Rozhranie: Z05_12 Správa o novorodencovi

Typ záznamu Z05_12

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_Z_05_1211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_Z_05_1221  
CISLO_SON   ÁNOinteger3   Číslo SON0_Z_05_1231  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_Z_05_1241  
ICO_MN   ÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie miesta narodenia0_Z_05_1251  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_Z_05_1261  
KODPZS_MN   ÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti miesta narodenia0_Z_05_1271  
POR_KNIH   ÁNOinteger1   Číslo pôrodnej knihy0_Z_05_12101  
CIS_POR   ÁNOinteger15   Číslo pôrodu0_Z_05_12111  
ANONYM     bool     Anonymný pôrod0_Z_05_12121  
ZDRA_POIST1     varchar2   Kód zdravotnej poisťovne0_Z_05_12131  
POR_CIS_D   ÁNOinteger1   Poradie dieťaťa - poradové číslo dieťaťa0_Z_05_12141  
CELK_POC_D   ÁNOinteger1   Poradie dieťaťa - celkový počet detí0_Z_05_12151  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo dieťaťa111  
PACMENO     varchar200   Meno dieťaťa121  
PACPRIEZVISKO     varchar100   Priezvisko dieťaťa131  
RC_M   ÁNOvarchar10   Rodné číslo rodičky141  
OHROZ_SKUP     bool     Ohrozená skupina171  
PACOBEC_ST     varchar12   Trvalé bydlisko matky151  
PB_OBEC_ST     varchar12   Prechodné bydlisko matky161  
ANTEN_STER     varchar1   Antenatálne steroidy211  
CLIFFORD     varchar2   Clifford221  
SPOS_POR   ÁNOvarchar1   Spôsob pôrodu231  
TROFIKA     varchar1   Trofika251  
POLOHA_PLODU     varchar1   Poloha plodu241  
PACDATVYK   ÁNOdatetime     Dátum a čas narodenia dieťaťa261  
HMOT   ÁNOinteger4   Pôrodné údaje - hmotnosť (g)271  
DLZKA   ÁNOinteger3   Pôrodné údaje - dĺžka (cm)281  
GEST_VEK   ÁNOinteger2   Pôrodné údaje - gestačný vek291  
VITALITA   ÁNOvarchar1   Vitalita2101  
PACPOHLAVIE   ÁNOvarchar1   Pohlavie2111  
APGAR_1     integer2   Apgar skóre v 1 minúte2121  
APGAR_5     integer2   Apgar skóre v 5 minúte2131  
PH     float2   Vyšetrená krv - pH2141  
BE     integer3   Vyšetrená krv - BE2151  
KRV     varchar1   Vyšetrená krv - typ2161  
LNS_ODS     bool     Liečba na sále - odsatie2171  
LNS_O2     bool     Liečba na sále - kyslík2181  
LNS_UPV     bool     Liečba na sále - UPV maskou2191  
LNS_INTUB     bool     Liečba na sále - intubácia2201  
LNS_SRDCE     bool     Liečba na sále - masáž srdca2211  
LNS_LIEKY     bool     Liečba na sále - lieky2221  
LNS_LAVAZ     bool     Liečba na sále - bronchiálna laváž2231  
EPIKR_PPA     varchar3000   Epikríza - prenatálna a perinatálna anamnéza2241  
ROK_NARODENIA     varchar4   Rok narodenie dieťaťa2251ÁNO
DAT_PRIJ_T     datetime     Dátum a čas prijatia dieťaťa311  
USEK_FYZIO     integer10   Počet ošetrovacích dní - úsek fyziologických novorodencov321  
USEK_PATOL     integer10   Počet ošetrovacích dní - úsek patologických novorodencov331  
USEK_JIS     integer10   Počet ošetrovacích dní - JIS341  
