Rozhranie: C02 Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

Typ záznamu C02

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_C0211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_C0221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_C0231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_C0241  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_C0251  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_C0271  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_C0281  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_C0291  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_C02101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_C02111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_C0261  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
VYS_PAN_AMB_0018     integer10   VyšetreniaPredAnestetickéAmbulantných-0-18310112  
VYS_PAN_AMB_19     integer10   VyšetreniaPredAnestetickéAmbulantných-19+310122  
VYS_PAN_HOSP_0018     integer10   VyšetreniaPredAnestetickéHospitalizovaných-0-18310113  
VYS_PAN_HOSP_19     integer10   VyšetreniaPredAnestetickéHospitalizovaných-19+310123  
VYK_POD_ANE_0018     integer10   VýkonyPodanéAnestézie-0-18310114  
VYK_POD_ANE_19     integer10   VýkonyPodanéAnestézie-19+310124  
P_ASA_1     integer10   PacientiKlasifikáciaASA-1323111  
P_ASA_2     integer10   PacientiKlasifikáciaASA-2323121  
P_ASA_3     integer10   PacientiKlasifikáciaASA-3323131  
P_ASA_4     integer10   PacientiKlasifikáciaASA-4323141  
P_ASA_5     integer10   PacientiKlasifikáciaASA-5323151  
VYK_ANE_CEL_INT_NOV     integer10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózneBezRelaxácieNovorodenci323231  
VYK_ANE_CEL_INT_DOJ     integer10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózneBezRelaxácieDojčenci323232  
VYK_ANE_CEL_INT_0110     integer10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózneBezRelaxácie-1-10323233  
VYK_ANE_CEL_INT_1118     integer10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózneBezRelaxácie-11-18323234  
VYK_ANE_CEL_INT_19     integer10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózneBezRelaxácie-19+323235  
VYK_ANE_CEL_TIV_NOV     integer10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-Novorodenci323241  
VYK_ANE_CEL_TIV_DOJ     integer10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-Dojčenci323242  
VYK_ANE_CEL_TIV_0110     integer10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-1-10323243  
VYK_ANE_CEL_TIV_1118     integer10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-11-18323244  
VYK_ANE_CEL_TIV_19     integer10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-19+323245  
VYK_ANE_LOK_SPI_NOV     integer10   VýkonyAnestézieRegionálneSpinálneNovorodenci323271  
VYK_ANE_LOK_SPI_DOJ     integer10   VýkonyAnestézieRegionálneSpinálneDojčenci323272  
VYK_ANE_LOK_SPI_0110     integer10   VýkonyAnestézieRegionálneSpinálne-1-10323273  
VYK_ANE_LOK_SPI_1118     integer10   VýkonyAnestézieRegionálneSpinálne-11-18323274  
VYK_ANE_LOK_SPI_19     integer10   VýkonyAnestézieRegionálneSpinálne-19+323275  
VYK_ANE_LOK_EPI_NOV     integer10   VýkonyAnestézieRegionálneEpidurálneNovorodenci323281  
VYK_ANE_LOK_EPI_DOJ     integer10   VýkonyAnestézieRegionálneEpidurálneDojčenci323282  
VYK_ANE_LOK_EPI_0110     integer10   VýkonyAnestézieRegionálneEpidurálne-1-10323283  
VYK_ANE_LOK_EPI_1118     integer10   VýkonyAnestézieRegionálneEpidurálne-11-18323284  
