Rozhranie: J01 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti

Typ záznamu J01

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_J0111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_J0121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_J0131  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_J0141  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_J0151  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_J0171  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_J0181  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_J0191  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_J01101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_J01111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_J0161  
MIES_P     integer10   PočetDennýchMiestK31.12.230111  
MIES_P_0018     integer10   PočetDennýchMiestK31.12.Deti-0-18230112  
CISV_J1_1   ÁNOvarchar4OJ1_3602Výkony v jednodňovej zdravotnej starostlivosti 3602   1  
CISV_J1_3   ÁNOvarchar4OJ1_3602Výkony v jednodňovej zdravotnej starostlivosti3602   2  
P_OPE_0018     integer10OJ1_3602PočetPacientovOperovaných-0-183602   3  
P_OPE_19     integer10OJ1_3602PočetPacientovOperovaných-193602   4  
HOSP_OPE_0018     integer10OJ1_3602PočetHospitalizovanýchPoOperácii-0-183602   5  
HOSP_OPE_19     integer10OJ1_3602PočetHospitalizovanýchPoOperácii-193602   6  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 2301: Musí byť vyplnený počet denných miest v R1S1 /MIES_P/."Check(NOT ISNULL(R1S1))2301        
2"Modul 2301: Počet denných miest k 31.12. v R1S1 /MIES_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu denných miest pre deti v R1S2 /MIES_P_0018/."Check(R1S1 >= R1S2)2301     R1S1  
3"Modul 3602: Počet operovaných pacientov vo veku 0-18 rokov v R"+i+"S3 /P_OPE_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu hospitalizovaných pacientov vo veku 0-18 rokov v R"+i+"S5 /HOSP_OPE_0018/."Forcheck(i, RiS3 >= RiS5)3602i={1-PR}   RiS3  
4"Modul 3602: Počet operovaných pacientov vo veku nad 19 rokov v R"+i+"S4 /P_OPE_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu hospitalizovaných pacientov vo veku nad 19 rokov v R"+i+"S6 /HOSP_OPE_19/."Forcheck(i, RiS4>= RiS6)3602i={1-PR}   RiS4  
6"Modul 3602: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ musí byť v R"+i+"S1 uvedené zameranie a v S2 výkony JZS pre deti podľa metodických pokynov."FORCHECK(i,(IF(SUBSTR(M0_J01R4S1,7,3)=="107" OR SUBSTR(M0_J01R4S1,7,3)=="108" OR SUBSTR(M0_J01R4S1,7,3)=="109" OR SUBSTR(M0_J01R4S1,7,3)=="114" OR SUBSTR(M0_J01R4S1,7,3)=="336", SUBSTR(RiS1,1,1)=="a" OR SUBSTR(RiS1,1,1)=="b" OR SUBSTR(RiS1,1,1)=="c" OR SUBSTR(RiS1,1,1)=="e" OR SUBSTR(RiS1,1,1)=="f" OR SUBSTR(RiS1,1,1)=="g" OR SUBSTR(RiS1,1,1)=="h" OR SUBSTR(RiS1,1,1)=="i",TRUE)))3602i={1-PR}   RiS1ÁNO
7Pre daný výkon JZS u pacientov vo veku 0-18 musí byť zvolený zodpovedajúci výkon zo skupiny kódov pre deti. /CISV_J1_3, P_OPE_0018/.forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/J01/Vykon_CISV_J1_3_Vek_0018_Warn_2018.js")( riadok.getValue("CISV_J1_3", null), riadok.getValue("P_OPE_0018", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "P_OPE_0018"}] })3602i={1-PR}   RiS3  
8Pre daný výkon JZS u pacientov vo veku 0-18 musí byť zvolený zodpovedajúci výkon zo skupiny kódov pre deti. /CISV_J1_3, HOSP_OPE_0018/.forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/J01/Vykon_CISV_J1_3_Vek_0018_Warn_2018.js")( riadok.getValue("CISV_J1_3", null), riadok.getValue("HOSP_OPE_0018", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "HOSP_OPE_0018"}] })3602i={1-PR}   RiS5  
9"Za kód JZS u detí nemôže byť vyplnený údaj vo vekovej skupine dospelí 19+ /CISV_J1_3, P_OPE_19/!"Forcheck(i, IF(SUBSTR(RiS2,1,1)=="a" OR SUBSTR(RiS2,1,1)=="b" OR SUBSTR(RiS2,1,1)=="c" OR SUBSTR(RiS2,1,1)=="e" OR SUBSTR(RiS2,1,1)=="f" OR SUBSTR(RiS2,1,1)=="g" OR SUBSTR(RiS2,1,1)=="h" OR SUBSTR(RiS2,1,1)=="i", RiS4=0 OR ISNULL(RiS4), TRUE))3602i={1-PR}   RiS4ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISV_J1_1
