Rozhranie: A04 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie

Typ záznamu A04

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A0411  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A0421  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A0431  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A0441  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A0451  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A0471  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A0481  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A0491  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A04101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A04111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A0461  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
NAV_NS_LEK_0018     integer10   NávštevyNavštevnáSlužbaLekár-0-18310112  
NAV_NS_SEST_0018     integer10   NávštevyNavštevnáSlužbaZdravotnáSestra-0-18310113  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
NAV_NS_LEK_19     integer10   NávštevyNavštevnáSlužbaLekár-19+310122  
NAV_NS_SEST_19     integer10   NávštevyNavštevnáSlužbaZdravotnáSestra-19+310123  
CIS_VS11     varchar5OA4_3114Veková skupina pacienta31141    
CIS_POHL1     varchar1OA4_3114Pohlavie pacienta31142    
VYS_F00_09     integer10OA4_3114VyšetreniaOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických31143    
VYS_F00_03     integer10OA4_3114VyšetreniaOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie31144    
VYS_F10_19     integer10OA4_3114VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok31145    
VYS_F10     integer10OA4_3114VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol31146    
VYS_F102     integer10OA4_3114VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkoholSyndZávisl31147    
VYS_F11_19     integer10OA4_3114VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok31148    
VYS_F112_192     integer10OA4_3114VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátokSyndZávisl31149    
VYS_F20_29     integer10OA4_3114VyšetreniaSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi311410    
VYS_F20_21     integer10OA4_3114VyšetreniaSchizofréniaSchizotypPoruchy311411    
VYS_F30_39     integer10OA4_3114VyšetreniaAfektívnePoruchy311412    
VYS_F40_48     integer10OA4_3114VyšetreniaNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy311413    
VYS_F40_41     integer10OA4_3114VyšetreniaFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy311414    
VYS_F50_59     integer10OA4_3114VyšetreniaPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami311415    
VYS_F50     integer10OA4_3114VyšetreniaPoruchyPríjmuPotravy311416    
VYS_F52     integer10OA4_3114VyšetreniaSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou311417    
VYS_F60_69     integer10OA4_3114VyšetreniaPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých311418    
VYS_F70_79     integer10OA4_3114VyšetreniaDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia311419    
VYS_F70     integer10OA4_3114VyšetreniaDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká311420    
VYS_F80_89     integer10OA4_3114VyšetreniaPoruchyPsychickéhoVývinu311421    
VYS_F90_98     integer10OA4_3114VyšetreniaPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní311422    
VYS_F99     integer10OA4_3114VyšetreniaNešpecifikovanáDuševnáPorucha311423    
VYS_BEZ_ZIS_PP     integer10OA4_3114VyšetreniaBezZistenejPsychickejPoruchy311424    
P_AM_OL_PSY_PV_M0018     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrickáPrevalen-Muži-0-18322311  
P_AM_OL_PSY_PV_Z0018     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrickáPrevalen-Ženy-0-18322312  
P_AM_OL_PSY_PV_M19     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrickáPrevalen-Muži-19+322313  
P_AM_OL_PSY_PV_Z19     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrickáPrevalen-Ženy-19+322314  
P_AM_OL_ALK_PV_M0018     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholicPrevalen-Muži-0-18322321  
P_AM_OL_ALK_PV_Z0018     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholicPrevalen-Ženy-0-18322322  
P_AM_OL_ALK_PV_M19     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholicPrevalen-Muži-19+322323  
P_AM_OL_ALK_PV_Z19     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholicPrevalen-Ženy-19+322324  
P_AM_OL_DRO_PV_M0018     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogováPrevalen-Muži-0-18322331  
P_AM_OL_DRO_PV_Z0018     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogováprevalen-Ženy-0-18322332  
P_AM_OL_DRO_PV_M19     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogováPrevalen-Muži-19+322333  