VYK_ANE_LOK_EPI_19     integer10   VýkonyAnestézieRegionálneEpidurálne-19+323285  
VYK_ANE_NEPL_NOV     integer10   VýkonyAnestézieNeplánovanéNovorodenci3232121  
VYK_ANE_NEPL_DOJ     integer10   VýkonyAnestézieNeplánovanéDojčenci3232122  
VYK_ANE_NEPL_0110     integer10   VýkonyAnestézieNeplánované-1-103232123  
VYK_ANE_NEPL_1118     integer10   VýkonyAnestézieNeplánované-11-183232124  
VYK_ANE_NEPL_19     integer10   VýkonyAnestézieNeplánované-19+3232125  
VYK_KOM_ANE_NOV     integer10   VýkonyKombinovaneAnestézie-Novorodenci3232101  
VYK_KOM_ANE_DOJ     integer10   VýkonyKombinovaneAnestézie-Dojčenci3232102  
VYK_KOM_ANE_0110     integer10   VýkonyKombinovaneAnestézie-1-103232103  
VYK_KOM_ANE_1118     integer10   VýkonyKombinovaneAnestézie-11-183232104  
VYK_KOM_ANE_19     integer10   VýkonyKombinovaneAnestézie-19+3232105  
VYK_AC_INH_SR_NOV     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováInhalačnáSRelaxáciouNovorodenci323211  
VYK_AC_INH_SR_DOJ     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováInhalačnáSRelaxáciouDojčenci323212  
VYK_AC_INH_SR_0110     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováInhalačnáSRelaxáciou-1-10323213  
VYK_AC_INH_SR_1118     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováInhalačnáSRelaxáciou-11-18323214  
VYK_AC_INH_SR_19     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováInhalačnáSRelaxáciou-19+323215  
VYK_AC_INH_BR_NOV     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováInhalačnáBezRelaxácieNovorodenci323221  
VYK_AC_INH_BR_DOJ     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováInhalačnáBezRelaxácieDojčenci323222  
VYK_AC_INH_BR_0110     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováInhalačnáBezRelaxácie-1-10323223  
VYK_AC_INH_BR_1118     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováInhalačnáBezRelaxácie-11-18323224  
VYK_AC_INH_BR_19     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováInhalačnáBezRelaxácie-19+323225  
VYK_ANE_CEL_ANA_NOV     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováAnalgosedáciaNovorodenci323251  
VYK_ANE_CEL_ANA_DOJ     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováAnalgosedáciaDojčenci323252  
VYK_ANE_CEL_ANA_0110     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováAnalgosedácia-1-10323253  
VYK_ANE_CEL_ANA_1118     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováAnalgosedácia-11-18323254  
VYK_ANE_CEL_ANA_19     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováAnalgosedácia-19+323255  
VYK_ANE_CEL_STB_NOV     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováStandByNovorodenci323261  
VYK_ANE_CEL_STB_DOJ     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováStandByDojčenci323262  
VYK_ANE_CEL_STB_0110     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováStandBy-1-10323263  
VYK_ANE_CEL_STB_1118     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováStandBy-11-18323264  
VYK_ANE_CEL_STB_19     integer10   VýkonyAnestéziaCelkováStandBy-19+323265  
VYK_ANE_REG_PEB_NOV     integer10   VýkonyAnestéziaRegionálnaPeriférneBlokádyNovorodenci323291  
VYK_ANE_REG_PEB_DOJ     integer10   VýkonyAnestéziaRegionálnaPeriférneBlokádyDojčenci323292  
VYK_ANE_REG_PEB_0110     integer10   VýkonyAnestéziaRegionálnaPeriférneBlokády-1-10323293  
VYK_ANE_REG_PEB_1118     integer10   VýkonyAnestéziaRegionálnaPeriférneBlokády-11-18323294  
