Rozhranie: A27 Ročný výkaz o činnosti ambul. klin. imunológie a alergiológie

Typ záznamu A27

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A2711  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A2721  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A2731  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A2741  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A2751  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A2771  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A2781  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A2791  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A27101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A27111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A2761  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
CIS_POHL1     varchar1OA27_3201Pohlavie pacienta3201   1  
CIS_VS14_1     varchar5OA27_3201Veková skupina pacienta3201   2  
P_EVI     integer10OA27_3201PacientiSledovaníK-31-123201   3  
P_SPE_ITER_M0018     integer10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-0-18340111  
PN_SPE_ITER_M0018     integer10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-0-18340112  
P_SPE_ITER_M19     integer10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-19+340121  
PN_SPE_ITER_M19     integer10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-19+340122  
P_SPE_ITER_Z0018     integer10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-0-18340131  
PN_SPE_ITER_Z0018     integer10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-0-18340132  
P_SPE_ITER_Z19     integer10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-19+340141  
PN_SPE_ITER_Z19     integer10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-19+340142  
CIS_VS14_2     varchar5OA27_3210Veková skupina pacienta32101    
CIS_POHL2     varchar1OA27_3210Pohlavie pacienta32102    
P_EVI_L20     integer10OA27_3210PacientiSledovaníAtopickáDermatitída321011    
P_EVI_L50     integer10OA27_3210PacientiSledovaníŽihľavkaUrticaria321012    
P_EVI_D80_89_PRI     integer10OA27_3210PacientiSledovaníImunodeficientnéStavyPrimárne321014    
P_EVI_D80_89_PRI_PRO     integer10OA27_3210PacientiSledovImunodefStavyPrimárneProtilátkovéImunodeficiencie321015    
P_EVI_D80_89_PRI_BUN     integer10OA27_3210PacientiSledovImunodefStavyPrimárneBunkovéImunodeficiencie321016    
P_EVI_D80_89_PRI_KOM     integer10OA27_3210PacientiSledovImunodefStavyPrimárneKombinovanéImunodeficiencie321017    
P_EVI_D80_89_SEK     integer10OA27_3210PacientiSledovaníImunodeficientnéStavySekundárne321018    
P_EVI_D80_89_SEK_PRO     integer10OA27_3210PacientiSledovImunodefStavSekundárneProtilátkovéImunodeficiencie321019    
P_EVI_D80_89_SEK_BUN     integer10OA27_3210PacientiSledovImunodefStavySekundárneBunkovéImunodeficiencie321020    
P_EVI_D80_89_SEK_KOM     integer10OA27_3210PacientiSledovImunodefStavySekundárneKombinovanéImunodeficiencie321021    
P_EVI_D71     integer10OA27_3210PacientiSledovaníPoruchyFagocytózy321022    
P_EVI_D841     integer10OA27_3210PacientSledovaníPoruchyKomplementu321023    
P_EVI_J300_VAZ     integer10OA27_3210PacientiSledovaníAlergickáRinitídaVazomotorická32103    
P_EVI_J301_303_ALERG     integer10OA27_3210PacientiSledovaníAlergickáRinitídaAlergická32104    
P_EVI_J450_ALERG     integer10OA27_3210PacientiSledovaníBronchiálnaAstmaAlergickáAstma32105    
P_EVI_J451_NEALERG     integer10OA27_3210PacientiSledovaníBronchiálnaAstmaNealergickáAstma32106    
P_EVI_J458_ZMIES     integer10OA27_3210PacientSledovaníBronchiálnaAstmaZmiešanáAstma32107    
