Rozhranie: E02 Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve

Typ záznamu E02

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_E0211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_E0221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO (8 znakov)0_E0231  
NAZOV     varchar150   Názov spravodajskej jednotky (SJ)0_E0241  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Výkaz zostavil (meno a priezvisko)0_E0261  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefón0_E0271  
EMAIL   ÁNOvarchar128   E-mail0_E0281  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_E0291  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_E02101  
SIDSJ_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla SJ0_E0251  
CIS_DUTV1   ÁNOvarchar1OE2_4101Druh útvaru4101   1  
CISR_NAKL_STREDISKA1     varchar4OE2_4101NákladovéStrediská - modul 41014101   2  
POR_CIS1   ÁNOvarchar2OE2_4101Poradové číslo nákladových stredísk 14101   3  
NAKLADY_MZDY     float2OE2_4101NákladyNaMzdy4101   4  
NAKLADY_ODVODY_FOND     float2OE2_4101NákladyNaOdvodyDoFondov4101   5  
NAKLADY_LIEKY     float2OE2_4101NákladyNaLieky4101   7  
NAKLADY_ZDRAV_POM     float2OE2_4101NákladyNaZdravotníckePomôcky4101   8  
NAKLADY_DOPL_SOR     float2OE2_4101NákladyNaDoplnkovýSortimentLekární4101   9  
NAKLADY_KRV     float2OE2_4101NákladyNaKrvAKrvnéVýrobky4101   10  
NAKLADY_ODPISY_ZDRT     float2OE2_4101NákladyNaOdpisyZdravotníckejTechniky4101   11  
NAKLADY_ODPISY_OST     float2OE2_4101NákladyNaOdpisyOstatné4101   12  
NAKLADY_STRAV_PAC     float2OE2_4101NákladyNaStravovaniePacientov4101   13  
NAKLADY_ENERGIA     float2OE2_4101NákladyNaSpotrebuEnergie4101   14  
NAKLADY_UDRZB__ZDRT     float2OE2_4101NákladyNaOpravyAÚdržbuZdravotníckejTechniky4101   15  
NAKLADY_UDRZB__OST     float2OE2_4101NákladyNaOstatnéOpravyAÚdržbu4101   16  
NAKLADY_HTS_OST     float2OE2_4101NákladyNaOstatnúHospodárskoTechnickúSprávu4101   17  
NAKLADY_DOPR_ZDRAV     float2OE2_4101NákladyNaDopravuZdravotnícku4101   18  
NAKLADY_DOPR_HOSP     float2OE2_4101NákladyNaDopravuHospodársku4101   19  
NAKLADY_OST     float2OE2_4101NákladyOstatné4101   20  
NAKLADY_SPOLU     float2OE2_4101Náklady spolu - neprepočítané4101   21ÁNO
NAKLADY_SPRAVA     float2OE2_4101Náklady na správu4101   22ÁNO
NAKLADY_SPOLU_PREP     float2OE2_4101Náklady po prepočítaní4101   23ÁNO
NAKLADY_OSTATNE_OSOB     float2OE2_4101Ostatné osobné náklady4101   6  
CIS_DUTV2   ÁNOvarchar1OE2_4102Druh útvaru4102   1  
CISR_NAKL_STREDISKA2     varchar4OE2_4102NákladovéStrediská - modul 41024102   2  
POR_CIS2   ÁNOvarchar2OE2_4102Poradové číslo nákladových stredísk 24102   3  
TRZBY_ZP_HOSPITAL     float2OE2_4102TržbyOdZPZaVýkonyZaUkončenéHospitalizácie4102   4  
TRZBY_ZP_OSET_DNI     float2OE2_4102TržbyOdZPZaOšetrovacieDni4102   5  
TRZBY_ZP_PRIP_POL     float2OE2_4102TržbyOdZPZaPripočítateľnéPoložky4102   6  
TRZBY_ZP_STAC_DEN     float2OE2_4102TržbyOdZPZaDenPobytuVStacionári4102   7  
TRZBY_ZP_BODY     float2OE2_4102TržbyOdZPZaBody4102   9  
TRZBY_ZP_KAP_PAUS     float2OE2_4102TržbyOdZPZaVýkonyZaKapitáciu/Paušál4102   10  
TRZBY_ZP_INE     float2OE2_4102TržbyOdZPIné4102   12  
TRZBY_OB_LIEKY     float2OE2_4102TržbyOdObyvateľstvaZaLieky4102   13  
TRZBY_OB_ZDR_POM     float2OE2_4102TržbyOdObyvateľstvaZaZdravotníckePomôcky4102   14  
TRZBY_OB_DOP_SORT     float2OE2_4102TržbyOdObyvateľstvaZaDoplnkovýSortimentLekární4102   15  
TRZBY_OB_INE     float2OE2_4102TržbyOdObyvateľstvaIné4102   16  
PREVADZ_DOTACIE_ZR     float2OE2_4102PrevádzkovéDotácieOdZriaďovateľa4102   17  
VYNOSY_OST     float2OE2_4102Výnosy ostatné4102   18  
VYNOSY_SPOLU     float2OE2_4102Výnosy spolu neprepočítané4102   19ÁNO
VYNOSY_SPRAVA     float2OE2_4102Výnosy na správu4102   20ÁNO
VYNOSY_SPOLU_PREP     float2OE2_4102Výnosy po prepočítaní4102   21ÁNO
KMM_4102_4103     varchar150OE2_4102Kontrola - medzimodul 4102 a 41034102   22ÁNO
TRZBY_ZP_KM_MIN     float2OE2_4102TržbyOdZPZaKmLetMin4102   11  
TRZBY_ZP_VYKON     float2OE2_4102TržbyOdZPZaVýkonyVrátaneJednodňovejStarostlivosti4102   8  
CIS_DUTV3   ÁNOvarchar1OE2_4103Druh útvaru4103   1  
CISR_NAKL_STREDISKA3     varchar4OE2_4103NákladovéStrediská - modul 41034103   2  
POR_CIS3   ÁNOvarchar2OE2_4103Poradové číslo nákladových stredísk 34103   3  
BODY     integer15OE2_4103BodyPočet4103   4  
VYKONY     integer10OE2_4103VýkonyPočet4103   5  
OS_DNI     integer10OE2_4103OšetrovacieDniPočet4103   6  
PAC_NA_DOHODU     integer10OE2_4103PacientiPočetNaDohodu4103   7  
OS_DNI_KAP_POSTEL     integer10OE2_4103OšetrovacieDniKapacitaPosteľovaSkutočná4103   8  
HOSP_UKONCENE     integer10OE2_4103HospitalizáciePočetUkončené4103   9  
DOPR_ZDRAV_KM     integer10OE2_4103NajazdenéKmVDopravnejZdravotnejSlužbe4103   10  
KMM_4103_4102     varchar150OE2_4103Kontrola - medzimodul 4103 a 41024103   15ÁNO
IZBY_POC     integer10OE2_4103Počet izieb4103   11  
IZBY_JEDNO_POC     integer10OE2_4103Počet jednolôžkových izieb4103   12  
IZBY_JEDNO_HZ_POC     integer10OE2_4103Počet jednolôžkových izieb s vlastným hygienickým zariadením4103   13  
ALKOHOL_DEZINF     integer6OE2_4103Alkoholová dezinfekcia rúk v zóne pacienta v kusoch4103   14  
DARY     float2   PrijatéDaryVoFinančnomVyjadrení410411  
ZAVAZKY_UVER_BANK     float2   NesplatenýÚverBankový410412  
ZAVAZKY_UVER_INY     float2   NesplatenýÚverIný410413  
ZAVAZKY_LIZING     float2   NesplatenýLízing410414  
POR_CIS4     varchar2OE2_4105Poradové číslo nákladových stredísk 44105   3  
CISR_DUTV4     varchar1OE2_4105Druh útvaru_44105   1  
CISR_NAKL_STREDISKA4     varchar4OE2_4105NákladovéStrediská_44105   2  
DRG_VYNOSY_ZP_VSZP_2     float2OE2_4105Výnosy za ukonč. hospitalizač prípady v zmysle DRG od ZP VšZP_24105   4  
DRG_VYNOSY_ZP_DOV_2     float2OE2_4105Výnosy za ukonč. hospitaliz. prípady v zmysle DRG od ZP Dôvera_24105   5  
DRG_VYNOSY_ZP_UNI_2     float2OE2_4105Výnosy za ukonč. hospitalizač.prípady v zmysle DRG od ZP Union_24105   6  
DRG_UH_ZP_VSZP_2     integer10OE2_4105Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od VšZP_24105   7  
DRG_UH_ZP_DOV_2     integer10OE2_4105Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od Dôvera_24105   8  
DRG_UH_ZP_UNI_2     integer10OE2_4105Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od Union_24105   9  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
100"V module 4101 je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!"Check(ORMulti(i, TRUE))4101i={1-PR}      
103"Modul 4101: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV1/ je S, P, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, náklady na stravovanie pacientov v R"+i+"S13 /NAKLADY_STRAV_PAC/ musia byť prázdne."FORCHECK(i, IF (RiS1=='S' OR RiS1=='P' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS13) OR RiS13==0, TRUE))4101i={1-PR}   RiS13  
105"Modul 4101: Náklady na doplnkový sortiment lekární v R"+i+"S9 vypĺňajú iba lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, t.j. nákladové strediská 3134, 3160, 3995, 3996. Pre ostatné kódy nákladových stredísk stĺpec S9 neuvádzajte. NAKLADY_DOPL_SOR/."Forcheck(i, IF(RiS2=='3160' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', RiS9>=0 OR ISNULL(RiS9), RiS9=0 OR ISNULL(RiS9)))4101i={1-PR}   RiS9  
106"Modul 4101: Musia byť vyplnené náklady aspoň v jednom riadku! NS s nulovými hodnotami nevyplňovať!"Forcheck (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , RiS21 >0 , TRUE))4101i={1-PR}; j={1-PR}   RiS21  
107Modul 4101: Ku Kódu nákladového strediska %s z riadku R%d, nevykazujete v module 4101 na žiadnom riadku údaje za adekvátne nákladové stredisko 1%s, /CISR_NAKL_STREDISKA1/.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E02/NS_SaP_4101_2016.js")(riadok.getValue("CIS_DUTV1", null), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", null), riadok.getValue("POR_CIS1", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????"), riadok.getIndex(), (riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "0???")).substr(1,3) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA1"}] })4101i={1-PR}      
108Modul 4101: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA1, ICO/ alebo mu už skončila platnosť.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E02/KonZhodaNS_ICO_2016.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????"), getValueCM("0_E02","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA1"}] })4101i={1-PR}   RiS2ÁNO
110"Modul 4101: Chýbajú Nákl. na odvody S5 a Ostat. osob. náklady S6. Ak ich neuvádzate, nahraďte bunky hodnotou 0. A v prípade, že v stĺpci S4 uvádzate zároveň Náklady na mzdy kladne, musia byť Náklady na odvody v S5 a Ostatné osob. náklady S6 nezáporné."Forcheck (i, IF(NOT ISNULL(RiS4) AND RiS4>0, NOT ISNULL(RiS5) AND RiS5>=0 AND NOT ISNULL(RiS6) AND RiS6>=0, NOT ISNULL(RiS5) AND NOT ISNULL(RiS6)))4101i={1-PR}   RiS5;RiS6ÁNO
112"Modul 4101: Ak uvádzate Druh útvaru '0-nemedicínske pracovisko', nemôžete uvádzať Náklady na krv a krvné výrobky v stĺpci S10. /CIS_DUTV1, NAKLADY_KRV/."FORCHECK(i, IF(RiS1=='0', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0 , TRUE))4101i={1-PR}   RiS10ÁNO
113"Modul 4101: Na riadku R"+i+" neuvádzate v stĺpci S20 údaj za Ostatné náklady /NAKLADY_OST/. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0."FORCHECK(i, IF(RiS1=='0', TRUE, NOT ISNULL(RiS20)))4101i={1-PR}   RiS20ÁNO
114"Náklady na zdravotnícku dopravu S18 vypĺňajú nákladové strediská 2179, 2180, 2181, 2238, 2647, 2648 a 2649. /CISR_NAKL_STREDISKA1, NAKLADY_DOPR_ZDRAV/."FORCHECK(i, IF(RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648' OR RiS2=='2649', NOT ISNULL(RiS18), ISNULL(RiS18) OR RiS18 ==0))4101i={1-PR}   RiS18  
200"V module 4102 je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!"Check(ORMulti(i, TRUE))4102i={1-PR}      
202"Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, tržby od ZP za ukončené hospitalizácie v R"+i+"S4 /TRZBY_ZP_HOSPITAL/ musia byť prázdne."FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE))4102i={1-PR}   RiS4ÁNO
203"Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, tržby od ZP za ošetrovacie dni v R"+i+"S5 /TRZBY_ZP_OSET_DNI/ musia byť prázdne."FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE))4102i={1-PR}   RiS5ÁNO
204"Modul 4102: Tržby od ZP za pobyt v stacionári v R"+i+"S7 /TRZBY_ZP_STAC_DEN/ môžu byť vyplnené, len ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je 6-stacionár. Pre iné útvary sa tržby neuvádzajú."FORCHECK(i, IF(RiS1=='6', RiS7>=0 OR ISNULL(RiS7), RiS7==0 OR ISNULL(RiS7)))4102i={1-PR}   RiS7  
205"Modul 4102: Ak druh odborného útvaru je '4-pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti', Tržby od ZP za výkony jednodňovej starostlivosti S8 musia byť vyplnené. /CIS_DUTV2, TRZBY_ZP_JEDEN_ST/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='4', NOT ISNULL(RiS8), TRUE))4102i={1-PR}   RiS8  
206"Modul 4102: Tržby na doplnkový sortiment lekární v R"+i+"S15 vypĺňajú iba lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok. /TRZBY_OB_DOP_SORT/."Forcheck(i, IF(RiS15>0, RiS2=='3160' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996' ,TRUE))4102i={1-PR}   RiS15  
207"Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA2/, tržby za ukončené hospitalizácie v R"+i+"S4 /TRZBY_ZP_HOSPITAL/ musia byť prázdne."FORCHECK(i, IF (RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE))4102i={1-PR}   RiS4  
208"Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2, tržby za ošetrovacie dni v R"+i+"S5 musia byť prázdne. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_OSET_DNI/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE))4102i={1-PR}   RiS5  
209"Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2, tržby za kapitáciu/ paušál v R"+i+"S10 musia byť prázdne. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KAP_PAUS/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2647' OR RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0, TRUE))4102i={1-PR}   RiS10  
210"Modul 4102: Ak Kód NS je 2174, 2176, 2179, 2180, 2181, 2238, 2647, 2648 alebo 2649, Tržby za najazdené km/letové minúty v S11 musia byť uvedené alebo uveďte 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KM_MIN/."Forcheck(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648' OR RiS2=='2649', IF(ISNULL(RiS11) OR RiS11<0, FALSE, TRUE), TRUE))4102i={1-PR}   RiS11ÁNO
211"Modul 4102: Musia byť vyplnené výnosy aspoň v jednom riadku! NS s nulovými hodnotami nevyplňovať!"Forcheck (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , RiS19 <>0 , TRUE))4102i={1-PR}; j={1-PR}   RiS19  
212"Modul 4102: Mali by byť uvedené iné tržby od zdravotných poisťovní v R"+i+"S12 /TRZBY_ZP_INE/."Forcheck(i, IF(RiS2=='3160' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', RiS12>0 , TRUE))4102i={1-PR}   RiS12ÁNO
213"Modul 4102: Pre nákladové stredisko "+RiS2+" musia byť vyplnené Tržby od obyvateľstva iné v S16. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_OB_INE/."Forcheck(i, IF(RiS2=='2016' OR RiS2=='2802' , NOT ISNULL(RiS16), TRUE))4102i={1-PR}   RiS16  
214Modul 4102: Ku Kódu nákladového strediska %s z riadku R%d, nevykazujete v module 4102 na žiadnom riadku údaje za adekvátne nákladové stredisko 1%s, /CISR_NAKL_STREDISKA2/.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E02/NS_SaP_4102_2016.js")(riadok.getValue("CIS_DUTV2", null), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", null), riadok.getValue("POR_CIS2", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????"), riadok.getIndex(), (riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "0???")).substr(1,3) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA2"}] })4102i={1-PR}      
215Modul 4102: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA2, ICO/ alebo mu už skončila platnosť.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E02/KonZhodaNS_ICO_2016.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????"), getValueCM("0_E02","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA2"}] })4102i={1-PR}   RiS2ÁNO
216"Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je 0, potom tržby od ZP, všetky stĺpce, t.j. stĺpce S4 až S12 by nemali byť uvedené /TRZBY_ZP_*/."FORCHECK(i,j, IF(RiS1=='0', ISNULL(RiSj) OR RiSj==0 , TRUE))4102i={1-PR};j={4-12}   RiSjÁNO
220"Modul 4102: Ak Kód nákl. strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181, 2217, 2238 a 2648, potom Tržby od ZP za pripočítateľné položky v S6 /TRZBY_ZP_PRIP_POL/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2648' , NOT ISNULL(RiS6), TRUE))4102i={1-PR}   RiS6ÁNO
221"Modul 4102: Pre Kód náklad. strediska v R"+i+"S2 Tržby od ZP za kapitáciu/paušál v S10 musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnota 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KAP_PAUS/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2648' OR RiS2=='8975' OR RiS2=='8976' OR RiS2=='8977', NOT ISNULL(RiS10), TRUE))4102i={1-PR}   RiS10ÁNO
223"Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je 2174 - 2181, 2217, 2238 alebo 2645 - 2648, potom Tržby od ZP iné/a pre lekárne v S12 musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_INE/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648', NOT ISNULL(RiS12), TRUE))4102i={1-PR}   RiS12ÁNO
224"Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181, 2217, 2238, 2645 - 2648, potom Tržby od obyvateľstva iné v S16 /TRZBY_OB_INE/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648', NOT ISNULL(RiS16), TRUE))4102i={1-PR}   RiS16ÁNO
225"Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181, 2217, 2238, 2645 - 2648, potom Ostatné výnosy v S18 /VYNOSY_OST/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648' , NOT ISNULL(RiS18), TRUE))4102i={1-PR}   RiS18ÁNO
226"Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2178 alebo 2217 potom Tržby od ZP za body v S9 /TRZBY_ZP_BODY/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2217', NOT ISNULL(RiS9), TRUE))4102i={1-PR}   RiS9ÁNO
302"Modul 4103: Kód druhu špecializovaného útvaru 0 v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je neprípustný!"Forcheck (i, RiS1<> '0')4103i={1-PR}   RiS1  
303"Modul 4103: Kód nákladového strediska "+RiS2+" je neprípustný! /CISR_NAKL_STREDISKA3/."Forcheck (i, RiS2 <> '3080' AND RiS2 <> '3134' AND RiS2 <> '3160' AND RiS2 <> '3824' AND RiS2 <> '3995' AND RiS2 <> '3996')4103i={1-PR}   RiS2  
304"Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, počet ošetrovacích dní v riadku R"+i+"S6 /OS_DNI/ musí byť prázdny."FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS6) OR RiS6==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS6  
305"Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, skutočná posteľová kapacita v R"+i+"S8 /OS_DNI_KAP_POSTEL/ musí byť prázdna."FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS8) OR RiS8==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS8  
306"Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, počet ukončených hospitalizácií v R"+i+"S9 /HOSP_UKONCENE/ musí byť prázdny."FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS9) OR RiS9==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS9  
307"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet ošetrovacích dní v R"+i+"S6 /OS_DNI/ sa neuvádza."FORCHECK(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS6) OR RiS6==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS6  
308"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet pacientov na dohodu v R"+i+"S7 /PAC_NA_DOHODU/ sa neuvádza."FORCHECK(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS7  
309"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], skutočná posteľová kapacita v R"+i+"S8 /OS_DNI_KAP_POSTEL/ sa neuvádza."FORCHECK(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS8) OR RiS8==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS8  