USEK_JIRS     integer10   Počet ošetrovacích dní - JIRS351  
SNAP_TK     varchar1   SNAP - stredný TK361  
SNAP_TT     varchar1   SNAP - najnižšia TT371  
SNAP_PO2     varchar1   SNAP - PO2/FIO2381  
SNAP_PH     varchar1   SNAP - pH391  
SNAP_KRCE     varchar1   SNAP - kŕče3101  
SNAP_DIUR     varchar1   SNAP - diuréza3111  
NBRS_VENTI     varchar1   NBRS (neurobiologic risc score) - ventilácia3131  
NBRS_PH     varchar1   NBRS (neurobiologic risc score) - pH3141  
NBRS_KRCE     varchar1   NBRS (neurobiologic risc score) - kŕče3151  
NBRS_IVH     varchar1   NBRS (neurobiologic risc score) - IVH3161  
NBRS_PVL     varchar1   NBRS (neurobiologic risc score) - PVL3171  
NBRS_INF     varchar1   NBRS (neurobiologic risc score) - infekcia3181  
NBRS_HG     varchar1   NBRS (neurobiologic risc score) - hypoglykémia3191  
SMATKOU     bool     Ošetrované s matkou3211  
KOM_PIVH     bool     Komplikácie-PIVH 3. st. so shuntom/4.st.3221  
KOM_cPVL     bool     Komplikácie-cPVL (cystická periventrikulárna leukomalácia)3231  
KOM_HIE     bool     Komplikácie-HIE 2./3.st. (hypoxicko-ischemická encefalopatia)3241  
KOM_KRCE     bool     Komplikácie-kŕče3251  
KOM_ATR_M     bool     Komplikácie-atrofia mozgu3261  
KOM_NAS     bool     Komplikácie-NAS (novorodenecký abstinenčný syndróm)3271  
KOM_ROP     bool     Komplikácie-ROP 3.-5. st. alebo operácia (retinopatia)3281  
KOM_MENING     bool     Komplikácie-meningitis3291  
KOM_SEPS_V     bool     Komplikácie-včasná sepsa3301  
KOM_SEPS_N     bool     Komplikácie-neskorá sepsa3311  
KOM_NEC     bool     Komplikácie-NEC 2./3. st. (nekrotizujúca enterokolitída)3321  
KOM_DIC     bool     Komplikácie-DIC (diseminovaná intravaskulárna koagulopatia)3331  
KOM_RDS     bool     Komplikácie-RDS (respiratory distress syndrome)3341  
KOM_EAA     bool     Komplikácie-EAA (extra alveolar air)3351  
KOM_BPD     bool     Komplikácie-BPD (bronchopulmonálna dysplázia)3361  
KOM_PDA     bool     Komplikácie-závažný PDA (perzistentný ductus arteriosus Bottali)3371  
KOM_PPHN     bool     Komplikácie-PPHN (perzistujúca pľúcna hyperten. novorodencov)3381  
KOM_SOK     bool     Komplikácie-šok3391  
LIE_O2     bool     Liečba-kyslík3401  
LIE_O2_D     integer10   Liečba-kyslík-počet dní3411  
LIE_CPAP     bool     Liečba-CPAP (continuosus positive airway pressure)3421  
LIE_CPAP_D     integer10   Liečba-CPAP (continuosus positive airway pressure)-počet dní3431  
LIE_CMV     bool     Liečba-CMV (konvenčná mechanická ventilácia)3441  
LIE_CMV_D     integer10   Liečba-CMV (konvenčná mechanická ventilácia)-počet dní3451  
LIE_HFO     bool     Liečba-HFO (vysokofrekvenčná oscilačná ventilácia)3461  
LIE_HFO_D     integer10   Liečba-HFO (vysokofrekvenčná oscilačná ventilácia)-počet dní3471  
LIE_TPN     bool     Liečba-TPN (totálna parenterálna nutrícia)3481  
LIE_TPN_D     integer10   Liečba-TPN (totálna parenterálna nutrícia)-počet dní3491  
