Rozhranie: A02 Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie

Typ záznamu A02

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A0211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A0221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A0231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A0241  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A0251  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A0271  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A0281  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A0291  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A02101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A02111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A0261  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
NAV_PD_0018     integer10   NávštevyDispenzarPacientaVAmbulancii-0-18310112  
NAV_NS_LEK_PD_0018     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáraUDispenzarPacienta-0-18310113  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
NAV_PD_19     integer10   NávštevyDispenzarPacientaVAmbulancii-19+310122  
NAV_NS_LEK_PD_19     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáraUDispenzarPacienta-19+310123  
PDN     integer10   PacientiNovíPrijatíDoDispenzáraVSledovObdobí320111  
PDN_DM     integer10   PacientiPrijatíNovíDoDispenzáraVSledovObdobí-DiagnostNaDM320112  
PD_VYRAD     integer10   PacientiVyradeníZDispenzára320113  
PD     integer10   PacientiDispenzarNaKonciSledovObdobia320114  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar5OA2_3204Vybrané sledované diagnózy3204   1  
PD_SOCH     integer10OA2_3204PacientiDispenzarSoSprievOchorNaKonciSledovObd3204   2  
PDN_SOCH     integer10OA2_3204PacientiDispenzarNovíSoSprievOchorDiagnostVSledovObd3204   3  
PD_UT_E10     integer10   PacientiDispenzarUkončTehotSDiabMellitusTypu1322011  
PD_UT_POR_ZN_E10     integer10   PacientiDispenzarUkončTehotPôrŽivNovSDiabMellitusTypu1322012  
PD_UT_E11     integer10   PacientiDispenzarUkončTehotSDiabMellitusTypu2322021  
PD_UT_POR_ZN_E11     integer10   PacientiDispenzarUkončTehotPôrŽivNovSDiabMellitusTypu2322022  
PD_UT_O24     integer10   PacientiDispenzarUkončTehotGestačnýDiabMellitus322031  
PD_UT_POR_ZN_O24     integer10   PacientiDispenzarUkončTehotPôrŽivNovGestačnýDM322032  
CIS_VS10_1     varchar5OA2_3210Veková skupina pacienta32101    
CIS_POHL1     varchar1OA2_3210Pohlavie pacienta32102    
PD_E10     integer10OA2_3210PacientiDispenzarDiabMellitusTyp132103    
PD_E11     integer10OA2_3210PacientiDispenzarDiabMellitusTyp232104    
PD_O24     integer10OA2_3210PacientiDispenzarGestačnýDiabMellitus32105    
PD_E12_14     integer10OA2_3210PacientiDispenzarInéTypyDiabMellitus32106    
CIS_VS10_2     varchar5OA2_3211Veková skupina pacienta32111    
CIS_POHL2     varchar1OA2_3211Pohlavie pacienta32112    
PDN_E10     integer10OA2_3211PacientiDispenzarNovíDiabMellitusTyp132113    
PDN_E11     integer10OA2_3211PacientiDispenzarNovíDiabMellitusTyp232114    
PDN_O24     integer10OA2_3211PacientiDispenzarNovíGestačnýDiabMellitus32115    
PDN_E12_14     integer10OA2_3211PacientiDispenzarNovíInéTypyDiabMellitus32116    
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
PD_DIAB_MEL_SUM     integer10   PacientiDispenzarDiabMelitSum320115ÁNO
PDN_DIAB_MEL_SUM     integer10   PacientiDispenzarNoviDiabMelitSum320116ÁNO
PD_DIAB_SUM     integer10   PacientiDispenzarDiabSum320117ÁNO
CIS_VS11     varchar5OA2_3401Veková skupina34011    
CIS_POHL3     varchar1OA2_3401Pohlavie pacienta34012    
PD_DIAB_REZIM     integer10OA2_3401PacientiDispenzarDiabRezimoveOpatrenie34013    
PD_DIAB_PA_MON     integer10OA2_3401PacientiDispenzarDiabPeroralneAntidiabetikaMonoterapia34014    
PD_DIAB_PA_DVOJ     integer10OA2_3401PacientiDispenzarDiabPeroralneAntidiabetikaDvojkombinacia34015    
PD_DIAB_PA_TROJ     integer10OA2_3401PacientiDispenzarDiabPeroralneAntidiabetikaTrojkombinacia34016    
PD_DIAB_IN_KR     integer10OA2_3401PacientiDispenzarDiabInzulinomKonzervatRezim34017    
PD_DIAB_IN_IR     integer10OA2_3401PacientiDispenzarDiabInzulinomIntenzifikRezim34018    
PD_DIAB_IN_IP     integer10OA2_3401PacientiDispenzarDiabInzulinomKontinualneInzulinovaPumpa34019    
M_3401_MUZI     integer6   Suma mužov z M3401900311ÁNO
M_3401_ZENY     integer6   Suma žien z M3401900312ÁNO
M_3210_MUZI     integer6   Suma mužov z M3210900321ÁNO