Obmedzovaná položka: CISV_J1_3
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a101
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a102
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a103
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a104
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a105
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a106
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a107
CISV_J1_1b200CISV_J1_3a107
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a108
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a109
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a110
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a111
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a112
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a113
CISV_J1_1g000CISV_J1_3a113
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a114
CISV_J1_1g000CISV_J1_3a114
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a115
CISV_J1_1g000CISV_J1_3a115
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a116
CISV_J1_1g000CISV_J1_3a116
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a117
CISV_J1_1g000CISV_J1_3a117
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a118
CISV_J1_1a100CISV_J1_3a119
CISV_J1_1b200CISV_J1_3b201
CISV_J1_1b200CISV_J1_3b202
CISV_J1_1c300CISV_J1_3b202
CISV_J1_1b200CISV_J1_3b203
CISV_J1_1c300CISV_J1_3b203
CISV_J1_1b200CISV_J1_3b204
CISV_J1_1c300CISV_J1_3b204
CISV_J1_1b200CISV_J1_3b205
CISV_J1_1c300CISV_J1_3b205
CISV_J1_1b200CISV_J1_3b206
CISV_J1_1b200CISV_J1_3b207
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c301
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c302
CISV_J1_1f000CISV_J1_3c302
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c303
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c304
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c305
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c306
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c307
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c308
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c309
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c310
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c311
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c312
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c313
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c314
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c315
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c316
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c317
CISV_J1_1c300CISV_J1_3c318
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e001
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e002
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e003
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e004
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e005
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e006
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e007
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e008
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e009
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e010
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e011
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e012
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e013
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e014
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e015
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e016
CISV_J1_1e000CISV_J1_3e017
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f001
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f002
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f003
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f004