310"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet ukončených hospitalizácií v R"+i+"S9 /HOSP_UKONCENE/ sa neuvádza."FORCHECK(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS9) OR RiS9==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS9  
311"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 4 - jednodňová starostlivosť, neuvádza sa počet bodov v S4 /BODY/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='4', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS4  
312"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 4 - jednodňová starostlivosť, neuvádza sa počet pacientov na dohodu v S7 /PAC_NA_DOHODU/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='4', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS7  
313"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 4 - jednodňová starostlivosť, neuvádza sa počet najazdených km v S10 /DOPR_ZDRAV_KM/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='4', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS10  
314"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 4 - jednodňová starostlivosť, vyplní sa počet výkonov v S5 /VYKONY/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='4', RiS5 >0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS5  
315"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet bodov v S4 /BODY/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS4ÁNO
316"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet výkonov v S5 /VYKONY/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS5ÁNO
317"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet pacientov na dohodu v S7 /PAC_NA_DOHODU/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS7ÁNO
318"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet najazdených km v S10 /DOPR_ZDRAV_KM/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS10ÁNO
319"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 je uvedené '1- oddelenie', vyplní sa iba Skutočná posteľová kapacita v S8 a Počet ošetrovacích dní v S6. /CIS_DUTV3, OS_DNI_KAP_POSTEL, OS_DNI/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', RiS8 >0 AND RiS6 >0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS6; RiS8ÁNO
320"Modul 4103: Pre Kód nákladového strediska 2179, 2180, 2181, 2238 alebo 2648 v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ sa hodnota Počet pacientov na dohodu /PAC_NA_DOHODU/ v stĺpci S7 neuvádza."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2648', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS7  
321Modul 4103: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA3, ICO/ alebo mu už skončila platnosť.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E02/KonZhodaNS_ICO_2016.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", "????"), getValueCM("0_E02","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA3"}] })4103i={1-PR}   RiS2ÁNO
322"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je 3610 /ADOS/, potom musí byť uvedený nenulový počet výkonov v S5. /CIS_NAKL_STREDISKA3, VYKONY/."Forcheck(i, IF(RiS2=='3610', NOT ISNULL(RiS5) AND RiS5>0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS5  
323"Modul 4103: V R"+i+"S5 musí byť uvedený počet výkonov, lebo uvádzate počet bodov v S4 /VYKONY, BODY/."Forcheck(i,IF(RiS4>0, NOT ISNULL(RiS5) AND RiS5>0,TRUE))4103i={1-PR}   RiS5  
324"Modul 4103: Počet najazdených km / nalietaných minút S10 vypĺňajú nákladové strediská 2174, 2176, 2179, 2180, 2181, 2238, 2647, 2648 a 2649. /DOPR_ZDRAV_KM, CISR_NAKL_STREDISKA3/."FORCHECK(i, IF(RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648' OR RiS2=='2649', NOT ISNULL(RiS10), ISNULL(RiS10) OR RiS10 ==0))4103i={1-PR}   RiS10ÁNO
330"Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 je 2 alebo 5, potom musí byť uvedený počet výkonov v S5. V prípade, že ich nevykazujete, nahraďte prázdnu bunku číselnou hodnotou nula. /CIS_DUTV3, VYKONY/."Forcheck(i, IF(RiS1=='2' OR RiS1=='5', (NOT ISNULL(RiS5)) AND (RiS5>=0), TRUE))4103i={1-PR}   RiS5  
331"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je 2174 - 2178 alebo 2217 potom údaj o Počte bodov v S4 musí byť uvedený. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA3, BODY/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2217', NOT ISNULL(RiS4), TRUE))4103i={1-PR}   RiS4ÁNO
332"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je 2174 - 2178 alebo 2217, potom údaj o Počte výkonov v S5 musí byť uvedený. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA3, VYKONY/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2217', NOT ISNULL(RiS5), TRUE))4103i={1-PR}   RiS5ÁNO
333"Ak je kód nákladového strediska 2008, 2009, 2016, 2020, 2178, 2217 alebo 2802, potom uveďte počet evidovaných pacientov alebo počet pacientov v spádovom území alebo uveďte hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA3, PAC_NA_DOHODU/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2008' OR RiS2=='2009' OR RiS2=='2016' OR RiS2=='2020' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2802', NOT ISNULL(RiS7), TRUE))4103i={1-PR}   RiS7ÁNO
337"Modul 4103: Počet izieb, jednolôžk. izieb, izieb s vlastným hygien. zariad. a alkoholová dezinfekcia rúk, t. j. S11, S12, S13 a S14, sa uvádzajú len pre Druh útvaru '1- oddelenie'. /CIS_DUTV3, IZBY_POC, IZBY_JEDNO_POC, IZBY_JEDNO_HZ_POC, ALKOHOL_DEZINF/."FORCHECK(i, j, IF (RiS1=='1', RiSj >=0 AND NOT ISNULL(RiSj), ISNULL(RiSj) OR RiSj=0 ))4103i={1-PR}; j={11, 12, 13, 14}   RiSjÁNO
338"Modul 4103: Pre Kód nákladového strediska "+RiS2+" nesmie byť stĺpec Počet pacientov na dohodu/v spádovom území uvedený. /CISR_NAKL_STREDISKA3, PAC_NA_DOHODU/."FORCHECK(i, IF(RiS2== '2174' OR RiS2== '2175' OR RiS2== '2176' OR RiS2== '2177', ISNULL(RiS7), TRUE))4103i={1-PR}   RiS7ÁNO
401Medzimodulová kontrola: Nákladové stredisko z R%d modulu 4102 nie je vykázané v module 4103!forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E02/exprKonNS_4102_4103.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", null), riadok.getValue("POR_CIS2", null), riadok.getValue("TRZBY_ZP_BODY", ZERO), riadok.getValue("TRZBY_ZP_OSET_DNI", ZERO), riadok.getValue("TRZBY_ZP_HOSPITAL", ZERO), riadok.getValue("TRZBY_ZP_KAP_PAUS", ZERO) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA2"}] })4102i={1-PR}   RiS2  
402Medzimodulová kontrola: V module 4103 musí byť uvedený počet bodov v R%dS4 /BODY/, lebo ste v module 4102 vykázali tržby za body!forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E02/exprKonNS_4103_4102_body.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", null), riadok.getValue("POR_CIS3", null), riadok.getValue("BODY", null), null )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "BODY"}] })4103i={1-PR}   RiS4  
403Medzimodulová kontrola: V module 4103 musí byť uvedený počet ošetrovacích dní v R%dS6 /OS_DNI/, lebo ste v module 4102 vykázali tržby za ošetrovacie dni!forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E02/exprKonNS_4103_4102_os_dni.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", null), riadok.getValue("POR_CIS3", null), riadok.getValue("OS_DNI", null), null )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "OS_DNI"}] })4103i={1-PR}   RiS6  
404Medzimodulová kontrola: V module 4103 musí byť uvedený počet ukončených hospitalizácií v R%dS9 /HOSP_UKONCENE/, lebo ste v module 4102 vykázali tržby za ukončené hospitalizácie!forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E02/exprKonNS_4103_4102_hosp_ukoncene.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", null), riadok.getValue("POR_CIS3", null), riadok.getValue("HOSP_UKONCENE", null), null )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "HOSP_UKONCENE"}] })4103i={1-PR}   RiS9  
407Nákladové stredisko v R%d m. 4103 nie je vykázané v module 4102!forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E02/exprKonNS_4103_4102_ns.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", null), riadok.getValue("POR_CIS3", null), riadok.getValue("BODY", ZERO), riadok.getValue("OS_DNI", ZERO), riadok.getValue("PAC_NA_DOHODU", ZERO), riadok.getValue("HOSP_UKONCENE", ZERO) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA3"}] })4103i={1-PR}   RiS2  
500"Medzimodulová kontrola: Ak uvádzate Tržby od ZP za kapitáciu / paušál v S10 v module 4102, potom musíte uviesť Počet pacientov na dohodu / v spádovom území v S7 v module 4103, pri NS 2008, 2009, 2020. /CISR_NAKL_STREDISKA2, PAC_NA_DOHODU/."FORCHECK(i,j, IF(M4102RiS2="2008" OR M4102RiS2="2009" OR M4102RiS2="2020", IF(ISNULL(M4102RiS10) OR M4102RiS10==0, TRUE, IF(M4103RjS2==M4102RiS2 AND M4103RjS3==M4102RiS3, M4103RjS7>0, TRUE)), TRUE))4102i={1-M4102PR}; j={1-M4103PR}   M4103RjS7  
501"Medzimodulová kontrola: Ak uvádzate Tržby od ZP za výkony v S8 v module 4102, musíte uviesť Počet výkonov v S5 v module 4103. /VYKONY, TRZBY_ZP_VYKON/."FORCHECK(i,j, IF(M4102RiS2==M4103RjS2 AND M4102RiS3==M4103RjS3, IF(M4102RiS8>0, M4103RjS5>0, TRUE), TRUE))4103i={1-M4102PR};j={1-M4103PR}   M4103RjS5  
502"Medzimodulová kontrola: V module 4103 neuvádzate Počet najazdených km / nalietaných minút /DOPR_ZDRAV_KM/ v R"+i+"S10 hoc v module 4102 pre NS z R"+j+" uvádzate Tržby od ZP za najazdené km / letové minúty v S11 /TRZBY_ZP_KM_MIN/."Forcheck(i, j, IF(ISNULL(M4102RiS11) OR M4102RiS11==0, TRUE, IF(M4102RiS2==M4103RjS2 AND M4102RiS3==M4103RjS3, IF(M4103RjS10>0, TRUE, FALSE), TRUE)))4103i={1-M4102PR}; j={1-M4103PR}   M4103RjS10  
503"Medzimodulová kontrola: Ak uvádzate Náklady na lieky v module 4101 v stĺpci S7, potom uveďte Tržby od obyvateľstva za lieky v stĺpci S13 v module 4102 alebo uveďte hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA1, CISR_NAKL_STREDISKA2, NAKLADY_LIEKY, TRZBY_OB_LIEKY/."FORCHECK(i, IF(M4101RiS2== '3160', FORCHECK(j, IF(M4101RiS2==M4102RjS2 AND M4101RiS3==M4102RjS3, IF(M4101RiS7>=0, NOT ISNULL(M4102RjS13), TRUE), TRUE )), TRUE))i={1-M4101PR};j={1-M4102PR}   M4102RjS13ÁNO
504"Medzimodulová kontrola: Ak uvádzate Náklady na zdrav. pomôcky v module 4101 v stĺpci S8, potom uveďte Tržby od obyv. za zdravotnícke pomôcky v stĺpci S14 v module 4102 alebo uveďte hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA1+2, NAKLADY_ZDRAV_POM, TRZBY_OB_ZDR_POM/."FORCHECK(i, IF(M4101RiS2== '3160', FORCHECK(j, IF(M4101RiS2==M4102RjS2 AND M4101RiS3==M4102RjS3, IF(M4101RiS8>=0, NOT ISNULL(M4102RjS14), TRUE), TRUE )), TRUE))i={1-M4101PR};j={1-M4102PR}   M4102RjS14ÁNO
505"Medzimodulová kontrola: Ak uvádzate Náklady na dopln. sortiment lekární v module 4101 v stĺpci S9, potom uveďte tržby od obyv. za tento sortiment v S15 v module 4102 alebo uveďte hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA1+2, NAKLADY_DOPL_SOR, TRZBY_OB_DOP_SORT/."FORCHECK(i, IF(M4101RiS2== '3160', FORCHECK(j, IF(M4101RiS2==M4102RjS2 AND M4101RiS3==M4102RjS3, IF(M4101RiS9>=0, NOT ISNULL(M4102RjS15), TRUE), TRUE )), TRUE))i={1-M4101PR};j={1-M4102PR}   M4102RjS15ÁNO
700"Modul 4105: Ak máte vyplnené Tržby za hospitačné prípady v S"+j+", musíte mať vyplnený aj Počet vykázaných hospitačných prípadov v zmysle DRG v S"+(j+3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_DOV, DRG_UH_ZP_DOV/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS7), TRUE))4105i={1-PR};j={4}   RiS7ÁNO
701"Modul 4105: Ak máte vyplnený Počet vykázaných hospitačných prípadov v S"+j+", musíte mať vyplnené aj Tržby za hospitačné prípady DRG v S"+(j-3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_DOV, DRG_UH_ZP_DOV/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS4), TRUE))4105i={1-PR};j={7}   RiS4ÁNO
702"Modul 4105: Ak máte vyplnené Tržby za hospitačné prípady v S"+j+", musíte mať vyplnený aj Počet vykázaných hospitačných prípadov v zmysle DRG v S"+(j+3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_DOV, DRG_UH_ZP_DOV/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS8), TRUE))4105i={1-PR};j={5}   RiS8ÁNO
703"Modul 4105: Ak máte vyplnený Počet vykázaných hospitačných prípadov v S"+j+", musíte mať vyplnené aj Tržby za hospitačné prípady DRG v S"+(j-3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_DOV, DRG_UH_ZP_DOV/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS5), TRUE))4105i={1-PR};j={8}   RiS5ÁNO
704"Modul 4105: Ak máte vyplnené Tržby za hospitačné prípady v S"+j+", musíte mať vyplnený aj Počet vykázaných hospitačných prípadov v zmysle DRG v S"+(j+3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_UNI, DRG_UH_ZP_UNI/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS9), TRUE))4105i={1-PR};j={6}   RiS9ÁNO
705"Modul 4105: Ak máte vyplnený Počet vykázaných hospitačných prípadov v S"+j+", musíte mať vyplnené aj Tržby za hospitačné prípady DRG v S"+(j-3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_UNI, DRG_UH_ZP_UNI/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS6), TRUE))4105i={1-PR};j={9}   RiS6ÁNO
706Modul 4105: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA4, ICO/ alebo mu už skončila platnosť.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E02/KonZhodaNS_ICO_2016.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA4", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA4", "????"), getValueCM("0_E02","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA4"}] })4105i={1-PR}     ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CIS_DUTV1
Obmedzovaná položka: CISR_NAKL_STREDISKA1
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CIS_DUTV1PCISR_NAKL_STREDISKA1P009
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S009
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S010
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S011
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S012
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S013
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S014
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S015
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S037
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S038
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S068
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S069
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S070
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S079
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S106
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S107
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S108
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S109
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S114
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S191
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S206
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S207
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S229
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S319
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S322
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S336
CIS_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S599
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10901
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10902
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10903
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10904
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10905
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10906
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10907
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10908
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10909
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10910
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10911
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10912
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10913
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10914
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10915
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10916
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10917
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10918
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10919
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10920
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10921
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10922
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10923
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10924
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10925
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10978
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10979
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10981
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10982
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10983
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10984
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10985
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10986
CIS_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10999
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11001
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11002
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11003
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11004
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11005
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11006
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11007
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11009
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11010
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11011
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11012
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11013
