Rozhranie: A19 Ročný výkaz očinnosti záchrannej zdravotnej služby

Typ záznamu A19

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A1911  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A1921  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A1931  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A1941  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A1951  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A1971  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A1981  
EMAIL     varchar128   e-mail zostavovateľa0_A1991  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A19101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A19111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A1961  
VY_VZ_PZZS_PRIM     integer10   VýjazdyVzletyPozemZáchZdravSlužbyPrimárne310111  
VY_VZ_PZZS_SEK     integer10   VýjazdyVzletyPozemZáchZdravSlužbySekundárne310121  
VY_VZ_PZZS_MEDZISTP     integer10   VýjazdyVzletyPozemZáchZdravSlužbyMedzištátnePrevozy310131  
VY_VZ_PZZS_NEUSP     integer10   VýjazdyVzletyPozemZáchZdravSlužbyNeúspešnéVýjazdy310141  
VY_VZ_VZZS_PRIM     integer10   VýjazdyVzletyVrtulníkovejZáchZdravSlužbyPrimárne310151  
VY_VZ_VZZS_SEK     integer10   VýjazdyVzletyVrtulníkovejZáchZdravSlužbySekundárne310161  
VY_VZ_ZDR_AS_VAK     integer10   VýjazdyVzletyZdravAsistenciePriVerejnýchAkciách310171  
PAC_SPOLU_PZZS_PRIM     integer10   PacientiOšetreníSpoluVýjazdyPozZáchZdravSlužPrimárne310112  
PAC_SPOLU_PZZS_SEK     integer10   PacientiOšetreníSpoluVýjazdyPozZáchZdravSlužSekundárne310122  
PAC_SPOLU_PZZS_MEDZI     integer10   PacientiOšetreníSpoluVýjazdyPozZáchZdravSlužMedzištátnePrevozy310132  
PAC_SPOLU_VZZS_PRIM     integer10   PacientiOšetreníSpoluVzletyVrtulnikZáchZdravSlužPrimárne310152  
PAC_SPOLU_VZZS_SEK     integer10   PacientiOšetreníSpoluVzletyVrtulnikZáchZdravSlužSekundárne310162  
PAC_SPOLU_ZDR_AS_VAK     integer10   PacientiOšetreníSpoluZdravAsistenciePriVerejnýchAkciách310172  
PAC_0018_PZZS_PRIM     integer10   PacientiOšetrení0-18VýjazdyPozZáchZdravSlužPrimárne310113  
PAC_0018_PZZS_SEK     integer10   PacientiOšetrení0-18VýjazdyPozZáchZdravSlužSekundárne310123  
PAC_0018_PZZS_MEDZI     integer10   PacientiOšetrení0-18VýjazdyPozZáchZdravSlužMedzištátnePrevozy310133  
PAC_0018_VZZS_PRIM     integer10   PacientiOšetrení0-18VzletyVrtulnikZáchZdravSlužPrimárne310153  
PAC_0018_VZZS_SEK     integer10   PacientiOšetrení0-18VzletyVrtulnikZáchZdravSlužSekundárne310163  
PAC_0018_ZDR_AS_VAK     integer10   PacientiOšetrení0-18ZdravAsistenciePriVerejnýchAkciách310173  
HOVORY_OPST_VOL_LTV     integer10   HovoryOperačStrediskaLinkaTiesňovéhoVolania310511  
HOVORY_OPST_OPERATIV     integer10   HovoryOperačStrediskaOperatívne310521  
ZASAHY_PRIM_KRIT     integer10   VyhodnotenéUdalostiPrimárneKritické310531  
ZASAHY_PRIM_NEODKL     integer10   VyhodnotenéUdalostiPrimárneNeodkladné310541  
ZASAHY_PRIM_MENAL     integer10   VyhodnotenéUdalostiPrimárneMenejNaliehavé310551  
ZASAHY_ODKLAD     integer10   VyhodnotenéUdalostiOdkladné310561  
ZASAHY_SEK_PRI_A     integer10   VyhodnotenéUdalostiSekundárnePrioritaA310571  
ZASAHY_SEK_PRI_B     integer10   VyhodnotenéUdalostiSekundárnePrioritaB310581  
ZASAHY_SEK_PRI_C     integer10   VyhodnotenéUdalostiSekundárnePrioritaC310591  
ZASAHY_SEK_PRI_D     integer10   VyhodnotenéUdalostiSekundárnePrioritaD3105101  
ZASAHY_SEK_PRI_E     integer10   VyhodnotenéUdalostiSekundárnePrioritaE3105111  
CIS_VS11     varchar5OA19_3206Veková skupina pacienta32061    
PAC_OSET_OS_F00_99     integer10OA19_3206OšetrenéOsobyDuševnéPoruchyAPoruchySprávania32062    
PAC_OSET_OS_G00_99     integer10OA19_3206Ošetrené OsobyChorobyNervovéhoSystému32063    
PAC_OSET_OS_I00_99     integer10OA19_3206Ošetrené OsobyChorobyObehovejSústavy32064    
PAC_OSET_OS_J00_99     integer10OA19_3206Ošetrené OsobyChorobyDýchacejSústavy32065    
PAC_OSET_OS_V01_99     integer10OA19_3206Ošetrené OsobyDopravnéNehody32066    
PAC_OSET_OS_W00_X59     integer10OA19_3206Ošetrené OsobyVonkajšie príčinyNáhodnéhoPoranenia32067    
