Rozhranie: A17 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie

Typ záznamu A17

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A1711  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A1721  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A1731  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A1741  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A1751  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A1771  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A1781  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A1791  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A17101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A17111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A1761  
NAV_P_0018     integer10   PočetNávštevPacientaVambulancii-0-18310111  
NAV_P_19     integer10   PočetNávštevPacientaVambulancii-19+310121  
CIS_VS13     varchar5OA17_3201Veková skupina pacienta3201   1  
CIS_POHL_1     varchar1OA17_3201Pohlavie pacienta3201   2  
PN_SLE     integer10OA17_3201PočetOsôbPrijatýchDoSledovaniaPočasRoka3201   3  
P_SLE_K_31_12     integer10OA17_3201PočetOsôbSledovanýchNaKonciRoka3201   4  
CIS_POHL_2     varchar1OA17_3210Pohlavie pacienta32102    
P_SLE_I10_15     integer10OA17_3210PacientiSledovaníNaKonciRokaHypertenznéChoroby32103    
P_SLE_I20_25     integer10OA17_3210PacientiSledovaníNaKonciRokaIschemickéChorobySrdca32104    
P_SLE_I42_43     integer10OA17_3210PacientiSledovaníNaKonciRokaKardiomyopatie32105    
P_SLE_I44_45_I47_49     integer10OA17_3210PacientiSledovaníNaKonciRokaPoruchySrdcovéhoRytmu32106    
P_SLE_I50     integer10OA17_3210PacientiSledovaníNaKonciRokaSrdcovéZlyhávanieChronické32107    
CIS_POHL_3     varchar1OA17_3211Pohlavie pacienta32112    
PN_SLE_I10_15     integer10OA17_3211PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteHypertenznéChoroby32113    
PN_SLE_I20_25     integer10OA17_3211PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteIschemickéChorobySrdca32114    
PN_SLE_I42_43     integer10OA17_3211PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteKardiomyopatie32115    
PN_SLE_I44_45_I47_49     integer10OA17_3211PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživotePoruchySrdcovéhoRytmu32116    
PN_SLE_I50     integer10OA17_3211PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteSrdcovéZlyhávanieChroni32117    
CIS_VS13_1     varchar5OA17_3210Veková skupina pacienta32101    
CIS_VS13_2     varchar5OA17_3211Veková skupina pacienta32111    
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S1] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R1S4]."Forcheck(i, M3201R1S4 >= M3210RiS1)3210i={3-7}   RiS1  
2"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S2] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R2S4]."Forcheck(i, M3201R2S4 >= M3210RiS2)3210i={3-7}   RiS2  
3"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S3] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R3S4]."Forcheck(i, M3201R3S4 >= M3210RiS3)3210i={3-7}   RiS3  
4"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S4] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R4S4]."Forcheck(i, M3201R4S4 >= M3210RiS4)3210i={3-7}   RiS4  
5"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S5] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R5S4]."Forcheck(i, M3201R5S4 >= M3210RiS5)3210i={3-7}   RiS5  
6"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S6] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R6S4]."Forcheck(i, M3201R6S4 >= M3210RiS6)3210i={3-7}   RiS6  
7"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S7] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R7S4]."Forcheck(i, M3201R7S4 >= M3210RiS7)3210i={3-7}   RiS7  
8"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S8] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R8S4]."Forcheck(i, M3201R8S4 >= M3210RiS8)3210i={3-7}   RiS8  
9"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S9] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R9S4]."Forcheck(i, M3201R9S4 >= M3210RiS9)3210i={3-7}   RiS9  
10"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S10] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R10S4]."Forcheck(i, M3201R10S4 >= M3210RiS10)3210i={3-7}   RiS10  
11"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S11] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R11S4]."Forcheck(i, M3201R11S4 >= M3210RiS11)3210i={3-7}   RiS11  
12"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S12] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R12S4]."Forcheck(i, M3201R12S4 >= M3210RiS12)3210i={3-7}   RiS12  
13"Hodnota v R"+i+"S"+j+" m. 3210 je väčšia alebo sa rovná hodnote v R"+i+"S"+j+" m. 3211, čiže počet prípadov každej diagnózy ktorejkoľvek vekovej skupiny k 31.12. je rovný alebo väčší ako počet prípadov zistených prvýkrát v živote v období od 1.1.-31.12."Forcheck(i, j, M3210RiSj >= M3211RiSj)3210i={3-7}; j={1-PS}   M3210RiSj  
14"Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!"Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1)3101        
100"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R"+i+"S1 /NAV_P_19/. "FORCHECK(i,(IF(SUBSTR(M0_A17R4S1,7,3)=="155", RiS1=0 OR ISNULL(RiS1),TRUE)))3101i={2}   RiS1ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):