Rozhranie: Z04_12 Správa o rodičke

Typ záznamu Z04_12

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_Z_04_1211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_Z_04_1221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_Z_04_1231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_Z_04_1241  
POR_KNIH   ÁNOinteger3   Číslo pôrodnej knihy0_Z_04_1271  
CIS_POR   ÁNOinteger15   Číslo pôrodu0_Z_04_1281  
ANONYM     bool     Anonymný pôrod0_Z_04_1291  
ZDRA_POIST1     varchar2   Kód zdravotnej poisťovne0_Z_04_12101  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo rodičky111  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia matky121ÁNO
PACMENO     varchar200   Meno matky131  
PACPRIEZVISKO     varchar100   Priezvisko matky141  
DAT_PRIJ     date     Dátum prijatia171  
ROD_STAV     varchar2   Rodinný stav181  
VZDELANIE     varchar2   Vzdelanie191  
PRVORODICKA     varchar1   Prvorodicka1101  
POR_VAG     integer2   Predchádzajúce tehotenstvá - pôrody vaginálne1111  
POR_SC     integer2   Predchádzajúce tehotenstvá - pôrody SC1121  
POR_PREDC     integer2   Predchádzajúce tehotenstvá - pôrody predčasné1131  
DETI_ZIVO     integer2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti živonarodené1141  
DETI_MRTVO     integer2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti mŕtvonarodené1151  
DETI_ZIJUCE     integer2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti žijúce1161  
D_ZOMR0_6     integer2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti zomreté 0 - 6 dní1171  
D_ZOMR7_27     integer2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti zomreté 7 - 27 dní1181  
POTR_SPON     integer2   Predchádzajúce tehotenstvá - potraty spontánne1191  
POTR_UPT     integer2   Predchádzajúce tehotenstvá - potraty UPT1201  
POTR_GEU     integer2   Predchádzajúce tehotenstvá - potraty GEU1211  
FAJCENIE     varchar1   Návykové látky počas tehotenstva - fajčenie211  
ALKOHOL     varchar1   Návykové látky počas tehotenstva - alkohol221  
ABUSUS     bool     Návykové látky počas tehotenstva - abúsus drogy231  
ZAC_PREN     integer2   Prenatálna starostlivosť - začiatok (týždeň)241  
KONTROLY     integer2   Prenatálna starostlivosť - počet kontrol251  
UZV     varchar1   Ultrazvukové vyšetrenia 261  
UZV_PRVE     integer2   Ultrazvukové vyšetrenia - prvé (týždeň)271  
MALFORM     bool     Ultrazvukové vyšetrenia - pre malformácie281  
VIACPLOD     bool     Ultrazvukové vyšetrenia - zistenie viacplodovej tehotnosti2101  
VIACPLOD_TEHOT     varchar1   Viacplodové tehotenstvo – gemini2121  
MALFORM_TYZDEN     integer2   Ultrazvukové vyšetrenia - zistené malformácie - týždeň291  
VIACPLOD_TYZDEN     integer2   Ultrazvukové vyšetrenia - zistenie viacplodovej tehotnosti-týžde2111  
VYS_CVS   ÁNOvarchar1   Vyšetrenia - CVS (odber chóriových klkov)2141  
VYS_AMNIOC   ÁNOvarchar1   Vyšetrenia - amniocentéza2151  
VYS_CORDOC   ÁNOvarchar1   Vyšetrenia - cordocentéza2161  
VYS_SKRIN_TRIZOMII   ÁNOvarchar1   Vyšetrenia – výsledok – skríning trizómií2131  
HMOTNOST_ZAC     integer3   Hmotnosť – na začiatku tehotenstva2171  
HMOTNOST_KON     integer3   Hmotnosť – na konci tehotenstva2181  
VYSKA     integer3   Výška2191  
BMI_ZAC     float2   BMI - na začiatku tehotenstva2201ÁNO
BMI_KONIEC     float2   BMI - na konci tehotenstva2211ÁNO
DIA_TYP     varchar1   Diabetes - typ2221  
DOK_T_TEH     integer2   Dokončený týždeň tehotenstva2231  
KOM_T_HP     bool     Komplikácie v tehotenstve - hroziaci potrat2241  
