Rozhranie: A05 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast

Typ záznamu A05

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A0511  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A0521  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A0531  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A0541  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A0551  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A0571  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A0581  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A0591  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A05101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A05111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A0561  
NAV_P_M00     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-0310211  
VYS_M00     integer10   VyšetreniaMuži-0310212  
VYS_PREV_M00     integer10   VyšetreniaPreventívneMuži-0310213  
NAV_NS_LEK_M00     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0310214  
VYS_NS_LEK_M00     integer10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0310215  
VYS_PREV_NS_LEK_M00     integer10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0310216  
NAV_NS_SEST_M00     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-0310217  
NAV_P_M0105     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-1-5310221  
VYS_M0105     integer10   VyšetreniaMuži-1-5310222  
VYS_PREV_M0105     integer10   VyšetreniaPreventívneMuži-1-5310223  
NAV_NS_LEK_M0105     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5310224  
VYS_NS_LEK_M0105     integer10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5310225  
VS_PREV_NS_LEK_M0105     integer10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5310226  
NAV_NS_SEST_M0105     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-1-5310227  
NAV_P_M0614     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-6-14310231  
VYS_M0614     integer10   VyšetreniaMuži-6-14310232  
VYS_PREV_M0614     integer10   VyšetreniaPreventívneMuži-6-14310233  
NAV_NS_LEK_M0614     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14310234  
VYS_NS_LEK_M0614     integer10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14310235  
VS_PREV_NS_LEK_M0614     integer10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14310236  
NAV_NS_SEST_M0614     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-6-14310237  
NAV_P_M1518     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-15-18310241  
VYS_M1518     integer10   VyšetreniaMuži-15-18310242  
VYS_PREV_M1518     integer10   VyšetreniaPreventívneMuži-15-18310243  
NAV_NS_LEK_M1518     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18310244  
VYS_NS_LEK_M1518     integer10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18310245  
VS_PREV_NS_LEK_M1518     integer10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18310246  
NAV_NS_SEST_M1518     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-15-18310247  
NAV_P_M1926     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-19-26310251  
VYS_M1926     integer10   VyšetreniaMuži-19-26310252  
VYS_PREV_M1926     integer10   VyšetreniaPreventívneMuži-19-26310253  
NAV_NS_LEK_M1926     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26310254  
VYS_NS_LEK_M1926     integer10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26310255  
VS_PREV_NS_LEK_M1926     integer10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26310256  
NAV_NS_SEST_M1926     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-19-26310257  
NAV_P_Z00     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-0310261  
VYS_Z00     integer10   VyšetreniaŽeny-0310262  
VYS_PREV_Z00     integer10   VyšetreniaPreventívneŽeny-0310263  
NAV_NS_LEK_Z00     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0310264  
VYS_NS_LEK_Z00     integer10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0310265  
VYS_PREV_NS_LEK_Z00     integer10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0310266  
