Rozhranie: A09 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie

Typ záznamu A09

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A0911  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A0921  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A0931  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A0941  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A0951  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A0971  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A0981  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A0991  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A09101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A09111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A0961  
NAV_P_M0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-0-18310211  
NAV_P_M19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-19+310221  
NAV_P_Z0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-0-18310231  
NAV_P_Z19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-19+310241  
CIS_VS11     varchar5OA9_3212Veková skupina pacienta32121    
CIS_POHL1     varchar1OA9_3212Pohlavie pacienta32122    
P_VYS_TBC_KOZE     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníTuberkulózaKože32123    
P_VYS_HER_INF     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcie32124    
P_VYS_HER_INF_ZOS     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcieZoster32125    
P_VYS_HER_INF_HS     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcieHerpesSimplex32126    
P_VYS_KAND     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníKandidóza32129    
P_VYS_ZAVS     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníZavšivenie321210    
P_VYS_SVRAB     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníSvrab321211    
P_VYS_SAR_KOZE     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníSarkoidózaKože321212    
P_VYS_MEL_IZNK     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníMelanómAInéZhubnéNádoryKože321213    
P_VYS_MEL_MAL     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníMalígnyMelanómKože321214    
P_VYS_PREK     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníPrekancerózy321215    
P_VYS_PEM_VUL     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníPemfigus321216    
P_VYS_LIEK_EX     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníLiekovéExantémy321218    
P_VYS_AT_DER     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníAtopickáDermatitída321219    
P_VYS_AL_KO_DER     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníAlergickáKontaktnáDermatitída321220    
P_VYS_URT     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníUrticaria321222    
P_VYS_KOZ_F_BOR     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníKožnéFormyBoreliózy321223    
P_VYS_DER_ZIAR     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníDermatózyZoŽiarenia321224    
P_VYS_ACNE_VUL     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníAkne321225    
P_VYS_PYOD     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníPyodermie321226    
P_VYS_VRED_PR     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníVredPredkolenia321227    
P_VYS_KOLAG     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníKolagenózy321228    
P_VYS_DERMAT     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníDermatofytóza32127    
P_VYS_POVR_MYK     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníInéPovrchovéMykózy32128    
P_VYS_DERM_EKZ     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníDermatitídyAEkzémy321217    
P_VYS_PSORIAZ     integer10OA9_3212PacientiVyšetreníPsoriáza321221    
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
P_VYS_M018_SUM     integer10   PacientiVyšetreníSpoluMuži0-18310212ÁNO
P_VYS_M19_SUM     integer10   PacientiVyšetreníSpoluMuži19+310222ÁNO
P_VYS_Z018_SUM     integer10   PacientiVyšetreníSpoluŽeny0-18310232ÁNO
P_VYS_Z19_SUM     integer10   PacientiVyšetreníSpoluŽeny19+310242ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3102: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!"Check ((R1S1>=1) OR (R2S1>=1) OR (R3S1>=1) OR (R4S1>=1))3102        
2"Modul 3212: Počet herpetických infekcií v R4S"+j+" /P_VYS_HER_INF/ musí byť väčší alebo rovný súčtu zoster v R5S"+j+" + herpes simplex v R6S"+j+" /P_VYS_HER_INF_ZOS+ P_VYS_HER_INF_HS/."Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj + R6Sj)3212j={1-PS}   R4Sj  
3"Modul 3212: Počet melanómov a iných zhubných nádorov kože v R13S"+j+" /P_VYS_MEL_IZNK/ musí byť väčší alebo rovný počtu malígnych melanómov kože v R14S"+j+" /P_VYS_MEL_MAL/."Forcheck(j, R13Sj >= R14Sj)3212j={1-PS}   R13Sj  
4"Modul 3212: Počet dermatitíd a ekzémov v R17S"+j+" /P_VYS_DERM_EKZ/ musí byť väčší alebo rovný súčtu liekov. exantémov v R18S"+j+" + atopická dermatitída v R19S"+j+"+ alergická kontaktná dermatitída v R20S"+j+"/P_VYS_LIEK_EX+P_VYS_AT_DER+P_VYS_AL_KO_DER/"Forcheck(j, R17Sj >= R18Sj + R19Sj + R20Sj)3212j={1-PS}   R17Sj  
10"Modul 3102: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R"+i+"S1 /NAV_P_M19; NAV_P_Z19/. "FORCHECK(i,(IF(SUBSTR(M0_A09R4S1,7,3)=="116", RiS1=0 OR ISNULL(RiS1),TRUE)))3102i={2,4}   RiS1ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):