P_AM_OL_DRO_PV_Z19     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogováPrevalen-Ženy-19+322334  
P_AM_OL_SEX_PV_M0018     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologickáPrevalen-Muži-0-18322341  
P_AM_OL_SEX_PV_Z0018     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologickáPrevalen-Ženy-0-18322342  
P_AM_OL_SEX_PV_M19     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologickáPrevalen-Muži-19+322343  
P_AM_OL_SEX_PV_Z19     integer10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologickáPrevalen-Ženy-19+322344  
CIS_VS10_1     varchar5OA4_3212Veková skupina pacienta32121    
CIS_POHL2     varchar1OA4_3212Pohlavie pacienta32122    
P_VYS_F00_99     integer10OA4_3212PacVyšetreníDuševnéPoruchyAPoruchySprávania32123    
P_VYS_F00_09     integer10OA4_3212PacVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických32124    
P_VYS_F00_03     integer10OA4_3212PacVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie32125    
P_VYS_F10_19     integer10OA4_3212PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok32126    
P_VYS_F10     integer10OA4_3212PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol32127    
P_VYS_F102     integer10OA4_3212PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoakLátokAlkoholSyndZávisl32128    
P_VYS_F11_19     integer10OA4_3212PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok32129    
P_VYS_F112_192     integer10OA4_3212PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátokSyndZávisl321210    
P_VYS_F20_29     integer10OA4_3212PacVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi321211    
P_VYS_F20_21     integer10OA4_3212PacVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchy321212    
P_VYS_F30_39     integer10OA4_3212PacVyšetreníAfektívnePoruchy321213    
P_VYS_F40_48     integer10OA4_3212PacVyšetreníNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy321214    
P_VYS_F40_41     integer10OA4_3212PacVyšetreníFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy321215    
P_VYS_F50_59     integer10OA4_3212PacVyšetreníPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami321216    
P_VYS_F50     integer10OA4_3212PacVyšetreníPoruchyPríjmuPotravy321217    
P_VYS_F52     integer10OA4_3212PacVyšetreníSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou321218    
P_VYS_F60_69     integer10OA4_3212PacVyšetreníPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých321219    
P_VYS_F70_79     integer10OA4_3212PacVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia321220    
P_VYS_F70     integer10OA4_3212PacVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká321221    
P_VYS_F80_89     integer10OA4_3212PacVyšetreníPoruchyPsychickéhoVývinu321222    
P_VYS_F90_98     integer10OA4_3212PacVyšetreníPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní321223    
P_VYS_F99     integer10OA4_3212PacVyšetreníNešpecifikovanáDuševnáPorucha321224    
P_VYS_BEZ_ZIS_PP     integer10OA4_3212PacVyšetreníBezZistenejPsychickejPoruchy321225    
CIS_VS10_2     varchar5OA4_3213Veková skupina pacienta32131    
CIS_POHL3     varchar1OA4_3213Pohlavie pacienta32132    
PN_VYS_F00_99     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníDuševnéPoruchyAPoruchySprávania32133    
PN_VYS_F00_09     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických32134    
PN_VYS_F00_03     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie32135    
PN_VYS_F10_19     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok32136    
PN_VYS_F10     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol32137    
PN_VYS_F102     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychLátokAlkoholSyndZávis32138    
PN_VYS_F11_19     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok32139    
PN_VYS_F112_192     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychLátokSyndZávisl321310    
PN_VYS_F20_29     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi321311    
PN_VYS_F20_21     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchy321312    
PN_VYS_F30_39     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníAfektívnePoruchy321313    
PN_VYS_F40_48     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy321314    
PN_VYS_F40_41     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy321315    
PN_VYS_F50_59     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami321316    
PN_VYS_F50     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníPoruchyPríjmuPotravy321317    
PN_VYS_F52     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou321318    
PN_VYS_F60_69     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých321319    
PN_VYS_F70_79     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia321320    