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11014
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11015
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11018
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11019
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11025
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11027
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11031
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11037
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11038
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11039
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11040
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11043
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11044
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11045
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11046
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11047
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11048
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11049
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11050
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11051
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11056
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11060
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11063
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11064
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11068
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11069
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11070
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11073
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11074
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11079
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11095
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11098
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11104
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11105
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11106
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11107
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11108
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11109
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11114
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11116
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11140
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11144
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11153
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11155
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11156
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11184
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11185
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11191
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11192
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11193
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11196
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11197
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11198
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11199
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11200
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11201
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11202
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11203
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11205
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11206
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11207
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11209
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11216
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11223
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11229
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11241
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11278
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11306
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11319
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11322
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11323
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11329
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11331
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11332
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11334
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11336
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11351
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11599
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11601
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11602
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11604
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11609
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11611
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11612
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11613
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11620
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11625
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11626
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11631
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11637
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11668
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11670
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11691
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11700
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11706
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11707
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11708
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11709
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11723
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11805
CIS_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11978
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12001
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12002
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12003
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12004
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12005
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12006
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12007
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12008
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12009
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12010
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12011
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12012
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12013
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12014
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12015
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12016
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12017
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12018
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12019
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12020
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12022
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12023
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12024
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12025
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12026
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12027
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12031
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12032
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12037
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12038
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12039
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12040
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12043
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12044
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12045
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12046
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12047
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12048
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12049
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12050
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12051
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12053
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12054
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12055
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12056
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12059
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12060
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12062
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12063
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12064
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12065
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12067
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12068
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12069
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12070
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12072
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12073
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12074
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12075
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12076
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12091
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12104
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12105
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12106
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12107
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12108
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12109
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12114
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12115
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12116
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12130
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12134
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12140
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12141
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12143
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12144
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12145
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12153
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12154
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12155
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12156
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12163
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12174
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12175
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12176
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12177
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12178
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12179
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12180
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12181
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12184
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12187
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12191
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12205
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12206
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12207
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12215
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12216
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12217
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12222
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12223
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12226
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12229
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12231
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12238
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12241
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12247
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12271
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12278
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12289
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12295
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12296
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12299
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12302
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12303
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12306
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12312
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12319
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12322
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12323
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12329
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12331
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12332
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12334
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12335
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12336
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12340
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12341
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12345
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12347
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12348
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12349
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12350
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12358
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12367
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12377
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12520
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12558
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12570
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12578
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12580
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12584
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12585
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12586
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12588
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12591
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12594
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12595
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12597
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12599
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12610
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12630
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12645
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12646
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12647
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12648
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12649
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12711
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12712
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12721
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12722
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12723
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12724
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12725
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12726
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12728
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12729
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12730
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12802
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12931
CIS_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12978
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13023
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13025
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13028
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13031
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13050
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13061
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13065
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13073
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13080
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13091
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13098
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13134
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13135
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13144
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13160
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13161
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13170
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13184
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13185
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13186
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13187
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13193
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13196
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13197
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13198
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13199