P_EVI_T780_ANAFY     integer10OA27_3210PacientiSledovaníAnafylaktickýŠokSpósobenýPotravinou32108    
P_EVI_X23_ALERG_HMYZ     integer10OA27_3210PacientiSledovaníAlergiaNaJedBlankokrídlehoHmyzu32109    
P_EVI_Y598     integer10OA27_3210PacientiSledovaníCelkReakPriVakcináciiVrátaneReakPriPrickTestoch321010    
P_EVI_T783_ANGIO_EDE     integer10OA27_3210PacientiSledovaníAngioneurotickýEdem321013    
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3401: Počet pacientov so špecifickou imunoterapiou v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov so špecifickou imunoterapiou prijatých do liečby v sledovanom období v R"+i+"S2."Forcheck(i, RiS1>=RiS2)3401i={1-4}   RiS1  
5"Modul 3210: Počet sledovaných osôb s primárnymi imunodeficient. stavmi v R14S"+j+" /P_EVI_D80_89_PRI/ musí byť väčší alebo rovný súčtu osôb s protilátkovými, bunkovými a kombinovanými imunodeficienciami v r. 15-17 S"+j+" /všetky P_EVI_D80_89_PRI_*/."Forcheck(j, R14Sj >= R15Sj + R16Sj + R17Sj)3210j={1-PS}   R14Sj  
6"Modul 3210: Počet sledovaných osôb so sekundárnymi imunodeficient. stavmi v R18S"+j+" /P_EVI_D80_89_SEK/ musí byť väčší alebo rovný súčtu osôb protilátkovými, bunkovými a kombinovanými imunodeficienciami v r. 19-21 S"+j+" /všetky P_EVI_D80_89_SEK_*/."Forcheck(j, R18Sj >= R19Sj + R20Sj + R21Sj)3210j={1-PS}   R18Sj  
7"Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!"Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1)3101        
8"Modul 3210: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R3S"+j+" a R4S"+j+" /P_EVI_J300_VAZ/ a /P_EVI_J301_303_ALERG/."Forcheck(j, IF(R3Sj >0 AND R4Sj >0, R3Sj <> R4Sj, TRUE))3210j={1-PS}   R3Sj; R4SjÁNO
9"Modul 3210: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R5S"+j+" a R7S"+j+" /P_EVI_J450_ALERG/ a /P_EVI_J458_ZMIES/."Forcheck(j, IF(R5Sj >0 AND R7Sj >0, R5Sj <> R7Sj, TRUE))3210j={1-PS}   R5Sj; R7SjÁNO
15"Modul 3210: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R14S"+j+" a R18S"+j+" /P_EVI_D80_89_PRI/ a /P_EVI_D80_89_SEK/."Forcheck(j, IF(R14Sj >0 AND R18Sj >0, R14Sj <> R18Sj, TRUE))3210j={1-PS}   R14Sj; R18SjÁNO
20"Modul 3210: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R6S"+j+" a R5S"+j+" /P_EVI_J451_NEALERG/ a /P_EVI_J450_ALERG/."Forcheck(j, IF(R5Sj >0 AND R6Sj >0, R5Sj <> R6Sj, TRUE))3210j={1-PS}   R6Sj; R5SjÁNO
22"Modul 3210: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R6S"+j+" a R7S"+j+" /P_EVI_J451_NEALERG/ a /P_EVI_J458_ZMIES/."Forcheck(j, IF(R6Sj >0 AND R7Sj >0, R6Sj <> R7Sj, TRUE))3210j={1-PS}   R6Sj; R7SjÁNO
23"Počet sledovaných osôb do 18 rokov v module 3201 /súčet R1-R3 a R5-R7/ musí byť menší alebo rovný počtu návštev pacientov do 18 rokov v ambulancii v R1S1 modulu 3101."Check(R1S3+R2S3+R3S3+R5S3+R6S3+R7S3<=M3101R1S1)3201     R1S3;R2S3;R3S3;R5S3;R6S3;R7S3ÁNO
24"Počet sledovaných osôb vo vek.skupine 19+ v module 3201 /súčet R4 a R8/ musí byť menší alebo rovný počtu návštev pacientov nad 19 rokov v ambulancii v R2S1 modulu 3101."Check(R4S3+R8S3<=M3101R2S1)3201     R4S3;R8S3ÁNO
25"Súčet všetkých chlapcov do jedného roka sledovaných na vybrané diagnózy v S1 modulu 3210 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných chlapcov do jedného roka v R1S3 modulu 3201."Check(Sum(i, RiS1) >= M3201R1S3)3210i={3-PR}   M3201R1S3ÁNO
26"Súčet všetkých chlapcov vo veku 1-5 rokov sledovaných na vybrané diagnózy v S3 modulu 3210 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných chlapcov vo veku 1-5 rokov v R2S3 modulu 3201."Check(Sum(i, RiS3) >= M3201R2S3)3210i={3-PR}   M3201R2S3ÁNO