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f005
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f006
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f007
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f008
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f009
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f010
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f011
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f012
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f013
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f014
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f015
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f016
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f017
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f018
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f019
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f020
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f021
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f022
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f023
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f024
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f025
CISV_J1_1f000CISV_J1_3f026
CISV_J1_1g000CISV_J1_3g001
CISV_J1_1g000CISV_J1_3g002
CISV_J1_1g000CISV_J1_3g003
CISV_J1_1g000CISV_J1_3g004
CISV_J1_1g000CISV_J1_3g005
CISV_J1_1g000CISV_J1_3g006
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h001
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h002
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h003
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h004
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h005
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h006
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h007
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h008
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h009
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h010
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h011
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h012
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h013
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h014
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h015
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h016
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h017
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h018
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h019
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h020
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h021
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h022
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h023
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h024
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h025
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h026
CISV_J1_1h000CISV_J1_3h027
CISV_J1_1i000CISV_J1_3i001
CISV_J1_1i000CISV_J1_3i002
CISV_J1_1i000CISV_J1_3i003
CISV_J1_1i000CISV_J1_3i004
CISV_J1_1i000CISV_J1_3i005
CISV_J1_11100CISV_J1_31001
CISV_J1_11100CISV_J1_31010
CISV_J1_11100CISV_J1_31020
CISV_J1_12000CISV_J1_31020
CISV_J1_11100CISV_J1_31030
CISV_J1_12000CISV_J1_31030
CISV_J1_11100CISV_J1_31040
CISV_J1_11100CISV_J1_31060
CISV_J1_11100CISV_J1_31070
CISV_J1_11100CISV_J1_31080
CISV_J1_11100CISV_J1_31090
CISV_J1_11100CISV_J1_31091
CISV_J1_11100CISV_J1_31100
CISV_J1_11100CISV_J1_31111
CISV_J1_11100CISV_J1_31112
CISV_J1_11100CISV_J1_31113
CISV_J1_11100CISV_J1_31114
CISV_J1_11100CISV_J1_31120
CISV_J1_11100CISV_J1_31130
CISV_J1_11100CISV_J1_31140
CISV_J1_11300CISV_J1_31150
CISV_J1_11100CISV_J1_31160
CISV_J1_11200CISV_J1_31220
CISV_J1_11200CISV_J1_31230
CISV_J1_11200CISV_J1_31240
CISV_J1_11200CISV_J1_31250
CISV_J1_11200CISV_J1_31260
CISV_J1_11200CISV_J1_31270
CISV_J1_11200CISV_J1_31291
CISV_J1_11200CISV_J1_31292
