Rozhranie: C04 Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie

Typ záznamu C04

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_C0411  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_C0421  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_C0431  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_C0441  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_C0451  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_C0471  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_C0481  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_C0491  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_C04101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_C04111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_C0461  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
VYS_PREV_0018     integer10   VyšetreniaPreventívne-0-18310112  
VYS_ONKOP_0018     integer10   VyšetreniaOnkologickéhoPacienta-0-18310113  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
VYS_PREV_19     integer10   VyšetreniaPreventívne-19+310122  
VYS_ONKOP_19     integer10   VyšetreniaOnkologickéhoPacienta-19+310123  
P_CHEMOT     integer10   PacientiChemoterapia340311  
P_HORM_LIEC     integer10   PacientiHormonálnaLiečba340321  
P_IMUNOT     integer10   PacientiImunoterapia340331  
P_RAST_FAK     integer10   PacientiRastovéFaktory340341  
P_PALIA_LIEC     integer10   PacientiPaliatívnaLiečba340361  
P_BIOL_LIEC     integer10   PacientiBiologickáLiečba340351  
VN_CYTOST     float2   Výdavky/NákladyCytostatiká410211  
VN_HORM_PRIP     float2   Výdavky/NákladyHormonálnePrípravky410221  
VN_IMUNOMOD     float2   Výdavky/NákladyImunomodulátory410231  
VN_RAST_FAK     float2   Výdavky/NákladyRastovéFaktory410241  
VN_ANTIEM     float2   Výdavky/NákladyAntiemetiká410251  
VN_ANTI_CHEM     float2   Výdavky/NákladyAntibiotikáAntimykotikáChemoterapeutiká410261  
VN_BIOL_LIEC     float2   Výdavky/NákladyBiologickáLiečba410271  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
NAV_P_SUM     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiSuma900211ÁNO
P_LIECBA_SUM     integer10   PacientiLiečbaSuma900221ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!"Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', (M3101R1S1>=1) OR (M3101R2S1>=1), TRUE))0_C04        
2"Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S"+j+" /VYS_*/."Forcheck(i,j, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', M3101RiS1>=M3101RiSj, TRUE))0_C04i={1-2}; j={2-3}      
3"Modul 3101: Musí byť vyplnený počet vyšetrení v S2 alebo S3 /VYS_*/!"Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='3' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='5', SSum(i,j, M3101RiSj)>0, TRUE))0_C04i={1-2}; j={2-3}     ÁNO
4"Medzimodulové varovanie: Počet návštev pacientov v ambulancii /NAV_P_*/ v S1 modulu 3101 musí byť vačší alebo rovný ako počet pacientov v liečbe v m.3403 /P_*/."Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2', (M3101R1S1+M3101R2S1) >= Sum(i, M3403RiS1), TRUE))0_C04i={1-6}   M3101R2S1ÁNO
5"Modul 3101: Oddelenie neuvádza návštevy pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P_*/."Forcheck(i, IF(SUBSTR(M0_C04R4S1,10,1)=='1', ISNULL(RiS1) OR RiS1==0, TRUE))3101i={1-2}   RiS1  
10"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_C04R4S1,7,3)=="329", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE)))3101j={1}   R2SjÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):