Rozhranie: A07 Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie

Typ záznamu A07

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A0711  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A0721  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A0731  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A0741  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A0751  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A0771  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A0781  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A0791  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A07101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A07111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A0761  
NAV_TEH_Z0014     integer10   NávštevyTehotnéŽeny-0-14310111  
NAV_PREV_DEP_Z0014     integer10   NávštevyPreventívneDepistáž-0-14310112  
NAV_PREV_DISP_Z0014     integer10   NávštevyPreventívneDispenzarizácia-0-14310113  
NAV_DITER_PRVE_Z0014     integer10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéPrvé-0-14310114  
NAV_DITER_OPAK_Z0014     integer10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéOpakované-0-14310115  
NAV_TEH_Z1518     integer10   NávštevyTehotnéŽeny-15-18310121  
NAV_PREV_DEP_Z1518     integer10   NávštevyPreventívneDepistáž-15-18310122  
NAV_PREV_DISP_Z1518     integer10   NávštevyPreventívneDispenzarizácia-15-18310123  
NAV_DITER_PRVE_Z1518     integer10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéPrvé-15-18310124  
NAV_DITER_OPAK_Z1518     integer10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéOpakované-15-18310125  
NAV_TEH_Z19     integer10   NávštevyTehotnéŽeny-19+310131  
NAV_PREV_DEP_Z19     integer10   NávštevyPreventívneDepistáž-19+310132  
NAV_PREV_DISP_Z19     integer10   NávštevyPreventívneDispenzarizácia-19+310133  
NAV_DITER_PRVE_Z19     integer10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéPrvé-19+310134  
NAV_DITER_OPAK_Z19     integer10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéOpakované-19+310135  
P_EVI_Z     integer10   PacientiEvidovanéŽenyK31-12320311  
PN_TEH_Z     integer10   PacientiNovoevidovanéTehotné320312  
PN_TEH_Z12TT     integer10   PacientiNovoevidovanéTehotnéDoUkončený12Týždeň320313  
PN_TEH_ZRIZ     integer10   PacientiNovoevidovanéTehotnéRizikovéOhrozenéTehotenstvo320314  
POHR_FYZ     integer10   PacientiOhrozenéŽenyVšPrípadyFyzickéIndikátory323011  
POHR_PSY     integer10   PacientiOhrozenéŽenyVšPrípadyPsychickéIndikátory323012  
POHR_FYZ_PSY     integer10   PacientiOhrozenéŽenyVšPrípadyPsychFyzIndikátory323013  
POHR_FYZ_PRO_TEH     integer10   PacientiOhrozenéŽenyProblémyTehotenstvaFyzickéIndikátory323021  
POHR_PSY_PRO_TEH     integer10   PacientiOhrozenéŽenyProblémyTehotenstvaPsychickéIndikátory323022  
POHR_FYZ_PSY_PRO_TEH     integer10   PacientiOhrozenéŽenyProblémyTehotenstvaPsychFyzIndikátory323023  
POHR_FYZ_O47     integer10   PacientiOhrozenéŽenyPredčasnéPôrodyFyzickéIndikátory323031  
POHR_PSY_O47     integer10   PacientiOhrozenéŽenyPredčasnéPôrodyPsychickéIndikátory323032  
POHR_FYZ_PSY_O47     integer10   PacientiOhrozenéŽenyPredčasnéPôrodyPsychFyzIndikátory323033  
VYS_MOP_KULT     integer10   VyšetreniaMOPaKultivácia311111  
VYS_KOLPOSKOP     integer10   VyšetreniaKolposkopické311121  
VYS_ONKOC     integer10   VyšetreniaOnkocytologické311131  
VYS_ULT_TEH     integer10   VyšetreniaUltrazvukovéTehotných311141  
VYS_ULT_GYN     integer10   VyšetreniaUltrazvukovéGynekologické311151  
VYS_ULT_PRS     integer10   VyšetreniaUltrazvukovéPrsníkov311161  
VYS_URODYN     integer10   VyšetreniaUrodynamické311171  
VYS_INE     integer10   VyšetreniaIné311181  
OCHOR_N_HIST_PREK_MK     integer10   OchoreniaNovéPrípadyHistologOverPrekancerMaternicovýKrčok320411  
