Rozhranie: C01 Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny

Typ záznamu C01

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_C0111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_C0121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_C0131  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_C0141  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_C0151  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_C0171  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_C0181  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_C0191  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_C01101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_C01111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_C0161  
NAV_PA_0018     integer10   NávštevyPacientAmbulantný-0-18310411  
VYS_RDN_PA_0018     integer10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientAmbulantný-0-18310412  
NAV_PA_19     integer10   NávštevyPacientAmbulantný-19+310421  
VYS_RDN_PA_19     integer10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientAmbulantný-19+310422  
NAV_PH_0018     integer10   NávštevyPacientHospitalizovaný-0-18310431  
VYS_RDN_PH_0018     integer10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientHospitalizovaný-0-18310432  
NAV_PH_19     integer10   NávštevyPacientHospitalizovaný-19+310441  
VYS_RDN_PH_19     integer10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientHospitalizovaný-19+310442  
APL_LIEC_HYP_SZ_PA     integer10   LiečbaHyperfunkcieŠtítnejŽľazy-PacientAmbulantný340411  
APL_LIEC_HYP_SZ_PH     integer10   LiečbaHyperfunkcieŠtítnejŽľazy-PacientHospitalizovaný340412  
APL_LIEC_KAR_SZ_PA     integer10   LiečbaKarcinómuŠtítnejŽľazy-PacientAmbulantný340421  
APL_LIEC_KAR_SZ_PH     integer10   LiečbaKarcinómuŠtítnejŽľazy-PacientHospitalizovaný340422  
APL_LIEC_LYMF_PA     integer10   LiečbaLymfómov-PacientAmbulantný340431  
APL_LIEC_LYMF_PH     integer10   LiečbaLymfómov-PacientHospitalizovaný340432  
APL_LIEC_KOS_ME_PA     integer10   LiečbaKostnýchMetastáz-PacientAmbulantný340441  
APL_LIEC_KOS_ME_PH     integer10   LiečbaKostnýchMetastáz-PacientHospitalizovaný340442  
APL_LIEC_PEC_ME_PA     integer10   LiečbaPečeňovýchMetastáz-PacientAmbulantný340451  
APL_LIEC_PEC_ME_PH     integer10   LiečbaPečeňovýchMetastáz-PacientHospitalizovaný340452  
APL_LIEC_NEU_NAD_PA     integer10   LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-PacientAmbulantný340461  
APL_LIEC_NEU_NAD_PH     integer10   LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-PacientHospitalizovaný340462  
APL_LIEC_NEN_LURA_PA     integer10   LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-Lu-rádiofarmakamiPacientAmbulantn340471  
APL_LIEC_NEN_LURA_PH     integer10   LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-Lu-rádiofarmakamiPacientHospital340472  
APL_LIEC_NAD_KT_PA     integer10   LiečbaNádorovKrvotvornéhoTkaniva-PacientAmbulantný340481  
APL_LIEC_NAD_KT_PH     integer10   LiečbaNádorovKrvotvornéhoTkaniva-PacientHospitalizovaný340482  
APL_LIEC_RADIOS_PA     integer10   LiečbaRádiosynoviortéza-PacientAmbulantný340491  
APL_LIEC_RADIOS_PH     integer10   LiečbaRádiosynoviortéza-PacientHospitalizovaný340492  
APL_LIEC_MET_KAR_PA     integer10   LiečbaMetastázKarcinómuProstaty-PacientAmbulantný3404101  
APL_LIEC_MET_KAR_PH     integer10   LiečbaMetastázKarcinómuProstaty-PacientHospitalizovaný3404102  
APL_LIEC_INA_RAD_PA     integer10   LiečbaInýTypLiečbyRádiofarmakami-PacientAmbulantný3404111  
APL_LIEC_INA_RAD_PH     integer10   LiečbaInýTypLiečbyRádiofarmakami-PacientHospitalizovaný3404112  
VYSL_RIA_HORM_HYPO     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-HormónyHypofýzy312111  
VYSL_IRMA_HORM_HYPO     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-HormónyHypofýzy312112  
VYSL_ELISA_HORM_HYPO     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-HormónyHypofýzy312113  
VYSL_RIA_HORM_SZ     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-HormónyŠtítnejŽľazy312121  
VYSL_IRMA_HORM_SZ     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-HormónyŠtítnejŽľazy312122  
VYSL_ELISA_HORM_SZ     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-HormónyŠtítnejŽľazy312123  
VYSL_RIA_INZU     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Inzulín312131  
VYSL_IRMA_INZU     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Inzulín312132  
VYSL_ELISA_INZU     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Inzulín312133  
VYSL_RIA_STE_HORM     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-SteroidnéHormóny312141  
VYSL_IRMA_STE_HORM     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-SteroidnéHormóny312142  
VYSL_ELISA_STE_HORM     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-SteroidnéHormóny312143  
