Rozhranie: A08 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva

Typ záznamu A08

Rozhranie platí od roku 2022

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A0811  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A0821  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A0831  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A0841  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A0851  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A0871  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A0881  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A0891  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A08101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A08111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A0861  
NAV_P_0614     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-6-14310113  
NAV_P_1518     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-15-18310114  
NAV_P_00     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0310111  
NAV_P_0105     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-1-5310112  
NAV_P_1934     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19-34310115  
NAV_P_3544     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-35-44310116  
NAV_P_4564     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-45-64310117  
NAV_P_6574     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-65-74310118  
NAV_P_75     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-75+310119  
P_EVI_0614     integer10   PacientiEvidovaní-6-14322513  
P_EVI_1518     integer10   PacientiEvidovaní-15-18322514  
VYS_PREV_0614     integer10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-6-14322523  
VYS_PREV_1518     integer10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-15-18322524  
P_OSET_0614     integer10   PacientiPotrebaOšetrenia-6-14322533  
P_OSET_1518     integer10   PacientiPotrebaOšetrenia-15-18322534  
P_OSET_SAN_0614     integer10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-6-14322543  
P_OSET_SAN_1518     integer10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-15-18322544  
P_EVI_00     integer10   PacientiEvidovaní-0322511  
P_EVI_0105     integer10   PacientiEvidovaní-1-5322512  
P_EVI_1934     integer10   PacientiEvidovaní-19-34322515  
P_EVI_3544     integer10   PacientiEvidovaní-35-44322516  
P_EVI_4564     integer10   PacientiEvidovaní-45-64322517  
P_EVI_6574     integer10   PacientiEvidovaní-65-74322518  
P_EVI_75     integer10   PacientiEvidovaní-75+322519  
VYS_PREV_00     integer10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-0322521  
VYS_PREV_0105     integer10   VšetreniaPreventívnePrehliadky-1-5322522  
VYS_PREV_1934     integer10   VšetreniaPreventívnePrehliadky-19-34322525  
VYS_PREV_3544     integer10   VšetreniaPreventívnePrehliadky-35-44322526  
VYS_PREV_4564     integer10   VšetreniaPreventívnePrehliadky-45-64322527  
VYS_PREV_6574     integer10   VšetreniaPreventívnePrehliadky-65-74322528  
VYS_PREV_75     integer10   VšetreniaPreventívnePrehliadky-75+322529  
P_OSET_00     integer10   PacientiPotrebaOšetrenia-0322531  
P_OSET_0105     integer10   PacientiPotrebaOšetrenia-1-5322532  
P_OSET_1934     integer10   PacientiPotrebaOšetrenia-19-34322535  