KOM_T_HPP     bool     Komplikácie v tehotenstve - hroziaci predčasný pôrod2251  
KOM_T_KPP     bool     Komplikácie v tehotenstve - krvácanie pred pôrodom2261  
KOM_T_KO     bool     Komplikácie v tehotenstve - kardiovaskulárne ochorenie2271  
KOM_T_P     bool     Komplikácie v tehotenstve - preeklampsia2281  
KOM_T_E     bool     Komplikácie v tehotenstve - eklampsia2291  
KOM_T_PP     bool     Komplikácie v tehotenstve - placenta praevia2301  
KOM_T_AP     bool     Komplikácie v tehotenstve - abruptio placentae2311  
KOM_T_IUGR     bool     Komplikácie v tehotenstve - suspekt. IUGR(intrauter.rast.retard)2321  
KOM_T_AR     bool     Komplikácie v tehotenstve - AR (asistovaná reprodukcia)2331  
KOM_T_RHI     bool     Komplikácie v tehotenstve - Rh izoimunizácia2341  
KOM_T_SKIM     bool     Komplikácie v tehotenstve - skupinová imunizácia2351  
KOM_T_INF     bool     Komplikácie v tehotenstve - infekcia2361  
KOM_T_I     bool     Komplikácie v tehotenstve - iné2381  
KOM_T_I_DG     varchar5   Komplikácie v tehotenstve - iné - diagnóza2391  
PACOBEC_ST     varchar12   Trvalé bydlisko rodičky151  
PB_OBEC_ST     varchar12   Prechodné bydlisko rodičky161  
KOM_ABN_I_PLACENTY     bool     Komplikácie v tehotenstve – abnormálna invázia placenty2371  
ANEMIA_TEH     varchar1   Anémia v tehotenstve (hladina hemoglobínu):2401  
POCETNOST   ÁNOinteger1   Početnosť tehotenstva311  
STAV_PLODA   ÁNOvarchar1   Stav plodu A321  
STAV_PLODB     varchar1   Stav plodu B331  
STAV_PLODC     varchar1   Stav plodu C341  
ZAC_POR   ÁNOvarchar1   Začiatok pôrodu351  
RIZ_SKALEN     bool     Príznaky rizika - skalená voda361  
RIZ_CTG     bool     Príznaky rizika - CTG (kardiotokografia)371  
RIZ_AUSKUL     bool     Príznaky rizika - auskultácia381  
RIZ_IUGR     bool     Príznaky rizika - IUGR (intrauterinná rastová retardácia)391  
RIZ_PRIET     bool     Príznaky rizika - prietoky3101  
VODA_MNOZ     varchar1   Plodová voda - množstvo3121  
VODA_ODTOK2     bool     Plodová voda - odtok viac ako 24 h pred pôrodom3111  
INTR_INF     bool     Intraamniálna infekcia3131  
TRANSFUZIA     bool     Transfúzia3141  
POC_JED_KRV_DER     float1   Počet jednotiek krvných derivátov3151  
SPOS_POR_A   ÁNOvarchar1   Spôsob pôrodu - plod A3161  
SPOS_POR_B     varchar1   Spôsob pôrodu - plod B3171  
SPOS_POR_C     varchar1   Spôsob pôrodu - plod C3181  
SC_DG     varchar5   Indikácia k SC - diagnóza3191  
POLOHA_PLODU_A     varchar1   Poloha plodu3201  
POLOHA_PLODU_B     varchar1   poloha plodu - 2. dieťa3211  
POLOHA_PLODU_C     varchar1   poloha plodu - 3. dieťa3221  
KOM_P_RM     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - ruptúra maternice3231  
KOM_P_H     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - hysterektómia < 48 h3241  
KOM_P_RP     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - retencia placenty3251  
KOM_P_DR     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - dystokia ramienok3281  
KOM_P_I     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - iné3341  
KOM_P_I_DG     varchar5   Komplikácie pôrod/po pôrode - iné - diagnóza3351  
KOM_P_INFEK_PO_SC     bool     Komplikácie počas pôrodu/po pôrode – infekcia rany po SC3361  
ANALG_O     bool     Analgéza - opioidy3371  
ANALG_I     bool     Analgéza - inhalačná3381  
ANALG_E     bool     Analgéza - epidurálna3391  
ANALG_R     bool     Analgéza - regionálna3401  
ANESTEZIA     varchar1   Anestézia3411  
POR_VIED     varchar1   Pôrod viedol3421  
