Rozhranie: C03 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

Typ záznamu C03

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_C0311  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_C0321  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_C0331  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_C0341  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_C0351  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_C0371  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_C0381  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_C0391  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_C03101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_C03111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_C0361  
PRIS_RTG_TERAP     integer10   PrístrojeRTG terapeutické210411  
PRIS_RDN_OZAR_CO60     integer10   PrístrojeRádionuklidovéOžarovače-Co60210421  
PRIS_LIN_URY_BEZ_PZ     integer10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeBezPortálovéhoZobrazenia210431  
PRIS_LIN_URY_S_PZ     integer10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeSPortálovýmZobrazením210441  
PRIS_AUTOM_AFTLOA     integer10   PrístrojeAutomatickéAfter-loading-CsIr210471  
PRIS_RADIUM     integer10   PrístrojeRádiumMg210481  
PRIS_SIMUL     integer10   PrístrojeSimulátor210491  
PRIS_SYS_PLAN_LIEC     integer10   PrístrojeSystémyPrePlánovanieLiečby2104101  
PRIS_LIN_URY_VOL_ZOB     integer10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeSvolumetrickýmZobrazením210451  
PRIS_LIN_URY_SO_STE     integer10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeSoStereotaxiou210461  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
VYS_SIM_0018     integer10   VyšetreniaNaSimulátore-0-18310112  
VYS_CT_SKEN_0018     integer10   VyšetreniaCTskenovniaPrePlánovanieRádioterapie-0-18310113  
VYS_OZAR_0018     integer10   VyšetreniaOžarovaciePlány-0-18310114  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
VYS_SIM_19     integer10   VyšetreniaNaSimulátore-19+310122  
VYS_CT_SKEN_19     integer10   VyšetreniaCTskenovniaPrePlánovanieRádioterapie-19+310123  
VYS_OZAR_19     integer10   VyšetreniaOžarovaciePlány-19+310124  
P_TER_PNAD_KU_EX_RAD     integer10   PacientiTerapiaProtinádorováKuratívnaExternáRádioterapia340311  
P_TER_PNAD_KU_BRACH     integer10   PacientiTerapiaProtinádorováKuratívnaBrachyterapia340312  
P_TER_PNAD_PA_EX_RAD     integer10   PacientiTerapiaProtinádorováPaliatívnaExternáRádioterapia340321  
P_TER_PNAD_PA_BRACH     integer10   PacientiTerapiaProtinádorováPaliatívnaBrachyterapia340322  
P_TER_NENAD_EX_RAD     integer10   PacientiTerapiaNenádorováExternáRádioterapia340331  
P_TER_NENAD_BRACH     integer10   PacientiTerapiaNenádorováBrachyterapia340332  
VYK_PNAD_EX_RAD_RTG     integer10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaRTGterapia360111  
VYK_NENAD_EX_RAD_RTG     integer10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaRTGterapia360112  
VYK_PNAD_EX_RAD_NUK     integer10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaRádionuklidová360121  
VYK_NENAD_EX_RAD_NUK     integer10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaRádionuklidová360122  
VYK_PNAD_EX_RAD_LIN     integer10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaLineárneUrýchlovače360131  
VYK_NENAD_EX_RAD_LIN     integer10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaLineárneUrýchlovače360132  
VYK_PNAD_BRACH     integer10   VýkonyProtinádorovéBrachyterapia360141  
VYK_NENAD_BRACH     integer10   VýkonyNenádorovéBrachyterapia360142  
CISH_VYB_MKCH     varchar3OC03_3410Skupina pacientov liečených žiarením3410   1  
CIS_MKCH10_3     varchar3OC03_3410Vybrané diagnózy MKCH10_33410   2  
PAC_LIEC_ZIAR_M     integer10OC03_3410Pacienti liečení žiarením- muži3410   3  
PAC_LIEC_ZIAR_Z     integer10OC03_3410Pacienti liečení žiarením- ženy3410   4  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v S1 /NAV_P/!"Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', (M3101R1S1>=1) OR (M3101R2S1>=1), TRUE))0_C03        