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13200
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13201
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13202
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13203
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13208
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13241
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13251
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13253
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13255
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13256
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13257
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13278
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13291
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13557
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13558
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13559
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13561
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13562
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13563
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13570
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13571
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13602
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13603
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13604
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13609
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13610
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13611
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13612
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13613
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13626
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13631
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13637
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13650
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13668
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13691
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13714
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13723
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13724
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13725
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13728
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13729
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13730
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13804
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13806
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13824
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13827
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13931
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13978
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13995
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13996
CIS_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13997
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14009
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14010
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14011
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14012
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14013
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14014
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14015
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14016
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14025
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14037
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14038
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14048
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14068
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14070
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14107
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14108
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14109
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14114
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14222
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14336
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14723
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14802
CIS_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14978
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15009
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15012
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15023
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15024
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15027
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15028
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15029
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15031
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15034
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15040
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15043
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15047
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15049
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15062
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15063
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15065
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15104
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15140
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15154
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15156
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15170
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15184
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15185
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15186
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15187
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15188
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15210
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15212
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15213
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15214
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15218
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15221
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15225
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15228
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15232
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15247
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15259
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15274
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15275
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15279
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15291
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15303
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15306
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15335
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15351
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15364
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15378
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15393
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15525
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15532
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15533
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15558
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15574
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15575
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15576
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15581
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15582
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15585
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15586
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15588
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15593
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15594
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15595
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15597
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15598
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15705
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15711
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15712
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15721
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15722
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15723
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15724
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15725
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15818
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15844
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15846
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15867
CIS_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15978
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16001
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16003
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16004
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16005
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16007
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16008
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16010
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16011
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16014
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16015
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16018
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16019
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16020
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16025
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16027
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16031
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16040
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16044
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16046
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16048
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16049
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16050
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16056
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16060
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16063
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16064
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16073
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16104
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16105
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16141
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16143
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16144
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16155
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16156
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16163
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16205
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16208
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16216
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16241
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16334
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16728
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16729
CIS_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16978
CIS_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17009
CIS_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17010
CIS_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17011
CIS_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17015
CIS_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17029
CIS_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17031
CIS_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17038
CIS_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17062
CIS_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17068
CIS_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17289
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18001
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18002
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18003
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18004
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18005
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18007
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18009
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18010
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18011
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18012
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18013
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18014
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18015
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18018
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18019
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18025
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18027
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18031
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18037
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18038
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18043
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18049
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18051
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18056
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18060
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18068
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18069
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18070
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18073
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18107
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18108
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18114
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18184
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18191
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18192
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18205
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18207
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18331
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18334
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18599
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18975
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18976
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18977
CIS_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18978

Obmedzujúca položka: CIS_DUTV2
Obmedzovaná položka: CISR_NAKL_STREDISKA2
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CIS_DUTV2PCISR_NAKL_STREDISKA2P009
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S009
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S010
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S011
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S012
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S013
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S014
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S015
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S037
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S038
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S068
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S069
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S070
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S079
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S106
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S107
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S108
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S109
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S114
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S191
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S206
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S207
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S229
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S319
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S322
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S336
CIS_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S599
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20901
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20902
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20903
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20904
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20905
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20906
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20907
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20908
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20909
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20910
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20911
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20912
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20913
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20914
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20915
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20916
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20917
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20918
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20919
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20920
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20921