OTEC_PP     bool     Otec pri pôrode3431  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum pôrodu3441  
UKONC_SOR     varchar1   Ukončenie SOR - dôvod3451  
DAT_UK_SOR     date     Ukončenie SOR - dátum3461  
PACVEK     integer3   Vek matky k dátumu pôrodu (v rokoch)3471ÁNO
ROK_PORODU     varchar4   Rok narodenie dieťaťa3481ÁNO
KOM_P_E2     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - eklampsia <=14 dní3261  
KOM_P_SK2     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - strata krvi > 1500 ml3271  
KOM_P_SEPSA     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - sepsa3291  
KOM_P_EPIZIO     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - epiziotómia3311  
KOM_P_EMBO     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - embólia3301  
KOM_P_RUPT_HR     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - ruptúra hrádze3321  
KOM_P_RUPT_HR_DG     varchar5   Komplikácie pôrod/po pôrode - ruptúra hrádze - diagnóza3331  
VITALITA_A   ÁNOvarchar1   Vitalita - plod A411  
VITALITA_B     varchar1   Vitalita - plod B421  
VITALITA_C     varchar1   Vitalita - plod C431  
POHL_A   ÁNOvarchar1   Pohlavie - plod A441  
POHL_B     varchar1   Pohlavie - plod B451  
POHL_C     varchar1   Pohlavie - plod C461  
HMOT_A   ÁNOinteger4   Hmotnosť - plod A471  
HMOT_B     integer4   Hmotnosť - plod B481  
HMOT_C     integer4   Hmotnosť - plod C491  
DLZKA_A   ÁNOinteger3   Dĺžka - plod A4101  
DLZKA_B     integer3   Dĺžka - plod B4111  
DLZKA_C     integer3   Dĺžka - plod C4121  
APGAR_A_1     integer2   Apgar skóre v 1 minúte - plod A4131  
APGAR_A_5     integer2   Apgar skóre v 5 minúte - plod A4141  
APGAR_B_1     integer2   Apgar skóre v 1 minúte - plod B4151  
APGAR_B_5     integer2   Apgar skóre v 5 minúte - plod B4161  
APGAR_C_1     integer2   Apgar skóre v 1 minúte - plod C4171  
APGAR_C_5     integer2   Apgar skóre v 5 minúte - plod C4181  
PH_A     float2   pH - plod A4191  
PH_B     float2   pH - plod B4201  
PH_C     float2   pH - plod C4211  
EPIKRIZA     varchar3000   Epikríza511  
VYPLNIL     varchar150   Vyplnil0_Z_04_12111  
IDENTIFZAR     varchar8   Identifikátor zariadenia0_Z_04_1251ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0_Z_04_1261ÁNO
DAT_PRIJ_ROK     varchar4   Rok z dátumu prijatia611ÁNO
DAT_UK_SOR_ROK     varchar4   Rok z dátumu ukončenia SOR621ÁNO
DAT_PRIJ_MINUS_JEDEN     varchar5   Kontrola roku spracovania a roku prijatia631ÁNO
DAT_UK_SOR_PLUS_JEDE     varchar5   Kontrola roku spracovania a roku ukončenia641ÁNO
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Číslo pôrodnej knihy môže byť len 1, príp. 2 /platí len pre ZZ Košice a Prešov/ alebo 9 - v prípade pôrodu mimo ZZ."Check (R7S1==1 OR R7S1==2 OR R7S1==9)0_Z_04_12     R7S1  
2" V prípade, že sa jedná o anonymný pôrod, potom rodné číslo matky nadobúda hodnotu ´0050000000´ , kód trvalého bydliska je 'SK0000000000' a položky Dátum prijatia, Rodinný stav a Vzdelanie nemajú byť vyplnené."Check (IF ( R9S1 == '1', M1R1S1 == '0050000000' AND M1R5S1=='SK0000000000' AND ISNULL(M1R7S1) AND ISNULL(M1R8S1) AND ISNULL(M1R9S1), TRUE))0_Z_04_12     M1R1S1; M1R5S1; M1R7S1; M1R8S1; M1R9S1  
3"Ak položka Predchádzajúce tehotenstvá - počet pôrodov vaginálnych = 0 a zároveň Predchádzajúce tehotenstvá - počet pôrodov SC = 0, potom po nich nasledujúcich 6 položiek musí mať tiež nulovú hodnotu!"Check (IF ( R11S1 == 0 AND R12S1== 0, R13S1== 0 AND R14S1== 0 AND R15S1== 0 AND R16S1== 0 AND R17S1== 0 AND R18S1== 0 , TRUE))1     R11S1; R12S1  