P_OSET_3544     integer10   PacientiPotrebaOšetrenia-35-44322536  
P_OSET_4564     integer10   PacientiPotrebaOšetrenia-45-64322537  
P_OSET_6574     integer10   PacientiPotrebaOšetrenia-65-74322538  
P_OSET_75     integer10   PacientiPotrebaOšetrenia-75+322539  
P_OSET_SAN_00     integer10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-0322541  
P_OSET_SAN_0105     integer10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-1-5322542  
P_OSET_SAN_1934     integer10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-19-34322545  
P_OSET_SAN_3544     integer10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-35-44322546  
P_OSET_SAN_4564     integer10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-45-64322547  
P_OSET_SAN_6574     integer10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-65-74322548  
P_OSET_SAN_75     integer10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-75+322549  
PAC_BEZZUBI_6574     integer10   Bezzubí pacienti-65-74322558  
PAC_BEZZUBI_75     integer10   Bezzubí pacienti-75322559  
P_5RDE     integer10   Pacienti5RočnéDeti322611  
P_12RDE     integer10   Pacienti12RočnéDeti322621  
ZUB_POC_12RDE_POKAZ     integer10   ZubyPočetPokazenýchU12RočnýchDetí322623  
ZUB_POC_12RDE_PLOMB     integer10   ZubyPočetPlombovanýchU12RočnýchDetí322624  
ZUB_POC_12RDE_EXTRAH     integer10   ZubyPočetExtrahovanýchU12RočnýchDetí322625  
P_15RDE     integer10   Pacienti15RočnéDeti322631  
ZUB_POC_15RDE_POKAZ     integer10   ZubyPočetPokazenýchU15RočnýchDetí322633  
ZUB_POC_15RDE_PLOMB     integer10   ZubyPočetPlombovanýchU15RočnýchDetí322634  
ZUB_POC_15RDE_EXTRAH     integer10   ZubyPočetExtrahovanýchU15RočnýchDetí322635  
P_5RDE_BEZ_ZUB_KAZ     integer10   PacientiRočnéDetiBezZubnéhoKazu322612  
VYK_VYP_JEDN_HK     integer10   VýplneJednoduchéVrátHlbokého Kazu360111  
VYK_VYP_OS_DREDU     integer10   VýplneSOšetrenímDreňovejDutiny360121  
VYK_EXTR_MLIEC_ZUB     integer10   ExtrakciaMliečnehoZuba360131  
VYK_EXTR_TRVAL_ZUB     integer10   ExtrakciaTrvaléhoZuba360141  
VYK_CHIRURG     integer10   VýkonyChirurgické360151  
VYK_LIECBA_PARODPAT     integer10   LiečenieParadontopatiíAMäkkýchTkanív360161  
VYK_LIECBA_CELUORTOP     integer10   LiečenieČeľustnoortopedické360171  
VYK_NAHR_KORUNKY     integer10   NáhradyKorunkyVrátanePilierových360181  
VYK_NAHR_SNIMAT     integer10   NáhradySnímateľné360191  
VYK_RTG_SNIMKY     integer10   RTGSnímky3601101  
VYK_SEST_DENT_HYG     integer10   VýkonySestierVDentálnejHygiene3601111  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v R1 /NAV_P_*/!"Check(SUM(j, R1Sj)>=1)3101j={1-9}      
2"Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok s potrebou ošetrenia v R3S"+j+" /P_OSET_*/ musí byť menší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v R2S"+j+" /VYS_PREV_*/."Forcheck(j, R2Sj>=R3Sj)3225j={1-9}   R3Sj  
3"Modul 3225: Počet úplne sanovaných k 31. 12. v R4S"+j+" /P_OSET_SAN_*/ musí byť menší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok s potrebou ošetrenia v R3S"+j+" /P_OSET_*/."Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj)3225j={1-9}   R4Sj  
4"Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacienta v ambulancii v m. 3101 v R1S"+j+" /NAV_P_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v m. 3225 v R2S"+j+" /VYS_PREV_*/."Forcheck(j, M3101R1Sj >= M3225R2Sj)3101j={1-9}   R1Sj  