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20922
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20923
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20924
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20925
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20978
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20979
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20981
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20982
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20983
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20984
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20985
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20986
CIS_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20999
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21001
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21002
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21003
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21004
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21005
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21006
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21007
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21009
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21010
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21011
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21012
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21013
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21014
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21015
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21018
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21019
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21025
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21027
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21031
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21037
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21038
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21039
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21040
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21043
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21044
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21045
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21046
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21047
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21048
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21049
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21050
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21051
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21056
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21060
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21063
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21064
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21068
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21069
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21070
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21073
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21074
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21079
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21095
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21098
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21104
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21105
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21106
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21107
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21108
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21109
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21114
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21116
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21140
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21144
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21153
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21155
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21156
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21184
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21185
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21191
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21192
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21193
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21196
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21197
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21198
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21199
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21200
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21201
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21202
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21203
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21205
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21206
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21207
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21209
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21216
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21223
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21229
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21241
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21278
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21306
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21319
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21322
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21323
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21329
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21331
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21332
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21334
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21336
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21351
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21599
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21601
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21602
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21604
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21609
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21611
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21612
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21613
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21620
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21625
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21626
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21631
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21637
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21668
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21670
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21691
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21700
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21706
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21707
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21708
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21709
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21723
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21805
CIS_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21978
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22001
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22002
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22003
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22004
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22005
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22006
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22007
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22008
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22009
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22010
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22011
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22012
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22013
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22014
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22015
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22016
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22017
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22018
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22019
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22020
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22022
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22023
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22024
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22025
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22026
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22027
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22031
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22032
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22037
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22038
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22039
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22040
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22043
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22044
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22045
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22046
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22047
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22048
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22049
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22050
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22051
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22053
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22054
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22055
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22056
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22059
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22060
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22062
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22063
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22064
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22065
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22067
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22068
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22069
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22070
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22072
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22073
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22074
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22075
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22076
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22091
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22104
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22105
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22106
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22107
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22108
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22109
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22114
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22115
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22116
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22130
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22134
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22140
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22141
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22143
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22144
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22145
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22153
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22154
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22155
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22156
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22163
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22174
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22175
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22176
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22177
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22178
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22179
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22180
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22181
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22184
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22187
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22191
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22205
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22206
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22207
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22215
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22216
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22217
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22222
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22223
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22226
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22229
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22231
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22238
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22241
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22247
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22271
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22278
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22289
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22295
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22296
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22299
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22302
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22303
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22306
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22312
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22319
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22322
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22323
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22329
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22331
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22332
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22334
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22335
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22336
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22340
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22341
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22345
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22347
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22348
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22349
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22350
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22358
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22367
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22377
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22520
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22558
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22570
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22578
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22580
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22584
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22585
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22586
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22588
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22591
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22594
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22595
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22597
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22599
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22610
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22630
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22645
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22646
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22647
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22648
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22649
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22711
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22712
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22721
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22722
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22723
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22724
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22725
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22726
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22728
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22729
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22730
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22802
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22931
CIS_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22978
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23023
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23025
