Rozhranie: A01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie

Typ záznamu A01

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A0111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A0121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A0131  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A0141  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A0151  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A0171  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A0181  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A0191  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A01101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A01111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A0161  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
NAV_NS_LEK_0018     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekár-0-18310112  
NAV_NS_SEST_0018     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestra-0-18310113  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
NAV_NS_LEK_19     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekár-19+310122  
NAV_NS_SEST_19     integer10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestra-19+310123  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
CIS_VS25     varchar5OA1_3230Veková skupina pacienta3230   1  
CIS_POHL     varchar1OA1_3230Pohlavie pacienta3230   2  
PAC_OHR_FYZ     integer10OA1_3230PacientiOhrozeníIndikátorFyzický3230   3  
PAC_OHR_PSY     integer10OA1_3230PacientiOhrozeníIndikátorPsychický3230   4  
PAC_OHR_FYZ_PSY     integer10OA1_3230PacientiOhrozeníIndikátorFyzickýPsychický3230   5  
VYS_PREV_0018     integer10   VyšetreniaPreventívne-0-18310114  
VYS_PREV_19     integer10   VyšetreniaPreventívne-19+310124  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P_*/ alebo S2 /NAV_NS_LEK_*/ alebo S3 /NAV_NS_SEST_*/!"Check (IF (SUBSTR(R4S1,7,3) <>'175' AND SUBSTR(R4S1,7,3) <>'177' AND SUBSTR(R4S1,7,3) <>'179' AND SUBSTR(R4S1,7,3) <>'180' AND SUBSTR(R4S1,7,3) <>'181' AND SUBSTR(R4S1,7,3) <>'630', SSum (i,j, M3101RiSj) >0 , TRUE))0_A01i={1-2}; j={1-3}      
2"Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S2 /NAV_NS_LEK_*/ alebo S3 /NAV_NS_SEST_*/!"Check (IF (SUBSTR(R4S1,7,3) == '175' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '177' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '630', SSum (i,j, M3101RiSj) >0, TRUE))0_A01i={1-2}; j={2-3}      
3"Modul 3101: Mala by byť vyplnená len návštevná služba v S2 a S3!"Forcheck (i, IF (SUBSTR(R4S1,7,3) == '175' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '177' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '179' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '180' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '181' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '630', ISNULL(M3101RiS1), TRUE))0_A01i={1-2}   M3101RiS1ÁNO
4"Modul 3101: Príliš vysoký počet návštev pripadajúci na jeden deň v R"+i+"S1 /NAV_P_*/!"Forcheck(i, RiS1/250 <= 60)3101i={1-PR}   RiS1ÁNO
10"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; NAV_NS_LEK_19; NAV_NS_SEST_19/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="007" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="022" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="051" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="108" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="109" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="114" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="145" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="154" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="176" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="177" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="331" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="341", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE)))3101j={1-3}   R2SjÁNO
11"Modul 3230: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj o dospelých pacientoch v R"-i+"S"+j+" /PAC_OHR_FYZ; PAC_OHR_PSY; PAC_OHR_FYZ_PSY/. "FORCHECK(i,j,(IF(SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="176" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="177", RiSj=0 OR ISNULL(RiSj),TRUE)))3230i={1-4}; j={3-5}   RiSjÁNO
12"Modul 3101: Musí byť vyplnený počet preventívnych prehliadok u dospelých v R2S4! /VYS_PREV_19/"CHECK(IF (SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="012" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="020" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="048", R2S4 >0, TRUE))3101     R2S4ÁNO
13"Modul 3101: Nevypĺňajte počet preventívnych prehliadok v R1S4! /VYS_PREV_*/"CHECK(IF (SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"012" AND SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"020" AND SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"048", R1S4=0 OR ISNULL(R1S4) , TRUE))3101     R1S4  
14"Modul 3101: Nevypĺňajte počet preventívnych prehliadok v R2S4! /VYS_PREV_*/"CHECK(IF (SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"012" AND SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"020" AND SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"048", R2S4=0 OR ISNULL(R2S4), TRUE))3101     R2S4  
15"Modul 3230: Nevypĺňajte počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím! /POHR_*/"CHECK(IF (SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"020" AND SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"060" AND SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"174" AND SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"175", SSum(i,j, RiSj)==0, TRUE))3230i={1-4}; j={3-5}   R1S3  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):