VYSL_RIA_ANTIG_ICH     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb312151  
VYSL_IRMA_ANTIG_ICH     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb312152  
VYSL_ELISA_ANTIG_PRL     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb312153  
VYSL_RIA_NAD_MARK     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-NádorovéMarkery312161  
VYSL_IRMA_NAD_MARK     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-NádorovéMarkery312162  
VYSL_ELISA_NAD_MARK     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-NádorovéMarkery312163  
VYSL_RIA_HEM_TEST     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Hematologické testy312171  
VYSL_IRMA_HEM_TEST     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Hematologické testy312172  
VYSL_ELISA_HEM_TEST     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Hematologické testy312173  
VYSL_RIA_SKRIN     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Skríning312181  
VYSL_IRMA_SKRIN     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Skríning312182  
VYSL_ELISA_SKRIN     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Skríning312183  
VYSL_RIA_INE     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Iné312191  
VYSL_IRMA_INE     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Iné312192  
VYSL_ELISA_INE     integer10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Iné312193  
CISV_RN_VYS_2     varchar4OC1_3111Rádionuklidové vyšetrenia in vivo3111_A   1  
VYS     integer10OC1_3111VyšetreniaInVivo3111_A   2  
VYS_SPECT     integer10OC1_3111VyšetreniaInVivoSPECT3111_A   3  
VYS_SPECT_CT     integer10OC1_3111VyšetreniaInVivoSPECT/CT3111_A   4  
PRIS_PET     integer10   PrístrojePozitrónováEmisnáTomografia210311  
PRIS_PET_CT     integer10   PrístrojePozitrónováEmisnáTomografiaCT210321  
PRIS_SCIN_KAM     integer10   PrístrojeScintilačnáKamera210331  
PRIS_1H_SCIN_KAM     integer10   PrístrojeJednohlavováScintilačnáKamera210341  
PRIS_2H_SCIN_KAM     integer10   PrístrojeDvojhlavováScintilačnáKamera210351  
PRIS_3H_SCIN_KAM     integer10   PrístrojeTrojhlavováScintilačnáKamera210361  
PRIS_SCIN_KAM_CT     integer10   PrístrojeScintilačnáKamera+CTzáznam210371  
PRIS_SCIN_KAM_KOID     integer10   PrístrojeScintilačnáKamera+KoincidenčnáDetekcia210381  
PRIS_KVAN_VYH_SZ     integer10   PrístrojeNaKvantitatívneVyhodnocovanieScintigrafickéhoZáznamu210391  
PRIS_POH_SCIN_GRAF     integer10   PrístrojePohybovýScintigraf2103101  
PRIS_CELOT_PC     integer10   PrístrojeCelotelovýPočítač2103111  
PRIS_SPEKT_SUP     integer10   PrístrojeSpektrometrickáSúprava2103121  
PRIS_GA_SONDA     integer10   PrístrojeGamaSondaNaPeroperačnúDetekciu2103131  
PRIS_GA_PC_AUT_SDET     integer10   PrístrojeGamaPočítač Gamaautomat StudnicovýDetektor2103141  
PRIS_KAL_DAV     integer10   PrístrojeKalibrátorDávok2103151  
PRIS_RAD_DET_KONT     integer10   PrístrojeRádiometerDetektorKontaminácie2103161  
PRIS_INE_VYUZ_ION     integer10   PrístrojeInéŠpeciálneNaMedicínskeVyužitieIonizujúcehoŽiarenia2103171  
PRIS_INE_NEVYUZ_ION     integer10   PrístrojeInéŠpeciálneNevyužívajúceIonizačnéŽiarenia2103181  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
CISV_PET_CT_VYS     varchar4OC1_3111BPET/CT vyšetrenia3111_B   1  
VYS_TOM_HYB     integer10OC1_3111BVyšetreniaTomografickéHybridné3111_B   2  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3104: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v S1 /NAV_*/!"Check (IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2', (M3104R1S1>=1) OR (M3104R2S1>=1) OR (M3104R3S1>=1) OR (M3104R4S1>=1), TRUE))0_C01        
2"Modul 3104: Počet návštev pacienta v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu rádionuklidových vyšetrení in vivo v R"+i+"S2."Forcheck(i, RiS1>=RiS2)3104i={1-4}   RiS1  
3"Modul 3111_A: Počet vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení SPECT v R"+i+"S3 /VYS_SPECT/ a SPECT/CT v R"+i+"S4 /VYS_SPECT/CT/ ."Forcheck(i, RiS2>=RiS3 + RiS4)3111_Ai={1-PR}   RiS2  
5"Modul 2103: Počet scintilačných kamier v riadkoch 4 až 6 /PRIS_1H_SCIN_KAM+PRIS_2H_SCIN_KAM+PRIS_3H_SCIN_KAM/ musí byť väčší alebo rovný počtu scintilačných kamier s možnosťou súčasného CT záznamu v R7 /PRIS_SCIN_KAM_CT/."Check(R4S1 + R5S1 + R6S1 >= R7S1)2103     R7S1  
6"Modul 2103: Počet scintilačných kamier v riadkoch 4 až 6 /PRIS_1H_SCIN_KAM+PRIS_2H_SCIN_KAM+PRIS_3H_SCIN_KAM/ musí byť väčší alebo rovný počtu scintilačných kamier s možnosťou koincidenčnej detekcie v R8 /PRIS_SCIN_KAM_KOID/."Check(R4S1 + R5S1 + R6S1 >= R8S1)2103     R8S1  
7"Modul 3104: Oddelenie neuvádza návštevy pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P_*/."Forcheck(i, IF(SUBSTR(M0_C01R4S1,10,1)=='1', ISNULL(RiS1) OR RiS1==0, TRUE))3104i={1-4}   RiS1  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):