Rozhranie: ZS07_99 Hlásenie o pacientovi s diag. chorobou pat. hráčstva - vyliečený

Typ záznamu ZS07_99

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania (RRRR)011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania (MM)021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti041  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno111  
PRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko121  
TITPRED_KOD     varchar2   Titul pred menom131  
TITZA_KOD     varchar2   Titul za menom141  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo (bez oddelovača)151  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum ukončenia liečby/odvolania informovaného súhlasu161  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
600"Modul 1: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])1     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):