LIE_PTX     bool     Liečba-drenáž PTX (drenáž pri pneumothoraxe)3501  
LIE_NO     bool     Liečba-NO (aplikácia NO)3511  
SURF_TERA     bool     Liečba-surfaktant terapeuticky3521  
LIE_PDA_RT     bool     Liečba-PDA-reštrikcia tekutín3551  
LIE_PDA_LK     bool     Liečba-PDA-lieky3561  
LIE_PDA_LG     bool     Liečba-PDA-ligácia3571  
LIE_TRAN_D     varchar1   Liečba-výmenná transfúzia3581  
LIE_OP_DG1     varchar5   Liečba-operačná-diagnóza13591  
LIE_OP_DG2     varchar5   Liečba-operačná-diagnóza23601  
SKRIN_FKU     bool     Skríning-FKU/KH/CAH3611  
SKRIN_BK     bool     Skríning-bedrové kĺby3621  
SKRIN_RT     bool     Skríning-retentio testes3631  
SKRIN_NEUR     bool     Skríning-neurologický3651  
SKRIN_USGM     bool     Skríning-USG mozgu3661  
SKRIN_USGO     bool     Skríning-USG obličiek3671  
SKRIN_ZRAK     bool     Skríning-zrak3681  
SKRIN_SLU     bool     Skríning-sluch3691  
DAT_PPU_T     datetime     Dátum a čas prepustenia/prekladu/úmrtia411  
HMOT_PPU     integer4   Hodnoty pri prepustení/preklade/úmrtí-hmotnosť (g)421  
HLAVA_PPU     integer2   Hodnoty pri prepustení/preklade/úmrtí-obvod hlavy (cm)431  
VYZIVA_MM     bool     Výživa pri prepustení/preklade - materské mlieko441  
VYZIVA_UM     bool     Výživa pri prepustení/preklade - umelá461  
VYZIVA_PAR     bool     Výživa pri prepustení/preklade - parenterálna471  
UKONC_SON     varchar2   Dôvod ukončenia SON4101  
SLED_ARN     bool     Doporučené sledovať-ambulancia rizikového novorodenca4111  
SLED_NEUR     bool     Doporučené sledovať-neurológ4121  
SLED_KARD     bool     Doporučené sledovať-kardiológ4131  
SLED_ORTOP     bool     Doporučené sledovať-ortopéd4141  
SLED_NEFRO     bool     Doporučené sledovať-nefrológ4151  
SLED_OFTAL     bool     Doporučené sledovať-oftalmológ4161  
SLED_GENET     bool     Doporučené sledovať-genetik4171  
SLED_USGM     bool     Doporučené sledovať-USG mozgu4181  
SLED_USGO     bool     Doporučené sledovať-USG obličiek4191  
SLED_REHAB     bool     Doporučené sledovať-rehabilitácia4201  
SLED_APNOE     bool     Doporučené sledovať-apnoe monitor4211  
PREVOZ     varchar1   Prevoz - typ4221  
PREVOZ_SKORE_PRED     integer1   Prevoz - skóre pred prevozom4231  
PREVOZ_SKORE_PO     integer1   Prevoz - skóre po prevoze4241  
PREVOZ_REA     varchar1   Prevoz - realizácia prevozu4251  
DG_PPU_HL     varchar5   Diagnóza pri prepustení - hlavná4261  
DG_PPU_HL_SPECI     varchar1   Diagnóza pri prepustení - hlavná - ďalšia špecifikácia4271  
DG_PPU_V1     varchar5   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 14281  
DG_PPU_V1_SPECI     varchar1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 1 - ďalšia špecifikácia4291  
DG_PPU_V2     varchar5   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 24301  
DG_PPU_V2_SPECI     varchar1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 2 - ďalšia špecifikácia4311  
DG_PPU_V3     varchar5   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 34321  