4"Ak vek ženy je do 16 rokov, potom v položke Rodinný stav je kód 1 - slobodná."Check (IF ( R47S1 < 16 , M1R8S1==1, TRUE))3     R47S1  
5"Ak vek ženy je do 16 rokov, potom v položke Vzdelanie je kód 9 - neznáme."Check (IF ( R47S1 < 16 AND R47S1 <> 0, M1R9S1==9, TRUE))3     R47S1  
6"Ak je počet predčasných pôrodov nenulový, musí byť počet vaginálnych pôrodov alebo pôrodov SC tiež nenulový. "Check (IF ( R13S1<> 0, R11S1<> 0 OR R12S1<> 0 ,TRUE))1     R13S1  
7"Ak počet žijúcich detí je nenulový, musí byť počet živonarodených detí rovnaký alebo väčší ako žijúcich. "Check (IF ( R16S1<> 0, R14S1<> 0 AND R16S1<=R14S1, TRUE))1     R16S1  
8"Ak počet zomretých detí od 0 - 6 ukončených dní je nenulový alebo počet zomretých detí od 7- 27 ukončených dní je nenulový, musí byť počet živonarodených detí tiež nenulový. "Check (IF ( R17S1<> 0 OR R18S1<> 0, R14S1<> 0, TRUE))1     R14S1  
9" Ak položka Prenatálna starostlivosť - začiatok /týždeň/ je nenulová, musí byť položka Prenatálna starostlivosť - počet kontrol tiež nenulová. "Check (IF ( R4S1<> 0 , R5S1<> 0, TRUE))2     R5S1  
15"Ak položka Stav plodu má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom musí byť položka Spôsob pôrodu vyplnená."Check (IF (R2S1<>'4' AND NOT ISNULL(R2S1), NOT ISNULL(R16S1), TRUE))3     R16S1  
16"Ak položka Stav plodu má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom musí byť položka Spôsob pôrodu vyplnená."Check (IF (R3S1<>'4' AND NOT ISNULL(R3S1), NOT ISNULL(R17S1), TRUE))3     R17S1  
17"Ak položka Stav plodu má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom musí byť položka Spôsob pôrodu vyplnená."Check (IF (R4S1<>'4' AND NOT ISNULL(R4S1), NOT ISNULL(R18S1), TRUE))3     R18S1  
19"Ak položka Spôsob pôrodu nadobúda kód 6, 7 alebo 8, musí byť vyplnená položka Anestézia."Check (IF (R16S1== '6' OR R16S1== '7' OR R16S1== '8' , NOT ISNULL(R41S1), TRUE))3     R41S1  
20" Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu od 270 do 8000 !"Check ( 270 <= R7S1 AND R7S1<= 8000 OR ISNULL(R7S1))4     R7S1  
21" Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu od 270 do 8000 !"Check ( 270 <= R8S1 AND R8S1<= 8000 OR ISNULL(R8S1) )4     R8S1  
22" Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu od 270 do 8000 !"Check ( 270 <= R9S1 AND R9S1<= 8000 OR ISNULL(R9S1) )4     R9S1  
23"Položka pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu od 20 do 99 !"Check ( 20 <= R10S1 AND R10S1<= 99 OR ISNULL(R10S1) )4     R10S1  
24"Položka pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu od 20 do 99 !"Check ( 20 <= R11S1 AND R11S1<= 99 OR ISNULL(R11S1) )4     R11S1  
25"Položka pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu od 20 do 99 !"Check ( 20 <= R12S1 AND R12S1<= 99 OR ISNULL(R12S1) )4     R12S1  
26"Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !"Check ( 0 <= R13S1 AND R13S1<=10 OR ISNULL(R13S1) )4     R13S1  
27"Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !"Check ( 0 <= R14S1 AND R14S1<=10 OR ISNULL(R14S1) )4     R14S1  
28"Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !"Check ( 0 <= R15S1 AND R15S1<=10 OR ISNULL(R15S1) )4     R15S1  
29"Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !"Check ( 0 <= R16S1 AND R16S1<=10 OR ISNULL(R16S1) )4     R16S1  
30"Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !"Check ( 0 <= R17S1 AND R17S1<=10 OR ISNULL(R17S1) )4     R17S1  
31"Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !"Check ( 0 <= R18S1 AND R18S1<=10 OR ISNULL(R18S1) )4     R18S1  
