEK_TU_ZOSTATOK     float1OK2_4301LiekT.U.ZostatokNaKonciRoka430110    
CISV_TRANS_LIEKY_2_2     varchar3OK2_4302TransfúzneLieky24302   1  
LIEK_TU_VYR     float1OK2_4302LiekT.U.Vyrobený4302   2  
LIEK_TU_EXPE     float1OK2_4302LiekT.U.Expedovaný4302   3  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
DARC_INFEKCIE     varchar2OK2_3238DarcoviaInfekcie3238   1  
DARC_PRAV_DAR     integer10OK2_3238DarcoviaOdberPravidelnýchDarcov3238   2  
DARC_PRAV_DAR_RE     integer10OK2_3238DarcoviaOdberPravidelnýchDarcovReaktívne3238   3  
DARC_PRAV_DAR_RE_PK     integer10OK2_3238DarcoviaOdberPravidelnýchDarcovReaktívnePozitívKonfirm3238   4  
DARC_PRVO_DAR     integer10OK2_3238DarcoviaOdberPrvodarcov3238   5  
DARC_PRVO_DAR_RE     integer10OK2_3238DarcoviaOdberPrvodarcovReaktívne3238   6  
DARC_PRVO_DAR_RE_PK     integer10OK2_3238DarcoviaOdberPrvodarcovReaktívnePozitívKonfirm3238   7  
DARC_AUTOL_DAR     integer10OK2_3238DarcoviaOdberAutológnychDarcov3238   8  
DARC_AUTOL_DAR_RE     integer10OK2_3238DarcoviaOdberAutológnychDarcovReaktívne3238   9  
DARC_AUTOL_DAR_RE_PK     integer10OK2_3238DarcoviaOdberAutológnychDarcovReaktívnePozitívKonfirm3238   10  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3112: Počet vyšetrených darcov krvi v R1S"+j+" /VYS_DAR_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyradených darcov v R2S"+j+" /VYS_VYRAD_DAR_*/."Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj)3112j={1-3}   R1Sj  
2"Modul 3238: Počet vyšetrených pravidelných darcov krvi v R"+i+"S2 /DARC_PRAV_DAR/ musí byť väčší alebo rovný počtu reaktívnych pravidelných darcov v R"+i+"S3 /DARC_PRAV_DAR_RE/."Forcheck(i, RiS2 >= RiS3)3238i={1-PR}   RiS2  
3"Modul 3238: Počet reaktívnych pravidelných darcov krvi v R"+i+"S3 /DARC_PRAV_DAR_RE/ musí byť väčší alebo rovný počtu pozitívne konfirmovaných pravidelných darcov v R"+i+"S4 /DARC_PRAV_DAR_RE_PK/."Forcheck(i, RiS3 >= RiS4)3238i={1-PR}   RiS3  
4"Modul 3238: Počet vyšetrených prvodarcov v R"+i+"S5 /DARC_PRVO_DAR/ musí byť väčší alebo rovný počtu reaktívnych prvodarcov v R"+i+"S6 /DARC_PRVO_DAR_RE/."Forcheck(i, RiS5 >= RiS6)3238i={1-PR}   RiS5  
5"Modul 3238: Počet reaktívnych prvodarcov v R"+i+"S6 /DARC_PRVO_DAR_RE/ musí byť väčší alebo rovný počtu pozitívne konfirmovaných prvodarcov v R"+i+"S7 /DARC_PRVO_DAR_RE_PK/."Forcheck(i, RiS6 >= RiS7)3238i={1-PR}   RiS6  
6"Modul 3238: Počet vyšetrených autológnych darcov krvi v R"+i+"S8 /DARC_AUTOL_DAR/ musí byť väčší alebo rovný počtu reaktívnych autológnych darcov v R"+i+"S9 /DARC_AUTOL_DAR_RE/."Forcheck(i, RiS8 >= RiS9)3238i={1-PR}   RiS8  
7"Modul 3238: Počet reaktívnych autológnych darcov krvi v R"+i+"S9 /DARC_AUTOL_DAR_RE/ musí byť väčší alebo rovný počtu pozitívne konfirmovaných autológnych darcov v R"+i+"S10 /DARC_AUTOL_DAR_RE_PK/."Forcheck(i, RiS9 >= RiS10)3238i={1-PR}   RiS9  
8"Modul 4301: Zostatok transfúznych liekov na konci roka v R10S"+j+" sa musí rovnať R2S"+j+" + R3S"+j+" + R4S"+j+" + R5S"+j+" - R6S"+j+" - R7S"+j+" - R8S"+j+" - R9S"+jForcheck(j, (R10Sj==((R2Sj + R3Sj + R4Sj + R5Sj) - (R6Sj + R7Sj + R8Sj + R9Sj))))4301j={1-PS}   R10Sj  
9"Medzimodulová kontrola: Počet aktívnych prvodarcov /muži + ženy/ v m.3229 v R3 /DAR_AKT_PRVO_M + DAR_AKT_PRVO_Z/ musí byť rovný počtu uvádzaných vyšetrení prvodarcov za riadky R1 a R2 v m.3112, [R1S2-R2S2] /VYS_DAR_PRVO - VYS_VYRAD_DAR_PRVO/."Check (M3112R1S2-M3112R2S2==M3229R3S1+M3229R3S2)3229     R3S1; R3S2  
10"Medzimodulová kontrola: Počet vyšetrení pravidelných darcov a prvodarcov {bez vyradených} v m.3112 musí byť rovný počtu odberov vykonaných dobrovoľným a plateným darcom v m.3142 {súčet riadkov v S1+S2}."Check (M3112R1S1+M3112R1S2-M3112R2S1-M3112R2S2==SSum (i,j, M3142RiSj))3142i={1-7}; j={1-2}      
11"Medzimodulová kontrola: Počet vyšetrení autológnych darcov v m.3112 v S3 /VYS_DAR_AUTOL-VYS_VYRAD_DAR_AUTOL/ musí byť rovný počtu odberov vykonaných autológnym darcom v m.3142 v S3 /ODB_*_DAR_AUTOL/."Check (M3112R1S3-M3112R2S3==Sum (i, M3142RiS3))3142i={1-7}      