DG_PPU_V3_SPECI     varchar1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 3 - ďalšia špecifikácia4331  
DG_PPU_V4     varchar5   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 44341  
DG_PPU_V4_SPECI     varchar1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 4 - ďalšia špecifikácia4351  
PREKL_ZZ_P     varchar150   Preklad - názov zariadenia a pracoviska4361  
EPIKR_ODP     varchar3000   Epikríza - odporúčania pri prepustení4371  
PITVA     bool     Úmrtie - pitva511  
DG_PAT_1A     varchar5   Úmrtie - závery patologického anatóma I.a521  
DG_PAT_1B     varchar5   Úmrtie - závery patologického anatóma I.b531  
DG_PAT_1C     varchar5   Úmrtie - závery patologického anatóma I.c541  
DG_PAT_2     varchar5   Úmrtie - závery patologického anatóma II.551  
EE_PERINAT     varchar1   Úmrtie - etiológia exitu perinatologická561  
EE_NEONAT     varchar1   Úmrtie - etiológia exitu neonatologická571  
VYPLN_PAT     varchar150   Úmrtie - meno lekára - patológa581  
DAT_UK_SON     date     Dátum ukončenia SON5101  
VYPLNIL     varchar150   Správu vyplnil (meno lekára)0_Z_05_12161  
SURF_VCASNE_PODANIE     bool     Liečba-surfaktant včasné podanie3531  
SURF_NESKORE_PODANIE     bool     Liečba-surfaktant neskoré podanie3541  
SKRIN_PO     bool     Skríning-pulzná oxymetria3641  
VYZIVA_MB     bool     Výživa pri prepustení/preklade - mlieko z banky451  
VYZIVA_ZIADNA     bool     Výživa pri prepustení/preklade - žiadna481  
DOJCENIE_START_1H     varchar1   Začatie dojčenia do 1h491  
UMRTIE_VEK     integer3   Úmrtie - vek dieťaťa591ÁNO
SNAP     integer3   Snap3121ÁNO
NBRS     integer2   NBRS3201ÁNO
IDENTIFZAR     varchar8   Identifikátor zariadenia0_Z_05_1281ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0_Z_05_1291ÁNO
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1" Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu 270 až 8000 !"Check ( 270 <= R7S1 AND R7S1<= 8000 )2     R7S1  
2" Pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu 20 až 99 !"Check ( 20 <= R8S1 AND R8S1<= 99 )2     R8S1  
3"Gestačný vek môže byť len z intervalu 22 až 45 !"Check ( 22 <= R9S1 AND R9S1<= 45 )2     R9S1  
4" Apgar skóre v 1. minúte môže nadobúdať hodnoty len z intervalu 0 až 10!"Check ( IF ( NOT ISNULL(R12S1) , 0 <= R12S1 AND R12S1<= 10 , TRUE ))2     R12S1  
5" Apgar skóre v 5. minúte môže nadobúdať hodnoty len z intervalu 0 až 10!"Check ( IF ( NOT ISNULL(R13S1) , 0 <= R13S1 AND R13S1<= 10 , TRUE ))2     R13S1  
6"Vyšetrená krv - pH by mala mať hodnoty z intervalu 6,5 až 7,8!"Check ( ISNULL(R14S1) OR (6.5 <= R14S1 AND R14S1<= 7.8 ))2     R14S1ÁNO
7"Ak položka Vitalita nadobúda hodnotu 2 alebo 3, potom rodné číslo dieťaťa musí byť 1111111111."Check ( IF (R10S1== '2' OR R10S1== '3' , M1R1S1=='1111111111', TRUE))2     R10S1  