27"Súčet všetkých chlapcov vo veku 6-18 rokov sledovaných na vybrané diagnózy v S5 modulu 3210 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných chlapcov vo veku 6-18 rokov v R3S3 modulu 3201."Check(Sum(i, RiS5) >= M3201R3S3)3210i={3-PR}   M3201R3S3ÁNO
28"Súčet všetkých mužov 19+ sledovaných na vybrané diagnózy v S7 modulu 3210 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných mužov v R4S3 modulu 3201."Check(Sum(i, RiS7) >= M3201R4S3)3210i={3-PR}   M3201R4S3ÁNO
29"Súčet všetkých dievčat do jedného roka sledovaných na vybrané diagnózy v S2 modulu 3210 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných dievčat do jedného roka v R5S3 modulu 3201."Check(Sum(i, RiS2) >= M3201R5S3)3210i={3-PR}   M3201R5S3ÁNO
30"Súčet všetkých dievčat vo veku 1-5 rokov sledovaných na vybrané diagnózy v S4 modulu 3210 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných dievčat vo veku 1-5 rokov v R6S3 modulu 3201."Check(Sum(i, RiS4) >= M3201R6S3)3210i={3-PR}   M3201R6S3ÁNO
31"Súčet všetkých dievčat vo veku 6-18 rokov sledovaných na vybrané diagnózy v S6 modulu 3210 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných dievčat vo veku 6-18 rokov v R7S3 modulu 3201."Check(Sum(i, RiS6) >= M3201R7S3)3210i={3-PR}   M3201R7S3ÁNO
32"Súčet všetkých žien 19+ sledovaných na vybrané diagnózy v S8 modulu 3210 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných žien v R8S3 modulu 3201."Check(Sum(i, RiS8) >= M3201R8S3)3210i={3-PR}   M3201R8S3ÁNO
33"Počet chlapcov do jedného roka sledovaných na vybranú diagnózu v R"+i+"S1 modulu 3210 musí byť menší alebo rovný počtu sledovaných chlapcov do jedného roka v R1S3 modulu 3201."Forcheck(i, RiS1 <= M3201R1S3)3210i={3-PR}   RiS1ÁNO
34"Počet dievčat do jedného roka sledovaných na vybranú diagnózu v R"+i+"S2 modulu 3210 musí byť menší alebo rovný počtu sledovaných dievčat do jedného roka v R5S3 modulu 3201."Forcheck(i, RiS2 <= M3201R5S3)3210i={3-PR}   RiS2ÁNO
35"Počet chlapcov vo veku 1-5 rokov sledovaných na vybranú diagnózu v R"+i+"S3 modulu 3210 musí byť menší alebo rovný počtu sledovaných chlapcov vo veku 1-5 rokov v R2S3 modulu 3201."Forcheck(i, RiS3 <= M3201R2S3)3210i={3-PR}   RiS3ÁNO
36"Počet dievčat vo veku 1-5 rokov sledovaných na vybranú diagnózu v R"+i+"S4 modulu 3210 musí byť menší alebo rovný počtu sledovaných dievčat vo veku 1-5 rokov v R6S3 modulu 3201."Forcheck(i, RiS4 <= M3201R6S3)3210i={3-PR}   RiS4ÁNO
37"Počet chlapcov vo veku 6-18 rokov sledovaných na vybranú diagnózu v R"+i+"S5 modulu 3210 musí byť menší alebo rovný počtu sledovaných chlapcov vo veku 6-18 rokov v R3S3 modulu 3201."Forcheck(i, RiS5 <= M3201R3S3)3210i={3-PR}   RiS5ÁNO
38"Počet dievčat vo veku 6-18 rokov sledovaných na vybranú diagnózu v R"+i+"S6 modulu 3210 musí byť menší alebo rovný počtu sledovaných dievčat vo veku 6-18 rokov v R7S3 modulu 3201."Forcheck(i, RiS6 <= M3201R7S3)3210i={3-PR}   RiS6ÁNO
39"Počet mužov 19+ sledovaných na vybranú diagnózu v R"+i+"S7 modulu 3210 musí byť menší alebo rovný počtu sledovaných mužov 19+ v R4S3 modulu 3201."Forcheck(i, RiS7 <= M3201R4S3)3210i={3-PR}   RiS7ÁNO
40"Počet žien 19+ sledovaných na vybranú diagnózu v R"+i+"S8 modulu 3210 musí byť menší alebo rovný počtu sledovaných žien 19+ v R8S3 modulu 3201."Forcheck(i, RiS8 <= M3201R8S3)3210i={3-PR}   RiS8ÁNO
100"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R"+i+"S1 /NAV_P_19/. "FORCHECK(i,(IF(SUBSTR(M0_A27R4S1,7,3)=="140", RiS1=0 OR ISNULL(RiS1),TRUE)))3101i={2}   RiS1ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):