5"Modul 3226: Počet detí spolu v R1S1 /P_5RDE/ musí byť väčší alebo rovný počtu detí bez zubného kazu R1S2 /P_5RDE_BEZ_ZUB_KAZ/."Check(R1S1>=R1S2)3226     R1S2  
6"Modul 3226: Počet detí spolu musí byť vyplnený /P_12RDE/ ."Check(If(R2S3 + R2S4 + R2S5 > 0, R2S1 > 0 , TRUE))3226     R2S1  
7"Modul 3226: Počet detí spolu musí byť vyplnený /P_15RDE/ ."Check(If(R3S3 + R3S4 + R3S5 > 0, R3S1 > 0, TRUE))3226     R3S1  
9"Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok v R2S"+j+" /VYS_PREV_*/ musí byť nižší alebo rovný počtu evidovaných pacientov v R1S"+j+" /P_EVI_*/."Forcheck(j, R1Sj>=R2Sj)3225j={1-9}   R2Sj  
10"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj v tejto vekovej skupine {nad 19r} v R1S"+j+" /NAV_P_*/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115", R1Sj=0 OR ISNULL(R1Sj),TRUE)))3101j={5-9}   R1SjÁNO
11"Modul 3225: V stĺpci S"+j+" uvádzate počet Bezzubých pacientov /PAC_BEZZUBI_*/ väčší ako počet Evidovaných pacientov /P_EVI_*/."FORCHECK(j, R5Sj <= R1Sj)3225j={8-9}   R5Sj  
15"Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii /NAV_P_*/ nie je ten istý údaj ako počet evidovaných pacientov v module 3225 v R1 /P_EVI_*/."Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF($SUMR1==0, TRUE, IF((M3225R1S1 = R1S1) AND (M3225R1S2 = R1S2) AND (M3225R1S3 = R1S3) AND (M3225R1S4 = R1S4) AND (M3225R1S5 = R1S5) AND (M3225R1S6 = R1S6) AND (M3225R1S7 = R1S7) AND (M3225R1S8 = R1S8) AND (M3225R1S9 = R1S9), FALSE, TRUE)) , TRUE))3101j={1-9}$SUMR1=SUM(j,R1Sj)R1S1; R1S2; R1S3; R1S4; R1S5; R1S6; R1S7; R1S8; R1S9ÁNO
16"Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii /NAV_P_*/ nie je ten istý údaj ako počet evidovaných pacientov s preventívnou prehliadkou v module 3225 v R2 /VYS_PREV_*/. "Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF($SUMR1==0, TRUE, IF((M3225R2S1 = R1S1) AND (M3225R2S2 = R1S2) AND (M3225R2S3 = R1S3) AND (M3225R2S4 = R1S4) AND (M3225R2S5 = R1S5) AND (M3225R2S6 = R1S6) AND (M3225R2S7 = R1S7) AND (M3225R2S8 = R1S8) AND (M3225R2S9 = R1S9), FALSE, TRUE)) , TRUE))3101j={1-9}$SUMR1=SUM(j,R1Sj)R1S1; R1S2; R1S3; R1S4; R1S5; R1S6; R1S7; R1S8; R1S9ÁNO
20"Modul 3225: Nevyplnili ste R3 /P_OSET_*/ a R4 /P_OSET_SAN_*/, nikomu teda nebola zistená potreba ošetrenia a nikto nebol úplne sanovaný z uvedeného počtu pacientov s preventívnou prehliadkou v R2 /VYS_PREV_*/."Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF($SUMR2>10, IF(SSUM(i,j,M3225RiSj)<=0, FALSE, TRUE), TRUE), TRUE))3225i={3-4}; j={1-9}$SUMR2=SUM(j,R2Sj)   ÁNO
21"Medzimodulová kontrola: Počet päťročých detí v m. 3226 v R1S1 /P_5RDE/ musí byť menší, alebo rovný počtu evidovaných pacientov v m. 3225 v R1S2 /P_EVI_0105/."Check(R1S1 <= M3225R1S2)3226     R1S1  
22"Medzimodulová kontrola: Počet dvanásťročých detí v m. 3226 v R2S1 /P_12RDE/ musí byť menší, alebo rovný počtu evidovaných pacientov v m. 3225 v R1S3 /P_EVI_0614/."Check(R2S1 <= M3225R1S3)3226     R2S1  
23"Medzimodulová kontrola: Počet pätnásťročých detí v m. 3226 v R3S1 /P_15RDE/ musí byť menší, alebo rovný počtu evidovaných pacientov v m. 3225 v R1S4 /P_EVI_1518/."Check(R3S1 <= M3225R1S4)3226     R3S1  