32" Položka pH môže byť len z intervalu od 6,50 do 7,80 ! "Check ( 6.5 <= R19S1 AND R19S1<=7.8 OR ISNULL(R19S1) )4     R19S1  
33" Položka pH môže byť len z intervalu od 6,50 do 7,80 ! "Check ( 6.5 <= R20S1 AND R20S1<=7.8 OR ISNULL(R20S1) )4     R20S1  
34" Položka pH môže byť len z intervalu od 6,50 do 7,80 ! "Check ( 6.5 <= R21S1 AND R21S1<=7.8 OR ISNULL(R21S1) )4     R21S1  
36"Ku každému narodenému dieťaťu musia byť vyplnené údaje o vitalite, pohlaví, hmotnosti, dĺžke!"Check (IF (NOT ISNULL(M3R16S1) , NOT ISNULL(M4R1S1) AND NOT ISNULL(M4R4S1) AND NOT ISNULL(M4R7S1) AND NOT ISNULL(M4R10S1), TRUE))4     M4R1S1; M4R4S1; M4R7S1; M4R10S1  
37"Ku každému narodenému dieťaťu musia byť vyplnené údaje o vitalite, pohlaví, hmotnosti a dĺžke!"Check (IF ( NOT ISNULL(M3R17S1) AND M3R3S1 <>4 , NOT ISNULL(M4R2S1) AND NOT ISNULL(M4R5S1) AND NOT ISNULL(M4R8S1) AND NOT ISNULL(M4R11S1), TRUE))4     M4R2S1; M4R5S1; M4R8S1; M4R11S1  
38"Ku každému narodenému dieťaťu musia byť vyplnené údaje o vitalite, pohlaví, hmotnosti a dĺžke!"Check (IF ( NOT ISNULL(M3R18S1) AND M3R4S1 <>4 , NOT ISNULL(M4R3S1) AND NOT ISNULL(M4R6S1) AND NOT ISNULL(M4R9S1) AND NOT ISNULL(M4R12S1), TRUE))4     M4R3S1; M4R6S1; M4R9S1; M4R12S1  
39" Ak položka Stav plodu nadobúda hodnotu 5, potom Vitalita musí byť 2 alebo 3 a obe Apgar skóre musia byť 0 !"Check (IF ( R2S1== '5', (M4R1S1=='2' OR M4R1S1=='3') AND M4R13S1==0 AND M4R14S1==0 , TRUE))3     R2S1  
40" Ak položka Stav plodu nadobúda hodnotu 5, potom Vitalita musí byť 2 alebo 3 a obe Apgar skóre musia byť 0 !"Check (IF ( R3S1== '5', (M4R2S1=='2' OR M4R2S1=='3') AND M4R15S1==0 AND M4R16S1==0 , TRUE))3     R3S1  
41" Ak položka Stav plodu nadobúda hodnotu 5, potom Vitalita musí byť 2 alebo 3 a obe Apgar skóre musia byť 0 !"Check (IF ( R4S1== '5', (M4R3S1=='2' OR M4R3S1=='3') AND M4R17S1==0 AND M4R18S1==0 , TRUE))3     R4S1  
42"Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9, potom Začiatok pôrodu môže mať len kód 2 a Spôsob pôrodu môže mať len kód 1 alebo 9."Check (IF ( R7S1 == 9 , M3R5S1=='2' AND M3R16S1==1 OR M3R16S1==9, TRUE))0_Z_04_12     M3R5S1; M3R16S1  
43"Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9 a položka Stav plodu B má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom Začiatok pôrodu môže mať len kód 2 a Spôsob pôrodu - plod B môže mať len kód 1 alebo 9."Check (IF ( R7S1 == 9 AND (M3R3S1=='1' OR M3R3S1=='2' OR M3R3S1=='3' OR M3R3S1=='5'), M3R5S1=='2' AND M3R17S1== '1' OR M3R17S1== '9' , TRUE))0_Z_04_12     M3R5S1; M3R17S1  
44"Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9 a položka Stav plodu C má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom Začiatok pôrodu môže mať len kód 2 a Spôsob pôrodu - plod C môže mať len kód 1 alebo 9."Check (IF ( R7S1 == 9 AND (M3R4S1=='1' OR M3R4S1=='2' OR M3R4S1=='3' OR M3R4S1=='5'), M3R5S1=='2' AND (M3R18S1== '1' OR M3R18S1== '9' ), TRUE))0_Z_04_12     M3R5S1; M3R18S1  
45" Početnosť tehotenstva a počet vyplnených položiek Stav plodu musí korešpondovať!"Check (IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND NOT ISNULL(R4S1) , R1S1==3, TRUE))3     R1S1  
46" Početnosť tehotenstva a počet vyplnených položiek Stav plodu musí korešpondovať!"Check (IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1) , R1S1==2, TRUE))3     R1S1  
47" Početnosť tehotenstva a počet vyplnených položiek Stav plodu musí korešpondovať!"Check (IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1) , R1S1==1, TRUE))3     R1S1  