M_3210_ZENY     integer6   Suma žien z M3210900322ÁNO
PD_GDM_SUM3210     integer10   PacientiDispenzarGestačnýDiabMellitusSpoluK31.12.900211ÁNO
PD_GDM_SUM3211     integer10   PacientiDispenzarNovíGestačnýDiabMellitusSpolu900212ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!"Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1)3101        
2"Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev dispenzarizovaného pacienta-diabetika v R"+i+"S2 /NAV_PD/."Forcheck(i, RiS1 >= RiS2)3101i={1-2}   RiS1  
3"Modul 3201: Počet osôb prijatých do dispenzára v sledovanom období v R1S1 /PDN/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s diagnostikovaným ochorením na DM v posledných 12 mesiacoch v R1S2 /PDN_DM/."Check(R1S1 >= R1S2)3201     R1S1  
4"Modul 3204: Počet diabetikov s obličkovými komplikáciami v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s obličkovými komplikáciami - dialyzovaní v R2S"+j+"."Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj)3204j={2-3}   R1Sj  
5"Modul 3204: Počet diabetikov s obličkovými komplikáciami v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s obličkovými komplikáciami - transplantovaní v R3S"+j+"."Forcheck(j, R1Sj >= R3Sj)3204j={2-3}   R1Sj  
6"Modul 3204: Počet diabetikov s očnými komplikáciami v R4S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s očnými komplikáciami - slepí v R5S"+j+"."Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj)3204j={2-3}   R4Sj  
7"Modul 3210: R5S"+j+" sa nevypĺňa!"Forcheck(j, IF(R2Sj=='1', ISNULL(R5Sj) OR R5Sj==0, TRUE))3210j={1-PS}   R5Sj  
8"Modul 3211: R5S"+j+" sa nevypĺňa!"Forcheck(j, IF(R2Sj=='1', ISNULL(R5Sj) OR R5Sj==0, TRUE))3211j={1-PS}   R5Sj  
9"Modul 3220: Počet ukončených tehotenstiev pacientok s DM v R"+i+"S1 /PD_UT/ musí byť väčší alebo rovný počtu ukončených tehotenstiev pôrodom živého novorodenca v R"+i+"S2 /PD_UT_POR_ZN/."Forcheck(i, RiS1 >= RiS2)3220i={1-3}   RiS1  
11"Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v module 3201 v R1S4 /PD/ musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s konkrétnym sprievodným ochorením v module 3204 v R"+i+"S2 /PD_SOCH/."Forcheck(i, M3201R1S4 >= M3204RiS2)3204i={1-PR}   M3201R1S4  
12"Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v module 3201 v R1S4 /PD/ musí byť rovný počtu diabetikov liečených k 31.12. v module 3401 v S1-S4."Check(M3201R1S4 == Sum(i, M3401RiS1+ M3401RiS2+ M3401RiS3+M3401RiS4))3401i={3-9}   M3201R1S4  
13"Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v module 3201 v R1S4 /PD/ musí byť rovný počtu dispenzarizovaných osôb v module 3210 v S1-S36 /PD_E10+PD_E11+PD_O24+PD_E12_14/."Check(M3201R1S4 == Sum(j, M3210R3Sj+ M3210R4Sj+ M3210R5Sj+ M3210R6Sj))3210j={1-PS}   M3201R1S4  
14"Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb s diagnostikovaným ochorením na DM v posledných 12 mesiacoch v m. 3201 v R1S2 /PDN_DM/ musí byť rovný počtu dispenz. osôb v m. 3211 v S1-S36 /PDN_E10+PDN_E11+PDN_O24+PDN_E12_14/."Check(M3201R1S2 == Sum(j, M3211R3Sj+ M3211R4Sj+ M3211R5Sj+ M3211R6Sj))3211j={1-PS}   M3201R1S2  
15"Každá bunka v m.3210 je väčšia alebo sa rovná príslušnej bunke v m.3211, čiže počet dispenzar. osôb príslušnej diagnózy a vekovej skupiny k 31.12. je väčší alebo sa rovná počtu dispenzar. osôb tej istej vekovej skupiny a diagnózy zistenej v sled. období."Forcheck(i, j, M3210RiSj >= M3211RiSj)3211i={3-PR}; j={1-PS}   M3210RiSjÁNO
16"Medzimodulová kontrola: Súčet mužov liečených k 31.12. v module 3401 v S1 a S3, musí byť rovný súčtu dispenzarizovaných mužov v module 3210 v nepárnych stĺpcoch /PD_E10+PD_E11+PD_E12_14/."CHECK(IF(R1S1 == R2S1, TRUE, FALSE))9003     R1S1;R2S1  
17"Medzimodulová kontrola: Súčet žien liečených k 31.12. v module 3401 v S2 a S4, musí byť rovný súčtu dispenzarizovaných žien v module 3210 v párnych stĺpcoch /PD_E10+PD_E11+PD_O24+PD_E12_14/."CHECK(IF(R1S2 == R2S2, TRUE, FALSE))9003     R1S2;R2S2  
18"Modul 3220: Skontrolujte, či v R"+i+"S1 je uvedený len počet ukončených tehotenstiev v sledovanom období /neuvádzajú sa neukončené tehotenstvá/."Forcheck(i, IF(RiS1>RiS2, RiS1==RiS2, TRUE))3220i={1-3}   RiS1ÁNO
100"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; NAV_PD_19; NAV_NS_LEK_PD_19/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A02R4S1,7,3)=="153", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE)))3101j={1-3}   R2SjÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):