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23028
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23031
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23050
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23061
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23065
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23073
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23080
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23091
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23098
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23134
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23135
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23144
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23160
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23161
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23170
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23184
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23185
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23186
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23187
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23193
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23196
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23197
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23198
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23199
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23200
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23201
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23202
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23203
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23208
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23241
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23251
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23253
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23255
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23256
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23257
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23278
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23291
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23557
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23558
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23559
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23561
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23562
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23563
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23570
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23571
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23602
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23603
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23604
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23609
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23610
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23611
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23612
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23613
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23626
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23631
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23637
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23650
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23668
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23691
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23714
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23723
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23724
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23725
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23728
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23729
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23730
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23804
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23806
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23824
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23827
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23931
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23978
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23995
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23996
CIS_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23997
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24009
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24010
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24011
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24012
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24013
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24014
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24015
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24016
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24025
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24037
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24038
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24048
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24068
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24070
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24107
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24108
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24109
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24114
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24222
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24336
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24723
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24802
CIS_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24978
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25009
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25012
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25023
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25024
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25027
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25028
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25029
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25031
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25034
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25040
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25043
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25047
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25049
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25062
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25063
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25065
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25104
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25140
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25154
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25156
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25170
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25184
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25185
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25186
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25187
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25188
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25210
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25212
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25213
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25214
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25218
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25221
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25225
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25228
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25232
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25247
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25259
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25274
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25275
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25279
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25291
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25303
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25306
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25335
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25351
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25364
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25378
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25393
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25525
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25532
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25533
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25558
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25574
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25575
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25576
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25581
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25582
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25585
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25586
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25588
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25593
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25594
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25595
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25597
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25598
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25705
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25711
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25712
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25721
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25722
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25723
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25724
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25725
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25818
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25844
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25846
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25867
CIS_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25978
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26001
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26003
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26004
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26005
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26007
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26008
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26010
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26011
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26014
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26015
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26018
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26019
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26020
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26025
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26027
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26031
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26040
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26044
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26046
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26048
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26049
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26050
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26056
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26060
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26063
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26064
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26073
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26104
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26105
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26141
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26143
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26144
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26155
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26156
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26163
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26205
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26208
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26216
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26241
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26334
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26728
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26729
CIS_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26978
CIS_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27009
CIS_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27010
CIS_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27011
CIS_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27015
CIS_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27029
CIS_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27031
CIS_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27038
CIS_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27062
CIS_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27068
CIS_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27289
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28001
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28002
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28003
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28004
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28005
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28007
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28009
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28010
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28011
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28012
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28013
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28014
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28015
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28018
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28019
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28025
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28027
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28031
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28037
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28038
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28043
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28049
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28051
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28056
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28060
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28068
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28069
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28070
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28073
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28107
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28108
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28114
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28184
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28191
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28192
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28205
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28207
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28331
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28334
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28599
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28975
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28976
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28977
CIS_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28978

Obmedzujúca položka: CIS_DUTV3
Obmedzovaná položka: CISR_NAKL_STREDISKA3
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CIS_DUTV3PCISR_NAKL_STREDISKA3P009
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S009
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S010
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S011
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S012
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S013
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S014
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S015
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S037
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S038
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S068
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S069
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S070
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S079
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S106
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S107
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S108
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S109
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S114
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S191
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S206
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S207
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S229