8"Ak položka Vitalita nadobúda kód 2 alebo 3, potom hodnota Apgar skóre v 1. aj 5. minúte by mala byť 0!"Check ( IF (R10S1== '2' OR R10S1== '3' , NOT ISNULL(R12S1) AND R12S1== 0 AND R13S1== 0, TRUE))2     R12S1; R13S1ÁNO
9"Položka BE by mala nadobúdať hodnoty z intervalu < -30,30>!"Check ( ISNULL(R15S1) OR (dol <= R15S1 AND R15S1<= 30) )2   $dol = 0 - 30R15S1ÁNO
12"Ak položka Vitalita má kód 1, potom musí byť aspoň jedna z položiek Úsek/ošetrovacie dni nenulová. "CHECK ( IF ( M2R10S1==1, (M3R2S1) + (M3R3S1) + (M3R4S1) + (M3R5S1) > 0 , TRUE))2     M3R2S1; M3R3S1; M3R4S1; M3R5S1;  
13"Ak položka Vitalita má kód 1 a položka Pôrodné údaje - hmotnosť je do 1500 g alebo položka Úsek/ošetrovacie dni JIS alebo JIR sú vyplnené, potom by mali byť niektoré položky SNAP tiež vyplnené."Check ( IF (M2R10S1==1 AND M2R7S1<1500 OR (M3R4S1 + M3R5S1>0), NOT ISNULL(M3R6S1) OR NOT ISNULL(M3R7S1) OR NOT ISNULL(M3R8S1) OR NOT ISNULL(M3R9S1) OR NOT ISNULL(M3R10S1) OR NOT ISNULL(M3R11S1), TRUE))3     M3R6S1; M3R7S1; M3R8S1; M3R9S1; M3R10S1; M3R11S1ÁNO
14"Ak položka Vitalita má kód 1 a položky Úsek/ošetrovacie dni JIS alebo JIRS sú vyplnené, potom by mali byť vyplnené aj niektoré položky NBRS skóre."Check ( IF (M2R10S1==1 AND (M3R4S1 + M3R5S1) > 0, NOT ISNULL(M3R13S1) OR NOT ISNULL(M3R14S1) OR NOT ISNULL(M3R15S1) OR NOT ISNULL(M3R16S1) OR NOT ISNULL(M3R17S1) OR NOT ISNULL(M3R18S1) OR NOT ISNULL(M3R19S1), TRUE))3     M3R13S1;M3R14S1;M3R15S1;M3R16S1;M3R17S1;M3R18S1;M3R19S1ÁNO
15"Dátum a čas prepustenia/prekladu/úmrtia by mal byť väčší alebo rovný Dátumu a času narodenia dieťaťa a zároveň Dátum a čas prepustenia/prekladu/úmrtia by mal byť väčší alebo rovný Dátumu a času prijatia dieťaťa."CHECK (M4R1S1>=M2R6S1 AND M4R1S1>=M3R1S1)2     M4R1S1; M2R6S1; M4R1S1; M3R1S1ÁNO
16"Ak sa rovnajú dátumy a časy položiek 'Dátum a čas prepustenia/prekladu/úmrtia' a 'Dátum a čas narodenia dieťaťa' a 'Dátum a čas prijatia dieťaťa', potom by súčet položiek Počet ošetrovacích dní mal byť 1."Check ( IF (M4R1S1 == M2R6S1 AND M3R1S1 == M2R6S1, Sum( i, M3RiS1) == 1, TRUE))3i={2-5}   M3R2S1; M3R3S1; M3R4S1; M3R5S1ÁNO
17"Ak je pohlavie dieťaťa ženské, tak skríning retentio testes nemôže byť zaškrtnutý."CHECK ( IF (M2R11S1== 2, M3R63S1== 0 , TRUE))3     M3R63S1  
18"Hmotnosť živonarodeného dieťaťa pri prepustení/preklade/úmrtí by mala byť v intervale 270 až 8000 gramov."CHECK (IF (M2R10S1==1, 270 <= M4R2S1 AND M4R2S1<= 8000, TRUE) )4     M4R2S1ÁNO
19"Obvod hlavy živonarodeného dieťaťa pri prepustení/preklade/úmrtí by mal byť v intervale 15 až 45 centimetrov."CHECK (IF (M2R10S1==1, 15 <= M4R3S1 AND M4R3S1<= 45 , TRUE))4     M4R3S1ÁNO
21"Položka realizácia prevozu môže mať hodnotu 1, 2, 3 len v SON č.1."CHECK (IF ( M4R25S1==1 OR M4R25S1==2 OR M4R25S1==3, M0_Z_05_12R3S1== 1 , TRUE))4     M4R25S1  
22"Ak dieťa bolo na úseku fyziologických alebo patologických novorodencov a zároveň dôvod ukončenia SON má kód 09 alebo 10, potom by mala byť vyplnená niektorá z položiek SNAP."Check (IF ( ((Sum(i, M3RiS1)>0) AND ( M4R7S1=='09' OR M4R7S1== '10' )), NOT ISNULL(M3R6S1) OR NOT ISNULL(M3R7S1) OR NOT ISNULL(M3R8S1) OR NOT ISNULL(M3R9S1) OR NOT ISNULL(M3R10S1) OR NOT ISNULL(M3R11S1), TRUE))3i={2-3}   M3R6S1;M3R7S1;M3R8S1;M3R9S1;M3R10S1;M3R11S1ÁNO
