Rozhranie: A18 Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií

Typ záznamu A18

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A1811  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A1821  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A1831  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A1841  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A1851  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A1871  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A1881  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A1891  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A18101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A18111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A1861  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVambulancii-0-18310111  
NAV_NS_LEK_0018     integer10   NávštevyLekáraNavštevnáSlužba-0-18310112  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVambulancii-19+310121  
NAV_NS_LEK_19     integer10   NávštevyLekáraNavštevnáSlužba-19+310122  
PD_K_31_12     integer10   DispenzarizovanéOsobyK-31.12.320111  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar5OA18_3205Vybrané sledované diagnózy3205   1  
P_M     integer10OA18_3205SledovaníPacientiPodľaDiagnózySledovanéObdobieMuži3205   2  
P_Z     integer10OA18_3205SledovaníPacientiPodľaDiagnózySledovanéObdobieŽeny3205   3  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
P_N_M     integer10OA18_3205NovodiagnostikovaníPacientiPodľaDiagnózySledovanéObdobieMuži3205   4  
P_N_Z     integer10OA18_3205NovodiagnostikovaníPacientiPodľaDiagnózySledovanéObdobieŽeny3205   5  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v S1 alebo v S2 /NAV_P; NAV_NS_LEK/!"Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1 OR R1S2>=1 OR R2S2>=1 )3101        
2"Modul 3205: Počet osôb s demyelinizačnou chorobou ústredného nervového systému v R9S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s roztrúsenou sklerózou v R10S"+j+"."Forcheck(j, R9Sj >= R10Sj)3205j={2-5}   R9Sj  
3"Modul 3205: Počet osôb s poruchami nervov, nervových koreňov a nervových spletí v R13S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s kompresiami nervových koreňov a spletí v R14S"+j+"."Forcheck(j, R13Sj >= R14Sj)3205j={2-5}   R13Sj  
4"Modul 3205: Počet osôb s inými cievnymi chorobami mozgu v R24S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s aneuryzmami v R25S"+j+"."Forcheck(j, R24Sj >= R25Sj)3205j={2-5}   R24Sj  
10"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; NAV_NS_LEK_19/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A18R4S1,7,3)=="104", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE)))3101j={1-2}   R2SjÁNO
11"Počet dispenzarizovaných osôb v m.3201 musí byť menší alebo rovný počtu všetkých návštev pacienta v m.3101 /R1S1+R2S1+R1S2+R2S2/ ."Check (SSum(i,j,RiSj)>=M3201R1S1)3101i={1-2}; j={1-2}   M3201R1S1ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):