Rozhranie: K01 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie

Typ záznamu K01

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_K0111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_K0121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_K0131  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_K0141  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_K0151  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_K0171  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_K0181  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_K0191  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_K01101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_K01111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_K0161  
VYSL_BIOCH_RUTIN     integer10   VyšetreniaLaboratórneBiochemickéRutinné312111  
VYSL_BIOCH_STATIM     integer10   VyšetreniaLaboratórneBiochemickéStatimové312121  
VYSL_BIOCH_POHOT     integer10   VyšetreniaLaboratórneBiochemickéVPohotovosti312131  
VYSL_KONT_RUTIN     integer10   VyšetreniaLaboratórneNaKontroluRutinné312141  
VYSL_KONT_STATIM     integer10   VyšetreniaLaboratórneNaKontroluStatimové312151  
VYSL_KONT_POHOT     integer10   VyšetreniaLaboratórneNaKontroluVPohotovosti312161  
VYSL_OST     integer10   VyšetreniaLaboratórneOstatné312171  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):