49"Ak je vyplnená položka Komplikácie v tehotenstve-iné-diagnóza, potom položka Komplikácie v tehotenstve-iné má mať hodnotu 1."CHECK( IF (NOT ISNULL (M2R39S1), M2R38S1=='1', TRUE))2     R38S1  
50"Ak je vyplnená položka Komplikácie pôrod/po pôrode-iné-diagnóza, potom položka Komplikácie pôrod/po pôrode-iné má mať hodnotu 1."CHECK( IF (NOT ISNULL (M3R35S1), M3R34S1=='1', TRUE))3     M3R34S1  
51"Ak početnosť tehotenstva je 1, potom musí byť uvedený Stav plodu v poli A."CHECK( IF(R1S1==1, NOT ISNULL(R2S1) AND ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1), TRUE ) )3     R2S1  
52"Ak početnosť tehotenstva je 2, potom musí byť uvedený Stav plodu v poli A a v poli B!"CHECK( IF(R1S1==2, NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1), TRUE ) )3     R2S1; R3S1  
53"Ak početnosť tehotenstva je 3, potom musí byť uvedený Stav plodu v poli A, B aj v poli C!"CHECK( IF(R1S1==3, NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND NOT ISNULL(R4S1) , TRUE ) )3     R2S1; R3S1; R4S1  
54"Ak stav plodu je 4 = potrat, potom údaje o spôsobe pôrodu, vitalite, pohlaví, hmotnosti a dĺžke zostávajú nevyplnené!"Check (IF ( M3R3S1== '4', ISNULL(M3R17S1) AND ISNULL(M4R2S1) AND ISNULL(M4R5S1) AND ISNULL (M4R8S1) AND ISNULL(M4R11S1), TRUE))     M3R3S1  
55"Ak stav plodu je 4 = potrat, potom údaje o spôsobe pôrodu, vitalite, pohlaví, hmotnosti a dĺžke zostávajú nevyplnené!"Check (IF ( M3R4S1== '4', ISNULL(M3R18S1) AND ISNULL(M4R3S1) AND ISNULL(M4R6S1) AND ISNULL (M4R9S1) AND ISNULL(M4R12S1), TRUE))     M3R4S1  
56"Ak položka Spôsob pôrodu nadobúda hodnoty 1, 2, 3 alebo 9, t. j. pôrod nebol cisárskym rezom, potom položka Indikácia k SC - diagnóza nemôže byť vyplnená. "CHECK (IF ( (M3R16S1<=3 OR M3R16S1==9) AND (M3R17S1<=3 OR M3R17S1==9) AND (M3R18S1<=3 OR M3R18S1==9), ISNULL(M3R19S1), TRUE))3     R19S1ÁNO
57"Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!"CHECK ( NOT ISNULL(M3R47S1) AND M3R47S1<>777)3     M3R47S1  
58"Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!"CHECK (IF (R47S1<>'999' AND R47S1<>'777' AND NOT ISNULL(R47S1), (R47S1<>999) AND R47S1<100 , TRUE))3     M3R47S1ÁNO
59"Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný!"CHECK (NOT ISNULL (M3R47S1))3     M3R47S1  
60"V položke Predchádzajúce tehotenstvá je podozrivo vysoký počet vaginálnych pôrodov!"CHECK(M1R11S1<20)1     M1R11S1  
61"V položke Predchádzajúce tehotenstvá je podozrivo vysoký počet pôrodov SC!"CHECK(M1R12S1<10)1     M1R12S1  
62"V položke Predchádzajúce tehotenstvá je podozrivo vysoký počet živonarodených detí!"CHECK(M1R14S1<20)1     M1R14S1  
63"V položke Predchádzajúce tehotenstvá je podozrivo vysoký počet žijúcich detí!"CHECK(M1R16S1<20)1     M1R16S1  
64"V položke Prenatálna starostlivosť je podozrivo vysoký počet kontrol!"CHECK(M2R5S1<20)2     M2R5S1  
66"Prvé ultrazvukové vyšetrenie môže byť najneskôr v 43. týždni!"CHECK(M2R7S1<=43)2     M2R7S1  
68"Položka Prvorodička musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL (M1R10S1))1     R10S1  
69"Ak položka Prvorodička má kód 1, potom položky Predchádzajúce tehotenstvá - pôrody vaginálne a pôrody SC musia mať hodnotu 0!"CHECK (IF( R10S1==1, R11S1==0 AND R12S1==0, TRUE))1     R11S1; R12S1  
70"Položka Dokončený týždeň tehotenstva musí byť vyplnená hodnotami z intervalu 20 - 43."CHECK ( NOT ISNULL (R23S1) AND (20<= R23S1 AND R23S1 <= 43) )2     M2R23S1  