VYK_ANE_REG_PEB_19     integer10   VýkonyAnestéziaRegionálnaPeriférneBlokády-19+323295  
VYK_ANE_PLAN_NOV     integer10   VýkonyAnestéziePlánovanéNovorodenci3232111  
VYK_ANE_PLAN_DOJ     integer10   VýkonyAnestéziePlánovanéDojčenci3232112  
VYK_ANE_PLAN_0110     integer10   VýkonyAnestéziePlánované-1-103232113  
VYK_ANE_PLAN_1118     integer10   VýkonyAnestéziePlánované-11-183232114  
VYK_ANE_PLAN_19     integer10   VýkonyAnestéziePlánované-19+3232115  
VYK_PEDA_1118     integer10   VýkonyPôrodnáEpidurálnaAnalgézia-11-183232134  
VYK_PEDA_19     integer10   VýkonyPôrodnáEpidurálnaAnalgézia-19+3232135  
VYK_ZDC_ET_KAN_NOV     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestEndotracheálnaKanylaNovorodenci3232141  
VYK_ZDC_ET_KAN_DOJ     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestEndotracheálnaKanylaDojčenci3232142  
VYK_ZDC_ET_KAN_0110     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestEndotracheálnaKanyla-1-103232143  
VYK_ZDC_ET_KAN_1118     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestEndotracheálnaKanyla-11-183232144  
VYK_ZDC_ET_KAN_19     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestEndotracheálnaKanyla-19+3232145  
VYK_ZDC_EB_KAN_NOV     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestEndobronchiálnaKanylaNovorodenci3232151  
VYK_ZDC_EB_KAN_DOJ     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestEndobronchiálnaKanylaDojčenci3232152  
VYK_ZDC_EB_KAN_0110     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestEndobronchiálnaKanyla-1-103232153  
VYK_ZDC_EB_KAN_1118     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestEndobronchiálnaKanyla-11-183232154  
VYK_ZDC_EB_KAN_19     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestEndobronchiálnaKanyla-19+3232155  
VYK_ZDC_TS_KAN_NOV     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestTracheostomickáKanylaNovorodenci3232161  
VYK_ZDC_TS_KAN_DOJ     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestTracheostomickáKanylaDojčenci3232162  
VYK_ZDC_TS_KAN_0110     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestTracheostomickáKanyla-1-103232163  
VYK_ZDC_TS_KAN_1118     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestTracheostomickáKanyla-11-183232164  
VYK_ZDC_TS_KAN_19     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestTracheostomickáKanyla-19+3232165  
VYK_ZDC_SG_POM_NOV     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestSupraglotickéPomôckyNovorodenci3232171  
VYK_ZDC_SG_POM_DOJ     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestSupraglotickéPomôckyDojčenci3232172  
VYK_ZDC_SG_POM_0110     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestSupraglotickéPomôcky-1-103232173  
VYK_ZDC_SG_POM_1118     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestSupraglotickéPomôcky-11-183232174  
VYK_ZDC_SG_POM_19     integer10   VýkonyZabezpečenieDýchCiestSupraglotickéPomôcky-19+3232175  
VYK_PER_ZIL_PR_NOV     integer10   VýkonyPeriférnyŽilovýPrístupNovorodenci3232181  
VYK_PER_ZIL_PR_DOJ     integer10   VýkonyPeriférnyŽilovýPrístupDojčenci3232182  
VYK_PER_ZIL_PR_0110     integer10   VýkonyPeriférnyŽilovýPrístup-1-103232183  
VYK_PER_ZIL_PR_1118     integer10   VýkonyPeriférnyŽilovýPrístup-11-183232184  
VYK_PER_ZIL_PR_19     integer10   VýkonyPeriférnyŽilovýPrístup-19+3232185  
VYK_CEN_ZIL_PR_NOV     integer10   VýkonyCentrálnyŽilovýPrístupNovorodenci3232191  
VYK_CEN_ZIL_PR_DOJ     integer10   VýkonyCentrálnyŽilovýPrístupDojčenci3232192  