23"Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, alebo položka Dôvod ukončenia SON má kód 9, 10 alebo 11 a položka Pitva je zaškrtnutá, potom niektorá z položiek Závery patologického anatóma by mala byť vyplnená."Check ( IF ( ( M2R10S1==2 OR M2R10S1==3 OR M4R7S1=='09' OR M4R7S1=='10' OR M4R7S1=='11' ) AND (M5R1S1==1), NOT ISNULL(M5R2S1) OR NOT ISNULL(M5R3S1) OR NOT ISNULL(M5R4S1) OR NOT ISNULL(M5R5S1), TRUE ))5     M5R2S1; M5R3S1; M5R4S1; M5R5S1ÁNO
25"Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Etiológia exitu perinatologická by mala byť nenulová."CHECK (IF (M2R10S1== 2 OR M2R10S1==3, M5R6S1> 0 , TRUE))5     M5R6S1ÁNO
26"Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9, potom položky pH, BE, Vyšetrená krv a Liečba na sále by mali byť prázdne."Check ( IF (M0_Z_05_12R10S1== 9, ISNULL(M2R14S1) AND ISNULL(M2R15S1) AND ISNULL(M2R16S1) AND M2R17S1==0 AND M2R18S1==0 AND M2R19S1==0 AND M2R20S1==0 AND M2R21S1==0 AND M2R22S1==0 AND M2R23S1==0, TRUE))2     R14S1; R15S1; R17S1ÁNO
27"Ak sa jedná o anonymný pôrod, potom rodné číslo rodičky má tvar 0050000000."CHECK (IF (M0_Z_05_12R12S1== 1, M1R4S1== '0050000000' , TRUE))1     M1R4S1  
28"Ak položka Vitalita má kód 1 - živonarodené, potom Dátum a čas prijatia dieťaťa nemôže byť skorší ako jeho narodenie."Check ( IF (M2R10S1==1, (M2R6S1<= M3R1S1), TRUE))3     M3R1S1  
29"Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Dátum a čas prijatia dieťaťa ostávajú prázdne!"Check ( IF (M2R10S1==2 OR M2R10S1==3, ISNULL(M3R1S1), TRUE ))3     M3R1S1  
30"Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Dátum a čas prepustenia/prekladu/úmrtia ostávajú prázdne!"Check ( IF (M2R10S1==2 OR M2R10S1==3, ISNULL(M4R1S1), TRUE ))4     M4R1S1  
31"Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Dôvod ukončenia SON ostáva prázdna!"CHECK (IF (M2R10S1==2 OR M2R10S1==3, ISNULL(M4R10S1), TRUE ))4     M4R10S1  
32"Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Hodnoty pri prepustení/preklade/úmrtí - hmotnosť /g/ ostáva prázdna!"CHECK ( IF (M2R10S1==2 OR M2R10S1==3, ISNULL(M4R2S1), TRUE ))4     M4R2S1  
33"Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Hodnoty pri prepustení/preklade/úmrtí - obvod hlavy /cm/ ostáva prázdna!"CHECK ( IF (M2R10S1==2 OR M2R10S1==3, ISNULL(M4R3S1), TRUE ))4     M4R3S1  
34"Ak položka Vyšetrená krv má kód 1 alebo 2, potom musí byť vyplnená hodnota pH alebo hodnota BE!"CHECK (IF (R16S1==1 OR R16S1==2, NOT ISNULL (R14S1) OR NOT ISNULL (R15S1), TRUE))2     R14S1; R15S1  
35"Ak je vyplnená položka Hodnota pH, musí byť vyplnená aj položka Vyšetrená krv!"CHECK (IF (NOT ISNULL(R14S1), NOT ISNULL(R16S1), TRUE))2     R16S1  