71"Ak má položka Transfúzia hodnotu ´1´ /áno/, potom má byť vyplnený aj počet jednotiek krvných derivátov."CHECK (IF ( R14S1==1, NOT ISNULL(R15S1), TRUE ))3     R15S1ÁNO
73"Ak položka Prvorodička má kód 2, potom položky Predchádzajúce tehotenstvá - pôrody vaginálne alebo pôrody SC musia byť rôzne od 0!"CHECK (IF( R10S1==2, R11S1<>0 OR R12S1<>0, TRUE))1     R11S1; R12S1  
74"Ak je početnosť tehotenstva 2 alebo viac, musí byť vyplnená aj položka Viacplodové tehotenstvo."CHECK (IF (M3R1S1>=2, NOT ISNULL(M2R12S1), TRUE ))2     M2R12S1  
76"Ak je počet vaginálnych pôrodov alebo pôrodov SC nenulový, potom musí byť vyplnený aj počet živonarodených alebo mŕtvonarodených detí."CHECK (IF ( R11S1<> 0 OR R12S1<> 0, R14S1<> 0 OR R15S1<>0, TRUE))1     R14S1; R15S1  
77"Ak je vyplnená položka Komplikácie pôrod/po pôrode-ruptúra hrádze-diagnóza, potom položka Komplikácie pôrod/po pôrode-ruptúra hrádze má mať hodnotu 1."CHECK (IF (NOT ISNULL (M3R33S1), M3R32S1=='1', TRUE))3     M3R32S1  
78"Ak je vyplnená položka Spôsob pôrodu - plod A, musí byť vyplnená aj položka Poloha plodu - plod A."CHECK (IF (NOT ISNULL(M3R16S1), NOT ISNULL (M3R20S1), TRUE))3     M3R20S1  
79"Ak je vyplnená položka Spôsob pôrodu - plod B, musí byť vyplnená aj položka Poloha plodu - plod B."CHECK (IF (NOT ISNULL(M3R17S1), NOT ISNULL (M3R21S1), TRUE))3     M3R21S1  
80"Ak je vyplnená položka Spôsob pôrodu - plod C, musí byť vyplnená aj položka Poloha plodu - plod C."CHECK (IF (NOT ISNULL(M3R18S1), NOT ISNULL (M3R22S1), TRUE))3     M3R22S1  
81"Ak sa nejedná o anonymný pôrod, položka Rodinný stav musí byť vyplnená!"CHECK (IF(R9S1==0, NOT ISNULL (M1R8S1), TRUE))0_Z_04_12     M1R8S1  
82"Ak sa nejedná o anonymný pôrod, položka Vzdelanie musí byť vyplnená!"CHECK (IF(R9S1==0, NOT ISNULL (M1R9S1), TRUE))0_Z_04_12     M1R9S1  
83"Ak má položka Ultrazvukové vyšetrenia hodnotu ´1´ /áno/, potom musí byť vyplnený aj týždeň prvého UZV vyšetrenia."CHECK (IF ( M2R6S1==1, NOT ISNULL(M2R7S1), TRUE ))2     M2R7S1  
84"Ak má položka UZV vyšetrenia - zistené malformácie hodnotu ´1´ /áno/, potom musí byť vyplnený aj týždeň zistenia malformácií."CHECK (IF ( M2R8S1==1, NOT ISNULL(M2R9S1), TRUE ))2     M2R9S1  
85"Ak má položka UZV vyšetrenia - zistenie viacplodovej tehotnosti hodnotu ´1´ /áno/, potom musí byť vyplnený aj týždeň zistenia viacplodovej tehotnosti."CHECK (IF ( M2R10S1==1, NOT ISNULL(M2R11S1), TRUE ))2     M2R11S1  
86"Ak je vyplnená položka UZV vyšetrenia - prvé/týždeň, potom položka UZV vyšetrenia má mať hodnotu 1 /áno/."CHECK( IF (NOT ISNULL (M2R7S1), M2R6S1=='1', TRUE))2     M2R6S1  
87"Ak je vyplnená položka zistené malformácie - týždeň, potom položka zistené malformácie má mať hodnotu 1 /áno/."CHECK( IF (NOT ISNULL (M2R9S1), M2R8S1=='1', TRUE))2     M2R8S1  
88"Ak je vyplnená položka zistenie viacplodovej tehotnosti - týždeň, potom položka zistenie viacplodovej tehotnosti má mať hodnotu 1 /áno/."CHECK( IF (NOT ISNULL (M2R11S1), M2R10S1=='1', TRUE))2     M2R10S1  
89"Hmotnosť rodičky na konci tehotenstva musí byť vyplnená."CHECK (NOT ISNULL (M2R18S1))2     M2R18S1  
90"Výška rodičky musí byť vyplnená."CHECK (NOT ISNULL (M2R19S1))2     M2R19S1  
91"Ak položka Prenatálna starostlivosť - počet kontrol je nenulová, musí byť položka Prenatálna starostlivosť - začiatok /týždeň/ tiež nenulová." CHECK (IF ( R5S1<> 0 , R4S1<> 0, TRUE))2     M2R4S1  
92"Ak položka Spôsob pôrodu má kód 6 - SC pred pôrodom indikovaná, potom položka Začiatok pôrodu musí mať kód 3 - plánovaná sekcia."CHECK (IF (R16S1== '6' OR R17S1== '6' OR R18S1== '6', R5S1== '3' , TRUE))3     M3R5S1ÁNO