VYK_CEN_ZIL_PR_0110     integer10   VýkonyCentrálnyŽilovýPrístup-1-103232193  
VYK_CEN_ZIL_PR_1118     integer10   VýkonyCentrálnyŽilovýPrístup-11-183232194  
VYK_CEN_ZIL_PR_19     integer10   VýkonyCentrálnyŽilovýPrístup-19+3232195  
P_UVP_INV_DO_24H     integer10   PacientiUmeláVentiláciaPľúcInvazívnaDo24Hodín323311  
P_UVP_INV_NAD_24H     integer10   PacientiUmeláVentiláciaPľúcInvazívnaNad24Hodín323321  
P_NIV     integer10   PacientiNeinvazívnaVentiláciaPľúc323331  
P_TRACH     integer10   PacientiTracheotómia323341  
P_BRONCH     integer10   PacientiBronchoskopia323351  
P_CVK     integer10   PacientiCVK323361  
P_ART_KAT     integer10   PacientiArtériovýKatéter 323371  
P_HEM_MON     integer10   PacientiHemodynamickéMonitorovanie323381  
P_PLE_PUN_KAT     integer10   PacientiPleurálnaPunkcia/Katéter323391  
P_HRU_DRE_AO     integer10   PacientiHrudnáDrenážAktívneOdsávanie3233101  
P_KAR_DEF     integer10   PacientiKardioverzia/Defibrilácia3233111  
P_KARDIOSTIM     integer10   PacientiKardiostimulácia3233121  
P_EKG     integer10   PacientiEchokardiografia3233131  
P_ECMO     integer10   PacientiExtrakorporálnaMembránováOxygenácia3233141  
P_LUM_PUN_DRE     integer10   PacientiLumbálnaPunkcia/Drenáž3233151  
P_GAS_SON     integer10   PacientiGastrickáSonda3233161  
P_JEJ_SON     integer10   PacientiJejunálnaSonda3233171  
P_LAV_ZAL_INTOX     integer10   PacientiLavណalúdkaPriIntoxikáciách3233181  
P_GFS     integer10   PacientiGastrofibroskopia3233191  
P_PEG     integer10   PacientiPerkutánnaGastrostómia3233201  
P_SB_SON     integer10   PacientiSengstakenBlakemorovaSonda3233211  
P_ELI_KONTI     integer10   PacientiEliminačnéMetódyKontinuálna3233221  
P_ELI_INTER     integer10   PacientiEliminačnéMetódyIntermitentná3233231  
P_MER_ICP     integer10   PacientiMeranieICP3233241  
P_JUG_OXI     integer10   PacientiJugulárnaOximetria3233251  
P_HLB_SED     integer10   PacientiHĺbkaSedácie3233261  
P_CER_OXI     integer10   PacientiCerebrálnaOximetria3233271  
P_EPI_KAT_LB     integer10   PacientiEpidurálnyKatéterPreLiečbuBolesti3233281  
P_TRANS_PAC     integer10   PacientiTransportPacientaUVPZlyhanieVitálnychFunkcií3233291  
P_TOT_PAR_VYZ     integer10   PacientiTotálnaParenterálnaVýživa3233301  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
8"Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v S1 /NAV_P/!"Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', (M3101R1S1>=1) OR (M3101R2S1>=1), TRUE))0_C02        
9"Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu predanestetických vyšetrení ambulantných pacientov v R"+i+"S2 /VYS_PAN_AMB_*/."Forcheck(i, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', M3101RiS1>=M3101RiS2, TRUE))0_C02i={1-2}   M3101RiS1  
11"Modul 3101: Oddelenie neuvádza návštevy pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P_*/."Forcheck(i, IF(SUBSTR(M0_C02R4S1,10,1)=='1', ISNULL(RiS1) OR RiS1==0, TRUE))3101i={1-2}   RiS1  
12"Počet všetkých podaných anestézií v S4 modulu 3101 /VYK_POD_ANE_*/ musí byť rovný súčtu pacientov podľa klasifikácie ASA v module 3232 /P_ASA_*/."Check(R1S4+R2S4==Sum(i,M3231RiS1))3101i={1-5}   R1S4;R2S4  
100"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; VYS_PAN_AMB_19/."FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_C02R4S1,7,3)=="323", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE)))3101j={1-2}   R2SjÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):