Rozhranie: A03 Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie

Typ záznamu A03

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A0311  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A0321  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A0331  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A0341  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A0351  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A0371  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A0381  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A0391  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A03101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A03111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A0361  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
NAV_NS_LEK_0018     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekárom-0-18310112  
NAV_NS_SEST_0018     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrou-0-18310113  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
NAV_NS_LEK_19     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekárom-19+310122  
NAV_NS_SEST_19     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrou-19+310123  
NAV_NS_LEK_DDOT     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromDDOT310311  
NAV_NS_SEST_DDOT     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouDDOT310312  
NAV_NS_LEK_TBC     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromTBC310321  
NAV_NS_SEST_TBC     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouTBC310322  
VYS_SPIRM     integer10   VyšetreniaSpirometria311311  
VYS_SPIRM_P_SLE_TBC     integer10   VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreTBC311312  
VYS_SPIRM_P_SLE_R1R2     integer10   VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2311313  
VYS_SPIRM_P_SLE_NETU     integer10   VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia311314  
VYS_FENO     integer10   VyšetreniaFENO311341  
VYS_FENO_P_SLE_TBC     integer10   VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreTBC311342  
VYS_FENO_P_SLE_R1R2     integer10   VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2311343  
VYS_FENO_P_SLE_NETU     integer10   VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia311344  
VYS_BRSK     integer10   VyšetreniaBronchoskopické311351  
VYS_BRSK_P_SLE_TBC     integer10   VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreTBC311352  
VYS_BRSK_P_SLE_R1R2     integer10   VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2311353  
VYS_BRSK_P_SLE_NETU     integer10   VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia311354  
VYS_BRDIL     integer10   VyšetreniaBronchodilatačné311321  
VYS_BRDIL_P_SLE_TBC     integer10   VyšetreniaBronchodilatačnéPacSledovanýchPreTBC311322  
VYS_BRDIL_P_SLE_R1R2     integer10   VyšetreniaBronchodilatačnéPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2311323  
VYS_BRDIL_P_SLE_NETU     integer10   VyšetreniaBronchodilatačnéPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia311324  
VYS_BRPR     integer10   VyšetreniaBronchoprovokačné311331  
VYS_BRPR_P_SLE_TBC     integer10   VyšetreniaBronchoprovokačnéPacSledovanýchPreTBC311332  
VYS_BRPR_P_SLE_R1R2     integer10   VyšetreniaBronchoprovokačnéPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2311333  
VYS_BRPR_P_SLE_NETU     integer10   VyšetreniaBronchoprovokačnéPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia311334  
VYS_BPZG     integer10   VyšetreniaBodyplety311361  
VYS_BPZG_P_SLE_TBC     integer10   VyšetreniaBodypletyPacSledovanýchPreTBC311362  
VYS_BPZG_P_SLE_R1R2     integer10   VyšetreniaBodypletyPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2311363  
VYS_BPZG_P_SLE_NETU     integer10   VyšetreniaBodypletyPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia311364  
VYS_DIFK     integer10   VyšetreniaDifKapacita311371  
VYS_DIFK_P_SLE_TBC     integer10   VyšetreniaDifKapacitaPacSledovanýchPreTBC311372  
VYS_DIFK_P_SLE_R1R2     integer10   VyšetreniaDifKapacitaPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2311373  
VYS_DIFK_P_SLE_NETU     integer10   VyšetreniaDifKapacitaPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia311374  
ODB_SPUTUM_BK     integer10   OdberySpútumNaBK314111  
ODB_VYTERY_NESP_BF     integer10   OdberyVýteryNaNešpecifikovanúBakteriálnuFlóru314121  
