Rozhranie: A20 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrov. starostlivosti

Typ záznamu A20

Rozhranie platí od roku 2019

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A2011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A2021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A2031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A2041  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A2051  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A2071  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A2081  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A2091  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A20101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A20111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A2061  
NAV_NS_0018     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaZdravPracovníkaVDomProstrPac-0-18310111  
NAV_NS_19     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaZdravPracovníkaVDomProstrPac-19+310121  
P_OSET_SUMA_VEK_0018     integer10   PomocnýÚdajOšetreníPacientiSúčetZaVek0-183206_A11ÁNO
P_OSET_SUMA_VEK_19     integer10   PomocnýÚdajOšetreníPacientiSúčetZaVek19+310122ÁNO
CIS_VS26     varchar5OA20_3201Veková skupina pacienta32011    
CIS_POHL_1     varchar1OA20_3201Pohlavie pacienta32012    
P_OSET_ZP_1     integer10OA20_3201PacientiOšetreníZdravPracovníkmiADOS32013    
CISV_SLED_DIAG     varchar5OA20_3206Vybrané sledované diagnózy3206   1  
P_POSTIH_1960     integer10OA20_3206PacientiPočetPostihnutí-19-603206   3  
P_POSTIH_61     integer10OA20_3206PacientiPočetPostihnutí-61+3206   4  
P_POSTIH_0018     integer10OA20_3206PacientiPočetPostihnutí-0-183206   2  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
CIS_VS26_1     varchar5OA20_3601Veková skupina pacienta36011    
VYK_PLAN_KOS     integer10OA20_3601VýkonyPlánKomplexnáOšetrovateľskáStarostlivosť 36012    
VYK_VYZIVA     integer10OA20_3601VýkonyStarostlivosťOVýživu36013    
VYK_INFUZIA     integer10OA20_3601VýkonyPrípravaPodávanieInfúzie36014    
VYK_PREV_DEKUB     integer10OA20_3601VýkonyPrevenciaDekubit36015    
VYK_OS_DEKUB_DO5     integer10OA20_3601VýkonyOšetrenieDekubituDo5cm36016    
VYK_OS_DEKUB_NAD5     integer10OA20_3601VýkonyOšetrenieDekubituNad5cm36017    
VYK_PREV_RAN_DO5     integer10OA20_3601VýkonyPreväzRanyDo5cm36018    
VYK_PREV_RAN_NAD5     integer10OA20_3601VýkonyPreväzRanyNad5cm36019    
VYK_NAV_MIMO     integer10OA20_3601VýkonyNávštevaMimoPracovnéhoČasu360110    
P_OSET_SUMA_VEK_1960     integer10   PomocnýÚdajOšetreníPacientiSúčetZaVek19-603206_A12ÁNO
P_OSET_SUMA_VEK_61     integer10   PomocnýÚdajOšetreníPacientiSúčetZaVek61+3206_A13ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený počet návštev v S1 /NAV_NS_*/!"Check((R1S1>=1) OR (R2S1>=1))3101        
3"Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 0-18 rokov v m. 3201 v S1+S2/P_OSET_ZP_1/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vek. skupine 0-18 rokov v m. 3206 v R"+i+"S2 /P_POSTIH_0018/"Forcheck (i, M3201R3S1+M3201R3S2>= M3206RiS2)3206i={1-PR}   RiS2  
7"Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 19-60 rokov v m. 3201 v S3+S4/P_OSET_ZP_1/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vek. skupine 19-60 rokov v m. 3206 v R"+i+"S3 /P_POSTIH_1960/"Forcheck (i, M3201R3S3+M3201R3S4>= M3206RiS3)3206i={1-PR}   RiS3  
9"Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 61+ v m. 3201 v S5+S6/P_OSET_ZP_1/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 61+ v m. 3206 v R"+i+"S4 /P_POSTIH_61/."Forcheck (i, M3201R3S5+M3201R3S6>= M3206RiS4)3206i={1-PR}   RiS4  
10"Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacientov do 18r. v R1S1 modulu 3101 /NAV_NS_0018/ musí byť väčší alebo rovný celkovému počtu ošetrených osôb do 18r. v R3 m.3201 /P_OSET_ZP/"Check(M3101R1S1>=R3S1+R3S2)3201     M3101R1S1  
11"Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacientov nad 19r. v R2S1 modulu 3101 /NAV_NS_19/ musí byť väčší alebo rovný celkovému počtu ošetrených osôb nad 19r. v R3 m.3201 /P_OSET_ZP/"Check(M3101R2S1>=Sum(j, R3Sj))3201j={3-6}   M3101R2S1  
12"Skutočne je počet návštev pacientov do 18r. v R1 m.3101 rovný počtu ošetrených osôb do 18r. v R3 m.3201, teda každý pacient bol ošetrený iba jeden krát? /Do modulu 3201 sa uvádzajú osoby, nie ošetrenia!"Check(IF (R1S1>=1 AND R1S1==M3201R3S1+M3201R3S2, FALSE, TRUE))3101     R1S1ÁNO
13"Skutočne je počet návštev pacientov nad 19r. v R2 m.3101 rovný počtu ošetrených osôb nad 19r. v R3 m.3201, teda každý pacient bol ošetrený iba jeden krát? /Do modulu 3201 sa uvádzajú osoby, nie ošetrenia!"Check(IF (R2S1>=1 AND R2S1==M3201R3S3+M3201R3S4+M3201R3S5+M3201R3S6, FALSE, TRUE))3101     R2S1ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):