PN_VYS_F70     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká321321    
PN_VYS_F80_89     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníPoruchyPsychickéhoVývinu321322    
PN_VYS_F90_98     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní321323    
PN_VYS_F99     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníNešpecifikovanáDuševnáPorucha321324    
PN_VYS_BEZ_ZIS_PP     integer10OA4_3213PacNovíVyšetreníBezZistenejPsychickejPoruchy321325    
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
CIS_VS25     varchar5OA4_3230Veková skupina32301    
CIS_POHL     varchar1OA4_3230Pohlavie pacienta32302    
POHR_FYZ_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-Fyzicky-om32303    
POHR_PSY_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-Psychicky-om32304    
POHR_FYZ_PSY_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-FyzickyPsychicky-om32305    
POHR_FYZ_F430_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-FyzickyAkútnaReakciaNaStres-om32306    
POHR_PSY_F430_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-PsychickyAkútnaReakciaNaStres-om32307    
POHR_FYZ_PSY_F430_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyAkútnaReakciaNaStres-om32308    
POHR_FYZ_F431_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-FyzickyPosttraumStresováPorucha-om32309    
POHR_PSY_F431_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-PsychickyPosttraumStresováPorucha-om323010    
POHR_FYZ_PSY_F431_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyPosttraumStresováPorucha-om323011    
POHR_FYZ_F432_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-FyzickyAdaptačnéPoruchy-om323012    
POHR_PSY_F432_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-PsychickyAdaptačnéPoruchy-om323013    
POHR_FYZ_PSY_F432_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyAdaptačnéPoruchy-om323014    
POHR_FYZ_F32_33_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-FyzickyDepresiaSuicidálTendenc-om323015    
POHR_PSY_F32_33_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-PsychickyDepresiaSuicidálTendenc-om323016    
POHR_FYZ_PSYF32_33_2     integer10OA4_3230PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyDepresiaSuicidálTendenc-om323017    

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3114: Počet organických duševných porúch v R3S"+j+" /VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu demencií v R4S"+j+" /VYS_F00_03/."Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj)3114j={1-PS}   R3Sj  
4"Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu v R6S"+j+" /VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu syndrómov závislosti v R7S"+j+" /VYS_F102/."Forcheck(j, R6Sj>=R7Sj)3114j={1-PS}   R6Sj  
5"Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím ostatných látok v R8S"+j+" /VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu syndrómov závislosti v R9S"+j+" /VYS_F112_192/."Forcheck(j, R8Sj>=R9Sj)3114j={1-PS}   R8Sj  
6"Modul 3114: Počet schizofrénií, schizotypových porúch a porúch s bludmi v R10S"+j+" /VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu schizofrénií a schizotypových porúch v R11S"+j+" /VYS_F20_21/."Forcheck(j, R10Sj>=R11Sj)3114j={1-PS}   R10Sj  
7"Modul 3114: Počet neurotických, stresom podmienených a somatoformných porúch v R13S"+j+" /VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu fobicko-anxióznych a iných úzkostných porúch v R14S"+j+" /VYS_F40_41/."Forcheck(j, R13Sj>=R14Sj)3114j={1-PS}   R13Sj  
8"Modul 3114: Počet porúch správania súvisiacich s fyziologickými poruchami a faktormi v R15S"+j+" /VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný súčtu porúch príjmu potravy a sexuálnych dysfunkcií v R16S"+j+" + R17S"+j+" /VYS_F50+VYS_F52/."Forcheck(j, R15Sj>=R16Sj + R17Sj)3114j={1-PS}   R15Sj  
9"Modul 3114: Počet duševných zaostalostí v R19S"+j+" /VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu ľahkých duševných zaostalostí v R20S"+j+" /VYS_F70/."Forcheck(j, R19Sj>=R20Sj)3114j={1-PS}   R19Sj  
10"Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím psychoaktívnych látok v R5S"+j+" /VYS_F10_19/ musí byť rovný súčtu týchto porúch zapríčenených užitím alkoholu v R6S"+j+" a užitím ostatných látok v R8S"+j+" /VYS_F10+VYS_F11_19/."Forcheck(j, R5Sj==R6Sj + R8Sj)3114j={1-PS}   R5Sj  
15"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu riadkov 4,6,11,13,14,16,19,20,22,23 a 24 v stĺpci S"+j+"."Forcheck(j, R3Sj<= R4Sj + R6Sj + R11Sj + R13Sj + R14Sj + R16Sj + R19Sj + R20Sj + R22Sj + R23Sj + R24Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