ODB_SPUTUM_NESP_BF     integer10   OdberySpútumNaNešpecifikovanúBakteriálnuFlóru314131  
ODB_SPUTUM_CYTOL_VYS     integer10   OdberySpútumNaCytologickéVyšetrenie314141  
CIS_POHL_1     varchar1OA3_3201PohlaviePacienta3201   1  
CIS_VS11_1     varchar5OA3_3201VekováSkupinaPacienta3201   2  
PD_VEK_POHL     integer10OA3_3201PacDispenzNaKonciSledovanéhoObdobia3201   3  
CIS_VS11_2     varchar5OA3_3206VekováSkupinaPacienta3206   1  
CISV_SLED_DIAG_2_1     varchar5OA3_3206VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň3206   2  
PD_VEK_DIAG     integer10OA3_3206PacDispenzNaKonciSledovanéhoObdobia3206   3  
PDN_VEK_DIAG     integer10OA3_3206PacDispenzPrijatíDoDispenzPrvéZistenieVŽivote3206   4  
PDN_REC_VEK_DIAG     integer10OA3_3206PacDispenzPrijatíDoDispenzRecidívy3206   5  
PD_ZVR_R1_0018     integer10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupiny-0-18322111  
PD_ZVR_R1_19     integer10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupiny-19+322112  
PD_ZVR_R1_CHPR_0018     integer10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupinySChemoprofyl-0-18322121  
PD_ZVR_R1_CHPR_19     integer10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupinySChemoprofyl-19+322122  
PD_ZVR_R2_0018     integer10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2Kontakty-0-18322131  
PD_ZVR_R2_19     integer10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2Kontakty-19+322132  
PD_ZVR_R2_CHPR_0018     integer10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2KontaktySChemoprofyl-0-18322141  
PD_ZVR_R2_CHPR_19     integer10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2KontaktySChemoprofyl-19+322142  
PAC_ZVR_BIOL_0018     integer10   PacZvýšenéRizikoBioLiečba-0-18322151  
PAC_ZVR_BIOL_19     integer10   PacZvýšenéRizikoBioLiečba-19+322152  
PAC_ZR_BIOL_CHE_0018     integer10   PacZvýšenéRizikoBioLiečbaChemoterapia-0-18322161  
PAC_ZR_BIOL_CHE_19     integer10   PacZvýšenéRizikoBioLiečbaChemoterapia-19+322162  
CISV_SLED_DIAG_2_2     varchar5OA3_3204VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň3204   1  
PD_DIAG     integer10OA3_3204PacDispenzarizovaníNaKonciSledovanéhoObdobia3204   2  
PD_PO_TRANSPL_PLUC     integer10   PacDispenzarizovaníPoTransplantáciiPľúc322411  
CIS_POHL_2     varchar1OA3_3210PohlaviePacienta32102    
P_SLE_J40_44_J47     integer10OA3_3210PacSledovaníK31.12-ChronickéChorobyDolnýchDýchCiestJ40-44J4732103    
P_SLE_J45_46     integer10OA3_3210PacSledovaníK31.12-ChronickéChorobyDolnýchDýchCiestAstmaJ45J4632104    
CIS_VS11_3     varchar5OA3_3210Veková skupina pacienta 332101    
CIS_POHL_3     varchar1OA3_3211PohlaviePacienta32112    
PN_SLE_J12_18     integer10OA3_3211PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdPneumóniaJ12-1832113    
PN_SLE_J40_44_J47     integer10OA3_3211PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdChronChorDolDýCiestJ40-44J4732114    
PN_SLE_J45_46     integer10OA3_3211PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdChronChorDolDýCiestAstmaJ45J4632115    
CIS_VS11_4     varchar5OA3_3211Veková skupina pacienta 432111    
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
PD_DIAG_AST     integer10   PacDispenzarizovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaAstma900211ÁNO
P_SLE_J45_46_SUM     integer10   PacSledovaníK31.12-ChronChorobyDolnýchCiestAstmaJ45J46Spolu900212ÁNO
PD_DIAG_CHOCHP     integer10   PacDispenzarizovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaCHochp900221ÁNO
P_SLE_J40_44_J47_SUM     integer10   PacSledovaníK31.12.ChronChorDolnýchDýchCiestCHochpJ40-44J47Spolu900222ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P_*/ alebo S2 /NAV_NS_LEK_*/ alebo S3 /NAV_NS_SEST_*/!"Check ((R1S1>=1) OR (R1S2>=1) OR (R1S3>=1) OR (R2S1>=1) OR (R2S2>=1) OR (R2S3>=1))3101        
2"Modul 3113: Počet vyšetrení v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení osôb sledovaných pre tbc, pre zvýšené riziko ochorenia R1 R2, a pre netuberkulózne ochorenia v R"+i+" [S2+S3+S4]."Forcheck(i, RiS1>=RiS2 + RiS3 + RiS4)3113i={1-7}   RiS1  
3"Modul 3206: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sled. obdobia v R"+i+"S3 /PD_VEK_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný súčtu prijatých do dispenzára- prvé zistenia v R"+i+"S4 /PDN_VEK_DIAG/ a prijatých do dispenzára - recidívy v R"+i+"S5 /PDN_REC_VEK_DIAG/"Forcheck(i, RiS3>=RiS4+RiS5)3206i={1-PR}   RiS3  