CISV_J1_11200CISV_J1_31293
CISV_J1_11200CISV_J1_31301
CISV_J1_11200CISV_J1_31302
CISV_J1_11200CISV_J1_31303
CISV_J1_11200CISV_J1_31304
CISV_J1_11200CISV_J1_31305
CISV_J1_11200CISV_J1_31311
CISV_J1_11200CISV_J1_31312
CISV_J1_11200CISV_J1_31313
CISV_J1_11200CISV_J1_31314
CISV_J1_11200CISV_J1_31315
CISV_J1_11200CISV_J1_31316
CISV_J1_11200CISV_J1_31317
CISV_J1_11200CISV_J1_31321
CISV_J1_11200CISV_J1_31322
CISV_J1_11200CISV_J1_31323
CISV_J1_11200CISV_J1_31324
CISV_J1_11200CISV_J1_31325
CISV_J1_11200CISV_J1_31326
CISV_J1_11200CISV_J1_31327
CISV_J1_11200CISV_J1_31328
CISV_J1_11200CISV_J1_31329
CISV_J1_11200CISV_J1_31330
CISV_J1_11200CISV_J1_31331
CISV_J1_11200CISV_J1_31340
CISV_J1_11200CISV_J1_31341
CISV_J1_11200CISV_J1_31350
CISV_J1_11200CISV_J1_31360
CISV_J1_11100CISV_J1_31370
CISV_J1_11200CISV_J1_31370
CISV_J1_11200CISV_J1_31381
CISV_J1_11200CISV_J1_31382
CISV_J1_11200CISV_J1_31383
CISV_J1_11200CISV_J1_31391
CISV_J1_11200CISV_J1_31392
CISV_J1_11200CISV_J1_31393
CISV_J1_11100CISV_J1_31400
CISV_J1_11200CISV_J1_31411
CISV_J1_11200CISV_J1_31412
CISV_J1_11200CISV_J1_31413
CISV_J1_11200CISV_J1_31414
CISV_J1_11200CISV_J1_31421
CISV_J1_11200CISV_J1_31422
CISV_J1_11300CISV_J1_31441
CISV_J1_11300CISV_J1_31450
CISV_J1_11300CISV_J1_31460
CISV_J1_11300CISV_J1_31470
CISV_J1_11100CISV_J1_31490
CISV_J1_11100CISV_J1_31491
CISV_J1_11300CISV_J1_31501
CISV_J1_11300CISV_J1_31503
CISV_J1_11300CISV_J1_31504
CISV_J1_11300CISV_J1_31505
CISV_J1_11300CISV_J1_31506
CISV_J1_11300CISV_J1_31507
CISV_J1_11300CISV_J1_31508
CISV_J1_11300CISV_J1_31509
CISV_J1_11300CISV_J1_31510
CISV_J1_11300CISV_J1_31511
CISV_J1_11300CISV_J1_31512
CISV_J1_11300CISV_J1_31513
CISV_J1_11300CISV_J1_31514
CISV_J1_11300CISV_J1_31515
CISV_J1_11300CISV_J1_31516
CISV_J1_11300CISV_J1_31517
CISV_J1_11300CISV_J1_31518
CISV_J1_11300CISV_J1_31519
CISV_J1_11300CISV_J1_31520
CISV_J1_11300CISV_J1_31521
CISV_J1_11300CISV_J1_31522
CISV_J1_11300CISV_J1_31523
CISV_J1_11300CISV_J1_31524
CISV_J1_11300CISV_J1_31525
CISV_J1_11300CISV_J1_31526
CISV_J1_11300CISV_J1_31527
CISV_J1_11300CISV_J1_31528
CISV_J1_11300CISV_J1_31529
CISV_J1_11300CISV_J1_31530
CISV_J1_11300CISV_J1_31531
CISV_J1_11300CISV_J1_31532
CISV_J1_11300CISV_J1_31533
CISV_J1_11300CISV_J1_31534
CISV_J1_11300CISV_J1_31535
CISV_J1_11300CISV_J1_31536
CISV_J1_11300CISV_J1_31537
CISV_J1_11300CISV_J1_31538
CISV_J1_11300CISV_J1_31539
CISV_J1_11300CISV_J1_31540
CISV_J1_11300CISV_J1_31541
CISV_J1_11300CISV_J1_31542
CISV_J1_11300CISV_J1_31543
CISV_J1_11300CISV_J1_31544
CISV_J1_11300CISV_J1_31545
CISV_J1_11300CISV_J1_31546
CISV_J1_11300CISV_J1_31547
CISV_J1_11300CISV_J1_31548
CISV_J1_11300CISV_J1_31549
CISV_J1_11300CISV_J1_31550
CISV_J1_11300CISV_J1_31551
CISV_J1_11300CISV_J1_31552
CISV_J1_11300CISV_J1_31553
CISV_J1_11300CISV_J1_31554
CISV_J1_11300CISV_J1_31555
CISV_J1_11300CISV_J1_31556
CISV_J1_11300CISV_J1_31557
CISV_J1_11300CISV_J1_31559
CISV_J1_11300CISV_J1_31560
CISV_J1_11300CISV_J1_31561
CISV_J1_11300CISV_J1_31562
CISV_J1_12000CISV_J1_32010
CISV_J1_12000CISV_J1_32020
CISV_J1_12000CISV_J1_32030
CISV_J1_12000CISV_J1_32040
CISV_J1_12000CISV_J1_32050
CISV_J1_12000CISV_J1_32061
CISV_J1_12000CISV_J1_32062
CISV_J1_12000CISV_J1_32063
CISV_J1_12000CISV_J1_32064
CISV_J1_12000CISV_J1_32065
CISV_J1_12000CISV_J1_32070
CISV_J1_12000CISV_J1_32080
CISV_J1_12000CISV_J1_32090
CISV_J1_12000CISV_J1_32100
CISV_J1_12000CISV_J1_32110
CISV_J1_12000CISV_J1_32120
CISV_J1_12000CISV_J1_32130
CISV_J1_12000CISV_J1_32140
CISV_J1_12000CISV_J1_32160
CISV_J1_12000CISV_J1_32171
CISV_J1_12000CISV_J1_32172
CISV_J1_12000CISV_J1_32173
CISV_J1_12000CISV_J1_32174
CISV_J1_12000CISV_J1_32175
CISV_J1_12000CISV_J1_32176
CISV_J1_12000CISV_J1_32177
CISV_J1_12000CISV_J1_32178
CISV_J1_12000CISV_J1_32179
CISV_J1_12000CISV_J1_32180
CISV_J1_12000CISV_J1_32181
CISV_J1_12000CISV_J1_32190
CISV_J1_12000CISV_J1_32191
CISV_J1_12000CISV_J1_32192
CISV_J1_12000CISV_J1_32200
CISV_J1_13000CISV_J1_33010
CISV_J1_13000CISV_J1_33011
