Rozhranie: A13 Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie

Typ záznamu A13

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A1311  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A1321  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A1331  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A1341  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A1351  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A1371  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A1381  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A1391  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A13101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A13111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A1361  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
CIS_VS11     varchar5OA13_3202VekováSkupinaPacienta3202   1  
P_SLE     integer10OA13_3202PacientiSledovaníK-31.123202   2  
P_LIE_CKD_ZAR_PDL     integer10   PacientiLiečeníSCKDZaradeníDoPDL322711  
P_LIE_CKD_NEZAR_PDL     integer10   PacientiLiečeníSCKDNezaradeníDoPDL322721  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar5OA13_3206VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň3206   1  
P_SLE_0018     integer10OA13_3206PacientiSledovaní-0-183206   2  
P_SLE_19     integer10OA13_3206PacientiSledovaní-19+3206   3  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!"Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1)3101        
2"Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacientov v ambulancii v m. 3101 v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb príslušnej vekovej skupiny k 31.12. v m. 3202 v R"+i+"S2 /P_SLE/."Forcheck(i, M3101RiS1>= M3202RiS2)3101i={1-PR}   M3101RiS1ÁNO
3"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb 0-18 k 31.12. v m. 3202 v R1S2 /P_SLE/ musí byť rovný počtu sledovaných osôb 0-18 podľa zákl. diagnózy k 31.12. v m. 3206 [R1 až R8] v S2 /P_SLE_0018/."Check(M3202R1S2 == Sum(i, M3206RiS2))3206i={1-PR}   M3202R1S2  
4"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb 19+ k 31.12. v m. 3202 v R2S2 /P_SLE/ musí byť rovný počtu sledovaných osôb 19+ podľa zákl. diagnózy k 31.12. v m. 3206 [R1 až R8] v S3 /P_SLE_19/."Check(M3202R2S2 == Sum(i, M3206RiS3))3206i={1-PR}   M3202R2S2  
100"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A13R4S1,7,3)=="163", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE)))3101j={1}   R2SjÁNO
200"Modul 3202: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /P_SLE/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A13R4S1,7,3)=="163", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE)))3202j={2}   R2SjÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):