4"Modul 3206: Riadok "+i+" v stĺpci 5 sa nevypĺňa!"Forcheck (i, ISNULL(RiS5))3206i={6,15,24,33}   RiS5  
5"Modul 3221: Počet osôb v rizikovej skupine R1 v R1S"+j+" /PD_ZVR_R1_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet osôb v rizikovej skupine R1 liečených chemoterapiou v R2S"+j+" /PD_ZVR_R1_CHPR_*/."Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj)3221j={1-2}   R1Sj  
6"Modul 3221: Počet osôb v rizikovej skupine R2 v R3S"+j+" /PD_ZVR_R2_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet osôb v rizikovej skupine R2 liečených chemoterapiou v R4S"+j+" /PD_ZVR_R2_CHPR_*/."Forcheck(j, R3Sj >= R4Sj)3221j={1-2}   R3Sj  
7"Modul 3221: Počet osôb s biologickou liečbou spolu v R5S"+j+" /PAC_ZVR_BIOL_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet osôb s biologickou liečbou s chemoterapiou v R6S"+j+" /PAC_ZR_BIOL_CHE_*/."Forcheck(j, R5Sj >= R6Sj)3221j={1-2}   R5Sj  
8"Počet návštev pacienta do 18 rokov v R1 m.3101 musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb do 18 rokov na konci sledovaného obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/."Check (M3101R1S1+ M3101R1S2 + M3101R1S3 >= M3201R1S3 + M3201R3S3)3101     M3101R1S1ÁNO
9"Počet návštev pacienta nad 19 rokov v R2 m.3101 musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb nad 19 rokov na konci sledovaného obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/."Check (M3101R2S1+ M3101R2S2 + M3101R2S3 >= M3201R2S3 + M3201R4S3)3101     M3101R2S1ÁNO
10"Medzimodulová kontrola: Počet návštev lekára u pacienta v m. 3101 v S2 /NAV_NS_LEK_0018+NAV_NS_LEK_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev lekára u pacienta v m. 3103 v S1 /NAV_NS_LEK_DDOT+NAV_NS_LEK_TBC/."Check(M3101R1S2+M3101R2S2 >= M3103R1S1+M3103R2S1)3101     M3103R1S1  
11"Medzimodulová kontrola: Počet návštev sestry u pacienta v m. 3101 v S3 /NAV_NS_SEST_0018+NAV_NS_SEST_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sestry u pacienta v m. 3103 v S2 /NAV_NS_SEST_DDOT+NAV_NS_SEST_TBC/."Check(M3101R1S3+M3101R2S3 >= M3103R1S2+M3103R2S2)3101     M3103R1S2  
12"Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb do 18 rokov na konci sledov. obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzariz. osôb s TBC do 18 rokov podľa diagnózy na konci sledov. obdobia v S3 m.3206 /PD_VEK_DIAG/."Check (M3201R1S3 + M3201R3S3 >= Sum(i, M3206RiS3))3206i={1-18}   M3206R1S3  
13"Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb nad 19 rokov na konci sledov. obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzariz. osôb s TBC nad 19 rokov podľa diagnózy na konci sled. obdobia v S3 m.3206 /PD_VEK_DIAG/."Check (M3201R2S3 + M3201R4S3 >= Sum(i, M3206RiS3))3206i={19-36}   M3206R19S3  
14"Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb po transplantácii pľúc v m.3224 v R1S1 /PD_PO_TRANSPL_PLUC/."Check (Sum(i, M3201RiS3) >= M3224R1S1)3201i={1-PR}   M3224R1S1  
16"Modul 3204: Za diagnózy (C32.0 -C39.9) vykazujete rovnaký počet dispenzarizovaných pacientov v riadkoch R1 a R2!"Check(IF(R1S2>0 AND R2S2>0, (R1S2 <> R2S2), TRUE))3204     R1S2ÁNO
19"Hodnota v R3S"+j+" m.3210 musí byť väčšia alebo rovná hodnote v R4S"+j+" m.3211, čiže počet prípadov diagnózy J40 - J44, J47 ktorejkoľvek vekovej skupiny k 31.12. musí byť väčší alebo rovný ako počet prípadov zistených prvýkrát v živote v sledov. období."Forcheck(j, M3210R3Sj >= M3211R4Sj)3210j={1-PS}   M3210R3Sj  
20"Hodnota v R4S"+j+" m.3210 musí byť väčšia alebo rovná hodnote v R5S"+j+" m.3211, čiže počet prípadov astmy - J45, J46 ktorejkoľvek vekovej skupiny k 31.12. musí byť väčší alebo rovný ako počet prípadov zistených prvýkrát v živote v sledovanom období."Forcheck(j, M3210R4Sj >= M3211R5Sj)3210j={1-PS}   M3210R4Sj  
100"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; NAV_NS_LEK_19; NAV_NS_SEST_19/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A03R4S1,7,3)=="156", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE)))3101j={1-3}   R2SjÁNO
200"Dopočítaný modul 9002: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia na diagnózu v R"+i+"S1 musí byť menší alebo rovný počtu sledovaných osôb na uvedenú diagnózu k 31.12. v R"+i+"S2."Forcheck(i, IF(RiS1>0, RiS1 <= RiS2, TRUE))9002i={1-2}   RiS1  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):