Rozhranie: C05 Ročný výkaz o činnosti algeziológie

Typ záznamu C05

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_C0511  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_C0521  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_C0531  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_C0541  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_C0551  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_C0571  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_C0581  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_C0591  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_C05101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_C05111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_C0561  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
VYS_KONZ_0018     integer10   VyšetreniaKonziliárne-0-18310112  
VYS_KONZ_19     integer10   VyšetreniaKonziliárne-19+310122  
PAC_VYS_SPOLU_M     integer10   PacientiVyšetreníSpoluMuži320311  
PAC_VYS_SPOLU_Z     integer10   PacientiVyšetreníSpoluŽeny320312  
PAC_VYS_NAD_BO_M     integer10   PacientiVyšetreníSNádorovouBolesťouMuži320321  
PAC_VYS_NAD_BO_Z     integer10   PacientiVyšetreníSNádorovouBolesťouŽeny320322  
PAC_N_VYS_M     integer10   PacientiNovoVyšetreníMuži320331  
PAC_N_VYS_Z     integer10   PacientiNovoVyšetreníŽeny320332  
PAC_N_VYS_NAD_BO_M     integer10   PacientiNovoVyšetreníSNádorovouBolesťouMuži320341  
PAC_N_VYS_NAD_BO_Z     integer10   PacientiNovoVyšetreníSNádorovouBolesťouŽeny320342  
PAC_LIEC_OPI_M     integer10   PacientiLiečbaOpioidmiMuži320351  
PAC_LIEC_OPI_Z     integer10   PacientiLiečbaOpioidmiŽeny320352  
PAC_LIEC_OPI_NENAD_M     integer10   PacientiLiečbaOpioidmiSNenádorovouBolesťouMuži320361  
PAC_LIEC_OPI_NENAD_Z     integer10   PacientiLiečbaOpioidmiSNenádorovouBolesťouŽeny320362  
VYK_INFUZIE_M     integer10   VýkonyPodanéInfúzieMuži360111  
VYK_INFUZIE_Z     integer10   VýkonyPodanéInfúzieŽeny360112  
VYK_KAUDBLOK_M     integer10   VýkonyKaudálneBlokyMuži360151  
VYK_KAUDBLOK_Z     integer10   VýkonyKaudálneBlokyŽeny360152  
VYK_BLOKADY_M     integer10   VýkonyBlokádyNervovMuži360161  
VYK_BLOKADY_Z     integer10   VýkonyBlokádyNervovŽeny360162  
VYK_MINIINVAZ_M     integer10   VýkonyMiniinvazDiagnostickoPrognostickéMuži360181  
VYK_MINIINVAZ_Z     integer10   VýkonyMiniinvazDiagnostickoPrognostickéŽeny360182  
VYK_OSTATNE_M     integer10   VýkonyOstatnéMuži3601101  
VYK_OSTATNE_Z     integer10   VýkonyOstatnéŽeny3601102  
VYK_NEUROMOD_M     integer10   VýkonyNeuromodulačnéNervTkanivoMuži360191  
VYK_NEUROMOD_Z     integer10   VýkonyNeuromodulačnéNervTkanivoŽeny360192  
VYK_INFILTRACIA_M     integer10   VýkonyInfiltráciaSpúšťBodovMuži360121  
VYK_INFILTRACIA_Z     integer10   VýkonyInfiltráciaSpúšťBodovŽeny360122  
VYK_LOK_ANEST_M     integer10   VýkonyLokálnaAnestStavcZhybovMuži360131  
VYK_LOK_ANEST_Z     integer10   VýkonyLokálnaAnestStavcZhybovŽeny360132  
VYK_REZERVOAR_M     integer10   VýkonyLiekovýRezervoárMuži360141  
VYK_REZERVOAR_Z     integer10   VýkonyLiekovýRezervoárŽeny360142  
VYK_BIER_BLOK_M     integer10   VýkonyBierovBlokMuži360171  
VYK_BIER_BLOK_Z     integer10   VýkonyBierovBlokŽeny360172  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v S1 /NAV_P_*/!"Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='6' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', (M3101R1S1>=1) OR (M3101R2S1>=1), TRUE))0_C05        