36"Ak je vyplnená položka Hodnota BE, musí byť vyplnená aj položka Vyšetrená krv!"CHECK (IF (NOT ISNULL(R15S1), NOT ISNULL(R16S1), TRUE))2     M2R16S1  
37"Ak je vyplnená položka Liečba - kyslík/počet dní, potom musí mať položka Liečba - kyslík hodnotu '1' - áno!"Check ( IF (M3R41S1>0, M3R40S1== 1, TRUE))3     M3R40S1ÁNO
38"Ak je vyplnená položka Liečba - CPAP/počet dní, potom musí mať položka Liečba - CPAP hodnotu '1' - áno!"Check ( IF (M3R43S1>0, M3R42S1== 1, TRUE))3     M3R42S1ÁNO
39"Ak je vyplnená položka Liečba - CMV/počet dní, potom musí mať položka Liečba - CMV hodnotu '1' - áno!"Check ( IF (M3R45S1>0, M3R44S1== 1, TRUE))3     M3R44S1ÁNO
40"Ak je vyplnená položka Liečba - HFO/počet dní, potom musí mať položka Liečba - HFO hodnotu '1' - áno!"Check ( IF (M3R47S1>0, M3R46S1== 1, TRUE))3     M3R46S1ÁNO
41"Ak je vyplnená položka Liečba - TPN/počet dní, potom musí mať položka Liečba - TPN hodnotu '1' - áno!"Check ( IF (M3R49S1>0, M3R48S1== 1, TRUE))3     M3R48S1ÁNO
42"Diagnóza pri prepustení - hlavná nemôže byť zhodná s diagnózou pri prepustení - vedľajšou 1!"CHECK (M4R26S1<> M4R28S1)4     M4R28S1  
43"Položka Poloha a naliehanie plodu musí byť vyplnená."CHECK (NOT ISNULL (R4S1))2     M2R4S1  
44"Ak je pohlavie dieťaťa mužské, v rodnom čísle dieťaťa na tretej pozícii môže byť len číslica 0 alebo 1."CHECK (IF( M2R11S1==1, SUBSTR(M1R1S1,3,1)==0 OR SUBSTR(M1R1S1,3,1)==1, TRUE))2     M1R1S1  
46"Ak je pohlavie dieťaťa ženské, v rodnom čísle dieťaťa na tretej pozícii môže byť len číslica 5 alebo 6."CHECK (IF (M2R11S1==2 AND M2R10S1==1, SUBSTR(M1R1S1,3,1)==5 OR SUBSTR(M1R1S1,3,1)==6, TRUE))1     M1R1S1  
50"Rok spracovania sa musí rovnať roku narodenia dieťaťa."CHECK (M2R25S1==M0_Z_05_12R1S1)2     M2R6S1  
51"V prípade, že sa jedná o anonymný pôrod, potom kód trvalého bydliska je 'SK0000000000'."CHECK (IF (M0_Z_05_12R12S1==1, M1R5S1== 'SK0000000000', TRUE))1     M1R5S1  
52"Položka Diagnóza pri prepustení /hlavná/ musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL (M4R26S1))4     M4R26S1  
53"Ak položka Vitalita má kód 1 /živonarodené/, potom položka Dátum a čas prepustenia/prekladu/úmrtia musí byť vyplnená!"CHECK (IF (M2R10S1==1, NOT ISNULL(M4R1S1), TRUE))4     M4R1S1  
54"Ak položka Vitalita má kód 1 /živonarodené/, potom položka Dôvod ukončenia SON musí byť vyplnená!"CHECK (IF (M2R10S1==1, NOT ISNULL(M4R10S1), TRUE))4     M4R10S1  
55"Ak položka Vitalita má kód 1 /živonarodené/, potom položka Začatie dojčenia do 1 hodiny musí byť v SON č. 1 vyplnená!"CHECK (IF ((M2R10S1)==1 AND M0_Z_05_12R3S1==1, NOT ISNULL (M4R9S1), TRUE))4     M4R9S1  
56"Ak je vyplnená niektorá, viaceré alebo všetky položky Výživa - materské mlieko/mlieko z banky/umelá/parenterálna, potom položka Výživa - žiadna už nesmie byť vyplnená!" CHECK (IF ( (M4R4S1)==1 OR (M4R5S1)==1 OR (M4R6S1) ==1 OR (M4R7S1)==1, (M4R8S1)==0, TRUE))4     M4R8S1  
57"Diagnóza pri prepustení - hlavná nemôže byť zhodná s diagnózou pri prepustení - vedľajšou 2."CHECK (M4R26S1<> M4R30S1)4     M4R26S1; M4R30S1  
