Rozhranie: A25 Ročný výkaz o činnosti amb. fyziatrie, balneol. a lieč. rehab.

Typ záznamu A25

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A2511  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A2521  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A2531  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A2541  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A2551  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A2571  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A2581  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A2591  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A25101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A25111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A2561  
NAV_PAC_AMB     integer10OA25_3102NávštevyPacientaVAmbulancii3102   3  
VYS_VSTUP     integer10OA25_3102VyšetreniaVstupné3102   4  
VYS_KONTROL     integer10OA25_3102VyšetreniaKontrolné3102   5  
VYS_KONZIL     integer10OA25_3102VyšetreniaKonziliárne3102   6  
VYS_TERAPIA     integer10OA25_3102VyšetreniaTerapeutické3102   7  
VYS_PRVO_DISP     integer10OA25_3102VyšetreniaPrvovyšetrenieDispenzarizovanéhoPacienta3102   8  
VYS_OPAK_DISP     integer10OA25_3102VyšetreniaOpakovanéDispenzarizovanéhoPacienta3102   9  
CIS_POHL     varchar1OA25_3102Pohlavie pacienta3102   1  
CIS_VS27     varchar5OA25_3102Veková skupina pacienta3102   2  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
INJEK_INTRART     integer10   InjekciaIntraartikulárna360111  
MEDIK_OSET_INFILTR     integer10   MedikamentózneOšetrenieInfiltrácia360121  
MANIP_CIEL_MIESTO     integer10   ManipulVýkCielNárazMiesto360131  
MANIP_CIEL_KLB     integer10   ManipulVýkCielNárazKĺb360141  
MAK_MOBIL_TECH     integer10   MäkkéMobilizačnéTechniky360151  
LASER_TERAP     integer10   Laseroterapia360161  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S3 /NAV_PAC_AMB/ musí byť väčší alebo rovný počtu vstupných lekárskych vyšetrení v R"+i+"S4 /VYS_VSTUP/."Forcheck(i, RiS3 >= RiS4)3102i={1-10}   RiS3  
2"Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S3 /NAV_PAC_AMB/ musí byť väčší alebo rovný počtu kontrolných lekárskych vyšetrení v R"+i+"S5 /VYS_KONTROL/."Forcheck(i, RiS3 >= RiS5)3102i={1-10}   RiS3  
3"Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S3 /NAV_PAC_AMB/ musí byť väčší alebo rovný počtu konziliárnych vyšetrení v R"+i+"S6 /VYS_KONZIL/."Forcheck(i, RiS3 >= RiS6)3102i={1-10}   RiS3  
4"Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S3 /NAV_PAC_AMB/ musí byť väčší alebo rovný počtu terapeutických lekárskych vyšetrení v R"+i+"S7 /VYS_TERAPIA/."Forcheck(i, RiS3 >= RiS7)3102i={1-10}   RiS3  
5"Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S3 /NAV_PAC_AMB/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvovyšetrení u dispenzarizovaných pacientov v R"+i+"S8 /VYS_PRVO_DISP/."Forcheck(i, RiS3 >= RiS8)3102i={1-10}   RiS3  
6"Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S3 /NAV_PAC_AMB/ musí byť väčší alebo rovný počtu opakovaných vyšetrení u dispenzarizovaných pacientov v R"+i+"S9 /VYS_OPAK_DISP/."Forcheck(i, RiS3 >= RiS9)3102i={1-10}   RiS3  
7"Modul 3102: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S3 /NAV_PAC_AMB/!"Check ((R1S3>=1) OR (R2S3>=1) OR (R3S3>=1) OR (R4S3>=1) OR (R5S3>=1) OR (R6S3>=1) OR (R7S3>=1) OR (R8S3>=1) OR (R9S3>=1) OR (R10S3>=1))3102        
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):