NAV_NS_SEST_Z00     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-0310267  
NAV_P_Z0105     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-1-5310271  
VYS_Z0105     integer10   VyšetreniaŽeny-1-5310272  
VYS_PREV_Z0105     integer10   VyšetreniaPreventívneŽeny-1-5310273  
NAV_NS_LEK_Z0105     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5310274  
VYS_NS_LEK_Z0105     integer10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5310275  
VS_PREV_NS_LEK_Z0105     integer10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5310276  
NAV_NS_SEST_Z0105     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-1-5310277  
NAV_P_Z0614     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-6-14310281  
VYS_Z0614     integer10   VyšetreniaŽeny-6-14310282  
VYS_PREV_Z0614     integer10   VyšetreniaPreventívneŽeny-6-14310283  
NAV_NS_LEK_Z0614     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14310284  
VYS_NS_LEK_Z0614     integer10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14310285  
VS_PREV_NS_LEK_Z0614     integer10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14310286  
NAV_NS_SEST_Z0614     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-6-14310287  
NAV_P_Z1518     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-15-18310291  
VYS_Z1518     integer10   VyšetreniaŽeny-15-18310292  
VYS_PREV_Z1518     integer10   VyšetreniaPreventívneŽeny-15-18310293  
NAV_NS_LEK_Z1518     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18310294  
VYS_NS_LEK_Z1518     integer10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18310295  
VS_PREV_NS_LEK_Z1518     integer10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18310296  
NAV_NS_SEST_Z1518     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-15-18310297  
NAV_P_Z1926     integer10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-19-263102101  
VYS_Z1926     integer10   VyšetreniaŽeny-19-263102102  
VYS_PREV_Z1926     integer10   VyšetreniaPreventívneŽeny-19-263102103  
NAV_NS_LEK_Z1926     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-263102104  
VYS_NS_LEK_Z1926     integer10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-263102105  
VS_PREV_NS_LEK_Z1926     integer10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-263102106  
NAV_NS_SEST_Z1926     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-19-263102107  
CIS_POHL_1     varchar1OA5_3201PohlaviePacienta3201   1  
CIS_VS12     varchar5OA5_3201VekováSkupinaPacienta3201   2  
P_EVI     integer10OA5_3201PacientiEvidovaní3201   3  
P_EVI_BMI_NADH_90_97     integer10OA5_3201PacientiEvidovaníBMInadhmotnosť90až973201   4  
P_EVI_BMI_OBE_NAD_97     integer10OA5_3201PacientiEvidovaníBMIObezitaNad973201   5  
NAR_DE_DO_1MES     integer10   NarodenéDetiDo1Mesiaca322811  
NAR_DE_DO_2MES     integer10   NarodenéDetiDo2Mesiacov322812  
NAR_DE_DO_3MES     integer10   NarodenéDetiDo3Mesiacov322813  
NAR_DE_DO_4MES     integer10   NarodenéDetiDo4Mesiacov322814  
NAR_DE_DO_5MES     integer10   NarodenéDetiDo5Mesiacov322815  
NAR_DE_DO_6MES     integer10   NarodenéDetiDo6Mesiacov322816  
NAR_DE_DOJ_DO_1MES     integer10   NarodenéDetiDojčenéDo1Mesiaca322821  
NAR_DE_DOJ_DO_2MES     integer10   NarodenéDetiDojčenéDo2Mesiacov322822  
NAR_DE_DOJ_DO_3MES     integer10   NarodenéDetiDojčenéDo3Mesiacov322823  
NAR_DE_DOJ_DO_4MES     integer10   NarodenéDetiDojčenéDo4Mesiacov322824  
NAR_DE_DOJ_DO_5MES     integer10   NarodenéDetiDojčenéDo5Mesiacov322825  
NAR_DE_DOJ_DO_6MES     integer10   NarodenéDetiDojčenéDo6Mesiacov322826  
CIS_VS16     varchar5OA5_3210VekováSkupinaPacienta32101    
CIS_POHL_2     varchar1OA5_3210PohlaviePacienta32102    
P_SLE_A00_99_B00_99     integer10OA5_3210OsobySledovanéK31.12InfekčnéAParazitárneChoroby32103    
P_SLE_C00_99_D00_48     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12Nádory32104    
P_SLE_C00_80_C97     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12NádoryZhubné32105    