16"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s organickými duševnými poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+" /P_VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s demenciou v R5S"+j+" /P_VYS_F00_03/."Forcheck(j, R4Sj>= R5Sj)3212j={1-PS}   R4Sj  
18"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v R7S"+j+" /P_VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R8S"+j+" /P_VYS_F102/."Forcheck(j, R7Sj>= R8Sj)3212j={1-PS}   R7Sj  
19"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené ostatnými látkami v R9S"+j+" /P_VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R10S"+j+" /P_VYS_F112_192/."Forcheck(j, R9Sj>= R10Sj)3212j={1-PS}   R9Sj  
20"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotypovými poruchami a poruchami s bludmi v R11S"+j+" /P_VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotypovými poruchami v R12S"+j+" /P_VYS_F20_21/."Forcheck(j, R11Sj>= R12Sj)3212j={1-PS}   R11Sj  
21"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienenými a somatoformnými poruchami v R14S"+j+" /P_VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s fobicko-anxióznymi a úzkostnými poruchami v R15S"+j+" /P_VYS_F40_41/."Forcheck(j, R14Sj>= R15Sj)3212j={1-PS}   R14Sj  
23"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou v R20S"+j+" /P_VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s ľahkou duševnou zaostalosťou v R21S"+j+" /P_VYS_F70/."Forcheck(j, R20Sj>= R21Sj)3212j={1-PS}   R20Sj  
24"Každá bunka v m. 3212. je väčšia alebo sa rovná príslušnej bunke v m. 3213, čiže prevalencia každej diagnózy ktorejkoľvek vekovej skupiny sa rovná alebo je väčšia ako jej incidencia."Forcheck(i, j, M3212RiSj >= M3213RiSj)3212i={3-PR}; j={1-PS}   M3212RiSj  
25"Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu riadkov 4,6,11,13,14,16,19,20,22,23 a 24 v stĺpci S"+j+"."Forcheck(j, R3Sj<= R4Sj + R6Sj + R11Sj + R13Sj + R14Sj + R16Sj + R19Sj + R20Sj + R22Sj + R23Sj + R24Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
26"Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s organickými duševnými poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+" /PN_VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s demenciou v R5S"+j+" /PN_VYS_F00_03/."Forcheck(j, R4Sj>= R5Sj)3213j={1-PS}   R4Sj  
28"Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v R7S"+j+" /PN_VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R8S"+j+" /PN_VYS_F102/."Forcheck(j, R7Sj>= R8Sj)3213j={1-PS}   R7Sj  
29"Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené ostatnými látkami v R9S"+j+" /PN_VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R10S"+j+" /PN_VYS_F112_192/."Forcheck(j, R9Sj>= R10Sj)3213j={1-PS}   R9Sj  
30"Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami a poruchami s bludmi v R11S"+j+" /PN_VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetr. osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami v R12S"+j+" /PN_VYS_F20_21/."Forcheck(j, R11Sj>= R12Sj)3213j={1-PS}   R11Sj  
31"Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienen. a somatoform. poruchami v R14S"+j+" /PN_VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšet. osôb s fobicko-anxióznymi a úzkostn. poruchami v R15S"+j+" /PN_VYS_F40_41/"Forcheck(j, R14Sj>= R15Sj)3213j={1-PS}   R14Sj  
33"Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou v R20S"+j+" /PN_VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s ľahkou duševnou zaostalosťou v R21S"+j+" /PN_VYS_F70/."Forcheck(j, R20Sj>= R21Sj)3213j={1-PS}   R20Sj  
34"Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!"Check ((R1S1>=1) OR (R2S1>=1))3101        
35"Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyzickými indikátormi v R3S"+j+" /POHR_FYZ_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s akútnou reakciou na stres s fyzickými indikátormi v R6S"+j+"/POHR_FYZ_F430_2/"Forcheck(j, R3Sj>= R6Sj)3230j={1-PS}   R3Sj  
36"Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyzickými indikátormi v R3S"+j+" /POHR_FYZ_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s posttraumatickou stres. poruchou s fyzickými indikátormi v R9S"+j+"/POHR_FYZ_F431_2/"Forcheck(j, R3Sj>= R9Sj)3230j={1-PS}   R3Sj  
37"Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyzickými indikátormi v R3S"+j+" /POHR_FYZ_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s adaptačnou poruchou s fyzickými indikátormi v R12S"+j+"/POHR_FYZ_F432_2/"Forcheck(j, R3Sj>= R12Sj)3230j={1-PS}   R3Sj  
38"Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyzickými indikátormi v R3S"+j+" /POHR_FYZ_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s depresiou s fyzickými indikátormi v R15S"+j+"/POHR_FYZ_F32_33_2/"Forcheck(j, R3Sj>= R15Sj)3230j={1-PS}   R3Sj  