51"Modul 3601: V riadku 8 sa uvádzajú iba náhrady, nie strojčeky."Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="053", IF(Sum(i,RiS1)==0 AND R7S1>=1, R8S1==0 OR ISNULL(R8S1), TRUE), TRUE))3601i={1-6}   R8S1ÁNO
52"Modul 3601: V riadku 9 sa uvádzajú iba náhrady, nie strojčeky."Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="053", IF(Sum(i,RiS1)==0 AND R7S1>=1, R9S1==0 OR ISNULL(R9S1), TRUE), TRUE))3601i={1-6}   R9S1ÁNO
53"Modul 3226: Overte počet pokazených, plombovaných, extrahovaných trvalých zubov u detí v R"+i+" /neuvádzate žiadne/."Forcheck(i, IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF(RiS1 >= 10, RiS3+RiS4+RiS5 > 0, TRUE), TRUE))3226i={2,3}     ÁNO
61"Modul 3226: Neuvádza sa celá veková kategória evidovaných pacientov 1-5 rokov z modulu 3225 z R1 /P_EVI_0105/, ale iba 5-ročné deti /P_5RDE/!"CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF((R1S1=1 OR R1S1=0 OR ISNULL(R1S1)),TRUE, IF(R1S1=M3225R1S2,FALSE,TRUE)),TRUE))3226     R1S1ÁNO
62"Modul 3226: Neuvádza sa celá veková kategória evidovaných pacientov 6-14 rokov z modulu 3225 z R1 /P_EVI_0614/, ale iba 12-ročné deti /P_12RDE/!"CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF((R2S1=1 OR R2S1=0 OR ISNULL(R2S1)),TRUE, IF(R2S1=M3225R1S3,FALSE,TRUE)),TRUE))3226     R2S1ÁNO
63"Modul 3226: Neuvádza sa celá veková kategória evidovaných pacientov 15-18 rokov z modulu 3225 z R1 /P_EVI_1518/, ale iba 15-ročné deti /P_15RDE/!"CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF((R3S1=1 OR R3S1=0 OR ISNULL(R3S1)),TRUE, IF(R3S1=M3225R1S4,FALSE,TRUE)),TRUE))3226     R3S1ÁNO
66"Modul 3226: Neuviedli ste počet detí vo veku 5,12,15 rokov /P_*RDE/ napriek tomu, že máte evidovaných pacientov v uvedených vekových kategóriách v module 3225 v R1 /P_EVI_*/."Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802",IF(((M3225R1S2>15) AND (R1S1==0 OR ISNULL(R1S1))) AND ((M3225R1S3>15) AND (R2S1==0 OR ISNULL(R2S1))) AND ((M3225R1S4>15) AND (R3S1==0 OR ISNULL(R2S1))), FALSE, TRUE) ,TRUE))3226     R1S1; R2S1; R3S1ÁNO
70"Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 12 rokov má viac ako 10 trvalých zubov pokazených /ZUB_POC_*RDE_POKAZ/ alebo plombovaných /ZUB_POC_*RDE_PLOMB/."CHECK(R2S3+R2S4<=10*R2S1)3226     R2S3; R2S4ÁNO
71"Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 15 rokov má viac ako 12 trvalých zubov pokazených /ZUB_POC_*RDE_POKAZ/ alebo plombovaných /ZUB_POC_*RDE_PLOMB/."CHECK(R3S3+R3S4<=12*R3S1)3226     R3S3; R3S4ÁNO
75"Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 12 rokov /P12_RDE/ malo extrahovaných /ZUB_POC_ 12RDE_EXTRAH/ dva a viac trvalých zubov."CHECK(IF(R2S1>0,R2S5<2*R2S1,TRUE))3226     R2S5ÁNO
80"Modul 3226: Overte či všetky deti /P_5RDE/ majú trvalé a mliečne zuby bez kazu, plomby a extrakcie /P_*RDE_BEZ_ZUB_KAZ/."CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF(R1S1==0 OR ISNULL(R1S1),TRUE, IF(R1S1>=11,R1S2 <> R1S1,TRUE)),TRUE))3226     R1S2ÁNO
85"Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 15 rokov /P15_RDE/ malo extrahovaných /ZUB_POC_ 15RDE_EXTRAH/ päť a viac trvalých zubov."CHECK(IF(R3S1>0,R3S5<5*R3S1,TRUE))3226     R3S5ÁNO
200"Modul 3601: Výkony za liečenie čeľustno - ortopedické /VYK_LIECBA_CELUORTOP/ vykazuje len čeľustný ortopéd."CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)<>"053", R7S1=0 OR ISNULL(R7S1),TRUE))3601     R7S1ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):