93"Ak položka Začiatok pôrodu má kód 3 - plánovaná sekcia, potom položka Spôsob pôrodu musí mať kód 6 - SC pred pôrodom indikovaná."CHECK (IF (R5S1== '3', R16S1== '6' OR R17S1== '6' OR R18S1== '6' , TRUE))3     M3R16S1; M3R17S1; M3R18S1ÁNO
94"Začiatok prenatálnej starostlivosti /týždeň/ môže byť najneskôr v 43. týždni."CHECK(M2R4S1<=43)2     M2R4S1  
95"Ak položka Komplikácie v tehotenstve - iné má hodnotu ´1´ /áno/, potom položka Komplikácie v tehotenstve-iné-diagnóza musí byť vyplnená."CHECK (IF ( M2R38S1==1, NOT ISNULL (M2R39S1), TRUE ))2     M2R39S1  
96"Ak položka Komplikácie pôrod/po pôrode - ruptúra hrádze má hodnotu ´1´ /áno/, potom položka Komplikácie pôrod/po pôrode-ruptúra hrádze-diagnóza musí byť vyplnená."CHECK (IF ( M3R32S1==1, NOT ISNULL (M3R33S1), TRUE ))3     M3R33S1  
97"Ak položka Komplikácie pôrod/po pôrode - iné má hodnotu ´1´ /áno/, potom položka Komplikácie pôrod/po pôrode-iné-diagnóza musí byť vyplnená."CHECK (IF ( M3R34S1==1, NOT ISNULL (M3R35S1), TRUE ))3     M3R35S1  
98"Položka Ultrazvukové vyšetrenia musí byť vyplnená."CHECK (NOT ISNULL (M2R6S1))2     M2R6S1  
100"Rok spracovania sa musí rovnať roku narodenia dieťaťa."CHECK (M3R48S1==M0_Z_04_12R1S1)3     M3R44S1  
101"Rok prijatia musí byť rovnaký alebo len o 1 nižší ako rok spracovania!"CHECK (IF(NOT ISNULL(M6R1S1), M6R3S1=='OK', TRUE))6     M1R7S1  
103"Rok dátumu ukončenia SOR musí byť rovnaký alebo len o 1 vyšší ako rok spracovania!"CHECK (IF (NOT ISNULL (M6R2S1), M6R4S1=='OK', TRUE))6     M3R46S1ÁNO
104"Dôvod ukončenia SOR musí byť vyplnený!"CHECK (NOT ISNULL (M3R45S1))3     M3R45S1  
105"Ak položka Spôsob pôrodu nadobúda kód 6, 7 alebo 8 /pôrod bol cisárskym rezom/, musí byť vyplnená položka Indikácia k SC - diagnóza. "CHECK (IF (R16S1==6 OR R16S1==7 OR R16S1==8, NOT ISNULL(R19S1), TRUE))3     R19S1  
106"Ak položka Spôsob pôrodu nadobúda kód 6, 7 alebo 8 /pôrod bol cisárskym rezom/, musí byť vyplnená položka Indikácia k SC - diagnóza. "CHECK (IF (R17S1==6 OR R17S1==7 OR R17S1==8, NOT ISNULL(R19S1), TRUE))3     R19S1  
107"Dátum ukončenia SOR musí byť vyplnený - musí byť vyšší alebo rovný ako dátum pôrodu - v prípade rovnosti dátumov treba overiť, či bola rodička prepustená v deň pôrodu!"CHECK ( NOT ISNULL(M3R46S1) AND M3R46S1>= M3R44S1)3     M3R46S1  
108"Ak položka Spôsob pôrodu nadobúda kód 6, 7 alebo 8 /pôrod bol cisárskym rezom/, musí byť vyplnená položka Indikácia k SC - diagnóza. "CHECK (IF (R18S1==6 OR R18S1==7 OR R18S1==8, NOT ISNULL(R19S1), TRUE))3     M3R19S1  
109"Dátum prijatia musí byť nižší alebo rovný ako dátum pôrodu /výnimkou je pôrod mimo ZZ, keď Pôrodná kniha = 9/."CHECK (IF ( NOT ISNULL(M1R7S1) AND (R7S1) <>9, M1R7S1<=M3R44S1, TRUE))0_Z_04_12     M1R7S1  
110"Ak má položka Ultrazvukové vyšetrenia hodnotu ´1´ /áno/, potom musí byť vyplnená aj položka Prenatálna starostlivosť - začiatok - týždeň."CHECK (IF (M2R6S1==1, NOT ISNULL (M2R4S1), TRUE))2     M2R4S1ÁNO
200"Kód obce trvalého bydliska musí byť vždy vyplnený. Ak tento údaj nie je známy a v prípade anonymného pôrodu, uvediete kód 'SK0000000000'. Cudzincovi, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko uvediete kód 'SKZZZZZZZZZZ'."CHECK(NOT ISNULL(M1R5S1))1     M1R5S1  
600Modul 1: Overte korektnosť rodného čísla rodičky na riadku R1. /PACRC/.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_Z_04_12", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])1     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):