39"Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím s psychickými indikátormi v R4S"+j+" /POHR_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s akútnou reakciou na stres s psychickými indikátormi v R7S"+j+"/POHR_PSY_F430_2/"Forcheck(j, R4Sj>= R7Sj)3230j={1-PS}   R4Sj  
40"Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s psychickými indikátormi v R4S"+j+" /POHR_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s posttraumatickou stres. poruchou s psychickými indikátormi v R10S"+j+"/POHR_PSY_F431_2/"Forcheck(j, R4Sj>= R10Sj)3230j={1-PS}   R4Sj  
41"Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s psychickými indikátormi v R4S"+j+" /POHR_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s adaptačnou poruchou s psychickými indikátormi v R13S"+j+"/POHR_PSY_F432_2/"Forcheck(j, R4Sj>= R13Sj)3230j={1-PS}   R4Sj  
42"Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s psychickými indikátormi v R4S"+j+" /POHR_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s depresiou s psychickými indikátormi v R16S"+j+"/POHR_PSY_F32_33_2/"Forcheck(j, R4Sj>= R16Sj)3230j={1-PS}   R4Sj  
43"Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyz. a psych. indikátormi v R5S"+j+" /POHR_FYZ_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s akútnou reakciou na stres s fyz. a psych. indikátormi v R8S"+j+"/POHR_FYZ_PSY_F430_2/"Forcheck(j, R5Sj>= R8Sj)3230j={1-PS}   R5Sj  
44"Modul 3230: Počet všetkých vyš. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyz. a psych. indikátormi v R5S"+j+" /POHR_FYZ_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s posttraum. stres. poruchou s fyz. a psych. indikátormi v R11S"+j+"/POHR_FYZ_PSY_F431_2/"Forcheck(j, R5Sj>= R11Sj)3230j={1-PS}   R5Sj  
45"Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyz. a psych. indikátormi v R5S"+j+" /POHR_FYZ_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s adaptačnou poruchou s fyz. a psych. indikátormi v R14S"+j+"/POHR_FYZ_PSY_F432_2/"Forcheck(j, R5Sj>= R14Sj)3230j={1-PS}   R5Sj  
46"Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyz. a psych. indikátormi v R5S"+j+" /POHR_FYZ_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s depresiou s fyz. a psych. indikátormi v R17S"+j+"/POHR_FYZ_PSY_F32_33_2/"Forcheck(j, R5Sj>= R17Sj)3230j={1-PS}   R5Sj  
47"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s organickými dušev. poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+" /P_VYS_F00_09/"Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
48"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+" /P_VYS_F10_19/"Forcheck(j, R3Sj>=R6Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
49"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami a poruchami s bludmi v R11S"+j+" /P_VYS_F20_29/"Forcheck(j, R3Sj>=R11Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
51"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s afektívnymi poruchami v R13S"+j+" /P_VYS_F30_39/"Forcheck(j, R3Sj>=R13Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
52"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienenými a somatoformnými poruchami v R14S"+j+" /P_VYS_F40_48/"Forcheck(j, R3Sj>=R14Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
53"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami v R16S"+j+" /P_VYS_F50_59/"Forcheck(j, R3Sj>=R16Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
54"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami osobnosti a správania dospelých v R19S"+j+" /P_VYS_F60_69/"Forcheck(j, R3Sj>=R19Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
55"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálna retardácia v R20S"+j+" /P_VYS_F70_79/"Forcheck(j, R3Sj>=R20Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
56"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami psychického vývinu v R22S"+j+" /P_VYS_F80_89/"Forcheck(j, R3Sj>=R22Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
57"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševn. poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami správania a emočnými poruchami so zač. v detstve a dospievaní v R23S"+j+" /P_VYS_F90_98/"Forcheck(j, R3Sj>=R23Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
58"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s nešpecifikovanými duševnými poruchami v R24S"+j+" /P_VYS_F99/"Forcheck(j, R3Sj>=R24Sj)3212j={1-PS}   R3Sj  
59"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užitím psychoaktívnych látok v R6S"+j+" /P_VYS_F10_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami psychiky zapríč. užitím alkoholu v R7S"+j+" /P_VYS_F10/"Forcheck(j, R6Sj>=R7Sj)3212j={1-PS}   R6Sj  