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S319
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S322
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S336
CIS_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S599
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30901
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30902
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30903
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30904
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30905
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30906
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30907
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30908
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30909
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30910
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30911
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30912
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30913
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30914
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30915
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30916
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30917
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30918
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30919
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30920
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30921
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30922
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30923
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30924
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30925
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30978
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30979
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30981
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30982
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30983
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30984
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30985
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30986
CIS_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30999
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31001
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31002
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31003
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31004
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31005
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31006
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31007
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31009
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31010
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31011
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31012
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31013
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31014
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31015
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31018
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31019
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31025
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31027
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31031
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31037
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31038
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31039
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31040
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31043
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31044
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31045
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31046
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31047
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31048
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31049
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31050
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31051
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31056
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31060
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31063
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31064
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31068
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31069
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31070
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31073
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31074
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31079
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31095
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31098
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31104
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31105
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31106
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31107
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31108
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31109
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31114
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31116
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31140
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31144
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31153
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31155
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31156
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31184
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31185
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31191
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31192
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31193
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31196
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31197
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31198
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31199
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31200
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31201
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31202
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31203
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31205
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31206
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31207
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31209
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31216
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31223
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31229
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31241
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31278
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31306
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31319
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31322
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31323
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31329
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31331
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31332
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31334
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31336
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31351
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31599
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31601
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31602
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31604
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31609
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31611
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31612
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31613
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31620
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31625
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31626
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31631
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31637
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31668
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31670
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31691
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31700
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31706
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31707
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31708
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31709
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31723
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31805
CIS_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31978
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32001
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32002
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32003
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32004
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32005
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32006
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32007
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32008
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32009
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32010
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32011
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32012
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32013
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32014
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32015
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32016
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32017
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32018
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32019
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32020
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32022
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32023
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32024
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32025
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32026
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32027
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32031
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32032
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32037
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32038
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32039
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32040
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32043
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32044
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32045
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32046
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32047
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32048
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32049
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32050
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32051
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32053
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32054
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32055
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32056
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32059
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32060
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32062
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32063
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32064
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32065
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32067
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32068
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32069
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32070
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32072
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32073
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32074
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32075
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32076
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32091
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32104
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32105
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32106
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32107
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32108
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32109
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32114
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32115
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32116
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32130
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32134
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32140
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32141
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32143
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32144
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32145
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32153
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32154
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32155
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32156
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32163
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32174
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32175
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32176
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32177
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32178
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32179
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32180
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32181
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32184
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32187
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32191
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32205
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32206
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32207
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32215
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32216
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32217
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32222
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32223
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32226
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32229
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32231
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32238
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32241
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32247
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32271
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32278
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32289
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32295
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32296
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32299
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32302
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32303
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32306
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32312
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32319
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32322
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32323
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32329
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32331
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32332
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32334
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32335
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32336
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32340
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32341
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32345
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32347
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32348
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32349
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32350
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32358
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32367
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32377
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32520
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32558
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32570
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32578
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32580
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32584
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32585
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32586
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32588
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32591
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32594
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32595