CISV_J1_13000CISV_J1_33020
CISV_J1_13000CISV_J1_33030
CISV_J1_13000CISV_J1_33040
CISV_J1_13000CISV_J1_33041
CISV_J1_13000CISV_J1_33050
CISV_J1_13000CISV_J1_33051
CISV_J1_13000CISV_J1_33052
CISV_J1_13000CISV_J1_33053
CISV_J1_13000CISV_J1_33054
CISV_J1_13000CISV_J1_33055
CISV_J1_13000CISV_J1_33056
CISV_J1_13000CISV_J1_33057
CISV_J1_13000CISV_J1_33060
CISV_J1_13000CISV_J1_33070
CISV_J1_13000CISV_J1_33071
CISV_J1_13000CISV_J1_33072
CISV_J1_13000CISV_J1_33073
CISV_J1_13000CISV_J1_33074
CISV_J1_13000CISV_J1_33080
CISV_J1_13000CISV_J1_33090
CISV_J1_13000CISV_J1_33100
CISV_J1_13000CISV_J1_33101
CISV_J1_13000CISV_J1_33110
CISV_J1_13000CISV_J1_33120
CISV_J1_13000CISV_J1_33130
CISV_J1_13000CISV_J1_33140
CISV_J1_13000CISV_J1_33141
CISV_J1_13000CISV_J1_33142
CISV_J1_13000CISV_J1_33143
CISV_J1_13000CISV_J1_33144
CISV_J1_13000CISV_J1_33145
CISV_J1_13000CISV_J1_33146
CISV_J1_13000CISV_J1_33147
CISV_J1_13000CISV_J1_33148
CISV_J1_13000CISV_J1_33149
CISV_J1_14000CISV_J1_34010
CISV_J1_14000CISV_J1_34020
CISV_J1_14000CISV_J1_34030
CISV_J1_14000CISV_J1_34040
CISV_J1_14000CISV_J1_34050
CISV_J1_14000CISV_J1_34060
CISV_J1_14000CISV_J1_34061
CISV_J1_14000CISV_J1_34070
CISV_J1_14000CISV_J1_34080
CISV_J1_16000CISV_J1_34080
CISV_J1_14000CISV_J1_34090
CISV_J1_16000CISV_J1_34090
CISV_J1_14000CISV_J1_34091
CISV_J1_16000CISV_J1_34091
CISV_J1_14000CISV_J1_34100
CISV_J1_16000CISV_J1_34100
CISV_J1_14000CISV_J1_34110
CISV_J1_14000CISV_J1_34111
CISV_J1_14000CISV_J1_34120
CISV_J1_14000CISV_J1_34130
CISV_J1_14000CISV_J1_34140
CISV_J1_14000CISV_J1_34150
CISV_J1_14000CISV_J1_34180
CISV_J1_14000CISV_J1_34181
CISV_J1_14000CISV_J1_34182
CISV_J1_14000CISV_J1_34190
CISV_J1_14000CISV_J1_34200
CISV_J1_14000CISV_J1_34210
CISV_J1_14000CISV_J1_34211
CISV_J1_14000CISV_J1_34220
CISV_J1_14000CISV_J1_34240
CISV_J1_14000CISV_J1_34241
CISV_J1_14000CISV_J1_34242
CISV_J1_14000CISV_J1_34243
CISV_J1_14000CISV_J1_34250
CISV_J1_14000CISV_J1_34260
CISV_J1_11300CISV_J1_34270
CISV_J1_14000CISV_J1_34270
CISV_J1_14000CISV_J1_34280
CISV_J1_14000CISV_J1_34290
CISV_J1_14000CISV_J1_34300
CISV_J1_14000CISV_J1_34310
CISV_J1_14000CISV_J1_34320
CISV_J1_14000CISV_J1_34340
CISV_J1_14000CISV_J1_34350
CISV_J1_14000CISV_J1_34360
CISV_J1_15000CISV_J1_35010
CISV_J1_15000CISV_J1_35020
CISV_J1_15000CISV_J1_35030
CISV_J1_15000CISV_J1_35040
CISV_J1_15000CISV_J1_35050
CISV_J1_15000CISV_J1_35060
CISV_J1_15000CISV_J1_35070
CISV_J1_15000CISV_J1_35080
CISV_J1_15000CISV_J1_35090
CISV_J1_15000CISV_J1_35100
CISV_J1_15000CISV_J1_35120
CISV_J1_15000CISV_J1_35121
CISV_J1_15000CISV_J1_35130
CISV_J1_15000CISV_J1_35131
CISV_J1_15000CISV_J1_35140
CISV_J1_15000CISV_J1_35150
CISV_J1_15000CISV_J1_35160
CISV_J1_15000CISV_J1_35161
CISV_J1_15000CISV_J1_35162
CISV_J1_15000CISV_J1_35163
CISV_J1_15000CISV_J1_35170
CISV_J1_15000CISV_J1_35180
CISV_J1_15000CISV_J1_35190
CISV_J1_15000CISV_J1_35200
CISV_J1_15000CISV_J1_35210
CISV_J1_15000CISV_J1_35220
CISV_J1_15000CISV_J1_35221
CISV_J1_15000CISV_J1_35222
CISV_J1_16000CISV_J1_36010
CISV_J1_16000CISV_J1_36011
CISV_J1_16000CISV_J1_36020
CISV_J1_16000CISV_J1_36030
CISV_J1_16000CISV_J1_36040
CISV_J1_16000CISV_J1_36050
CISV_J1_16000CISV_J1_36051
CISV_J1_16000CISV_J1_36060
CISV_J1_16000CISV_J1_36065
CISV_J1_16000CISV_J1_36080
CISV_J1_16000CISV_J1_36110
CISV_J1_16000CISV_J1_36120
CISV_J1_16000CISV_J1_36130
CISV_J1_16000CISV_J1_36140
CISV_J1_16000CISV_J1_36150
CISV_J1_16000CISV_J1_36160
CISV_J1_16000CISV_J1_36170
CISV_J1_16000CISV_J1_36180
CISV_J1_16000CISV_J1_36190
CISV_J1_16000CISV_J1_36200
CISV_J1_16000CISV_J1_36210
CISV_J1_16000CISV_J1_36220
CISV_J1_16000CISV_J1_36230
CISV_J1_16000CISV_J1_36240
CISV_J1_16000CISV_J1_36241
CISV_J1_16000CISV_J1_36242
CISV_J1_17000CISV_J1_37010
CISV_J1_17000CISV_J1_37020
CISV_J1_17000CISV_J1_37030
CISV_J1_17000CISV_J1_37040
CISV_J1_17000CISV_J1_37050
CISV_J1_17000CISV_J1_37060
CISV_J1_17000CISV_J1_37061
CISV_J1_17000CISV_J1_37062
CISV_J1_17000CISV_J1_37063