2"Modul 3101: Počet návštev pacientov v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu konziliárnych vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS_KONZ_*/."Forcheck(i, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', M3101RiS1>=M3101RiS2, TRUE))0_C05i={1-2}   M3101RiS1  
3"Modul 3101: Skutočne je počet konziliárnych vyšetrení v R"+i+"S2 zhodný s počtom návštev v R"+i+"S1?"Forcheck(i, IF(RiS1>=10, RiS1<>RiS2, TRUE))3101i={1-2}   RiS2ÁNO
4"Modul 3203: Počet všetkých vyšetrených pacientov v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených pacientov s nádorovou bolesťou v R2S"+j+". {PAC_VYS_SPOLU_*, PAC_VYS_NAD_BO_*} "Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj)3203j={1-2}   R1Sj  
5"Modul 3203: Počet novovyšetrených pacientov v R3S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu novovyšetrených pacientov s nádorovou bolesťou v R4S"+j+". {PAC_N_VYS_*, PAC_N_VYS_NAD_BO_*}"Forcheck(j, R3Sj >= R4Sj)3203j={1-2}   R3Sj  
6"Modul 3203: Počet všetkých vyšetrených pacientov v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu novovyšetrených pacientov v R3S"+j+". {PAC_VYS_SPOLU_*, PAC_N_VYS_*}"Forcheck(j, R1Sj >= R3Sj)3203j={1-2}   R1Sj  
7"Modul 3203: Počet všetkých vyšetrených pacientov s nádorovou bolesťou v R2S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu novovyšetrených pacientov s nádorovou bolesťou v R4S"+j+". {PAC_VYS_NAD_BO_*, PAC_N_VYS_NAD_BO_*}"Forcheck(j, R2Sj >= R4Sj)3203j={1-2}   R2Sj  
8"Modul 3203: Počet všetkých vyšetrených pacientov v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov liečených opioidmi v R5S"+j+". {PAC_VYS_SPOLU_*, PAC_LIEC_OPI_*}"Forcheck(j, R1Sj >= R5Sj)3203j={1-2}   R1Sj  
9"Modul 3203: Počet všetkých pacientov liečených opioidmi v R5S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov liečených opioidmi s nádorovou bolesťou v R6S"+j+". {PAC_LIEC_OPI_*, PAC_LIEC_OPI_NENAD_*}"Forcheck(j, R5Sj >= R6Sj)3203j={1-2}   R5Sj  
10"Modul 3101: Oddelenie neuvádza návštevy pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P_*/."Forcheck(i, IF(SUBSTR(M0_C05R4S1,10,1)=='1', ISNULL(RiS1) OR RiS1==0, TRUE))3101i={1-2}   RiS1  
11"Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacienta v ambulancii/ stacionári v S1 modulu 3101 /NAV_P_*/ musí byť väčší alebo rovný celkovému počtu vyšetrených pacientov v R1 m. 3203 /PAC_VYS_SPOLU_*/"Check (IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='6' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', Sum(i, M3101RiS1)>=M3203R1S1+M3203R1S2, TRUE))0_C05i={1-2}   M3101R2S1  
12"Modul 3203: Uveďte počet pacientov vyšetrených v ambulancii {nie počet vyšetrení, ale počet osôb} /PAC_VYS_SPOLU_*/!"Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8' AND (Sum(i, M3101RiS1)>=1), (M3203R1S1>=1) OR (M3203R1S2>=1), TRUE))0_C05i={1-2}   M3203R1S1; M3203R1S2  
13"Modul 3601: Neuvádzate žiadne výkony! Ak ste nemali žiadne z vybraných výkonov v riadkoch 1 až 9, uveďte počty do riadku 10- "ostatné výkony"."Check(IF( Sum(i, M3101RiS1)>=1, SSum (k,j, RkSj), TRUE))3601i={1-2}; k={1-10}; j={1-2}   R10S1; R10S2ÁNO
14"Skutočne je počet návštev pacientov v ambulancii/stacionári v S1 m.3101 rovný počtu vyšetrených pacientov v R1 m.3203, teda každý pacient bol v ambulancii iba jeden krát? /uvádza sa počet osôb, nie počet vyšetrení!/"Check(IF (Sum(i, RiS1)>=1 AND (Sum(i, RiS1)==M3203R1S1+M3203R1S2), FALSE, TRUE))3101i={1-2}   M3203R1S1; M3203R1S2ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):