61"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užitím psychoaktívnych látok v R6S"+j+" /P_VYS_F10_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetr. osôb s poruchami psychiky zapríč. ostatnými látkami R9S"+j+" /P_VYS_F11_19/"Forcheck(j, R6Sj>=R9Sj)3212j={1-PS}   R6Sj  
62"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu vyšet. osôb s poruchami psychiky zapríčinenými užitím alkoholu a ostatnými látkami [R7S"+j+"+R9S"+j+"]"Forcheck(j, R6Sj<= R7Sj + R9Sj)3212j={1-PS}   R6Sj  
63"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami a faktormi v R16S"+j+" /P_VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami príjmu potravy v R17S"+j+" /P_VYS_F50/"Forcheck(j, R16Sj>=R17Sj)3212j={1-PS}   R16Sj  
64"Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami a faktormi v R16S"+j+" /P_VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so sexuálnou dysfunkciou v R18S"+j+" /P_VYS_F52/"Forcheck(j, R16Sj>=R18Sj)3212j={1-PS}   R16Sj  
65"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s organickými dušev. poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+"/PN_VYS_F00_09/"Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
66"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s duševn. poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky a správania zapríč. užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+"/PN_VYS_F10_19/"Forcheck(j, R3Sj>=R6Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
67"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami v R11S"+j+"/PN_VYS_F20_29/"Forcheck(j, R3Sj>=R11Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
68"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s afektívnymi poruchami v R13S"+j+"/PN_VYS_F30_39/"Forcheck(j, R3Sj>=R13Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
69"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s duševnými poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienenými a somatoform. poruchami v R14S"+j+"/PN_VYS_F40_48/"Forcheck(j, R3Sj>=R14Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
70"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziolog. poruchami v R16S"+j+"/PN_VYS_F50_59/"Forcheck(j, R3Sj>=R16Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
71"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami osobnosti a správania dospelých v R19S"+j+"/PN_VYS_F60_69/"Forcheck(j, R3Sj>=R19Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
72"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálna retardácia v R20S"+j+"/PN_VYS_F70_79/"Forcheck(j, R3Sj>=R20Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
73"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami psychického vývinu v R22S"+j+" /PN_VYS_F80_89/"Forcheck(j, R3Sj>=R22Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
74"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s duševn. poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami správania a emočnými poruch. so zač. v detstve v R23S"+j+" /PN_VYS_F90_98/"Forcheck(j, R3Sj>=R23Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
75"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s nešpecifikovanými duševnými poruchami v R24S"+j+" /PN_VYS_F99/"Forcheck(j, R3Sj>=R24Sj)3213j={1-PS}   R3Sj  
76"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky, správania zapríč. užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+" /PN_VYS_F10_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky zapríč. užitím alkoholu v R7S"+j+" /PN_VYS_F10/"Forcheck(j, R6Sj>=R7Sj)3213j={1-PS}   R6Sj  
77"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky, správania zapríč. užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+" /PN_VYS_F10_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky zapríč. ostat. látkami R9S"+j+" /PN_VYS_F11_19/"Forcheck(j, R6Sj>=R9Sj)3213j={1-PS}   R6Sj  
78"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky, správania zapríč. užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky zapríč. užitím alkoholu a ostatnými látkami [R7S"+j+"+R9S"+j+"]"Forcheck(j, R6Sj<= R7Sj + R9Sj)3213j={1-PS}   R6Sj  
79"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami v R16S"+j+" /PN_VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami príjmu potravy v R17S"+j+" /PN_VYS_F50/"Forcheck(j, R16Sj>=R17Sj)3213j={1-PS}   R16Sj  
80"Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami v R16S"+j+" /PN_VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so sexuálnou dysfunkciou v R18S"+j+" /PN_VYS_F52/"Forcheck(j, R16Sj>=R18Sj)3213j={1-PS}   R16Sj  
100"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; NAV_NS_LEK_19; NAV_NS_SEST_19/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A04R4S1,7,3)=="105", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE)))3101j={1-3}   R2SjÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):