P_CA_INSITU     integer10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaInSitu320421  
P_CA_ROD_MK1A     integer10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaRodidielMaterKrčok-1a320431  
P_CA_ROD_MK1B_2     integer10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaRodidielMaterKrčok-1b-2320441  
P_CA_ROD_MK3_4     integer10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaRodidielMaterKrčok-3-4320451  
P_CA_ROD_OVARIA     integer10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaOvárií320461  
P_CA_ROD_OSTAT_LOK     integer10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaOstatnýchLokalizácií320471  
P_CHOR_PRSNIK_ZH_NAD     integer10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-PrsníkaZhubnéNádory320481  
P_CHOR_PRSNIK_OSTAT     integer10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-PrsníkaOstatné320491  
ANTIKONC_UZIV_VNMAT     integer10   AntikoncepciaŽenyUžívajúceKoniecObdobia-Vnútromaternicová340211  
ANTIKONC_NOVA_VNMAT     integer10   AntikoncepciaŽenyNovozavedená-Vnútromaternicová340212  
ANTIKONC_UZIV_HORMON     integer10   AntikoncepciaŽenyUžívajúceKoniecObdobia-Hormonálna340221  
ANTIKONC_NOVA_HORMON     integer10   AntikoncepciaŽenyNovozavedená-Hormonálna340222  
ANTIKONC_UZIV_INA     integer10   AntikoncepciaŽenyUžívajúceKoniecObdobia-Iná340231  
ANTIKONC_NOVA_INA     integer10   AntikoncepciaŽenyNovozavedená-Iná340232  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev /NAV_*/!"Check(SSUM(i,j, RiSj)>=1)3101i={1-3}; j={1-5}      
2"Modul 3203: Počet novoevidovaných tehotných v R1S2 /PN_TEH_Z/ musí byť väčší alebo rovný počtu novoevidovaných tehotných do ukončeného 12. týždňa tehotenstva v R1S3 /PN_TEH_Z12TT/."Check(R1S2>=R1S3)3203     R1S2  
3"Modul 3203: Počet novoevidovaných tehotných v R1S2 /PN_TEH_Z/ musí byť väčší alebo rovný počtu novoevidovaných tehotných s rizikovým a ohrozeným tehotenstvom v R1S4 /PN_TEH_ZRIZ/."Check(R1S2>=R1S4)3203     R1S2  
4"Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu žien s problémami v tehotenstve v dôsledku násilia v R2S"+j+"."Forcheck(j, R1Sj>=R2Sj)3230j={1-PS}   R1Sj  
5"Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu žien s predčasnými pôrodmi (O47) v dôsledku násilia v R3S"+j+"."Forcheck(j, R1Sj>=R3Sj)3230j={1-PS}   R1Sj  
6"Modul 3203: Skutočne mali všetky novoevidované tehotné zo S2 /PN_TEH_Z/ rizikové a patologické tehotenstvo? /PN_TEH_ZRIZ/"Check(IF(R1S2>2 AND (R1S2==R1S4), FALSE, TRUE))3203     R1S4ÁNO
7"Modul 3204: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v riadkoch 3-5 /rovnaký počet prvýkrát zistených ochorení vo všetkých štádiách Ca maternicového krčka/!"CHECK (IF(RiS1>0 AND (R3S1==R4S1 AND (R4S1==R5S1) AND (R3S1==R5S1)), FALSE, TRUE))3204i={3-5}   R3S1; R4S1; R5S1ÁNO
10"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R3S"+j+" /NAV_TEH_Z19; NAV_PREV_DEP_Z19; NAV_PREV_DISP_Z19; NAV_DITER_PRVE_Z19; NAV_DITER_OPAK_Z19/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=="017", R3Sj=0 OR ISNULL(R3Sj),TRUE)))3101j={1-5}   R3SjÁNO
20"Modul 3203: Počet novoevidovaných tehotných v R1S2 /PN_TEH_Z/ nezamieňať s evidovanými osobami k 31.12 z R1S1 /P_EVI_Z/."CHECK(R1S1>=R1S2)3203     R1S2ÁNO
30"Modul 3101: Počet návštev všetkých tehotných /NAV_TEH_Z0014 + NAV_TEH_Z1518 + NAV_TEH_Z19/ by mal byť väčší ako novoevidovaných tehotných žien v module 3203 R1S2 /PN_TEH_Z/ ."CHECK(IF(SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=='017' OR SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=='067' OR SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=='130' OR SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=='229' OR SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=='312' ,TRUE, R1S2<SUM(i,M3101RiS1)))3203i={1-3}   R1S2ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):