Rozhranie: A06 Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky

Typ záznamu A06

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A0611  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A0621  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A0631  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A0641  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A0651  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A0671  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A0681  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A0691  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A06101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A06111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A0661  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
NAV_P_VYS_PLOD_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiVyšetreniePlodu-0-18310112  
NAV_P_VYS_PLOD_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiVyšetreniePlodu-19+310122  
VYS_ROD     integer10   VyšetrenéRodiny313111  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
VYSL_CHROM_ONKO_POST     integer10   VyšetreniaLaboratórneChromozómovéOnkocytogenetikaPostnatálne312112  
VYSL_CHROM_OST_PREN     integer10   VyšetreniaLaboratórneChromozómovéOstatnéPrenatálne312121  
VYSL_CHROM_OST_POST     integer10   VyšetreniaLaboratórneChromozómovéOstatnéPostnatálne312122  
VYSL_FISH_ONKO_POST     integer10   VyšetreniaLaboratórneFISH OnkocytogenetikaPostnatálne312132  
VYSL_FISH_OST_PREN     integer10   VyšetreniaLaboratórneFISH OstatnéPrenatálne312141  
VYSL_FISH_OST_POST     integer10   VyšetreniaLaboratórneFISH OstatnéPostnatálne312142  
VYSL_DNA_ONKO_PREN     integer10   VyšetreniaLaboratórneDNA OnkocytogenetikaPrenatálne312151  
VYSL_DNA_OST_PREN     integer10   VyšetreniaLaboratórneDNA OstatnéPrenatálne312161  
VYSL_DNA_ONKO_POST     integer10   VyšetreniaLaboratórneDNA OnkocytogenetikaPostnatálne312152  
VYSL_DNA_OST_POST     integer10   VyšetreniaLaboratórneDNA OstatnéPostnatálne312162  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v ambulancii v S1 /NAV_P_*/!"Check(IF(SUBSTR(M0_A06R4S1,10,1)=='2', R1S1>=1 OR R2S1>=1, TRUE))3101     R1S1  
2"Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev z dôvodu vyšetrenia plodu v R"+i+"S2 /NAV_P_VYS_PLOD_*/."Forcheck(i, RiS1>=RiS2)3101i={1-PR}   RiS1  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):