58"Diagnóza pri prepustení - hlavná nemôže byť zhodná s diagnózou pri prepustení - vedľajšou 3."CHECK (M4R26S1<> M4R32S1)4     R26S1; R32S1  
59"Diagnóza pri prepustení - hlavná nemôže byť zhodná s diagnózou pri prepustení - vedľajšou 4."CHECK (M4R26S1<> M4R34S1)4     M4R26S1; M4R34S1  
60"Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 1 nemôže byť zhodná s diagnózou pri prepustení - vedľajšou 2."CHECK (IF(NOT ISNULL (M4R28S1) AND NOT ISNULL (M4R30S1), (M4R28S1) <> (M4R30S1), TRUE))4     M4R28S1; M4R30S1  
61"Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 1 nemôže byť zhodná s diagnózou pri prepustení - vedľajšou 3." CHECK (IF(NOT ISNULL (M4R28S1) AND NOT ISNULL (M4R32S1), M4R28S1 <> M4R32S1, TRUE))4     M4R28S1; M4R32S1  
62"Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 1 nemôže byť zhodná s diagnózou pri prepustení - vedľajšou 4." CHECK (IF(NOT ISNULL (M4R28S1) AND NOT ISNULL (M4R34S1), M4R28S1 <> M4R34S1, TRUE))4     M4R28S1; M4R34S1  
63"Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 2 nemôže byť zhodná s diagnózou pri prepustení - vedľajšou 3."CHECK (IF(NOT ISNULL (M4R30S1) AND NOT ISNULL (M4R32S1), M4R30S1 <> M4R32S1, TRUE))4     M4R30S1; M4R32S1  
64"Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 2 nemôže byť zhodná s diagnózou pri prepustení - vedľajšou 4."CHECK (IF(NOT ISNULL (M4R30S1) AND NOT ISNULL (M4R34S1), M4R30S1 <> M4R34S1, TRUE))4     M4R30S1; M4R34S1  
65"Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 3 nemôže byť zhodná s diagnózou pri prepustení - vedľajšou 4."CHECK (IF(NOT ISNULL (M4R32S1) AND NOT ISNULL (M4R34S1), M4R32S1 <> M4R34S1, TRUE))4     M4R32S1; M4R34S1  
66"Ak položka Vitalita má kód 1 /živonarodené/, potom aspoň jedna z položiek Výživa počas celej hospitalizácie musí byť vyplnená!"CHECK ( IF ( M2R10S1==1, (M4R4S1)==1 OR (M4R5S1)==1 OR (M4R6S1) ==1 OR (M4R7S1)==1 OR (M4R8S1)==1, TRUE))4     M4R4S1  
67"Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Začatie dojčenia do 1 hodiny ostáva prázdna!"CHECK ( IF (M2R10S1==2 OR M2R10S1==3, ISNULL(M4R9S1), TRUE ))4     M4R9S1  
68"Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom všetky možnosti položky Výživa počas celej hospitalizácie ostávajú prázdne!"CHECK ( IF ( M2R10S1==2 OR M2R10S1==3, (M4R4S1)==0 AND (M4R5S1)==0 AND (M4R6S1) == 0 AND (M4R7S1)==0 AND (M4R8S1)==0, TRUE))4     M4R4S1  
100"Kód obce trvalého bydliska musí byť vždy vyplnený. Ak tento údaj nie je známy a v prípade anonymného pôrodu, uvediete kód 'SK0000000000'. Cudzincovi, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko uvediete kód 'SKZZZZZZZZZZ'."CHECK(NOT ISNULL(R5S1))1     M1R5S1  
600"Overte korektnosť rodného čísla rodičky!"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_Z_05_12", "ROK_SPRAC", "1", "RC_M") , msgText(), [{moduleItem: "RC_M"}])1     M1R4S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):