12"Medzimodulová kontrola: Výroba celej krvi na hemoterapiu v m.4301 [R3+R4]S1 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobenej celej krvi deleukotizovanej v m.4302 v R1S2 /LIEK_TU_VYR/."Check (M4301R3S1+M4301R4S1 >=M4302R1S2)4301     M4302R1S2  
13"Medzimodulová kontrola: Výroba erytrocytových prípravkov v m.4301 [R3+R4]S2 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť rovná vyrobeným erytrocytovým prípravkom v m.4302 [R2 až R10]S2 /LIEK_TU_VYR/."Check (M4301R3S2+M4301R4S2 ==Sum(i, M4302RiS2))4302i={2-10}   M4302R2S2  
14"Medzimodulová kontrola: Výroba trombocytov z celej krvi v m.4301 [R3+R4]S3 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobeným trombocytom z celej krvi poolovaným, deleukotizovaným v m.4302 v R12S2 /LIEK_TU_VYR/."Check (M4301R3S3+M4301R4S3 >=M4302R12S2)4301     M4302R12S2  
15"Medzimodulová kontrola: Výroba trombocytov z aferézy v m.4301 v R3S4 /LIEK_TU_VYR_VO/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobeným trombocytom z aferézy deleukotizovaným v m.4302 v R13S2 /LIEK_TU_VYR/."Check (M4301R3S4 >= M4302R13S2)4301     M4302R13S2  
16"Medzimodulová kontrola: Výroba leukocytov v m.4301 [R3+R4]S5 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť rovná vyrobeným leukocytom z aferézy a leukocytom z buffy coatu v m.4302 [R16+R17]S2 /LIEK_TU_VYR/."Check (M4301R3S5+M4301R4S5 == M4302R16S2+M4302R17S2)4301     M4302R16S2; M4302R17S2  
17"Medzimodulová kontrola: Výroba plazmy na hemoterapiu v m.4301 [R3+R4]S6 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobenej plazme na hemoterapiu karantenizovanej v m.4302 v R18S2 /LIEK_TU_VYR/."Check (M4301R3S6+M4301R4S6 >=M4302R18S2)4301     M4302R18S2  
18"Medzimodulová kontrola: Expedícia celej krvi na hemoterapiu v m.4301 v R7S1 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovanej celej krvi deleukotizovanej v m.4302 v R1S3 /LIEK_TU_EXPE/."Check (M4301R7S1 >= M4302R1S3)4301     M4301R7S1  
19"Medzimodulová kontrola: Expedícia erytrocytových prípravkov v m.4301 v R7S2 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť rovná expedovaným erytrocytovým prípravkom v m.4302 [R2 až R10]S3 /LIEK_TU_EXPE/."Check (M4301R7S2 ==Sum(i, M4302RiS3))4302i={2-10}   M4301R7S2  
20"Medzimodulová kontrola: Expedícia trombocytov z celej krvi v m.4301 v R7S3 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovaným trombocytom z celej krvi poolovaným, deleukotizovaným v m.4302 v R12S3 /LIEK_TU_EXPE/."Check (M4301R7S3 >=M4302R12S3)4301     M4301R7S3  
21"Medzimodulová kontrola: Expedícia trombocytov z aferézy v m.4301 v R7S4 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovaným trombocytom z aferézy deleukotizovaným v m.4302 v R13S3 /LIEK_TU_EXPE/."Check (M4301R7S4 >= M4302R13S3)4301     M4301R7S4  
22"Medzimodulová kontrola: Expedícia leukocytov v m.4301 v R7S5 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť rovná expedovaným leukocytom z aferézy a leukocytom z buffy coatu v m.4302 [R16+R17]S3 /LIEK_TU_EXPE/."Check (M4301R7S5 == M4302R16S3+M4302R17S3)4301     M4301R7S5  
23"Medzimodulová kontrola: Expedícia plazmy na hemoterapiu v m.4301 v R7S6 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovanej plazme na hemoterapiu karantenizovanej v m.4302 v R18S3 /LIEK_TU_EXPE/."Check (M4301R7S6 >=M4302R18S3)4301     M4301R7S6  
24"Medzimodulová kontrola: Výroba plazmy na hemoterapiu v m.4301 [R3+R4]S6 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobenej plazme na hemoterapiu vírusovo inaktivovanej v m.4302 v R19S2 /LIEK_TU_VYR/."Check (M4301R3S6+M4301R4S6 >=M4302R19S2)4301     M4302R19S2  
25"Medzimodulová kontrola: Expedícia plazmy na hemoterapiu v m.4301 v R7S6 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovanej plazme na hemoterapiu vírusovo inaktivovanej v m.4302 v R19S3 /LIEK_TU_EXPE/."Check (M4301R7S6 >=M4302R19S3)4301     M4301R7S6  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):