P_SLE_D50_89     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyKrviKrvotvOrgNiektPoruchyImunMechaniz32106    
P_SLE_E00_90     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyŽliazVnútVylučVýžPremenyLátok32107    
P_SLE_E10     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyŽliazVnútVylučVýžPremenyLátokDiabetMe32108    
P_SLE_F01_F03_99     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12DuševnéPoruchyAPoruchySprávania321010    
P_SLE_F70_79     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12DuševnéPoruchyAPoruchySprávaniaDušZaostalosť321011    
P_SLE_G00_99     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystému321012    
P_SLE_G80     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystémuDetskéMozgovéOchrnutie321013    
P_SLE_G40     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystémuEpilepsiaZrádnik321014    
P_SLE_H00_59     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyOkaAJehoAnexov321015    
P_SLE_H60_95     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyUchaAHlávkovéhoVýbežku321016    
P_SLE_H90_91     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyUchaAHlávkovéhoVýbežkuChorobySluchu321017    
P_SLE_I00_99     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyObehovejSústavy321018    
P_SLE_I10_15     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyObehovejSústavyHypertenznéChoroby321019    
P_SLE_J00_99     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyDýchacejSústavy321020    
P_SLE_J30_J45     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyDýchacejSústavyAlergické321021    
P_SLE_K00_93     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyTráviacejSústavy321022    
P_SLE_K90     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyTráviacejSústavyČrevnáMalabsorpcia321023    
P_SLE_L00_99     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyKožeAPodkožTkaniva321024    
P_SLE_L20     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyKožeAPodkožTkanivaAtopickáDermatitída321025    
P_SLE_M00_99     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobySvalAKostrSústASpojTkaniva321026    
P_SLE_M08     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobySvalAKostrSústASpojTkanivaJuvArtritída321027    
P_SLE_N00_99     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavy321028    
P_SLE_N60_94     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavyGynekologickéChoroby321029    
P_SLE_ZOO_MC     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavyZápalOchorObličMočCiest321030    
P_SLE_Q00_99     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12VrodenéChybyDeformácieChromAnomálie321031    
P_SLE_Q20_28     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12VrodenéChybyDeformácieChromAnomálieVrChObehSús321032    
P_SLE_E65_68     integer10OA5_3210PacSledovaníK31.12EndokriNutriMetabolChorobObezitaInánadmrvýživa32109    
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/."Forcheck(i, RiS1 >= RiS2)3102i={1-10}   RiS1  
2"Modul 3102: Počet vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v R"+i+"S3 /VYS_PREV/."Forcheck(i, RiS2 >= RiS3)3102i={1-10}   RiS2  
3"Modul 3102: Počet návštev lekára v NS /NAV_NS_LEK/ v R"+i+"S4 musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení lekárom v NS v R"+i+"S5 /VYS_NS_LEK/."Forcheck(i, RiS4 >= RiS5)3102i={1-10}   RiS4  
4"Modul 3102: Počet vyšetrení lekárom v NS v R"+i+"S5 /VYS_NS_LEK/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok vykonaných lekárom v NS v R"+i+"S6 /VYS_PREV_NS_LEK/."Forcheck(i, RiS5 >= RiS6)3102i={1-10}   RiS5  
5"Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 0 v m. 3102 R1S3 /VYS_PREV_M00/ musí byť väčší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R1S3 /P_EVI/."Check(M3102R1S3 >= M3201R1S3)3102     M3201R1S3  
6"Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 6-14 v m. 3102 R3S3 /VYS_PREV_M0614/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R4S3 /P_EVI/."Check(M3102R3S3 <= M3201R4S3)3102     M3201R4S3  