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32597
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32599
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32610
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32630
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32645
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32646
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32647
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32648
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32649
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32711
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32712
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32721
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32722
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32723
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32724
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32725
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32726
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32728
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32729
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32730
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32802
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32931
CIS_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32978
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33023
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33025
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33028
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33031
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33050
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33061
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33065
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33073
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33080
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33091
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33098
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33134
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33135
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33144
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33160
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33161
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33170
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33184
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33185
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33186
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33187
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33193
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33196
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33197
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33198
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33199
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33200
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33201
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33202
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33203
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33208
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33241
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33251
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33253
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33255
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33256
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33257
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33278
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33291
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33557
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33558
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33559
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33561
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33562
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33563
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33570
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33571
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33602
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33603
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33604
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33609
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33610
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33611
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33612
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33613
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33626
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33631
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33637
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33650
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33668
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33691
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33714
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33723
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33724
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33725
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33728
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33729
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33730
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33804
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33806
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33824
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33827
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33931
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33978
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33995
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33996
CIS_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33997
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34009
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34010
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34011
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34012
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34013
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34014
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34015
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34016
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34025
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34037
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34038
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34048
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34068
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34070
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34107
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34108
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34109
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34114
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34222
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34336
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34723
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34802
CIS_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34978
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35009
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35012
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35023
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35024
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35027
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35028
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35029
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35031
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35034
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35040
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35043
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35047
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35049
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35062
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35063
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35065
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35104
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35140
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35154
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35156
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35170
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35184
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35185
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35186
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35187
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35188
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35210
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35212
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35213
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35214
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35218
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35221
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35225
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35228
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35232
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35247
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35259
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35274
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35275
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35279
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35291
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35303
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35306
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35335
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35351
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35364
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35378
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35393
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35525
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35532
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35533
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35558
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35574
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35575
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35576
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35581
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35582
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35585
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35586
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35588
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35593
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35594
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35595
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35597
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35598
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35705
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35711
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35712
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35721
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35722
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35723
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35724
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35725
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35818
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35844
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35846
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35867
CIS_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35978
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36001
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36003
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36004
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36005
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36007
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36008
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36010
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36011
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36014
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36015
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36018
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36019
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36020
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36025
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36027
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36031
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36040
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36044
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36046
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36048
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36049
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36050
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36056
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36060
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36063
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36064
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36073
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36104
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36105
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36141
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36143
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36144
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36155
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36156
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36163
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36205
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36208
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36216
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36241
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36334
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36728
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36729
CIS_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36978
CIS_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37009
CIS_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37010
CIS_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37011
CIS_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37015
CIS_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37029
CIS_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37031
CIS_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37038
CIS_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37062
CIS_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37068
CIS_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37289
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38001
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38002
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38003
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38004
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38005
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38007
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38009
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38010
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38011
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38012
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38013
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38014
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38015
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38018
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38019
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38025
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38027
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38031
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38037
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38038
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38043
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38049
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38051
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38056
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38060
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38068
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38069
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38070
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38073
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38107
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38108
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38114
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38184
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38191
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38192
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38205
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38207
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38331
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38334
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38599
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38975
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38976
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38977
CIS_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38978