PAC_OSET_OS_X60_84     integer10OA19_3206Ošetrené OsobyÚmyselnéSebapoškodenie32068    
PAC_OSET_OS_X85_Y09     integer10OA19_3206Ošetrené OsobyNapadnutia32069    
PAC_OSET_OS_Y10_34     integer10OA19_3206Ošetrené OsobyUdalostiSNeurčenýmÚmyslom320610    
PAC_OSET_OS_ALKOHOL     integer10OA19_3206Ošetrené OsobySúvislosťSUžívanímAlkoholu320611    
CIS_VS11_1     varchar5OA19_3208Veková skupina pacienta32081    
OSET_OS_OBEH_BEZ_KPR     integer10OA19_3208OšetrenéOsobyNáhleZastavObehuBezKPR32082    
OSET_OS_OBEH_S_KPR     integer10OA19_3208OšetrenéOsobyNáhleZastavObehuSoKPR32083    
OSET_OS_ZAV_TRAUMA     integer10OA19_3208OšetrenéOsobyZávažnáTrauma32084    
OSET_OS_POR_DYCH     integer10OA19_3208OšetrenéOsobyPoruchyDýchania32085    
OSET_OS_NCMP     integer10OA19_3208OšetrenéOsobyNáhlaCievnaMozgováPríhoda32086    
OSET_OS_BOL_HRUD     integer10OA19_3208OšetrenéOsobyBolesťVHrudníkuOkremAKS32087    
OSET_OS_BOL_HRUD_AKS     integer10OA19_3208OšetrenéOsobyBolesťVHrudníkuAKS32088    
OSET_OS_POR_VED     integer10OA19_3208OšetrenéOsobyPoruchaVedomia32089    
CIS_VS11_2     varchar5OA19_3241Veková skupina pacienta32411    
OSET_OS_PON_MIESTO     integer10OA19_3241OšetrenéOsobyPonechaníNaMieste32412    
OSET_OS_TRANS_ZZ     integer10OA19_3241OšetrenéOsobyTransportovaníDoZZ32413    
OSET_OS_ODVZ_POS     integer10OA19_3241OšetrenéOsobyOdovzdaníInejPosádkeZZS32414    
VY_VZ_SPOL_HAZZ     integer10   VýjazdyVzletySpoluprácaHasičskýZáchrannýZbor 370111  
VY_VZ_SPOL_POLZB     integer10   VýjazdyVzletySpoluprácaPolicajnýZbor 370121  
VY_VZ_SPOL_OZBRS     integer10   VýjazdyVzletySpoluprácaOzbrojenéSily370131  
VY_VZ_SPOL_CHLAB_CO     integer10   VýjazdyVzletySpoluprácaKontrolnéChemLaborCO370141  
VY_VZ_SPOL_HZS     integer10   VýjazdyVzletySpoluprácaHorskáZáchrannáSlužba370151  
VY_VZ_SPOL_INA     integer10   VýjazdyVzletySpoluprácaInáZložkaIZS370161  
VY_VZ_SPOL_DZS     integer10   VýjazdyVzletySpoluprácaDopravnáZdravotSlužba370171  
HMS_REAK_PRIM     varchar8   ReakčnýČasPrimárnyVýjazd370211  
HMS_DOJZ_CAS_PRIM     varchar8   DojazdovýČasPrimárnyVýjazd370221  
HMS_DOJZ_CAS_SEK     varchar8   DojazdovýČasSekundárnyVýjazd370222  
HMS_SCENC_PRIM     varchar8   ČasNaScénePrimárnyVýjazd370231  
HMS_SCENC_SEK     varchar8   ČasNaScéneSekundárnyVýjazd370232  
HMS_ODOVZ_PAC_PRIM     varchar8   TrvanieOdovzdaniaPacientaPrimárnyVýjazd370241  
HMS_ODOVZ_PAC_SEK     varchar8   TrvanieOdovzdaniaPacientaSekundárnyVýjazd370242  
HMS_TRV_ZAS_PRIM     varchar8   TrvanieZásahuPrimárnyVýjazd370251  
HMS_TRV_ZAS_SEK     varchar8   TrvanieZásahuSekundárnyVýjazd370252  
HMS_TRV_VYJ_PRIM     varchar8   TrvanieVýjazduPrimárnyVýjazd370261  
HMS_TRV_VYJ_SEK     varchar8   TrvanieVýjazduSekundárnyVýjazd370262  
HMS_TRV_CIN_PRIM     varchar8   TrvanieČinnostiPrimárnyVýjazd370271  
HMS_TRV_CIN_SEK     varchar8   TrvanieČinnostiSekundárnyVýjazd370272  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený počet ošetrených osôb v niektorom z riadkov v S2 /PAC_SPOLU_*/!"Check(IF (M0_A19R3S1 <>'36076643', SUM(i, RiS2)>=1, TRUE))3101i={1-3, 5-6}      
2"Modul 3101: Ak je vyplnený počet ošetrených osôb v R"+i+"S2 /PAC_SPOLU_*/ musí byť uvedený počet výjazdov v R"+i+"S1 /VY_VZ_*/."Forcheck(i, IF (RiS2>=1, RiS1>=1, TRUE))3101i={1-3, 5-7}   RiS1  
3"Modul 3101: Počet ošetrených osôb v R"+i+"S2 /PAC_SPOLU_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet výjazdov v R"+i+"S1 /VY_VZ_*/."Forcheck(i, RiS1 <= RiS2)3101i={1-3, 5-6}   RiS2  
4"Modul 3101: Počet všetkých ošetrených osôb v R"+i+"S2 /PAC_SPOLU_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet ošetrených detí v R"+i+"S3 /PAC_0018_*/."Forcheck(i, RiS2 >= RiS3)3101i={1-3, 5-7}   RiS2  
5"Počet hovorov operačného strediska /HOVORY_OPST_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu všetkých udalostí {súčet riadkov 3-11} /ZASAHY_*/."Check (R1S1+ R2S1>=Sum(i, RiS1))3105i={3-11}   R1S1; R2S1  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):