7"Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 15-18 v m. 3102 R4S3 /VYS_PREV_M1518/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R5S3 /P_EVI/."Check(M3102R4S3 <= M3201R5S3)3102     M3201R5S3  
8"Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 19-26 v m. 3102 R5S3 /VYS_PREV_M1926/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R6S3 /P_EVI/."Check(M3102R5S3 <= M3201R6S3)3102     M3201R6S3  
9"Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 0 v m. 3102 R6S3 /VYS_PREV_Z00/ musí byť väčší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R7S3 /P_EVI/."Check(M3102R6S3 >= M3201R7S3)3102     M3201R7S3  
10"Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 6-14 v m. 3102 R8S3 /VYS_PREV_Z0614/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R10S3 /P_EVI/."Check(M3102R8S3 <= M3201R10S3)3102     M3201R10S3  
11"Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 15-18 v m. 3102 R9S3 /VYS_PREV_Z1518/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R11S3 /P_EVI/."Check(M3102R9S3 <= M3201R11S3)3102     M3201R11S3  
12"Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 19-26 v m. 3102 R10S3 /VYS_PREV_Z1926/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R12S3 /P_EVI/."Check(M3102R10S3 <= M3201R12S3)3102     M3201R12S3  
13"Modul 3210: Počet osôb s nádormi na konci sledovaného obdobia v R4S"+j+" /P_SLE_C00_99_D00_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zhubnými nádormi v R5S"+j+" /P_SLE_C00_80_C97/."Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj)3210j={1-PS}   R4Sj  
14"Modul 3210: Počet osôb s chorobami žliaz s vnútorným vylučovaním na konci sledovaného obdobia v R7S"+j+" /P_SLE_E00_90/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s diabetes melitus v R8S"+j+" /P_SLE_E10/."Forcheck(j, R7Sj >= R8Sj)3210j={1-PS}   R7Sj  
15"Modul 3210: Počet osôb s duševnými chorobami na konci sledovaného obdobia v R10S"+j+" /P_SLE_F01_F03_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s duševnou zaostalosťou v R11S"+j+" /P_SLE_F70_79/."Forcheck(j, R10Sj >= R11Sj)3210j={1-PS}   R10Sj  
16"Modul 3210: Počet osôb s chorobami nervového systému na konci sledovaného obdobia v R12S"+j+" /P_SLE_G00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s detským mozgovým ochrnutím v R13S"+j+" /P_SLE_G80/."Forcheck(j, R12Sj >= R13Sj)3210j={1-PS}   R12Sj  
17"Modul 3210: Počet osôb s chorobami nervového systému na konci sledovaného obdobia v R12S"+j+" /P_SLE_G00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s epilepsiou v R14S"+j+" /P_SLE_G40/."Forcheck(j, R12Sj >= R14Sj)3210j={1-PS}   R12Sj  
18"Modul 3210: Počet osôb s chorobami ucha na konci sledovaného obdobia v R16S"+j+" /P_SLE_H60_95/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s chorobami sluchu v R17S"+j+" /P_SLE_H90_91/."Forcheck(j, R16Sj >= R17Sj)3210j={1-PS}   R16Sj  
19"Modul 3210: Počet osôb s chorobami obehovej sústavy na konci sledovaného obdobia v R18S"+j+" /P_SLE_I00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s hypertenznými chorobami v R19S"+j+" /P_SLE_I10_15/."Forcheck(j, R18Sj >= R19Sj)3210j={1-PS}   R18Sj  
20"Modul 3210: Počet osôb s chorobami dýchacej sústavy na konci sledovaného obdobia v R20S"+j+" /P_SLE_J00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s alergickými chorobami dýchacej sústavy v R21S"+j+" /P_SLE_J30_J45/."Forcheck(j, R20Sj >= R21Sj)3210j={1-PS}   R20Sj  
21"Modul 3210: Počet osôb s chorobami tráviacej sústavy na konci sledovaného obdobia v R22S"+j+" /P_SLE_K00_93/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s črevnou malabsorpciou v R23S"+j+" /P_SLE_K90/."Forcheck(j, R22Sj >= R23Sj)3210j={1-PS}   R22Sj  
22"Modul 3210: Počet osôb s chorobami kože a podk. tkaniva na konci sledovaného obdobia v R24S"+j+" /P_SLE_L00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s atopickou dermatitídou v R25S"+j+" /P_SLE_L20/."Forcheck(j, R24Sj >= R25Sj)3210j={1-PS}   R24Sj  
23"Modul 3210: Počet osôb s chorobami svalovej a kostrovej sústavy na konci sledovaného obdobia v R26S"+j+" /P_SLE_M00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s juvenilnou artitídou v R27S"+j+" /P_SLE_M08/."Forcheck(j, R26Sj >= R27Sj)3210j={1-PS}   R26Sj  
