Rozhranie: A11 Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva

Typ záznamu A11

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A1111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A1121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A1131  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A1141  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A1151  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A1171  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A1181  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A1191  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A11101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A11111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A1161  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
VYS_PREV_0018     integer10   VyšetreniaPreventívne-0-18310112  
VYS_LIEC_0018     integer10   VyšetreniaLiečebné-0-18310113  
VYS_KONT_0018     integer10   VyšetreniaKontrolné-0-18310114  
VYS_KONZ_0018     integer10   VyšetreniaKonziliárne-0-18310115  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
VYS_PREV_19     integer10   VyšetreniaPreventívne-19+310122  
VYS_LIEC_19     integer10   VyšetreniaLiečebné-19+310123  
VYS_KONT_19     integer10   VyšetreniaKontrolné-19+310124  
VYS_KONZ_19     integer10   VyšetreniaKonziliárne-19+310125  
VYS_ZAT_ERGOM     integer10   VyšetreniaZáťažovéErgometria311111  
VYS_ZAT_SPIROERG     integer10   VyšetreniaZáťažovéSpiroergometria311121  
VYS_ZAT_INE_FUN     integer10   VyšetreniaZáťažovéInéFunkčné311131  
VYS_NEZAT_ANTR     integer10   VyšetreniaNezáťažovéAntropologické311141  
VYS_NEZAT_KALIP     integer10   VyšetreniaNezáťažovéKalipometria311151  
VYS_NEZAT_BIOCH     integer10   VyšetreniaNezáťažovéBiochemické311161  
VYS_NEZAT_INE_LAB     integer10   VyšetreniaNezáťažovéInéLaboratórne311171  
VYS_NEZAT_SPIROM     integer10   VyšetreniaNezáťažovéSpirometrické311181  
VYS_NEZAT_INE_ODB     integer10   VyšetreniaNezáťažovéInéOdborné311191  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!"Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2', (M3101R1S1>=1) OR (M3101R2S1>=1), TRUE))0_A11        
2"Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť vačší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S"+j+" /VYS_*/."Forcheck(i, j, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2', M3101RiS1>=M3101RiSj, TRUE))0_A11i={1-2}; j={2-5}   M3101RiS1  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):