Rozhranie: A12 Ročný výkaz o činnosti ambulancie plastickej chir. a chirurgie

Typ záznamu A12

Rozhranie platí od roku 2019

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A1211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A1221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A1231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A1241  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A1251  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A1271  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A1281  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A1291  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A12101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A12111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A1261  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
VYK_CH_HN_OKP_0018     integer10   VýkonyChirurgickéHnisavéOchoreniaKožeAPodkožia-0-18360211  
VYK_CH_HN_OKP_19     integer10   VýkonyChirurgickéHnisavéOchoreniaKožeAPodkožia-19+360212  
VYK_CH_OSET_R_0018     integer10   VýkonyChirurgickéOšetreniaRán-0-18360221  
VYK_CH_OSET_R_19     integer10   VýkonyChirurgickéOšetreniaRán-19+360222  
VYK_REP_ZLUX_0018     integer10   VýkonyRepozícieZlomenínALuxácií-0-18360251  
VYK_REP_ZLUX_19     integer10   VýkonyRepozícieZlomenínALuxácií-19+360252  
VYK_OSET_POP_0018     integer10   VýkonyOšetreniaPopálenín-0-18360261  
VYK_OSET_POP_19     integer10   VýkonyOšetreniaPopálenín-19+360262  
VYK_ENDO_VYS_0018     integer10   VýkonyEndoskopickéVyšetrenia-0-183602121  
VYK_ENDO_VYS_19     integer10   VýkonyEndoskopickéVyšetrenia-19+3602122  
VYK_VYS_CHO_0018     integer10   VýkonyOstatnéVyšetreniaAZákroky-0-183602131  
VYK_VYS_CHO_19     integer10   VýkonyOstatnéVyšetreniaAZákroky-19+3602132  
VYK_ODS_KPN_BEN_0018     integer10   VýkonyOdstránenieKožnýchAPodkožnýchNádorovBenígne-0-18360231  
VYK_ODS_KPN_BEN_19     integer10   VýkonyOdstránenieKožnýchAPodkožnýchNádorovBenígne-19+360232  
VYK_ODS_KPN_MAL_00     integer10   VýkonyOdstránenieKožnýchAPodkožnýchNádorovMalígne-0-18360241  
VYK_ODS_KPN_MAL_19     integer10   VýkonyOdstránenieKožnýchAPodkožnýchNádorovMalígne-19+360242  
VYK_NEKREK_0018     integer10   VýkonyNekrektómie-00-18360271  
VYK_NEKREK_19     integer10   VýkonyNekrektómie-19+360272  
VYK_EX_OSTSY_MA_0018     integer10   VýkonyExtrakcieOsteosynMateriálu-00-18360281  
VYK_EX_OSTSY_MA_19     integer10   VýkonyExtrakcieOsteosynMateriálu-19+360282  
VYK_SEMIIN_LIEC_0018     integer10   VýkonySemiinvazLiečebnéPostupy-00-183602111  
VYK_SEMIIN_LIEC_19     integer10   VýkonySemiinvazLiečebnéPostupy-19+3602112  
VYK_CHIROS_MUR_0018     integer10   VýkonyChirurgOšetreniaMalýchUrazov-00-18360291  
VYK_CHIROS_MUR_19     integer10   VýkonyChirurgOšetreniaMalýchUrazov-19360292  
VYK_PREVAZY_0018     integer10   VýkonyPreväzy-00-183602101  
VYK_PREVAZY_19     integer10   VýkonyPreväzy-19+3602102  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!"Check((R1S1>=1) OR (R2S1>=1))3101        
10"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S1 /NAV_P_19/. "CHECK(IF(SUBSTR(M0_A12R4S1,7,3)=="107", R2S1=0 OR ISNULL(R2S1),TRUE))3101       ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):