24"Modul 3210: Počet osôb s chorobami močovej a pohl. sústavy na konci sledovaného obdobia v R28S"+j+" /P_SLE_N00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s gynekologickými chorobami v R29S"+j+" /P_SLE_N60_94/."Forcheck(j, R28Sj >= R29Sj)3210j={2,4}   R28Sj  
25"Modul 3210: Počet osôb s chorobami močovej a pohl. sústavy na konci sledovaného obdobia v R28S"+j+" /P_SLE_N00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zápalovými ochoreniami obličiek a moč. ciest v R30S"+j+" /P_SLE_ZOO_MC/."Forcheck(j, R28Sj >= R30Sj)3210j={1-PS}   R28Sj  
26"Modul 3210: Počet osôb s vrodenými chybami, deformáciami a chromoz. anomáliami na konci sledovaného obdobia v R31S"+j+" /P_SLE_Q00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s vrodenými chybami obehovej sústavy v R32S"+j+" /P_SLE_Q20_28/."Forcheck(j, R31Sj >= R32Sj)3210j={1-PS}   R31Sj  
27"Modul 3210: R29S"+j+" sa nevypĺňa /P_SLE_N60_94/!"Forcheck(j, IF(R2Sj=='1', ISNULL(R29Sj) OR R29Sj==0, TRUE))3210j={1-PS}   R29Sj  
28"Modul 3228: Počet detí vo vekovej skupine R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu plne dojčených detí v danej vekovej skupine R2S"+j+"."Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj)3228j={1-6}   R1Sj  
29"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 v R"+i+"S1 /P_SLE_*/ nemôže byť vyšší ako celkový počet evidovaných osôb daného pohlavia do 18 rokov včítane v m. 3201 v R1-R5 /P_EVI/ ."Forcheck(i, M3210RiS1 <= M3201R1S3+M3201R2S3+M3201R3S3+M3201R4S3+M3201R5S3)3210i={3-28, 30-32}   RiS1  
30"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 v R"+i+"S2 /P_SLE_*/ nemôže byť vyšší ako celkový počet evidovaných osôb daného pohlavia do 18 rokov včítane v m. 3201 v R7-R11 /P_EVI/ ."Forcheck(i, M3210RiS2 <= M3201R7S3+M3201R8S3+M3201R9S3+M3201R10S3+M3201R11S3)3210i={3-PR}   RiS2  
31"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 v R"+i+"S3 /P_SLE_*/ nemôže byť vyšší ako celkový počet evidovaných osôb daného pohlavia 19 ročných a starších v m. 3201 v R6 /P_EVI/ ."Forcheck(i, M3210RiS3 <= M3201R6S3)3210i={3-28, 30-32}   RiS3  
32"Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 v R"+i+"S4 /P_SLE_*/ nemôže byť vyšší ako celkový počet evidovaných osôb daného pohlavia 19 ročných a starších v m. 3201 v R12 /P_EVI/ ."Forcheck(i, M3210RiS4 <= M3201R12S3)3210i={3-PR}   RiS4  
34"Modul 3210: Počet osôb s chorobami žliaz s vnútorným vylučovaním na konci sledovaného obdobia v R7S"+j+" /P_SLE_E00_90/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s obezitou a inou nadmernou výživou v R9S"+j+" /P_SLE_E65_E68/."Forcheck(j, R7Sj >= R9Sj)3210j={1-PS}   R7Sj  
35"Modul 3102: Počet evidovaných osôb v R"+i+"S3 /P_EVI/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s percentilom BMI /nadhmotnosť a obezita/ v R"+i+" S4+S5 /P_EVI_BMI_*/."Forcheck(i, RiS3 >= RiS4+RiS5)3201i={1-PR}   RiS3  
36"Modul 3201: Vo vekovej skupine 19-26 rokov sa hodnota BMI nesleduje /P_EVI_BMI_*/!"Forcheck(i,j, ISNULL(RiSj) OR RiSj==0)3201i={6,12};j={4-5}   RiSj  
37"Modul 3201: Nebol prekročený index BMI u žiadneho pacienta vo veku 0-18 rokov v S4 a S5? /P_EVI_BMI_NADH_90_97, P_EVI_BMI_OBE_NAD_97/"Check(SSUM(i,j, RiSj)>=1)3201i={1-5, 7-11}; j={4-5}   R1S4ÁNO
100"Modul 3102: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19 - 26 rokov v R5S"+j+" /NAV_P_M1926; VYS_M1926; VYS_PREV_M1926/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A05R4S1,7,3)=="007", R5Sj=0 OR ISNULL(R5Sj),TRUE)))3102j={1-3}   R5SjÁNO
101"Modul 3102: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19 - 26 rokov v R10S"+j+" /NAV_P_Z1926; VYS_Z1926; VYS_PREV_Z1926/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A05R4S1,7,3)=="007", R10Sj=0 OR ISNULL(R10Sj),TRUE)))3102j={1-3}   R10SjÁNO
105"Modul 3102: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P_*/!"Check(SUM(i, RiS1)>=1)3102i={1-10}      
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):