Rozhranie: Z12_12 Hlásenie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Typ záznamu Z12_12

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_Z12_1211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_Z12_1221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo zariadenia0_Z12_1231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS0_Z12_1241  
CISP_TYPCHOR     varchar2   Typ choroby0_Z12_1271  
CISP_SPECIF_CHOR     varchar2   Špecifikácia choroby0_Z12_1281  
E_MAIL     varchar128   e-mail SJ0_Z12_1291  
PRIEZVISKO_VYPL     varchar100   Priezvisko vyplňovateľa hlásenia0_Z12_12101  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo111  
ICO_VZNIK_OCHOR     varchar8   Ičo organizácie vzniku ochorenia141  
EKO_AKTIV_ZAM     varchar2   Ekonomická aktivita zamestnávateľa151  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta171ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta pri zistení ochorenia181ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta191ÁNO
CISR_CHP_2     varchar4   Zoznam chorôb z povolania211  
DIAG     varchar5   Kód diagnózy221  
DAT_PRVEHO_ZISTENIA     date     Dátum prvého zistenia231  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum priznania241  
ZAVAZ_CHOR_AK_FOR     varchar3   Závažnosť choroby pri akútnej forme251  
ZAVAZ_CHOR_CHR_FOR     integer4   Závažnosť choroby pri chronickej forme261  
VEDL_DIAG     varchar10   Expozícia - príčinný faktor271  
PDG_KLIN     varchar3   Expozícia - produkt podľa použitia281  
DLZKA_EXPO_SKOD_FAKT     varchar4   Dĺžka expozície škodlivým faktorom291  
SCHOP_VYKON_PRACE     varchar2   Schopnosť doterajšieho výkonu práce2101  
ROK_PRIZNANIA     varchar4   Rok priznania2111ÁNO
IDENTIFZAR     varchar8   Identifikátor zariadenia0_Z12_1251ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0_Z12_1261ÁNO
ZAM_POSTIH_2     varchar2   Zamestnanie postihnutého pacienta161  
PRAC_KATEGORIA     varchar3   Pracovná kategória1101  
ORG_VZNIK_OCH_ST     varchar12   Sídlo organizácie vzniku ochorenia131  
TB_PAC__ST     varchar12   Trvalé bydlisko pacienta121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
100" Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 01, potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí nadobúdať hodnoty A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A09, 000, 999 !"Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='01', M2R5S1<>'B00' AND M2R5S1<>'B01' AND M2R5S1<>'B02' AND M2R5S1<>'B03' AND M2R5S1<>'B04' AND M2R5S1<>'B05' AND M2R5S1<>'B06' AND M2R5S1<>'998' ,TRUE) )0_Z12_12     M2R5S1  
101" Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 02, potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme nesmie byť vyplnená !"Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='02', ISNULL (M2R5S1) ,TRUE) )0_Z12_12     M2R5S1  
102"Položka Špecifikácia choroby musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(R8S1))0_Z12_12     R8S1  
103"Položka Typ choroby musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(R7S1))0_Z12_12     R7S1  
104" Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 02 potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť rovná '9998' !"Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='02', M2R6S1<>9998 ,TRUE) )0_Z12_12     M2R6S1  
105" Ak hodnota položky Špecifikácia choroby je rovná 02, potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme musí byť vyplnená a položka Závažnosť choroby pri akútnej forme nesmie byť vyplnená !"Check ( IF (R8S1=='02' , ISNULL(M2R5S1) AND NOT ISNULL(M2R6S1),TRUE) )0_Z12_12     M2R6S1  
106" Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 04 potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí byť rovná '998' !"Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='04' , M2R5S1=='998' ,TRUE) )0_Z12_12     M2R5S1  
107"Modul 0_Z12_12: Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01, tak položka Špecifikácia choroby nesmie byť rovná 09 !"Check ( IF (R7S1=='01', R8S1<>'09' , TRUE) )0_Z12_12     R8S1  
108" Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 02, potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť vyplnená !"Check ( IF (R7S1=='02' , ISNULL (M2R6S1) ,TRUE) )0_Z12_12     M2R6S1  
109" Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 02, potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme nesmie byť vyplnená !"Check ( IF (R7S1=='02' , ISNULL (M2R5S1) ,TRUE) )0_Z12_12     M2R5S1  
110" Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 02, potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť vyplnená !"Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='01', ISNULL (M2R6S1) ,TRUE) )0_Z12_12     M2R6S1  
111" Ak hodnota položky Špecifikácia choroby je rovná 01, potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí byť vyplnená a položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť vyplnená !"Check ( IF (R8S1=='01' , NOT ISNULL(M2R5S1) AND ISNULL(M2R6S1),TRUE) )0_Z12_12     M2R5S1  
112" Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 03, potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí byť rovná '998' !"Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='03' , M2R5S1=='998' ,TRUE) )0_Z12_12     M2R5S1  
113"Modul 0_Z12_12: Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 02, tak položka Špecifikácia choroby je rovná 09 !"Check ( IF (R7S1=='02', R8S1=='09' , TRUE) )0_Z12_12     R8S1  
200"Modul 1 - Položka Ekonomická aktivita - musí byť vyplnená!"Check(NOT ISNULL(M1R5S1))1     M1R5S1  
201"Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný!"CHECK(NOT ISNULL(M1R8S1))1     M1R8S1  
202"Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!"CHECK( NOT ISNULL(M1R8S1) AND M1R8S1<>777) 1     R8S1  
203"Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!"CHECK(IF(R8S1<>'999' AND R8S1<>'777' AND NOT ISNULL(M1R8S1), (M1R8S1<>999) AND M1R8S1<100 , TRUE)) 1     M1R8S1ÁNO
204"Položka Kategória práce nesmie byť prázdna!"CHECK(NOT ISNULL(M1R10S1))1     M1R10S1  
205"Modul 1 - Položka Zamestnanie postihnutého - musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(M1R6S1))1     M1R6S1  
206"Podozrivo nízky vek !"Check ( R8S1 > 18 )1     M1R8S1ÁNO
207"Položka Bydlisko trvalé musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(R2S1))1     M1R2S1  
208"Položka Právnická alebo fyzická osoba, kde choroba z povolania vznikla, musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(R3S1))1     M1R3S1  
300"Modul 2 - V položke 'Dĺžka expozície škodlivým faktorom' môžu prvé dve číslice nadobúdať hodnoty len od 00 do 12 ! "CHECK(IF(NOT ISNULL(R9S1) , SUBSTR(R9S1,1,2)<=12 , TRUE ))2     R9S1  
301"Modul 2 - Položka Expozícia-produkt podľa použitia - musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(R8S1))2     R8S1  
302"Modul 2 - Položka Expozícia-príčinný faktor - musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(R7S1))2     R7S1  
304"Modul 2 - Položka Diagnóza - musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(R2S1))2     R2S1  
305"Modul 2 - Položka zo zoznamu CHzP - musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(R1S1))2     R1S1  
306"Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku priznania. /M2R11==M0_Z12_12R1/"CHECK(M2R11S1==M0_Z12_12R1S1)2     M0_Z12_12R1S1  
307"Modul 2 - V položke 'Dĺžka expozície škodlivým faktorom' môžu druhé dve číslice nadobúdať hodnoty len od veku pacienta ! "CHECK(IF(NOT ISNULL(R9S1) , SUBSTR(R9S1,3,2)<=M1R8S1 , TRUE ))2     R9S1  
308"Dátum v položke Dátum uznania musí byť >= ako dátum v položke Dátum prvého zistenia"Check ( R4S1>=R3S1 )2     R4S1  
600Modul 1: Overte korektnosť rodného čísla pacienta na preklepy na riadku R1. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania dátumu narodenia, veku, či pohlavia pacienta.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_Z12_12", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])1     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):