2"Modul 3101: Oddelenie neuvádza návštevy pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P_*/."Forcheck(i, IF(SUBSTR(M0_C03R4S1,10,1)=='1', ISNULL(RiS1) OR RiS1==0, TRUE))3101i={1-2}   RiS1  
10"Modul 3410: Diagnóza na R"+i+" je pre mužov nepravdepodobná /PAC_LIEC_ZIAR_M/."Forcheck(i,ISNULL(RiS3) OR RiS3==0)3410i={46-53}   RiS3ÁNO
11"Modul 3410: Diagnóza na R"+i+" je pre ženy nepravdepodobná /PAC_LIEC_ZIAR_Z/."Forcheck(i,ISNULL(RiS4) OR RiS4==0)3410i={54-57}   RiS4ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISH_VYB_MKCH
Obmedzovaná položka: CIS_MKCH10_3
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C00
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C01
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C02
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C03
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C04
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C05
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C06
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C07
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C08
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C09
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C10
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C11
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C12
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C13
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C14
CISH_VYB_MKCH020CIS_MKCH10_3C15
CISH_VYB_MKCH030CIS_MKCH10_3C16
CISH_VYB_MKCH031CIS_MKCH10_3C17
CISH_VYB_MKCH040CIS_MKCH10_3C18
CISH_VYB_MKCH040CIS_MKCH10_3C19
CISH_VYB_MKCH040CIS_MKCH10_3C20
CISH_VYB_MKCH040CIS_MKCH10_3C21
CISH_VYB_MKCH050CIS_MKCH10_3C22
CISH_VYB_MKCH050CIS_MKCH10_3C23
CISH_VYB_MKCH050CIS_MKCH10_3C24
CISH_VYB_MKCH050CIS_MKCH10_3C25
CISH_VYB_MKCH051CIS_MKCH10_3C26
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C30
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C31
CISH_VYB_MKCH010CIS_MKCH10_3C32
CISH_VYB_MKCH052CIS_MKCH10_3C33
CISH_VYB_MKCH060CIS_MKCH10_3C34
CISH_VYB_MKCH061CIS_MKCH10_3C37
CISH_VYB_MKCH062CIS_MKCH10_3C38
CISH_VYB_MKCH063CIS_MKCH10_3C39
CISH_VYB_MKCH080CIS_MKCH10_3C40
CISH_VYB_MKCH080CIS_MKCH10_3C41
CISH_VYB_MKCH070CIS_MKCH10_3C43
CISH_VYB_MKCH070CIS_MKCH10_3C44
CISH_VYB_MKCH080CIS_MKCH10_3C45
CISH_VYB_MKCH080CIS_MKCH10_3C46
CISH_VYB_MKCH080CIS_MKCH10_3C47
CISH_VYB_MKCH080CIS_MKCH10_3C48
CISH_VYB_MKCH080CIS_MKCH10_3C49
CISH_VYB_MKCH090CIS_MKCH10_3C50
CISH_VYB_MKCH100CIS_MKCH10_3C51
CISH_VYB_MKCH101CIS_MKCH10_3C52
CISH_VYB_MKCH110CIS_MKCH10_3C53
CISH_VYB_MKCH120CIS_MKCH10_3C54
CISH_VYB_MKCH121CIS_MKCH10_3C55
CISH_VYB_MKCH122CIS_MKCH10_3C56
CISH_VYB_MKCH123CIS_MKCH10_3C57
CISH_VYB_MKCH124CIS_MKCH10_3C58
CISH_VYB_MKCH125CIS_MKCH10_3C60
CISH_VYB_MKCH130CIS_MKCH10_3C61
CISH_VYB_MKCH140CIS_MKCH10_3C62
CISH_VYB_MKCH141CIS_MKCH10_3C63
CISH_VYB_MKCH150CIS_MKCH10_3C64
CISH_VYB_MKCH151CIS_MKCH10_3C65
CISH_VYB_MKCH152CIS_MKCH10_3C66
CISH_VYB_MKCH160CIS_MKCH10_3C67
CISH_VYB_MKCH161CIS_MKCH10_3C68
CISH_VYB_MKCH162CIS_MKCH10_3C69
CISH_VYB_MKCH163CIS_MKCH10_3C70
CISH_VYB_MKCH170CIS_MKCH10_3C71
CISH_VYB_MKCH170CIS_MKCH10_3C72
CISH_VYB_MKCH171CIS_MKCH10_3C73
CISH_VYB_MKCH172CIS_MKCH10_3C74
CISH_VYB_MKCH173CIS_MKCH10_3C75
CISH_VYB_MKCH180CIS_MKCH10_3C76
CISH_VYB_MKCH180CIS_MKCH10_3C77
CISH_VYB_MKCH180CIS_MKCH10_3C78
CISH_VYB_MKCH180CIS_MKCH10_3C79
CISH_VYB_MKCH180CIS_MKCH10_3C80
CISH_VYB_MKCH190CIS_MKCH10_3C81
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C82
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C83
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C84
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C85
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C86
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C88
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C90
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C91
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C92
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C93
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C94
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C95
CISH_VYB_MKCH200CIS_MKCH10_3C96
CISH_VYB_MKCH201CIS_MKCH10_3C97
CISH_VYB_MKCH202CIS_MKCH10_3D49